16. yüzyıl mesnevilerinde ayet ve hadis iktibasları

951  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

16. YÜZYIL MESNEVİLERİNDE AYET VE HADİS İKTİBASLARI

EMEL NALÇACIGİL ÇOPUR DOKTORA TEZİ

Danışman

Doç. Dr. SEMRA TUNÇ

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

KONYA -2016

(2)

I

(3)

II

(4)

III

(5)

IV

(6)

I

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ... 1

BİRİNCİ BÖLÜM ... 18

AYET İKTİBASLARI ... 18

1.1. FÂTİHA,1/1 ... 18

1.2. FÂTİHA,1/2 ... 21

1.3. FÂTİHA,1/4-5 ... 22

1.4. FÂTİHA,1/6-7 ... 23

1.5. BAKARA,2/1 ... 24

1.6. BAKARA,2/2 ... 26

1.7. BAKARA,2/5 ... 27

1.8. BAKARA,2/10 ... 27

1.9. BAKARA,2/21 ... 28

1.10. BAKARA,2/22 ... 29

1.11. BAKARA,2/24 ... 30

1.12. BAKARA,2/25 ... 31

1.13. BAKARA,2/26 ... 33

1.14. BAKARA,2/28 ... 34

1.15. BAKARA,2/29 ... 35

1.16. BAKARA,2/30 ... 37

1.17. BAKARA,2/31 ... 39

1.18. BAKARA,2/32 ... 41

1.19. BAKARA,2/33 ... 43

1.20. BAKARA,2/34 ... 44

1.21. BAKARA,2/35 ... 46

1.22. BAKARA,2/36 ... 49

1.23. BAKARA,2/37 ... 51

1.24. BAKARA,2/38 ... 54

1.25. BAKARA,2/39 ... 56

1.26. BAKARA,2/40 ... 57

1.27. BAKARA,2/42 ... 58

1.28. BAKARA,2/43 ... 59

1.29. BAKARA,2/44 ... 61

1.30. BAKARA,2/50 ... 62

1.31. BAKARA,2/53 ... 63

1.32. BAKARA,2/57 ... 64

1.33. BAKARA,2/59 ... 65

1.34. BAKARA,2/60 ... 66

1.35. BAKARA,2/67 ... 66

1.36. BAKARA,2/75 ... 67

1.37. BAKARA,2/87 ... 68

1.38. BAKARA,2/96 ... 69

1.39. BAKARA,2/97 ... 71

1.40. BAKARA,2/101 ... 72

1.41. BAKARA,2/102 ... 72

(7)

II

1.42. BAKARA,2/105 ... 75

1.43. BAKARA,2/106 ... 76

1.44. BAKARA,2/107 ... 76

1.45. BAKARA,2/110 ... 78

1.46. BAKARA,2/112 ... 79

1.47. BAKARA,2/115 ... 81

1.48. BAKARA,2/116 ... 83

1.49. BAKARA,2/117 ... 84

1.50. BAKARA,2/119 ... 87

1.51. BAKARA,2/120 ... 87

1.52. BAKARA,2/123 ... 88

1.53. BAKARA,2/125 ... 89

1.54. BAKARA,2/127 ... 91

1.55. BAKARA,2/133 ... 92

1.56. BAKARA,2/136 ... 93

1.57. BAKARA,2/138 ... 94

1.58. BAKARA,2/142 ... 95

1.59. BAKARA,2/143 ... 96

1.60. BAKARA,2/144 ... 97

1.61. BAKARA,2/155 ... 98

1.62. BAKARA,2/156 ... 99

1.63. BAKARA,2/158 ... 100

1.64. BAKARA,2/163 ... 103

1.65. BAKARA,2/164 ... 105

1.66. BAKARA,2/167 ... 107

1.67. BAKARA,2/168 ... 108

1.68. BAKARA,2/173 ... 109

1.69. BAKARA,2/177 ... 110

1.70. BAKARA,2/179 ... 111

1.71. BAKARA,2/184 ... 113

1.72. BAKARA,2/185 ... 113

1.73. BAKARA,2/186 ... 115

1.74. BAKARA,2/187 ... 116

1.75. BAKARA,2/188 ... 117

1.76. BAKARA,2/191 ... 118

1.77. BAKARA,2/195 ... 119

1.78. BAKARA,2/196 ... 121

1.79. BAKARA,2/197 ... 122

1.80. BAKARA,2/198 ... 124

1.81. BAKARA,2/199 ... 126

1.82. BAKARA,2/201 ... 126

1.83. BAKARA,2/203 ... 127

1.84. BAKARA,2/205 ... 128

1.85. BAKARA,2/209 ... 128

1.86. BAKARA,2/213 ... 129

1.87. BAKARA,2/216 ... 130

1.88. BAKARA,2/218 ... 131

1.89. BAKARA,2/219 ... 132

1.90. BAKARA,2/222 ... 134

1.91. BAKARA,2/225 ... 135

(8)

III

1.92. BAKARA,2/233 ... 136

1.93. BAKARA,2/234 ... 137

1.94. BAKARA,2/243 ... 138

1.95. BAKARA,2/253 ... 139

1.96. BAKARA,2/255 ... 140

1.97. BAKARA,2/256 ... 143

1.98. BAKARA,2/258 ... 144

1.99. BAKARA,2/259 ... 145

1.100. BAKARA,2/261 ... 150

1.101. BAKARA,2/262 ... 151

1.102. BAKARA,2/263 ... 152

1.103. BAKARA,2/264 ... 153

1.104. BAKARA,2/267 ... 155

1.105. BAKARA,2/269 ... 155

1.106. BAKARA,2/271 ... 156

1.107. BAKARA,2/273 ... 157

1.108. BAKARA,2/276 ... 158

1.109. BAKARA,2/277 ... 159

1.110. BAKARA,2/280 ... 161

1.111. BAKARA,2/281 ... 162

1.112. BAKARA,2/282 ... 163

1.113. BAKARA,2/285 ... 165

1.114. BAKARA,2/286 ... 165

1.115. ÂL-İ İMRÂN,3/3-4 ... 166

1.116. ÂL-İ İMRÂN,3/5 ... 167

1.117. ÂL-İ İMRÂN,3/6 ... 167

1.118. ÂL-İ İMRÂN,3/7 ... 168

1.119. ÂL-İ İMRÂN,3/8 ... 169

1.120. ÂL-İ İMRÂN,3/9 ... 170

1.121. ÂL-İ İMRÂN,3/10 ... 171

1.122. ÂL-İ İMRÂN,3/13 ... 172

1.123. ÂL-İ İMRÂN,3/14 ... 173

1.124. ÂL-İ İMRÂN,3/16-17 ... 175

1.125. ÂL-İ İMRÂN,3/18 ... 176

1.126. ÂL-İ İMRÂN,3/19 ... 177

1.127. ÂL-İ İMRÂN,3/26 ... 178

1.128. ÂL-İ İMRÂN,3/30 ... 180

1.129. ÂL-İ İMRÂN,3/31 ... 180

1.130. ÂL-İ İMRÂN,3/32 ... 182

1.131. ÂL-İ İMRÂN,3/33-34 ... 182

1.132. ÂL-İ İMRÂN,3/36 ... 184

1.133. ÂL-İ İMRÂN,3/38-39 ... 185

1.134. ÂL-İ İMRÂN,3/40 ... 186

1.135. ÂL-İ İMRÂN,3/47 ... 188

1.136. ÂL-İ İMRÂN,3/49 ... 189

1.137. ÂL-İ İMRÂN,3/52 ... 191

1.138. ÂL-İ İMRÂN,3/54 ... 192

1.139. ÂL-İ İMRÂN,3/55 ... 192

1.140. ÂL-İ İMRÂN,3/59 ... 193

1.141. ÂL-İ İMRÂN,3/61 ... 194

(9)

IV

1.142. ÂL-İ İMRÂN,3/75 ... 195

1.143. ÂL-İMRÂN,3/76 ... 197

1.144. ÂL-İ İMRÂN,3/92 ... 197

1.145. ÂL-İ İMRÂN,3/96 ... 198

1.146. ÂL-İ İMRÂN,3/97 ... 199

1.147. ÂL-İ İMRÂN,3/106 ... 201

1.148. ÂL-İ İMRÂN,3/110 ... 202

1.149. ÂL-İ İMRÂN,3/114 ... 203

1.150. ÂL-İ İMRÂN,3/117 ... 203

1.151. ÂL-İ İMRÂN,3/120 ... 204

1.152. ÂL-İ İMRÂN,3/122 ... 205

1.153. ÂL-İ İMRÂN,3/137 ... 206

1.154. ÂL-İ İMRÂN,3/144 ... 207

1.155. ÂL-İ İMRÂN,3/146 ... 208

1.156. ÂL-İ İMRÂN,3/148 ... 208

1.157. ÂL-İ İMRÂN,3/152-153 ... 209

1.158. ÂL-İ İMRÂN,3/159 ... 211

1.159. ÂL-İ İMRÂN,3/161 ... 212

1.160. ÂL-İ İMRÂN,3/169-170 ... 213

1.161. ÂL-İ İMRÂN,3/185 ... 214

1.162. ÂL-İ İMRÂN,3/194 ... 216

1.163. ÂL-İ İMRÂN,3/195 ... 217

1.164. NİSÂ,4/1 ... 218

1.165. NİSÂ,4/3 ... 219

1.166. NİSÂ,4/4 ... 220

1.167. NİSÂ,4/6 ... 221

1.168. NİSÂ,4/9 ... 222

1.169. NİSÂ,4/10 ... 222

1.170. NİSÂ,4/18 ... 223

1.171. NİSÂ,4/24 ... 223

1.172. NİSÂ,4/28 ... 225

1.173. NİSÂ,4/33 ... 226

1.174. NİSÂ,4/34 ... 226

1.175. NİSÂ,4/36 ... 227

1.176. NİSÂ,4/43 ... 230

1.177. NİSÂ,4/45 ... 231

1.178. NİSÂ,4/63 ... 232

1.179. NİSÂ,4/78 ... 233

1.180. NİSÂ,4/86 ... 233

1.181. NİSÂ,4/95-96 ... 234

1.182. NİSÂ,4/103 ... 236

1.183. NİSÂ,4/113 ... 237

1.184. NİSÂ,4/140 ... 237

1.185. NİSÂ,4/142 ... 238

1.186. NİSÂ,4/163 ... 239

1.187. NİSÂ,4/164 ... 241

1.188. NİSÂ,4/171 ... 242

1.189. NİSÂ,4/173 ... 242

1.190. MÂİDE,5/1 ... 243

1.191. MÂİDE,5/2 ... 245

(10)

V

1.192. MÂİDE,5/3 ... 246

1.193. MÂİDE,5/6 ... 247

1.194. MÂİDE,5/8 ... 248

1.195. MÂİDE,5/27 ... 248

1.196. MÂİDE,5/31 ... 249

1.197. MÂİDE,5/35 ... 251

1.198. MÂİDE,5/42 ... 253

1.199. MÂİDE,5/48 ... 254

1.200. MÂİDE,5/54 ... 255

1.201. MÂİDE,5/67 ... 256

1.202. MÂİDE,5/90-91 ... 257

1.203. MÂİDE,5/95 ... 258

1.204. MÂİDE,5/97 ... 260

1.205. MÂİDE,5/109 ... 261

1.206. MÂİDE,5/112-115 ... 262

1.207. MÂİDE,5/116 ... 264

1.208. ENÂM,6/2 ... 264

1.209. ENÂM,6/3 ... 265

1.210. ENÂM,6/11 ... 266

1.211. ENÂM,6/17 ... 267

1.212. ENÂM,6/32 ... 268

1.213. ENAM,6/43 ... 269

1.214. ENÂM,6/54 ... 270

1.215. ENÂM,6/59 ... 271

1.216. ENÂM,6/61 ... 273

1.217. ENÂM,6/70 ... 274

1.218. ENÂM,6/73 ... 275

1.219. ENÂM,6/75 ... 276

1.220. ENÂM,6/76 ... 277

1.221. ENÂM,6/78-79 ... 278

1.222. ENÂM,6/92 ... 279

1.223. ENÂM,6/93 ... 280

1.224. ENÂM,6/96 ... 281

1.225. ENÂM,6/97 ... 284

1.226. ENÂM,6/99 ... 285

1.227. ENÂM,6/102 ... 286

1.228. ENÂM,6/103 ... 288

1.229. ENÂM,6/104 ... 289

1.230. ENÂM,6/112 ... 290

1.231. ENÂM,6/125 ... 291

1.232. ENÂM,6/130 ... 292

1.233. ENÂM,6/133 ... 293

1.234. ENÂM,6/141 ... 294

1.235. ENÂM,6/154 ... 296

1.236. ENÂM,6/163 ... 296

1.237. ENÂM,6/165 ... 297

1.238. A’RÂF, 7/1 ... 298

1.239. A’RÂF,7/2 ... 298

1.240. A’RÂF,7/11-13 ... 299

1.241. A’RÂF,7/16-17 ... 301

(11)

VI

1.242. A’RÂF,7/18 ... 302

1.243. A’RÂF,7/20-22 ... 303

1.244. A’RÂF,7/23 ... 304

1.245. A’RÂF, 7/26 ... 304

1.246. A’RÂF,7/29 ... 305

1.247. A’RÂF,7/34 ... 306

1.248. A’RÂF,7/35 ... 306

1.249. A’RÂF,7/36 ... 307

1.250. A’RÂF,7/41 ... 308

1.251. A’RÂF,7/44 ... 308

1.252. A’RÂF,7/50 ... 310

1.253. A’RÂF,7/52 ... 311

1.254. A’RÂF,7/64 ... 312

1.255. A’RÂF,7/73 ... 312

1.256. A’RÂF,7/80-84 ... 314

1.257. A’RÂF,7/85 ... 316

1.258. A’RÂF,7/104 ... 316

1.259. A’RÂF,7/107 ... 317

1.260. A’RÂF,7/108 ... 318

1.261. A’RÂF,7/117-118 ... 319

1.262. A’RÂF,7/126 ... 320

1.263. A’RAF,7/143 ... 321

1.264. A’RAF,7/148-150 ... 324

1.265. A’RÂF,7/151 ... 325

1.266. A’RÂF,7/155 ... 326

1.267. A’RÂF,7/157 ... 327

1.268. A’RÂF,7/170 ... 328

1.269. A’RÂF,7/172 ... 329

1.270. A’RÂF,7/176 ... 331

1.271. A’RÂF,7/178 ... 333

1.272. A’RÂF,7/179 ... 333

1.273. A’RÂF,7/180 ... 336

1.274. A’RÂF,7/186 ... 337

1.275. A’RÂF,7/187 ... 337

1.276. ENFÂL,8/9 ... 338

1.277. ENFÂL,8/17 ... 340

1.278. ENFÂL,8/28 ... 341

1.279. ENFÂL,8/58 ... 342

1.280. TEVBE,9/18 ... 342

1.281. TEVBE,9/20-21 ... 343

1.282. TEVBE,9/24 ... 344

1.283. TEVBE,9/25 ... 345

1.284. TEVBE,9/30 ... 347

1.285. TEVBE,9/38 ... 348

1.286. TEVBE,9/40 ... 349

1.287. TEVBE,9/73 ... 351

1.288. TEVBE,9/82 ... 352

1.289. TEVBE,9/103 ... 352

1.290. TEVBE,9/109 ... 353

1.291. TEVBE,9/111 ... 354

(12)

VII

1.292. TEVBE,9/112 ... 356

1.293. TEVBE,9/114 ... 357

1.294. TEVBE,9/119 ... 358

1.295. TEVBE,9/120 ... 359

1.296. TEVBE,9/128 ... 360

1.297. TEVBE,9/129 ... 361

1.298. YÛNUS,10/22 ... 362

1.299. YÛNUS,10/24 ... 363

1.300. YÛNUS,10/54 ... 364

1.301. YÛNUS,10/72 ... 365

1.302. YÛNUS,10/101 ... 365

1.303. HÛD,11/6 ... 366

1.304. HÛD,11/7 ... 368

1.305. HÛD,11/26 ... 369

1.306. HÛD,11/42 ... 370

1.307. HÛD,11/44 ... 371

1.308. HÛD,11/46 ... 372

1.309. HÛD,11/48 ... 373

1.310. HÛD,11/49 ... 374

1.311. HÛD,11/56 ... 374

1.312. HÛD,11/57 ... 376

1.313. HÛD,11/61 ... 376

1.314. HÛD,11/69 ... 377

1.315. HÛD,11/73 ... 379

1.316. HÛD,11/90 ... 380

1.317. HÛD,11/112 ... 380

1.318. HÛD,11/113 ... 381

1.319. YÛSUF,12/3... 382

1.320. YÛSUF,12/4-5 ... 383

1.321. YÛSUF,12/6... 384

1.322. YÛSUF,12/8... 385

1.323. YÛSUF,12/9-10... 386

1.324. YÛSUF,12/11-12 ... 387

1.325. YÛSUF,12/13-14 ... 388

1.326. YÛSUF,12/15 ... 389

1.327. YÛSUF,12/16-18 ... 392

1.328. YÛSUF,12/19 ... 394

1.329. YÛSUF,12/20-21 ... 396

1.330. YÛSUF,12/22 ... 398

1.331. YÛSUF,12/23-24 ... 399

1.332. YÛSUF,12/25-29 ... 401

1.333. YÛSUF,12/30-31 ... 404

1.334. YÛSUF,12/32 ... 407

1.335. YÛSUF,12/33-34 ... 408

1.336. YÛSUF,12/35 ... 410

1.337. YÛSUF,12/36 ... 410

1.338. YÛSUF,12/37 ... 412

1.339. YÛSUF,12/41 ... 412

1.340. YÛSUF,12/42 ... 413

1.341. YÛSUF,12/43-45 ... 415

(13)

VIII

1.342. YÛSUF,12/46-49 ... 417

1.343. YÛSUF,12/50-52 ... 419

1.344. YÛSUF,12/53 ... 421

1.345. YÛSUF,12/54-55 ... 422

1.346. YÛSUF,12/56 ... 423

1.347. YÛSUF,12/58-60 ... 425

1.348. YÛSUF,12/63-64 ... 427

1.349. YÛSUF,12/65-66 ... 429

1.350. YÛSUF,12/67 ... 431

1.351. YÛSUF,12/68-69 ... 433

1.352. YÛSUF,12/70-75 ... 434

1.353. YÛSUF,12/76 ... 437

1.354. YÛSUF,12/77 ... 438

1.355. YÛSUF,12/78-79 ... 439

1.356. YÛSUF,12/80-82 ... 440

1.357. YÛSUF,12/83 ... 442

1.358. YÛSUF,12/84-85 ... 443

1.359. YÛSUF,12/87 ... 444

1.360. YÛSUF,12/88-90 ... 445

1.361. YÛSUF,12/91-93 ... 447

1.362. YÛSUF,12/94-95 ... 449

1.363. YÛSUF,12/96-98 ... 450

1.364. YÛSUF,12/99-101 ... 452

1.365. RAD,13/2 ... 455

1.366. RAD,13/3 ... 456

1.367. RAD,13/13... 458

1.368. RAD,13/28... 459

1.369. RAD,13/29... 460

1.370. RAD,13/30... 461

1.371. RAD,13/39... 462

1.372. RAD,13/43... 463

1.373. İBRÂHÎM,14/3 ... 463

1.374. İBRÂHÎM,14/5 ... 464

1.375. İBRÂHÎM,14/7 ... 465

1.376. İBRÂHÎM,14/10 ... 466

1.377. İBRÂHÎM,14/28-29 ... 466

1.378. İBRÂHÎM,14/32 ... 467

1.379. İBRÂHÎM,14/34 ... 468

1.380. İBRÂHÎM,14/37 ... 469

1.381. İBRÂHÎM,14/40-41 ... 473

1.382. İBRÂHÎM,14/49-50 ... 474

1.383. HİCR,15/9 ... 475

1.384. HİCR,15/16 ... 476

1.385. HİCR,15/17 ... 477

1.386. HİCR,15/26 ... 477

1.387. HİCR,15/27 ... 477

1.388. HİCR,15/28-29 ... 478

1.389. HİCR,15/39-40 ... 479

1.390. HİCR,15/72 ... 480

1.391. HİCR,15/85 ... 481

(14)

IX

1.392. HİCR,15/87 ... 482

1.393. HİCR,15/88 ... 483

1.394. HİCR,15/95-96 ... 484

1.395. HİCR,15/98 ... 485

1.396. NAHL,16/2 ... 486

1.397. NAHL,16/4 ... 486

1.398. NAHL,16/5-8 ... 488

1.399. NAHL,16/9 ... 489

1.400. NAHL,16/10 ... 490

1.401. NAHL,16/13 ... 491

1.402. NAHL,16/14 ... 492

1.403. NAHL,16/29 ... 493

1.404. NAHL,16/48-49 ... 493

1.405. NAHL,16/66 ... 495

1.406. NAHL,16/68-69 ... 495

1.407. NAHL,16/70 ... 497

1.408. NAHL,16/77 ... 497

1.409. NAHL,16/78 ... 498

1.410. NAHL,16/79 ... 499

1.411. NAHL,16/85 ... 500

1.412. NAHL,16/96 ... 500

1.413. NAHL,16/114 ... 501

1.414. İSRÂ,17/1 ... 502

1.415. İSRÂ,17/8 ... 504

1.416. İSRÂ,17/11 ... 505

1.417. İSRÂ,17/13 ... 505

1.418. İSRÂ,17/19 ... 506

1.419. İSRÂ,17/21 ... 507

1.420. İSRÂ,17/23-24 ... 508

1.421. İSRÂ,17/26-29 ... 509

1.422. İSRÂ,17/30 ... 510

1.423. İSRÂ,17/32 ... 511

1.424. İSRÂ,17/37 ... 512

1.425. İSRÂ,17/43 ... 513

1.426. İSRÂ,17/44 ... 514

1.427. İSRÂ,17/70 ... 515

1.428. İSRÂ,17/72 ... 516

1.429. İSRÂ,17/75 ... 517

1.430. İSRÂ,17/78 ... 517

1.431. İSRÂ,17/79 ... 519

1.432. İSRÂ,17/81 ... 521

1.433. İSRÂ,17/82 ... 521

1.434. İSRÂ,17/85 ... 522

1.435. İSRÂ,17/105 ... 523

1.436. İSRÂ,17/106 ... 523

1.437. İSRÂ,17/111 ... 524

1.438. KEHF,18/18 ... 525

1.439. KEHF,18/31 ... 526

1.440. KEHF,18/32-42 ... 526

1.441. KEHF,18/46 ... 534

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :