AKÜLÜ PANTER TESTERE PowerMaxx ASE

Tam metin

(1)

rMaxx ASE

AKÜLÜ PANTER TESTERE

PowerMaxx ASE

www.metabo.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

(2)

1 12

1.

2.

2. 1.

0

1

2

1 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

= 100 %

= 66%

= 33%

100% 75% 50% 25%

13

(3)

PowerMaxx ASE

U V 10,8

n0 /min (spm) 0 - 3100

s mm (in) 13 (1/2)

m kg (lbs) 1,2 (2.6)

ah, CW/Kh, CW m/s2 7 / 1,5

LpA/KpA dB(A) 79 / 3

LWA/KWA dB(A) 90 / 3

12. *1) Serial Number: 02264..

*2) 2011/65/EU 2006/42/EC 2004/108/EC

*3) EN 60745-1, EN 60745-11 2015-01-15, Volker Siegle

Direktor Innovation, Forschung und Entwicklung (Director Innovation, Research and Development)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

(4)

LC 40

B

D C A

10,8 V 1,5 Ah 6.25439 Li-Power 10,8 V 3,0 Ah 6.25436 Li-Power 10,8 V 4,0 Ah 6.25585 Li-Power

6.23443 Aksesuarlar

Aksesuarlar teslimat kapsamında değildir.

(5)

Orijinal Talimatlar 1. Uygunluk Bildirimi

Türü ve seri numarasıyla *1) tanımlanabilen bu kablosuz kılıç testerelerin ilgili tüm gereklilik ve direktifl ere *2) ve standartlara *3) uyumlu olmasından sorumlu olduğumuzu bildiririz. Teknik dosya için *4) bkz. Sayfa 3.

2. Kullanım Alanı

Bu aket ahşabı, metali, plastik ve kauçuk, fi berglas v.b.

maddeleri kesmek için uygundur.

Kullanıcı uygun olmayan kullanımdan doğan hasardan şahsen sorumludur.

Genel kabul görmüş kazayı önleme düzenlemelerine ve ilişikteki güvenlik bilgisine uyulmalıdır.

3. Genel Güvenlik Yönergeleri

Kendinizin ve elektrikli el aletinizin emniyeti için bu sembolle işaretlenmiş bütün metinlere dikkat edin!

UYARI: Çalışma yönergelerini okumak yaralanma riskini azaltır.

UYARI: Güvenlik uyarılarının ve yönergelerinin tümünü okuyun.

Emniyet uyarılarına ve yönergelerine uymamak elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

Emniyet yönergelerinin ve bilgisinin tümünü ileride başvurmak için saklayın.

Elektrikli el aletinizi mutlaka bu belgelerle birlikte başkasına verin.

4. Özel Güvenlik Bilgisi

Kesici aksesuarın saklı bir kabloya veya kendi kablosuna dokunabileceği bir işi yaparken elektrikli el aletini izole kavrama yüzeylerinden tutun. “Elektrik yüklü” kabloya dokunan kesici aksesuar elektrikli el aletinin metal parçalarının

“elektrikle yüklenmesine” ve operatörün elektrik şokuna maruz kalmasına yol açabilir.

Kullanmadığınız zaman, istemden çalışmasını engellemek için makineyi siviç kilidinden (4) kilitleyin.

Her hangi bir ayar, dönüşüm, bakım veya temizlik yapmadan önce pil takımını makineden çıkarın.

Pil takımını takmadan önce makinenin “off ” konumunda olduğundan emin olun.

Bu aletle çalışırken her zaman koruyucu gözlükler, eldivenler ve dayanıklı ayakkabılar giyin.

Çalışmak istediğin alanda elektrik kablosu, gaz hattı veya su borusu (Örneğin metal bir detektör kullanarak) olmamasını sağlayın.

Su borularını keserken içlerinde su olmadığından emin olun.

Uzun süre çalışacağınız zaman kulak koruyucular takın.

Uzun süreli ses düzeyi işitmenizi etkileyebilir.

Sağlığa zararlı olabilecek toz veya buhar üreten malzemeler (Örneğin asbest) işlenmemelidir.

Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve metal gibi malzemelerden çıkan toz sağlığa zarar verebilir. Tozla temas veya tozu soluma kullanıcıda veya yanındakilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum hastalıklarına neden olabilir.

Meşe ve kayın ağacı tozu gibi özellikle ahşap işlemesi için katkı maddesiyle birleşen (kromat, ahşabı koruyucu madde) bazı toz türleri kanserojen olarak sınıfl andırılır. Asbest içeren malzeme sadece eğitim görmüş uzmanlarca işlenmelidir.

- Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.

- P2 fi ltre sınıfındaki toz maskesi kullanımı önerilir.

Çok küçük iş parçalarını kesmeya çalışmayın.

İş parçasını sıkıca sabitleyin. Hiçbir koşula iş parçasını eliniz veya ayağınızla tutmamalısınız.

Sadece keskin ve hasarsız testere bıçaklarını kullanın. Çatlamış veya degorme olmuş testere bıçaklarını kullanmayın.

Makineyi sadece kılavuz takılıyken kullanın. Kesmek için kılavuz iş parçasıyla güvenli bir temas sağlamalıdır.

Makineyi her zaman her iki elinizle tutamaklarından tutun, güvenli bir şekilde durun ve odaklanın.

Keskin testere bıçağından dolayı yaralanma riski bulunmaktadır.

Hareket eden testere bıçağına dokunmayın! Parmaklarınızı testere bıçağını germe aygıtının (2) bölgesinden uzak tutun.

LED ışığı(2): Optik aletlerle LED radyasyonunun doğrudan etkisi altında kalmayın.

Pil takımını sudan ve nemden koruyun!

Pil takımlarını açık ateşe tutmayın!

Hatalı veya deforme olmuş pil takımlarını kullanmayın!

Pil takımlarını açmayın!

Kısa devreli pil takımına veya pil takımına dokunmayın!

Biraz asitli, yanıcı sıvı hatalı Li-ion pil takımına sızabilir!

Eğer pil sıvısı dışarı sızarsa ve teninize değerse derhal bol su ile cildinizi yıkayın. Eğer pil sıvısı dışarı sızar ve gözünüze değerse gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi tedavi görün.

(6)

5. Genel Bakış

Bkz. Sayfa 3

1 Testere makinesi ve karşılıklı testere bıçakları için testere bıçağını germe aleti

2 LED çalışma ışığı 3 Ön tutamak

4 “On” konumuna getirme kilidi: Aletin istemeden “on”

konumuna geçmesini engellemek üzere tetiği (8) kilitlemek için

5 Arka tutamak

6 Pil takımını serbest bırakma düğmesi.

7 Pil takımı*

8 Tetik

9 Bataryanın şarj düzeyini kontrol etmek için batarya göstergesi

10 Kılavuzu ayarlama düğmesi 11 Kılavuz

12 Testere bıçağı

13 Şarj düzeyi ve sinyal görüntüsü olan pil takımı*

(Düğmeye basınca LEDler şarj düzeyini gösterir. Eğer tek LED yanıp sönüyorsa pil takımı neredeyse boşalmıştır ve yeniden şarj edilmelidir).

* Donanıma bağlı/Teslimat kapsamında değildir.

6. Kullanım

6.1 Makinenin Çok Amaçlı İzleme Sistemi Eğer makine kendiliğinden “off ” konumuna geçerse, makinenin elektronik sistemi kendiliğinden koruma modunu etkin duruma getirmiştir.

Nedenleri ve Çözümleri:

1. Pil takımı neredeyse boş: (Elektronik sistem onarılamayacak bir hasardan sakınmak için pil takımının tamamen deşarj olmasını engeller).

Eğer pil takımı neredeyse boşsa şarj edilmelidir.

2. Makinede uzun süreli aşırı yük, sıcaklık nedeniyle durmaya yol açar.

Makineyi veya pil takımını soğumaya bırakın.

Not: Eğer boşta çalıştırırsanız makine daha çabuk soğur.

3. Eğer akım çok yüksekse (Örneğin makine uzun süre peryodlar boyunca sürekli sıkışırsa) makine “off ” konumuna geçer.

Tetiği (8) kullanarak makineyi “off ” konumuna getirin.

Sonra makineyi yeniden “On” konumuna getirin ve normal çalışmanıza devam edin. Makinenin sıkışmamasını sağlamaya çalışın.

6.2 Pil Takımı

Kullanmadan önce pil takımını şarj edin.

Eğer performans azalırsa, pil takımını şarj edin.

İdeal depolama ısısı 10°C-30°C arasındadır.

Pil Takımını Çıkartmak için: Pil takımını serbest bırakma düğmesine (6) basın ve pil takımını (7) çıkarın.

Takma:

Pil takımını takmak için: Yerleşene kadar pil takımını (7) kaydırın.

6.3 Testere Bıçağını Takmak ve Çıkarmak

Her hangi bir iş yapmadan önce: Pil takımını çıkartın.

Aletle çalıştıktan sonra çok sıcak olup ciltte yanıklara yol açabileceğinden testere bıçağına hemen dokunmayın.

Genel kural olarak testere makinesi testere bıçaklarını kullanın.

1 Kelepçeleme manşonunu (1) ok yönünde çevirin ve tutun.

2 Testere bıçağını (12) limiti durdurucuya gidebildiği kadar yerleştirin veya onu çıkarın.

3 Kelepçeleme manşonunu (1) serbest bırakın (Kelepçeleme manşonu orijinal konumuna geri döner).

4 Testere bıçağının güvenle oturduğunu kontrol edin.

Karşılıklı testere bıçaklarının kullanımıyla ilgili not:

Testere makinesi ve karşılıklı testere bıçaklarının her ikisi de kullanılabilir. Genel kural olarak testere makinesi testere bıçaklarını kullanın. Karşıklı testere bıçağını takarken karşılıklı testere bıçağının limit durdurucuya kadar dikey konumda yerleştirilmesini sağlayın. Kelepçeleme manşonunu (1) orijinal konumuna geri döndürün ve karşılıklı testere bıçağının girintiye takılı olmasını sağlayın.

Not: Eğer testere bıçağı kırılır ve testere bıçağı çabuk kelepçeleme aygıtından elle çıkarılamazsa kelepçeleme manşonunu (11) ok yönünde çevirin ve onu tutun. Testere bıçağı ucunu kırık kısıma yerleştirip çekerek çıkarın. İnce dişli metal testere bıçağı bu görev en uygun olanıdır.

(7)

6.4 Kılavuzu Takma

Kesme derinliği kılavuz (11)değiştirilerek sınırlandırılabilir (Örneğin bir duvarın önünde keserken).

Tester bıçağının tam aşınmasını sağlamak için kılavuzu (11) ara sıra değiştirin.

1 Düğmeye (10) basın ve kılavuzu (11) istenen konuma getirin.

2 Düğmeyi (10) serbest bırakın ve yerleşene kadar kaydırın.

Güvenli şekilde takılı olmasını sağlamak için kılavuzu kontrol edin.

7. Kullanım

7.1 “On” ve “Off ” Konumunu Getirme, Vuruş Hızı,

“On” Konumuna Getirme Kilidi (4):

Tetik (8) kilitli Tetik (8) kilitli değil.

“On” konumuna getirme, hız: Tetiğe (8) basın. Vuruş hızı tetiğe daha çok bastırarak ayarlanabilir.

“Off ” konumuna getirme: Tetiği (8) serbest bırakın.

7.2 Çalışma Talimatları Kesme:

Kesilecek malzemeye uygun testere bıçağını kullanın.

Makineyi kılavuzla (11) iş parçasına bastırın. Makineyi “on”

konumuna getirin ve ancak bundan sonra testere bıçağını iş parçasına yönlendirin.

Hareket eden testere bıçağının hiç bir nesneye veya zemine değmemesini sağlayın (Geri tepme veya testere bıçağının kırılma riski).

Vuruş hızını kesilecek malzemeye uygulayın.

Testere bıçağına fazla baskıdan sakının (Özellikle testere bıçağının uzun olması durumunda).

Eğer testere bıçağı sıkışırsa makineyi hemen “off ” konumuna getirin. Uygun bir aletle kesme aralığını biraz genişletip makineyi çıkarın.

Kesme işini tamamladıktan sonra makineyi “off ” konumuna getirin ve testere bıçağı tamamen durduktan (Geri tepme tehlikesi) sonra makineyi yere bırakmak için kesilen aradan çıkarın.

İstemeden “on” konumuna gelmesini engellemek için makieyi

“on” konumuna getirme kilidinden (4) kilitleyin.

Daldırarak Kesme

Daldırarak kesme sadece ahşap veya plastik gibi yumuşak malzemelere uygulanabilir. Sadece kısa testere bıçağı kullanın.

Makineyi tutamaklarından her iki elinizle tutun, güvenli bir şekilde durun ve işe odaklanın.

Bkz.syf.3 çizim: Makine iş parçasına doğru kılavuzun (11) kenarıyla bastırılmış durumdadır. Testere bıçağı iş parçasına dokunmamaktadır. Kılavuzun köşesi makinenin çevresinde yavaşça hizalandığı bir eksen noktası görevini görür. Bu şekilde testere bıçağı iş parçasını içe doğru keser.

8. Bakım

Düzenli aralıklarla, motorun havakandırma deliklerinden dışarı kompresli hava püskürtün.

Düzenli aralıklarla temizleyin: Düğmeye (10) basın ve kılavuzu (11) çıkarın. Aygıtı testere bıçağı yokken aşağı doğru dik tutun, elinizle hafi fçe vurun. Biriken toz doşarı çıkar. Yağlamayın, gres süremeyin.

9. Aksesuarlar

Sadece orijinal Metabo aksesuarlarını kullanın.

Bkz.syf.4.

Sadece bu çalışma yönergelerinde listelenen gereklilikleri ve özellikleri tam karşılayan aksesuarları kullanın.

A Geniş malzeme çeşitliği ve kullanım durumları için testere bıçakları

B Şarj makineleri C Pil takımları

D Metal keserken testere bıçaklarını doğutma için yağlama çubuğu

Aksesuarların tam listesi için www.metabo.com.tr adresini veya ana kataloğu inceleyin.

10. Onarım

Elektrikli aletlerin onarımı SADECE kalifi ye elektrikçiler tarafından yapılmalıdır!

Eğer onarımı gereken Metabo el aletiniz varsa, lütfen Metabo servis merkezinizle iletişime geçin.

Adresler için www.metabo.com.tr adresine bakınız.

Yedek parça listesini www.metabo.com.tr adresinden indirebilirsiniz.

11. Çevreyi Koruma

Çevreye uyumlu elden çıkarmayla ve kullanılmayan

makinelerin, paketlerin ve aksesuarların geri dönüşümüyle ilgili ulusal düzenlemelere uyun.

Pil takımları ev halkı çöplüğüne atılmamalıdır. Hatalı veya kullanılmış pil takımlarını Metabo dağıtıcınıza geri verin!

Pil takımlarının suyla temasına izin vermeyin.

(8)

Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın!

Elektrik ve elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm için teslim edilmelidir.

Elden çıkarmadan önce, pil takımını elektrikli el aletinde deşarj edin. Kısa devre olmasını önleyin (Örneğin yapışkan bantla koruma yoluyla)

12. Teknik Özellikler

Açıklayıcı notlar sayfa 3’tedir. Teknolojik ilerlemelerden kaynaklanan değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

U = Pil takımının voltajı n0 = Yüksüz hız smax = Maksimum vuruş hızı s = Vuruş uzunluğu

m = Ağırlık (En küçük pil takımıyla) Ölçülen değerler EN 60745’e göre belirlenir.

Doğru akım

Belirtilen teknik özellikler toleransa tabidir (Geçerli olan ilgili standartlara uygun olarak).

Emisyon Değerleri

Bu değerler elektrikli el aletinin emisyonlarını değerlendirmeyi ve farklı el aletlerini karşılaştırmayı olanaklı kılar. Çalışma koşullarına bağlı olarak elektrikli el aletinin veya aksesuarın durumu, güncel yük daha çok ya da az olabilir. Değerleri değerlendirirken çalışma molaları ve düşük kullanım peryotlarını da dahil edin. Tahmini emisyon değerlerinde dayanarak kullanıcı için koruyucu önlemler alın (Örneğin alınması gereken organizasyon önlemleri).

EN60745’e uygun olarak belirlenen vibrasyon toplam değeri (Üç yönün vektör toplamı)

ah, CW = Titreşim emisyon değeri (Ahşap kesme) Kh, CW = Kararsızlık (Titreşim)

Tipi A-etkin algılanan ses düzeyleri:

LpA = Ses basınç düzeyi LWA = Akustik güç düzeyi KpA, KWA = Kararsızlık

Çalışma süresince gürültü düzeyi 80dB(A)’yı geçebilir.

Kulak koruyucular takın!

(9)
(10)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34

Adana Omser Teknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22

Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49

Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43

Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26 Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00

Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45

Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47

Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18

Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70

Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -

Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12

Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -

Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -

Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56

Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37

Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75

Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57 Bursa/İnegöl Çağ Teknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37

Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33

Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85

Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53

Diyarbakır Gama Bobinaj Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58

Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Elazığ Tekser Teknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14

Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32

Erzurum Ümit Teknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32

Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02

Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) Teksan Tornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71

Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81

Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46

Giresun Özcan Teknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35

Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79

Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73

İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03 İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66

İstanbul/Perpa Demirhas Makine Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61

İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34

İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92

İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21

İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04 İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06

İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68

İstanbul/Dudullu Aydın Bobinaj İmes Sanayi Sitesi 3.Sosyal Tesisler No.: 17 0 (216) 415 10 96 0 (216) 540 71 08

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(11)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50

İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68

İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85

İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15

İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49

K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80

K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93

Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00

Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20

Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04

Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75

Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85

Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40

Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22 Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29

Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98

Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52

Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52

Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00

Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03

Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55

Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97

Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32

Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98

Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -

Muğla/Marmaris Ata Teknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48

Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36 Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35 Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49 Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18 Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67

Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66

Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -

Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87

Tekirdağ Kıyak Bobinaj Şaraphane Yolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60

Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83

Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -

Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84

Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64

Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46 Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27 Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(12)

Made in GERMANY

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

ÜRETİCİ FİRMA

Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy

www.burla.com

İTHALATÇI FİRMA

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86

makinaservis@burla.com www.burla.com

TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA

MERKEZ SERVİS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :