Riktlinjer för landstingets säkerhet Allmänt

Tam metin

(1)

22 OKTOBER 2014

1

Riktlinjer för landstingets säkerhet

Allmänt

I landstinget ska säkerhetsarbetet bedrivas med ett helhetsperspektiv där delprocesserna skapar en gemensam säkerhetsprocess. Syftet är att förhindra att oönskade händelser inträffar.

Mål

. Säkerhetsprocessen ska bidra till att:

 Skapa en säker vård för patienter.

 Skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare, förtroendevalda, anställda och studerande.

 Säkra den dagliga driften och vid oförutsedda händelser möjliggöra en situationsanpassad optimal verksamhet inom alla ansvarsområden.

 Skydda landstingets verksamhet, information, egendom och ekonomi.

Målen nås främst bl a genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där:

 Avvikelser fångas upp och hanteras i ett landstingsgemensamt rapporterings- och uppföljningssystem.

 Åtgärder vidtas som bygger på interna utredningar, risk-, händelse- och sårbarhetsanalyser.

 Säkerhetsärenden bereds vid de lokala säkerhetsråden och det regionala säkerhetsrådet.

Roller och ansvar

Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla nivåer. Säkerhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet.

Alla anställda har som uppgift att rapportera säkerhetsrelaterade händelser.

Landstingsdirektören är ytterst ansvarig för säkerheten och fastställer inriktning och beslutar om prioriteringar.

Kanslichefen/Säkerhetschefen i verksamhetsavdelningen leder och samordnar landstingets säkerhetsprocess och upprättar landstingets säkerhetsplan.

Division Närsjukvård ska leda och samordna landstingets säkerhetsprocess i respektive närsjukvårdsområde.

Delprocessansva r

Delprocess Ansvarig Tillhörighet

Patientsäkerhet Verksamhetsstrateg Patientsäkerhet Verksamhetsavdel- ningen

Informationssäker-

het Säkerhetsstrateg Informationssäkerhet Verksamhetsavdel- ningen

Allmän säkerhet Kanslichef/Säkerhetschef Verksamhetsavdel- ningen

Krisberedskap Säkerhetsstrateg Beredskap Verksamhetsavdel- ningen

Driftsäkerhet Fastighetschef Division Service

Brandsäkerhet Brandingenjör Division Service

Miljösäkerhet Miljöledaren Division Service

(2)

22 OKTOBER 2014

2

Säkerhetssamordningsansvar

Område Ansvarig Tillhörighet

Landstingets säkerhetsprocess och politiken.

Kanslichef/Säkerhetschef 1) Verksamhetsavdel- ningen

Landstingshuset Enhetschef servicecenter Division Service

Luleå-Boden Närsjukvårdschef Sunderbyn Division

Närsjukvård Piteå, Älvsbyn,

Arvidsjaur, Arjeplog Närsjukvårdschef Division

Närsjukvård Kalix, Överkalix,

Haparanda, Övertorneå

Närsjukvårdschef Division

Närsjukvård Gällivare,

Jokkmokk, Pajala Närsjukvårdschef Division

Närsjukvård

Kiruna Närsjukvårdschef Division

Närsjukvård Division Kultur och

utbildning HR-chef Division Kultur- och

utbildning

Division Länsteknik Verksamhetschef IT-infrastruktur 2) Division Länsteknik Division

Folktandvård Av divisionschef utsedd Division

Folktandvård

1) Säkerhetschef är även säkerhetsskyddschef.

2) Även IT-säkerhetssamordnare

Landstingets säkerhetsplan

Landstingets säkerhetsplan ska revideras årligen och godkännas av landstingsdirektören. Planen ska bl a innehålla definition av

säkerhetsprocessen, roller och ansvar samt målsättningar och aktiviteter för

respektive delprocess.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :