Det är en sorts peppar som

Tam metin

(1)

En del barn har fräknar .

Det är en sorts peppar som har landat på huden.

Benedikte 4 år

(2)

När man fryser blir huden rund.

Magnus 5 år

(3)

DERMTOLOGI FALLEN

ADRIANA HERRERA ÖVERLÄKARE

SUNDERBY SJUKHUS HUDKLINIKEN

2015-09-18

(4)

- 81 år

- Tidigare hudfrisk

- Sedan länge fjällande förändringar

- Diffust avgränsad fläck - Rodnad

- Fjällande

- Ingen infiltration

(5)

Diagnos: Aktinisk keratos

- Solinducerad - Premalign

- Solexponerad hud - PAD

Differentialdiagnos - Skivepitelcancer in situ

Behandling

- Kryobehandling

- 5-fluoro-uracil kräm (Efudix) - Imikvimod kräm 5% (Aldara) - Imikvimod 3,75% (Zyclara) - Ingenolmebutat (Picato)

- PDT (Delta-aminolevulinsyra + röd ljus)

(6)

- 2 år

- Tidigare hudfrisk

- 2 veckor tilltagande hudförändringar på bålen - 4 årig syster med utslag i ansikte

- Katt hemma

- Ca 1cm stora ytliga ställvis konfluerande sår - Fuktande yta

- Intorkat exudat - Gula krustor

(7)

Diagnos: Impetigo contagiosa

- Betahemolytiska streptokocker eller stafylokocker aureus

- Smittas från person till person - Oftast i ansiktet

- Blåsor

Differentialdiagnos

- Fototoxisk reaktion - Blåsdermatos (vuxna)

Behandling - Antibiotika

- Lokalbehandling

(8)

- 77 år

- Tidigare hudfrisk

- Sedan 2 månader snabbt växande hudförändring

- Ca 1cm stor, ljusröd, upphöjd tumör - Central hornplugg

(9)

Diagnos: Keratoakantom

- Benign tumör

- Kan övergå i skivepitelcancer - Kan tillbakabildas

Differentialdiagnos

- Infiltrerande skivepitelcancer

Behandling - Excision

(10)

- 55 år

- Hereditet för psoriasis - Tidigare hudfrisk

- Sedan 2 mån tilltagande,

svårt kliande utslag armar och ben

- 2-3 mm stora, delvis konfluerande, rödvioleta, lättfjällande papler

- Exkoriationer - Köbnerfenomen

(11)

Diagnos: Lichen ruber planus

- Inflammatorisk sjukdom - Hud och slemhinnor - Typisk lokalisering:

* Hand/fotleder * Längdrygg - PAD

Differentialdiagnos

- PSO - Eksem

Behandling

- Grupp IV steroid - Prednisolon

- Ljusbehandling - Klådestillande

(12)

- 58 år

- Tidigare hudfrisk - ÖLI

- Amoxicillin - Svår klåda

- Konfluerande, rodnade, infiltrerade papler - Symmetrisk distribution

(13)

Diagnos: Toxicodermi (Imacillin)

- Läkemedel

- Symmetrisk distribution - PAD

Differentialdiagnos - Virus

Behandling

- Prednisolon - Antihistamin - Lokal steroid - Klådestillande

(14)

- 72 år

- Tidigare hudfrisk - Fadern med Psoriasis

- Sedan 3 år eksemliknande fläck på fingret - Grupp I och II steroid utan effekt

- 1,5 cm stor, svag rodnad,

skarpt avgränsad, fjällande fläck

(15)

Diagnos: Morbus Bowen (Skivepitelcancer in situ)

- Lokaliserat var som helst på kroppen - Kan övergå till invasiv skivepitelcancer - Sol exponering

- PAD obligatorisk

Differentialdiagnos

- Eksem

- Superficiellt basaliom

Behandling

- Excision

- Kryobehandling - PDT X 2

(16)

- 67 år

- Tidigare hudfrisk - Ej atopiker

- Ingen hereditet för hudsjukdomar

- Sedan 1 månad tilltagande, kliande utslag som debuterade på underben och sedan spred sig

- På bål och extremiteter 1-2 cm stora, rodnade, fjällande fläckar

- En del fläckar vätskande, krustbelagda - Rodnade papler, vesikler

(17)

Diagnos: Nummulärt eksem - PAD

Differentialdiagnos - PSO

Behandling

- Antibiotika - Prednisolon - Lokal steroid - Mjukgörande - Klådestillande - Ljusbehandling

(18)

- 77 år

- Tidigare hudfrisk

- Sedan flera månader klåda

- Sedan 2 veckor tilltagande blås/sårbildning på bål och extremiteter

- En del 0,5 – 1 cm stora blåsor - Ytliga, vätskande erosioner - Krustbelagda ärr

(19)

Diagnos: Pemfigoid

- Blåsdermatos

- Antikroppar mot basalmembran (= subepidermal blåsbildning)

- Oftast äldre - IF

- PAD

- Antikroppar

Differentialdiagnos

- Pemfigus (Antikroppar mot intercellular substans = intraepidermal blåsbildning) - DH

Behandling

- Prednisolon - Azathioprin - MTX

- Cyklofosfamid

(20)

- 31 år

- Ljusa fläckar på bålen och halsen sedan flera månader

- Inga besvär

- Hypopigmenterade fläckar

(21)

Diagnos: Tinea versicolor (pityriasis versicolor)

- Pityrosporum svamp - Ofta recidiverande - Hyvelspånsfenomen - Direktmikroskopi

Differentialdiagnos - Vitiligo

Behandling

- Selensulfid schampo - Ketokonazol schampo

(22)

- 49 år

- Hereditet för psoriasis

- Sedan 1 år tilltagande hudbesvär som debuterade efter infektion

- Skarp avgränsade, konfluerande, infiltrerade, fjällande fläckar

(23)

Diagnos: Psoriasis

- Hereditet - Infektion

Differentialdiagnos

Behandling

- Lokalbehandling - Invärtesbehandling

(24)

- 12 år

- Tidigare hudfrisk

- Sedan 1 vecka tillväxande, kliande hudförändringar under hakan

- Katt hos mormor

- Skarpt avgränsad, rodnad, fjällande förändring

- Mer aktivitet i kanterna

(25)

Diagnos: Tinea corporis - Svampodling

Differentialdiagnos

- Nummulärt eksem

(om flera förändringar)

Behandling

- Lokalt antimykotikum - Peroral behandling

(26)

- 44 år

- Sedan 1 år långsamt växande hudförändring - Inga besvär/ litet sår

- Ca 1 cm stor, kärlrik tumör

(27)

Diagnos: Basaliom

- Oftast solexponerad hud - PAD (Basaliom typ?)

Differentialdiagnos

Behandling

- Excision (Typ II)

- Kyrettage + kryobehandling (Nodulärt) - Strålning

(28)

- 45 år

- Tidigare hudfrisk

- Sedan flera månader fjällande, växande hudförändring

- Ca 1 cm stor, rodnad, skarpt avgränsad, fjällande och med små krustor hudförändring

(29)

Diagnos: Superficiellt Basaliom

- Oftast solexponerad hud - PAD (Basaliom typ?)

Differentialdiagnos - Eksem fläck

Behandling

- Kryobehandling - PDT X 2

- Imikvimod kräm 5% (Aldara)

(30)

- 60 år

- Tidigare hudfrisk

- Sedan flera månader växande hudförändring

- Ca 0,5 cm stor, gulvit, glänsande, infiltrerande, ärrliknande förändring

(31)

Diagnos: Morfea Basaliom (III)

- Oftast solexponerad hud - PAD (Basaliom typ?)

Differentialdiagnos - Morfea

Behandling

- Excision med marginal

(32)

Basaliom bilder: Dermis.net, http://dermis.multimedia.de

Övriga bilder: Dermatologi Fallen 1- 3; Mats Bjellerup, Docent, Enhet för hudsjukdomar, Helsingborgs lasarett

Şekil

Updating...

Benzer konular :