• Sonuç bulunamadı

(1)Eşme Kışladağ'daki Tüprag Metal Madencilik Şirketi tarafından işletilen altın madeni, Danıştay 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Eşme Kışladağ'daki Tüprag Metal Madencilik Şirketi tarafından işletilen altın madeni, Danıştay 6"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Eşme Kışladağ'daki Tüprag Metal Madencilik Şirketi tarafından işletilen altın madeni, Danıştay 6. Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı uyarınca, Uşak Valiliği tarafından kapatıldı. Valilik bünyesinde özel olarak oluşturulan komisyon, işletmedeki siyanür deposu, altın odası, patlayıcı madde deposu ve ana kırıcılar bölümlerini mühürleyerek kapattı.

Manisa İdare Mahkemesi, ÇED raporuna yapılan itirazı reddetmiş, çevreci avukatlar da bunun üzerine Danıştay'a başvurmuşlardı.

Cumhuriyet 18.08.2007

Referanslar

Benzer Belgeler

Altın madenine karşı dava açan kurum ve köylülerin avukatı Arif Ali Cangı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kışladağ Altın Madeni’nin faaliyetini sağlayan

Dün, Kanadalı Eldorado Gold Şirketi’nin Türkiye’deki uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Şirketi’nin işlettiği E şme’deki altın madeninde üzerine kaya düşen bir

Uşak'ın Eşme ilçesinde siyanür kullanarak altın madeni çıkarmaya gelen Kanadalı Eldoradogold-Tüprag şirketinin, 9 Temmuz 2007’de al ınan kararla faaliyetlerinin

Tüprag, K ışladağ Altın Madeni için 27 Haziran 2003’te çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu karar ı aldı.. Ancak siyanür

Uşak’ın Kışladağ bölgesinde TÜPRAG - Eldoradogold tarafından Danıştay kararı ve yasalar çiğnenerek işletilen Kışladağ altın madenine direnen köylüler hakkında

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Dayko) Kırklareli İl Temsilcisi Göksal Çidem, RES’lere bile izin verilmemesi istenen bir yerde patlatmalı altın madeni için ruhsat verilmesinin

İzmir Efemçukuru’nda işletilen altın madeni ile ilgili yerel davalarda Danıştaydaki acele kamulaştırma kararı davas ının sonucuna kilitlenmiş durumda.. Efemçukuru

Uşak Eşme yakınlarındaki Kışladağ Altın Madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yörede yaşayan insanların nas ıl bir risk içinde olduklarına dikkat çekti..