• Sonuç bulunamadı

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi-II Ekoloji ve Çevre Biyolojisi-II Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekoloji ve Çevre Biyolojisi-II Ekoloji ve Çevre Biyolojisi-II Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL"

Copied!
20
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi-II Ekoloji ve Çevre Biyolojisi-II

Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL

(2)

EKOLOJİDE HİYERARŞİ

Ekolojinin ilgi alanını ve uğraşı sınırlarını anlamak için biyolojik hiyerarşiyi incelemek gereklidir.

Hiyerarşi:makam sırası, basamak, aşama sırası

Hiyerarşide basamaklardaki birimlerin çevreleriyle etkileşimi işlevsel bir sistemi ortaya çıkarır.

Sistem: Birbirine bağımlı farklı birimlerden oluşan, herbir birimi sınırlı bir alt görevi yerine getiren, birimler arası ortak amaç ve işbirliği bulunan ve hep birlikte belirli bir üst görevi yerine getiren işlevsel bir bütün

(3)

http://comprar-en-internet.net/worksheet/265738.htm

(4)

Current Status

Komünite:belirli bir alanda tüm türlere ait populasyonlar

Populasyon:tek türe ait bireyler topluluğu

Ekosistem:Komünite + cansız çevre

Biosfer=Ekosfer=yerküredeki tüm canlılar ve etkileşim halinde

bulundukları cansız çevre

(5)

Hiyerarşi kavramı;

Sadece bir sıralama düzeni değil, aynı zamanda kalite

sistemi gibi işleyen bir süreçtir.

Herhangi bir basamakta sorun çıktığında hangi faktörlerin o basamağa katkı yaptığına bakılır ve alt birimlere indirgenerek

çözüm üretilir ya da hangi üst basamaklar etkilenecekse önlem alınabilir.

(6)

ABD Federal Sağlık Kanunları gereği "1980-1996 arasında  Türkiye'de 5 ay geçirenler kan bağışlayamaz". Nedeni ise Çernobil faciası… 

Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının 200 kat fazlası bir

etkiye sahipti.

İlk anda 31 kişi, ardından temizleme işinde çalışan 600.000 -800.000

görevli ve asker öldü.

Reaktör binası 410 bin metreküp çimento ve 7 bin ton çelikle

gömüldü. Besin maddeleri başka bölgelerden getirildi ve

radyasyon bulaşan gıdaların tüketimi yasaklandı

(7)

Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Güç Reaktörünün 4.ünitesinde 26 Nisan 1986 günü erken saatlerde

meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30 Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi.

3 Mayıs Cumartesi günü kontamine hava kütlesi Avrupa'nın büyük bir kısmı ile birlikte Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Trakya'yı etkisi altına aldı.

İkinci bir salınımla Çernobil'den doğuya sürüklenen bulaşmış hava kütlesi 7-9 Mayıs tarihlerinde Kırım Yarımadası'nın kuzeyinden

Karadeniz üzerinden geçerek Türkiye'nin kuzey-doğu kıyılarına ulaştı.

(8)
(9)
(10)

Hiyerarşinin her düzeyinde sistemin

devamlılığı için çalışması gereken temel işlevler bulunmaktadır:

-Gelişim -Çeşitlilik

-Enerji ile ilgili olaylar -Evrim

-Bütünleşme -Düzenleme

-Davranış-geri bildirim

(11)

Biyosferde genel bir kural vardır:

pozitif-negatif geri bildirim

Homeostazis Homeoresis

Organizmaya kadar;

Geri bildirim,

Kararlı durumda bir denge +

Ayar noktası (eşik değer)

Geri bildirim

Salınım durumunda bir denge +

Ayar noktası (eşik değer)

Örn; O2’li ortamda yaşam Örn; Karbon döngüsü Gaia hipotezi –ko-evrim

(12)

Atmosferdeki CO2 artışı sera etkisi yaratır, küresel ısınma ve bitki büyümesi üzerine pozitif etkir; toprak sistemi ısınmaya adapte olur ve toprak solunumu ile atmosfere CO2 salınımı yavaşlar. Bu durum topraktan atmosfere geri bildirimdir.

Homeoresis örneği

(13)

https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

(14)

EKOSİSTEM

(15)

Bir ortamda yaşayan canlılar ve onları çevreleyen cansızlar bir bütün halinde bulunmakta ve devamlı etkileşmektedirler.

Biyotik ve abiyotik birimler arasında madde alışverişi-döngüsü devamlı sürmektedir.

Tüm bu canlı ve cansız birimler ile aralarındaki sürekli ve karşılıklı ilişki EKOSİSTEM olarak adlandırılmaktadır.

(16)

Ekosistemin Özellikleri

Ekosistemin dinamiğini doğum, gelişim, ölüm ve ayrışma olayları ile madde ve enerji döngüleri oluşturur.

Ekosistemin sınırları sabit değildir. Örneğin akarsuların birçok ekosistemler içinden akarak ve dolayısıyla etkilenerek geçişi, ekosistemlerin kapalı olmadığını gösterir.

Ekosistemler birbirlerine zincirleme bağlıdır.

Ekosistemler zamanla değişir. Bu değişim iki şekilde olur.

Doğal yolla gerçekleşen değişim

Dış çevreden gelen etkiler sonucu olan değişim

(17)

Bir ekosistemdeki canlılar beslenme ilişkileri açısından 2’ye ayrılırlar:

1- Ototrofik: Kendi besinini kendi oluşturan canlılar. Işık enerjisi ve inorganik maddeleri kullanarak kompleks organik moleküller

oluştururlar.

2- Heterotrofik: Diğerleriyle beslenen canlılar.

kompleks organik molekülleri kullanır, düzenler ya da ayrıştırırlar.

•Bazı tüketiciler yalnızca üretici canlılarla beslenir. Bunlara otçul (otobur) canlılar denir. Örneğin; inek ve tavşan.

•Bazı tüketiciler diğer tüketicileri yiyerek beslenir. Bunlara etçil (etobur) canlılar denir. Örneğin; tilki ve atmaca.

•Bazı tüketiciler ise hem üreticileri hem de diğer tüketici canlıları yiyerek beslenir. Örneğin; ayı, insan

(18)

kommensalizm “zarar vermeden fayda”

 mutualizm “iki taraf için fayda

(19)

Bir ekosistemde rol alan tüm bileşenleri ise 6’ya ayırabiliriz:

1.İnorganik maddeler (C, N, O, CO2 vb.) 2.Organik bileşikler (protein, lipid vb.)

3.Fiziksel çevre faktörleri (hava, su toprak, iklim vb.) 4.Üreticiler (ototroflar; bitki)

5.Fagotroflar (heterotroflar; hayvan)

6.Saprotroflar (ayrıştırıcılar; bakteri, mantar vb.)

(20)

Referanslar

Benzer Belgeler

Vücut belirgin şekilde baş (Cephalon), gövde (Thorax) ve karın (Abdomen) olmak üzere üç bölümden oluşur fakat bazı gruplarda baş ve göğüs kaynaşmıştır ve

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döğmeyince kıt verdi Benim sâdık yârim kara topraktır Âdem'den bu deme neslim getirdi Bana türlü

 Büyük bir kayın ağacının 72 kişinin Büyük bir kayın ağacının 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını günlük oksijen ihtiyacını

• Besin zincirinde enerji transferi sırasında aktarılan enerji değişime uğramaktadır (entropi!!! doğada

-Kimyasal Enerji -Mekanik Enerji -Elektrik Enerjisi -Nükleer Enerji..

Orman ve Su İşleri Bakanı’nın da HES projelerine karşı mücadele edenleri karalamak amacıyla sık sık baş vurduğu, kendi politikalarına karşı duranları vatan hainliği

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar büyüklerinin çevreyi daha fazla kirletmesine “dur” demek için Cumhuriyet Meydanı’ndan sahile

Forumun sonunda 34 Egeçep bileşeniyle birlikte, Niğde-Ulukışla ve Köyleri Maden Karşıtı Hareket, Niğde Çevre Eğitim ve Kültür Derneği, İç Anadolu Çevre Platformu,