2018 Yılı 2. Çeyrek Ekonomik Gelişmeleri

Download (0)

Full text

(1)

Yılın ikinci çeyreğinde küresel ticaret savaşlarına yönelik haber akışı fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam etti. ABD – Çin arasındaki karşılıklı vergi hamleleri yapılan açıklamalarla bir miktar yumuşasa da, dönemin sonunda korumacı politikalara yönelik atılan adımların artmasıyla risk iştahı da baskı altında kaldı. ABD’nin vergi tarifelerine karşılık Çin – Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler missilleme ile tepki verirken, korumacı politikaların küresel büyüme üzerinde olumsuz etki yapabileceği endişeleri gündemde kaldı. Ayrıca Orta Doğu’dan Asya’ya jeopolitik riskler piyasalarda dalgalanma yarattı. Avrupa’da İtalya ve İspanya’da siyasi kargaşanın tekrar gündeme gelmesi, ABD – Kuzey Kore ilişkileri ve Suriye konusu gündemi meşgul eden gelişmelerdi. Ancak söz konusu gelişmeler risk iştahında geçici etkiler yaparken, küresel korumacı politikalara yönelik haber akışı piyasaların odağında kalmaya devam etti. ABD’deki makro-ekonomik görüntü olumlu kalmaya devam ederken, Avrupa, Çin, Japonya gibi ekonomilerde ivme kaybı görüldü. Bu durum ABD dolarının dirençli kalmasıyla sonuçlanırken, ABD faizleri ve ABD doları senkronize bir şekilde yükseldiler. Enflasyon ile ilgili verilerin beklentilerden çok yüksek gelmemesi ve Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) hedefinin üzerinde gelebilecek enflasyon oranına tolerans gösterilebileceği sinyali sert fiyatlamaların önüne geçti. Ancak doların güçlü görüntüsü özellikle Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) kurlarında baskıya yol açtı.

Bazı GOÜ’lerin kendine has zayıflıkları ve dönemin sonunda Çin yuanındaki değer kaybı diğer GOÜ kurları üzerinde baskı ile sonuçlandı.

Yılın ikinci çeyreğinde GOÜ kurları ortalama %9.1 oranında değer kaybetti. GOÜ borsaları ise %8.7 oranında değer kaybetti. Buna karşılık gelişmiş ülke borsaları %1.1 oranında değer kazandı.

Yurt içinde ise, Nisan ayında gündeme gelen erken seçim dönemin önemli gelişmesiydi. Yılın ikinci çeyreğini seçim gündemiyle geçiren yurt içi piyasalar baskı altında kaldı. 24 Haziran’da yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların salt çoğunluğunu alırken, Anayasa değişikliğine destek veren AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın da parlamentoda çoğunluk sağlaması piyasalardaki dalgalanmanın kısmen de olsa düşmesine yardımcı oldu ve Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar görece olumlu bir görüntü sergiledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST100) TL ve dolar bazında sırasıyla %16.02 ve %27.7 oranında değer kaybetti. TL ise sepet bazında %12.68 oranında değer kaybederken, artan dalgalanma ve değer kaybı sonrasında Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayında olağanüstü toplanarak faizleri yükseltti. Ülke risk primimizde yükseliş gözlemlerken, faizler de yüksek oranlarda kaldı.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7.4 oranında büyürken, işsizlik oranı Mart ayında %10.1’e kadar geriledi. Enflasyonda yükseliş sürerken, Haziran ayında yıllık %15.39’a yükseldi. Sanayi üretiminde ufak çaplı artışlar gözlemlenirken, yılın ikinci çeyreğinde İmalat Sanayi PMI verileri eşik 50 seviyesinin altında kaldı. Yılın ikinci çeyreğinde kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları takip edildi.

Mayıs ayında kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürdü. Haziran ayında ise Moody's Türkiye'nin kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyururken, 17 bankanın notunu düşürdü.

Nisan ayında geç likidite penceresinde 75 baz puan artırım yapan TCMB, Mayıs ayında olağanüstü toplanarak geç likidite penceresinde 300 baz puan artış yaptı. Faiz artırımı dışında ilave tedbirler de alan TCMB, para politikasında sadeleşmeyle birlikte bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut %16.50'ye eşitleneceğini açıkladı. 7 Haziran’daki toplantıda da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı % 16.50’den %17.75’e yükseltildi. Haziran ayı toplantısında faizleri beklendiği gibi 25 baz puan artıran Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafında, bu yılki faiz artırım beklentisi de 4 defaya çıktı. Ekonomideki güçlü görüntünün devam ettiği mesajı verildi. Parasal genişlemeyi bu yıl sonlandırmayı planlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faizlerde değişiklik yapmazken, faizlerin 2019 ortalarına kadar mevcut seviyelerinde kalacağını belirtti.

'' Bu değerlendirme, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bilgi ve yorumlar hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları doğrultusunda oluşturulmuş olup, katılımcıların oluşturacakları fon dağılımına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Katılımcıların verecekleri fon dağılım kararları ile bu değerlendirmede sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi burada yer alan değerlendirmelerin kullanımına yönelik sonuçlardan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır. Katılımcılar fon dağılım kararlarını verirlerken risk tercihlerini, yatırım hedeflerini, finansal durumlarını göz önünde bulundurmalıdırlar.''

2018 Yılı 2. Çeyrek Ekonomik Gelişmeleri

(2)

FONLARA VE DİĞER YATIRIM ARAÇLARINA İLİŞKİN GETİRİ VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Piyasa Riski: Faiz oranları, emtia fiyatları, hisse senedi fiyatları, döviz kurlarındaki veya diğer finansal varlıklardaki dalgalanmalar dahil olmak üzere piyasa fiyatlarındaki beklenmedik hareketlerden kaynaklanan sebeplerle fon portföy değerinin zarara uğraması ihtimalidir.

Likidite Riski: Fon portföyündeki finansal varlıkların makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi ve Fon’un yatırımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek kaynağı temin edememesi riskidir. Piyasa derinliğinin azalması ve çeşitli sebeplerle piyasa fiyatının makul değerden uzaklaşması Fon’u likidite riskine maruz bırakabilir.

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu Fon’un bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faizlerindeki değişimler nedeniyle, cari faiz oranının bir fonksiyonu olarak fiyatlanan varlıklarda değer azalışı gerçekleşebilir. Bu durum faiz oranı riskini oluşturur. Vade sonuna kadar beklendiğinde herhangi bir faiz riski söz konusu olmayacaktır.

Enflasyon Riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığını ifade eder.

Kur Riski: Fon portföyünün döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz kalacağı zarar olasılığıdır.

Operasyonel Risk: İç kontrollerdeki aksamalar sonucu, hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, üst yönetim ve diğer personel tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetimden kaynaklanan hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları ya da zarara uğrama ihtimalini ifade etmektedir.

Kredi Riski: Karşı taraf riski olarak da tanımladığımız kredi riski bir finansal işlemde, işlem tutarının vadesinde yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olasılığıdır.

FONLARA İLİŞKİN YATIRIM RİSKİ ve DİĞER FİNANSAL RİSKLER

Getiriler Aylık Değişim Üç Aylık Değişim Yıllık Değişim 2018 Değişim 2017 Değişim Halka Arz'dan Bugüne

Değişim

Kamu Borçlanma Araçları E.Y.F. -2,66% -4,12% -2,19% -3,45% 7,17% 41,19%

Para Piyasası E.Y.F. 1,25% 3,44% 13,60% 6,79% 12,23% 81,50%

Hisse Senedi E.Y.F. -4,75% -14,17% 0,41% -13,19% 52,95% 70,98%

Değişken E.Y.F. -0,46% -1,98% 7,04% -0,11% 20,55% 66,73%

Kamu Dış Borçlanma Araçları E.Y.F 1,17% 10,52% 29,56% 17,28% 15,88% 170,20%

Katılım Standart E.Y.F. 0,53% 0,40% 7,28% 3,05% 9,39% 56,67%

Katılım Katkı E.Y.F. 0,58% 0,65% 9,10% 4,05% 10,68% 48,85%

Katkı E.Y.F. -3,38% -6,59% -3,98% -6,07% 10,14% 26,58%

Standart E.Y.F. -0,04% 0,32% 6,69% 2,51% 8,83% 44,75%

Altın Katılım E.Y.F. -2,37% 8,07% 27,96% 15,66% 18,19% 97,60%

Katılım Değişken E. Y.F. 0,08% -0,71% 8,94% 1,61% 17,23% 22,72%

BIST 100 -4,11% -16,02% -3,90% -16,31% 47,60% 52,56%

Altın (Cumhuriyet) -2,70% 8,87% 29,70% 16,86% 19,73% 135,96%

USD / TL 1,37% 15,97% 30,28% 21,01% 7,45% 185,34%

EURO / TL 1,24% 10,01% 33,21% 17,90% 22,55% 129,69%

EURO / USD -0,09% -5,16% 2,24% -2,62% 14,01% -19,58%

Döviz Sepeti 1,31% 12,68% 31,86% 19,41% 15,11% 152,65%

BIST-KYD Repo Endeksİ (Brüt) 1,41% 3,54% 13,18% 6,67% 11,94% 87,32%

BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi -3,43% -6,28% -4,79% -5,67% 7,84% 56,16%

BIST100: Borsa İstanbul 100 Endeksi - KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği - EYF: Emeklilik Yatırım Fonu

** Kamu Borçlanma Araçları EYF, Para Piyasası EYF, Hisse Senedi EYF, Değişken EYF, Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF, Katılım Standart EYF 01 Temmuz 2011 tarihinde halka arz edilmiştir.

*** Katılım Katkı EYF, Katkı EYF ve Standart EYF 30 Nisan 2013 tarihinde halka arz edilmiştir. Altın Katılım EYF 17 Eylül 2013 tarihinde halka arz edilmiştir.Katılım Değişken EYF 16 Kasım 2015 tarihinde halka arz edilmiştir.

**** Piyasa verileri, Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A. Ş. veri dağıtım programından sağlanmaktadır. Bilgilendirme amacı taşıyan bültende, hesaplama yöntemleri nedeniyle oluşabilecek farklılıklardan, piyasa verilerinin elde edildiği kaynaktan dolayı oluşabilecek hata ve eksikliklerden kurumumuz ve Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A. Ş. sorumlu değildir.

(3)

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YATIRIM STRATEJİSİ, YATIRIM KISITLARI, RİSK PROFİLİ, İÇERDİĞİ YATIRIM ARAÇLARI (30.06.2018)

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%80 - %100: Kamu Borçlanma Araçları (TL/Döviz) + Kamu Borçlanma Araçlarının konu olduğu Ters Repo

%0 - %10: Ters Repo

%0 - %10: Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri

%0 - %20: Kamu Dış Borçlanma Araçları + Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL/Döviz) + Yatırım Fonu Katılma Payları + Vadeli Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı (TL/Döviz) + Altın ve Kıymetli Madenler ile Dayalı Sermaye Piyasası Araçları + Gelir Ortaklığı Senetleri + Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler + Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler + Kira Sertifikaları (Kamu/Özel) + Gayrımenkul Sertifikaları

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün en az %80'ini kamu borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (ZHG)

Kimler İçin Uygundur?

Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek isteyen, yatırımlarını orta ve uzun vadede yapan, faiz ve vade riskini alan katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Fon, faiz hareketlerine ve enflasyona karşı duyarlı olup, piyasa ve faiz riski taşımaktadır. Piyasadaki faiz dalgalanmaları portföyde taşınan menkul kıymetlerin değerini etkilenebilmekte, bu etki uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde kısa vadelilerden daha fazla gözlenmektedir. Taşınan risklerin azaltılması amacıyla fon portföyünde çeşitlendirme yapılırken vade ve oran ayarlaması ile riskler asgariye indirilmektedir.

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%0 - %100: Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları + Ters Repo + Kira Sertifikaları (Kamu/

Özel) + Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler + Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

% 0 - %25: Vadeli Mevduat (TL/Altın)+ Katılım Hesabı (TL/Altın)

% 0 - %10: Takasbank Para Piyasası + Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Fon

portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından, kira sertifikalarından, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçları yanı sıra 2.4. maddesindeki varlık türleri ile Yönetmelik ve Rehber'de yer alan varlık türlerinden oluşur.

Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (ZHR)

Kimler İçin Uygundur?

Düşük risk alarak, kısa vadeli faiz oranlarının getirilerinden yararlanmak isteyen muhafazakâr katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon ağırlıklı olarak para piyasasında işlem yaptığından faiz oranındaki değişimlerden etkilenmektedir. Fon portföyü piyasa, enflasyon ve faiz riski ile karşı karşıya kalabilir. Fon yönetiminde çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Devlet Tahvili Hazine Bonosu (%); 81,82 Türk Özel

Sektör Borçlanma Araçları(%)

; 3,11 Ters Repo

(%); 0,04

Ortaklık Payı (%);

0,32

Diğer (%);

14,71

Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları(%)

; 58,45 Ters Repo

(%); 7,88 Borsa Para

Piyasası (%); 9,50

Diğer (%);

24,17

(4)

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%80 - % 100: Yurt İçi Ortaklık Payları

%0 - % 10: Ters Repo

%0 - % 10: Takasbank Para Piyasası + Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri

%0 - % 20: Kamu Borçlanma Araçları (İç/Dış) + Özel Sektör Borçlanma Araçları (İç/Dış) + Vadeli Mevduat(TL/Döviz) + Katılma Hesabı(TL/Döviz) + Altın ve Kıymetli Maden ile Dayalı Sermaye Piyasası Araçları + Yatırım Fonu Katılma Payları + Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler + Varlığa Daya- lı Menkul Kıymetler + Kira Sertifikaları (Kamu/

Özel)

%0 - % 15: Varant

%0 - % 5: Gayrımenkul Sertifikaları

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün en az %80'ini devamlı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonudur. Fonun stratejisi; uzun vadede, ulusal pay piyasasında sermaye kazancı elde etmek amacıyla aktif yönetim tarzıyla yatırım yapmaktır.

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (ZHB)

Kimler İçin Uygundur?

Yüksek oynaklığa sahip olabilen pay piyasalarında orta ve uzun vadeli bir bakış açısı ile işlem yaparak ağırlıklı olarak ortaklık paylarından gelir elde etmeyi hedefleyen; agresif, risk almayı seven katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyünün en az %80’i ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon ağırlıklı olarak ortaklık payı portföyüne sahip olduğundan, pay piyasasındaki hareketlerden etkilenmektedir. Ortaklık payı seçiminde ağırlıklı olarak BIST 30 endeksine dahil ortaklık payları seçilmektedir. Portföyün %20’lik kısmında ise tahvil-bono, ters repo, mevduat v.b. varlıklar taşınabileceğinden faiz hareketlerine ve enflasyona duyarlıdır. Taşınan risklerin azaltılması amacıyla fon portföyünde çeşitlendirme yapılırken oran ayarlaması yapılmaktadır.

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%80 - %100: Kamu Dış Borçlanma Araçları

%0 - %10: Ters Repo

%0 - %10: Takasbank Para Piyasası + Yurt İçi Or- ganize Para Piyasası İşlemleri

%0 - %20: Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/Döviz) + Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) + Vadeli Mevduat(TL/Döviz) + Vadeli Mevduat (TL/Döviz)+ Katılma Hesabı(TL/Döviz) + Altın ve Kıymetli Maden ile Dayalı Sermaye Piyasası Araçları + Gelir Ortaklığı Senetleri + Yatırım Fonu Katılma Payları + Varlık Teminatlı Menkul Kıymet- ler + Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler + Kira Serti- fikaları(Kamu/Özel)

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti tarafından döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırarak kur ve döviz cinsinden faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (ZHD)

Kimler İçin Uygundur?

Yatırımlarını ağırlıklı olarak, kamunun döviz cinsi dış borçlanma araçlarından oluşturmak isteyen, faiz ve kur artışlarından yararlanmayı planlayan katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyü en az %80 oranında kamu dış borçlanma araçlarından (Eurobond) oluşmaktadır. Fon faiz hareketlerine ve enflasyona duyarlı olup, faiz riski taşımaktadır. Döviz ağırlıklı yatırım yapıldığından fon getirisi döviz kurlarında ortaya çıkan değişimlerden etkilenmekte ve kur riski taşımaktadır. Kamu dış borçlanma araçlarında piyasanın derinliğinin az olması, yeterli alıcı ve satıcının bulunamaması halinde likidite riski ortaya çıkabilecektir. Fon çok düşük oranda da olsa özel sektör borçlanma senedi taşıyabilecek olup, bu durumda kredi ve likidite riskini ortaya çıkabilecektir.

Borsa Para Piyasası (%); 5,89

Ortaklık Payı (%);

92,53 Diğer (%);

1,58

Ters Repo (%); 0,13

Borsa Para Piyasası (%); 0,73

Kamu Dış Borçlanma

Araçları (%); 81,28 Diğer (%);

17,86

(5)

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

Fon portföy yapısı /yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon'un eşik değeri %75 BİST KYD 547 Gün Bono Endeksi + %25 BİST 100 Endeksi'dir.

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon, hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (ZHE)

Kimler İçin Uygundur?

Fon, değişen piyasa koşullarında diğer fonlara göre daha geniş yatırım alternatifleri ve portföy yöneticisinin uzmanlığından yararlanarak farklı piyasalardaki gelişmelerden faydalanmak ve riskleri dağıtmak isteyen, nispeten risk almayı seven katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri, ortaklık payları ve ters repodan oluşmaktadır. Fon tahvil-bono portföyü sebebiyle faiz hareketlerine, enflasyona ve piyasadaki gelişmelere duyarlıdır. Fon portföyünde ortaklık payları bulunduğundan pay piyasasındaki hareketlerden de etkilenmektedir. Ortaklık payı seçiminde ağırlıklı olarak BİST 30 endeksine dahil ortaklık payları seçilmektedir. Taşınan risklerin azaltılması amacıyla fon portföyünde çeşitlendirme yapılırken, vade ve oran ayarlaması yapılmaktadır.

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

% 70 - % 100: Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen TL Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri ve/veya Kira Sertifikaları

% 0 - % 30: Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları (TL)

% 0 - % 25: Katılma Hesabı (TL)

% 0 -% 30: Danışma Kurulu’nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün asgari % 70'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetlerine ve/veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünün azami %30'unu ise Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, TL cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına veya TL cinsinden katılma hesabına yatırabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4.

maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir.

Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (ZHA)

Kimler İçin Uygundur?

Faiz kazancı dışında gelir elde etmek isteyen, nispeten risk alabilen, yatırımlarını ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığının ihraç ettiği kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerinde değerlendirmek isteyen katılımcılar için uygundur. Ayrıca BES sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihi olmayan ve faiz kazancı dışında gelir elde etmeyi tercih eden katılımcıların birikimleri standart fona yönlendirilir.

Yatırım Riski :

Fon, Danışma Kurulu onayı doğrultusunda yatırım stratejisi kapsamında, temel olarak likidite riski, yoğunlaşma riski ve piyasa riski taşımakta olup, fon portföyüne menkul kıymet alımlarında mümkün olduğunca likit olan menkul kıymetler tercih edilecek ve belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

Devlet Tahvili Hazine Bonosu (%); 19,02

Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları(%)

; 17,29

Ters Repo (%); 7,87 Borsa Para

Piyasası (%); 5,42 Ortaklık

Payı (%);

23,99 Diğer (%);

26,41

Kira Sertifikası

(Hazine) (%); 71,31 Kira

Sertifikası (Özel Sektör)(%)

; 18,03 Ortaklık Payı (%);

4,92

Diğer (%);

5,74

(6)

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%60 - %100: Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen TL Cinsinden Borçlanma Araçları + Gelir Ortaklığı Senetleri + Kira Sertifikaları

%0 - %30: BIST100 endeksindeki Ortaklık Payları

%0 - %40: Türk Lirası Cinsinden, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Veya Kendisi Veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları

%0 - %40: Borsada İşlem Gören Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

%0 - %25: Vadeli Mevduat (TL) + Katılma Hesabı (TL)

%0 - %2: Ters Repo + Takasbank Para Piyasası İşlemleri + Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünün azami %40'ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, yurt içi organize para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir.

Standart Emeklilik Yatırım Fonu (ZHS)

Kimler İçin Uygundur?

BES sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihi olmayan kişilerin birikimleri standart fona yönlendirilir. Fon kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek isteyen, yatırımlarını uzun vadede yapan, faiz ve vade riskini alan, piyasadaki gelişmeler doğrultusunda portföyünün azami %30’unu geçmeyecek biçimde hisse senedi de taşıyabilecek katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Fon, faiz hareketlerine ve enflasyona karşı duyarlı olup, piyasa ve faiz riski taşımaktadır. Piyasadaki faiz dalgalanmaları portföyde taşınan menkul kıymetlerin değerini etkilenebilmekte, bu etki uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde kısa vadelilerden daha fazla gözlenmektedir. Taşınan risklerin azaltılması amacıyla fon portföyünde çeşitlendirme yapılırken vade ve oran ayarlaması ile riskler asgariye indirilmektedir.

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%80 - %100: Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)

%0 - %20: Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması

şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) + Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) + Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) + Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın) + Katılım Fonu Katılma Payları + Gayrımenkul Yatırım Fonu + Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları + Kira Sertifikaları (TL/Döviz) + Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Ortaklık Payları + Faizsiz Varlık teminatlı Menkul Kıymetler

%0 - %10: Fon Portföyüne Alınabilecek Varlığı, Taraflardan En Çok Birinin Tek Taraflı Bağlayıcı Vaadi ile Belli Bir Süre Sonunda Önceden Tespit Edilmiş Şartlarla Geri Satma Taahhüdünde Bulunarak Almak (Vaad)

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün en az %80'ni peşin işlem yapılması ve fiziki karşılığı bulunması şartı ile altın ve/veya altına dayalı Türkiye veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırarak, altın fiyatlarına paralel gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün %20'lik kısmında ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı ortaklık payları, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilin de yatırım yapılabilir.

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (ZHN)

Kimler İçin Uygundur?

Fon altın piyasasına ilgi duyan, altın fiyatındaki değişimden gelir elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyü ağırlıklı olarak peşin işlem yapılması ve fiziki karşılığı bulunması şartı ile altın ve/veya altına dayalı yatırım araçlarından oluşmaktadır. Fon, altın piyasasındaki gelişmelere karşı duyarlı olup, temel olarak piyasa ve kur riski taşımaktadır.

Devlet Tahvili Hazine Bonosu (%); 60,66 Türk Özel

Sektör Borçlanma

Araçları(%

); 17,50 Ters Repo

(%); 0,05 Borsa Para

Piyasası (%); 0,63

Diğer (%);

21,14

Kira Sertifikası

(Özel Sektör)(%)

; 3,96

Kıymetli Maden (%); 95,41 Diğer (%);

0,63

(7)

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%75 - %100: Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araç- larında, Gelir Ortaklığı Senetlerinde veya Kira Sertifikaları

%0 - %15: Türk Lirası Cinsinden Mevduat, Katılma Hesabında, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından Çıkarılan Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları

%0 - %15: BİST 100 Endeksindeki Ortaklık Payları

%0 - %1: BİST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçek- leştirilen Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün en az %75'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırır.

Fonun, Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesabına, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15'ini aşamaz.

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (ZHK)

Yatırım Riski :

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon, faiz hareketlerine ve enflasyona karşı duyarlı olup, piyasa ve faiz riski taşımaktadır. Piyasadaki faiz dalgalanmaları portföyde taşınan menkul kıymetlerin değerini etkilenebilmekte, bu etki uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde kısa vadelilerden daha fazla gözlenmektedir. Taşınan risklerin azaltılması amacıyla fon portföyünde çeşitlendirme yapılırken vade ve oran ayarlaması ile riskler asgariye indirilmektedir.

Devlet Tahvili Hazine Bonosu (%); 83,11 Türk Özel

Sektör Borçlanma

Araçları(%

); 2,69 Borsa Para

Piyasası (%); 0,03

Ortaklık Payı (%);

2,95 Diğer (%);

11,21

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

Fon portföy yapısı /yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon'un eşik değeri %100 BİST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)'dir.

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünü Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faize dayalı olmayan yatırım araçlarından, kira sertifikalarından, Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları ile diğer kıymetli madenlerden ve Danışma Kurulu'nun icazet verdiği diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturur.

Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir.

Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (ZHF)

Kimler İçin Uygundur?

Birikimlerini, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, değişen piyasa koşullarına göre farklı yatırım araçlarına yönlendiren portföy yöneticisinin uzmanlığından yararlanmak isteyen katılımcılarımız için uygundur.

Yatırım Riski :

Fon portföyü ağırlıklı olarak katılım bankacılığı ilkelerine uygun kamu ve özel sektör kira sertifikası, faizsiz yatırım araçları, ortaklık payları ve katılma hesabından oluşmaktadır. Fon temel olarak; piyasa, likidite ve yoğunlaşma riski taşımaktadır.

Kira Sertifikası

(Hazine) (%); 54,91 Kira

Sertifikası (Özel Sektör)(%)

; 14,95 Ortaklık Payı (%);

20,48

Diğer (%);

9,66

(8)

*Bu bülten genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Burada yer alan yorum ve öneriler herhangi bir emeklilik yatırım fonunda alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak algılanmamalıdır.

Bu görüşler mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak fon tercihinde bulunulması beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Mevcut Portföy Yapısı:

Yatırım Yapılabilecek Varlık Sınıfları ve Ağırlıkları:

%75 - %100: Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları

%0 - %15: Türk Lirası Cinsinden; Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları

%0 - %15: Danışma Kurulu’nun İslami Finans Prensiplerini Esas Alarak Onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları

Fonun Yatırım Stratejisi:

Fon, portföyünün en az %75'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.

Fon, portföyünün azami %15'ini Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırır. Fonun, Türk Lirası cinsinden katılma hesabına, borsada işlem görmesi kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15'ini aşamaz.

Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (ZHT)

Yatırım Riski :

Fon yatırım stratejisi kapsamında; temel olarak likidite riski, yoğunlaşma riski ve enflasyon riski taşımaktadır. Fon portföyüne menkul kıymet alımlarında mümkün olduğunca likit olan menkul kıymetler tercih edilecek ve belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

Kira Sertifikası

(Hazine) (%); 89,04 Kira

Sertifikası (Özel Sektör)(%)

; 5,73

Ortaklık Payı (%);

2,72

Diğer (%);

2,51

Figure

Updating...

References

Related subjects :