ACİL SERVİS ALİ ÇINAR DR. VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ

Tam metin

(1)

ACİL SERVİS

ALİ ÇINAR

DR. VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Antalya 1-5 Nisan 2018 Verimlilik Gözlemci Eğitimi

(2)

2

SUNUM PLANI

 ACİL SERVİS DEĞERLENDİRMESİNDE KURALLAR

 DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE STANDARTLAR

 DEĞERLENDİRMENİN TAMAMLANMASI

(3)

Acil servis değerlendirmesinde kurallar

Planlama:

 Bilgi toplama

 Hangi değerlendirme yöntemlerini kullanacağız

 Zaman yönetimi

(4)

Acil servis değerlendirmesinde kurallar

• Acil servise geliş:

 Acil servis sorumlularının bulunması

 Kendimizi tanıtma ve tanışma, niçin buradayız

 Bölüm sorumlusundan bilgi alma

4

(5)

Acil servis değerlendirmesinde kurallar

• Değerlendirme süreci:

 Tüm bölüm personeli ile etkili iletişim kurma

 Soru sorma teknikleri ve yöntemleri

 Karşı tarafı iyi anlayarak empati yapmak

 Kanıta dayalı veri toplamak

(6)

6

GECEKONDU UYGULAMA

(7)

ETKİN OLMAYAN UYGULAMA

(8)

AS.1. Acil serviste uygun otopark alanları belirlenmiş mi?

8

(9)

AS.1.1. Ambulans ve hasta nakil araçları için; araçların her an çıkış yapabileceği, ayrı otopark alanı

belirlenmelidir

(10)

10

(11)

• AS.1.2. Engelli otoparkı acil servis girişine en yakın alanda konumlandırılmalı ve otoparkın amaç dışı kullanımı engellenmelidir

Otoparkta amaç dışı kullanımın nasıl

engellendiği sorulmalı bununla ilgili alınan önlemler ve engelli otoparkına engelli dışı parkın yapılıp yapılmadığı gözlemlenmelidir

(12)

12

(13)

AS.1.3. Acil servise yakın ve acil ulaşımını

aksatmayacak şekilde hasta ve hasta yakınları için uygun ve yeterli genişlikte otopark alanı

ayrılmalıdır.

(14)

14

GÖRÜYORSUNUZ ANLATMAYA

GEREK YOK !

(15)

AS.1.4 Acil servisle bağlantılı otopark alanlarında yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri

alınmalıdır.

Otoparklardaki kamera sisteminin iki ay boyunca kayıt alıp almadığı ve görüntülerin tüm alanı kapsayıp kapsamadığı gözlenmelidir.

(16)

AS.2. Acil servis girişinde uygun şekilde düzenleme yapılmış mı?

16

(17)

AS.2.1 Acil servis girişi diğer girişlerden bağımsız olacak şekilde düzenlenmelidir.

D ve E1 rolündeki hastanelerde

hastanenin ana kapısı ile acil servis giriş kapısının ayrı olduğu gözlenmelidir.

(18)

AS.2.2 Acil servise giriş kapısı ve giriş alanı personel ve sedyelerin rahatlıkla hareket

edebileceği kadar geniş olmalıdır.

18

(19)

AS.2.3. Acil servise giriş alanı düz olmalı, gerekli durumlarda ise, en fazla %8 eğimli sedye rampası

olmalıdır.

19

Zeminde hastanın düşmesine sebep olabilecek oyuk, tümsek vb.

olmamalıdır

(20)

20

(21)

Kışın kayak yapmak için tasarlanmış hastane girişi

(22)

22

Yukarı

çıkıncaya

kadar kalp krizi

geçireceğiniz

hastane girişi

(23)

AS.2.4. Acil servis girişinde hastaların kolayca ulaşabileceği bir alanda temiz, işlevsel ve yeterli

sayıda sedye ve tekerlekli sandalye bulundurulmalıdır

Sedyelerin ve tekerlekli sandalyelerin özellikleri çok önemlidir.

Sedyelerin tekerlekleri , yan korkulukları,

frenlerinin çalışıp çalışmadığı,

kemerlerinin olup olmadığı

gözlemlenmelidir.

(24)

24

(25)

AS.2.5. Acil servis giriş ve çıkışları sedye ile hasta nakline uygun, üstü kapalı ve iyi aydınlatılmış

olmalıdır.

25

Acil önündeki kapalı alana ambulansın tamamen sığması şartı aranmamalıdır .

(26)

AS.3. Acil serviste hizmete erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmış mı

26

(27)

AS.3.1. Acil servislerde görüntüleme üniteleri, laboratuvar, pansuman, enjeksiyon, EKG, alçı odası vb. alanlar hasta sirkülasyonunu kolaylaştıracak şekilde konumlandırılmalı

ve bu birimlere hastanın kolay ulaşımı sağlanmalıdır.

(28)

AS.3.2. Hemşire çağrı sistemi çalışır ve işlevsel olmalıdır. (Müşahede odasında hemşire deski tüm

hastaları görecek şekilde düzenlenmiş ve işlevsel ise muaftır.

28

Hemşire çağrı sistemi hasta sedyede

yatarken rahatlıkla erişebileceği

mesafede olmalıdır.

Hemşirenin sürekli görev alanında

bulunduğu odalarda aranmamalıdır.

(29)

AS.3.3 Hastane yakınındaki cadde ve sokaklara hastane acil servisini gösteren işaret ve yönlendirme levhaları

konulmalı, hastane girişinde de acil servisin yerini gösteren yönlendirme levhaları bulunmalıdır.

29

Gözlemciler hastane ziyaretine giderken yakındaki cadde ve sokaklarda gözlem yapmalı

(30)

AS.4. Acil serviste daimi ve vardiya usulü ile

çalışanlarla ilgili tebliğe uygun düzenleme yapılmış mı?

30

(31)

AS.4.1. Kadrosunda 5 ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat

kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulmalıdır.

Gözlemciler tarafından Acil tıp uzmanı sayısı

çalışma listesinden kontrol edilmeli ve 24 saat acil

tıp uzmanının acil serviste bulunup

bulunmadığı incelenmeli.

(32)

AS.4.2. Sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6(altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24

saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti

düzenlenmelidir.

32

. Gözlemciler sağlık tesisinde 6(altı) ve üzeri sayıda uzman bulunan branşları, sağlık tesisi bilgi notundan ve acil servis çalışma listelerinden kontrol etmelidir. Acil

tebliğinde belirtilen branşlar için müstakil branş nöbetinin tutulup tutulmadığı

değerlendirilmelidir. Acil

olmayan fizik tedavi , cildiye , patoloji, biyokimya gibi

branşlarda branş nöbeti düzenlenmez

(33)

AS.4.3. Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve bir branş için müstakil acil branş nöbeti

düzenlenememesi halinde , sağlık tesisi

bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenmelidir. Dahili ve

cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için tüm dahili ve cerrahi klinisyen branşların her ikisinde de toplam 6(altı) ve üzeri sayıda uzman

tabip bulunmalıdır.

(34)

AS.5. İkinci ve üçüncü seviye acil serviste triyaj etkin olarak yapılıyor mu?

34

(35)

AS.5.1. İkinci ve üçüncü seviye acil serviste etkin triyaj uygulaması yapılmalıdır

(36)

AS.5.2. İkinci ve üçüncü seviye acil serviste triyaja ayrılan alanda yeşil, sarı, kırmızı alan ayrımı

yapılmalıdır.

36

Triyaj alanı acil servisin

girişinde acile başvuranların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlanmalıdır. Dal

hastanelerinde ve ambulansla getirilen

hastalara triyaj yapılması zorunlu değildir.

(37)

AS.5.3. Triyaj işlemi başvuru sırasında hasta kayıt işlemi öncesinde yapılmalıdır.

(38)

AS.5.4. Sağlık personeli tarafından hastanın vital bulguları (ateş, kan basıncı ve nabız kontrolü) alınarak, hasta gözlem formuna kaydedilmelidir

38

Öncesine ait triyaj formları da gözden

geçirilmeli. Triyaj yapan sağlık personelinin

eğitim alıp almadığı gözlemlenmelidir.

(39)

AS.5.5 Triyaj hasta mahremiyeti açısından uygun alanda yapılmalıdır.

Triyaj mutlaka kapalı veya yarı kapalı bir alanda

yapılmalıdır

(40)

40

AÇIK SİSTEM TRİYAJ

(41)

AS.6. Sağlık tesisinde acil servis başvuru sayılarının takibi ve analizi yapılıyor mu?

(42)

AS.6.1. Sağlık tesisine yapılan yeşil, sarı, kırmızı alan ve toplam acil servis başvuru sayı ve oranları

aylık olarak analiz edilmelidir

1 ayda acile gelen toplam hasta sayısı Acil Başvuru Yoğunluğu= ---

1 ayda hastaneye gelen toplam hasta sayısı

acile gelen yeşil alan hasta sayısı Acil yeşil alan hasta yoğunluğu= ---

acile gelen toplam hasta sayısı

42

(43)

AS.6.2. Yoğunluğu azaltmak için acil servis yeşil, sarı ve kırmızı alan başvurularının saatlik dilimlere göre analizi

yapılarak en yoğun zaman dilimlerinde uygun sayıda personel desteği sağlanmalıdır. (A ve B rolü hastanelerde

değerlendirilecektir).

Gözlemciler tarafından analiz tablosu gözden geçirilmeli en yoğun olan saatler tablo

üzerinde tespit edilmeli ve bu yoğunluğu

azaltmak için hangi personelin

görevlendirildiği karşılaştırılmalıdır.

(44)

AS.6.3. Analiz sonuçları yönetim tarafından

SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir

44

Acil Servis Aylık Başvuru Sayısı Takip Tablosu

YIL: AY:

Başvuru sayısı

GÜNLER

Saatler GÜNLÜK

TOPLAM BAŞVURU

SAYISI

08-16 16-24 24-08

Kırmızı Alan

Sarı Alan

Yeşil Alan

Kırmızı

Alan Sarı Alan Yeşil Alan

Kırmızı Alan

Sarı Alan

Yeşil Alan

1 2

….

….

31 Aylık

Toplam Acil servis Başvuru Sayısı

Sağlık Tesisine Yapılan Toplam Başvuru Sayısı (Acil dahil)

…………

Aylık Başvuru Oranı (Acil başvuru /Tüm başvuru)

…………

(45)

AS.7. Acil serviste takip edilen hastaların servislere yatışlarında öncelik sağlanıyor mu?

(46)

AS.7.1. Acil serviste kliniklere ve yoğun bakımlara yatış bekleyen acil hastalara yatış önceliği

verilmelidir.

• Acil serviste yatışı 24 saati geçip tanı konulamayan hastalar ile yatış endikasyonu bulunup birden fazla kliniği ilgilendiren

hastalar acil sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tarafından uygun olan kliniğe yatırılır. Acil servise akut bir rahatsızlık veya başka

tesisten yatış amaçlı araçla sevkle gelmeyen hasta yatırılmamalıdır.

46

(47)

AS.7.2. Acil serviste gözlem ve takip için 8 (sekiz) saatten uzun veya yatış kararı verildiği halde 4 (dört) saatten uzun yatan hastası bulunan klinikler için elektif koşullarda yeni hasta yatırılmasına hastane bilgi sistemi

tarafından engel konulmalıdır.

(48)

AS.8. Acil serviste hasta karşılama ve taşıma hizmeti veriliyor mu? (2. ve 3. seviye acil serviste

değerlendirilecektir).

48

(49)

AS.8.1. Acil serviste hasta karşılama ve taşıma elemanı bulundurulmalıdır.

Hasta karşılama ve taşıma personeli diğer personelden ayırt edilebilecek kıyafet giymeli.

(50)

AS.8.2. Acil servisin daha yoğun olduğu saatlerde karşılama ve taşıma elemanı hizmeti veren

personelin sayısı arttırılmalıdır.

50

(51)

AS.9. Resüsitasyon için özel bir düzenleme yapılmış mı?

(52)

AS.9.1. Resüsitasyon için ayrı bir oda düzenlenmiş olmalıdır.

52

Resusitasyon için ayrılmış ayrı bir oda olmalıdır. Psikiyatri, göğüs, kadın doğum gibi aktif çalışan

kadın doğum

hastanelerinde de ayrılmış bir oda olmalıdır. Deri ve

zührevi hastalıklar ile fizik tedavi

hastanelerinde

ayrılmış alan yeterli kabul edilir.

(53)

AS.9.2. Resüsitasyon odası amacı dışında kullanılmamalıdır

• Oda ; enjeksiyon, hasta takibi, müşahade vb. amaçlı kullanılmamalıdır. (yakın zamanda katıldığım bir

değerlendirmede doktor hasta takip kartına RESTE takip yazmış)

(54)

AS.9.3. Resüsitasyon odası acil servis giriş kapısına en yakın yerde olmalıdır.

54

(55)

AS.9.4. Resüsitasyon odasına görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin girmesi

engellenmeli ve hasta mahremiyetine yönelik düzenleme yapılmalıdır

(56)

56

MAHREMİYET

PERDESİ

(57)

AS.9.5. Acil Servis seviyesine göre resüsitasyon odasında bulunan cihazlar (laringoskop,

defibrilatör, aspiratör vb.), kullanıma hazır olmalı ve günlük kontrolleri yapılarak kayıt altına

alınmalıdır

• AS.9.6. Resüsitasyon odasında bulunan ilaç ve sarf malzemelerin (erişkin, pediatrik ve infant boyları ayrı olmak üzere entübasyon tüpü, NG sonda vb.) kontrol listesi hazırlanmalı, miktar ve miad

kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

(58)

AS.10. Hastaların müşahede odasında kalış süreleri takip ediliyor mu?

(2. ve 3. seviye acil servislerde değerlendirilecektir).

58

(59)

AS.10.1. Hastanın acil servise başvuru zamanı, muayene zamanı, müşahedeye giriş zamanı,

müşahededen çıkış zamanı SBYS tarafından ayrı ayrı kayıt altına alınabilmelidir

• AS.10.2. Hastanın müşahede odasına giriş-çıkış zamanı SBYS sisteminde kayıtlı olmalı ve müşahede kalış süreleri ölçülmelidir.

• AS.10.3. Hastaların müşahede odasında ortalama kalış süresi yönetim tarafından SBYS’de oluşturulacak

“Yönetici Takip Ekranı” ile takip edilmelidir.

(60)

60

Her bir hasta için müşahadeden çıkış zamanı;

müşahededen yataklı servise yatışının yapıldığı zaman, acil servisten taburcu edildiği zaman

müşahade sırasında exitus olan hastalar için exitus kabul edildiği zaman olarak kabul edilir.

Örneğin; Saat 08:00 de acil servise başvuran hasta, saat 08:05 de muayene olmuş ve saat 08:15 de müşahade odasına alınmış ve saat 14:15 de yataklı servise yatışı verilmiş ise:

Acil servise başvuru zamanı: 08:00 Muayene zamanı: 08:05

Müşahedeye giriş zamanı: 08:15

Müşahededen çıkış zamanı: 14:15 olarak ayrı ayrı SBYS’ de

belirtilip belirtilmediği gözlemci tarafından değerlendirilmelidir.

(61)

Her hasta için SBYS üzerinden hastanın müşahade odasında kalış süreleri ölçülmeli ve toplam ölçülen müşahade odasında kalış sürelerinin toplam müşahadede kalan hasta sayısına oranı ortalama kalış süresi olarak

alınmalıdır.

Örnek Ocak ayı müşahade odasında ortalama kalış süresinin hesaplanması:

1.hasta müşahade kalış süresi: 6 saat 2.hasta müşahade kalış süresi: 5 saat 3.hasta müşahade kalış süresi: 8 saat 4.hasta müşahade kalış süresi: 2 saat

………

………

………

100. hasta müşahade kalış süresi: 1 saat Toplam müşahade kalış süresi: 300 saat

Ocak ayı ortalama müşahade odasında kalış süresi=300/100= 3 saat (180 dakika)

(62)

Müşahade Odasında Ortalama Kalış Süreleri Takip Tablosu

OCAK ŞUBAT MART …… TOPLAM

180 dakika …… dakika …… dakika …… …… dakika

62

(63)

AS.11. Acil serviste hastanın takip ve tedavisinde kullanılan dokümanlar uygun şekilde dolduruluyor

mu?

(64)

AS.11.1. Acil serviste hasta gözlem ve takip

formları kullanılmalı ve takip formları, fiziki ya da elektronik (SBYS) olarak arşivlenmelidir.

64

AS.11.2. Hasta gözlem ve takip formlarına hekimin adı soyadı, tarihi, saati, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş süresi ve dozunu içerecek şekilde order ve istenen tetkikler yazılmalıdır.

(65)

AS.11.3. Hasta gözlem ve takip formlarında ilacın ismi, ilaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama

şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınmalıdır

• AS.11.4. İ.V. olarak ilaç/serum infüzyonu

uygulanıyorsa verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi, hasta ve mayiyi

hazırlayanın adı mayi üzerinde belirtilmelidir. (etiket vb.)

(66)

66

(67)

AS.11.5. Her vardiya değişiminde acil servis müşahade ve resüsitasyon odalarında bulunan hastalar bir sonraki nöbetçi hekim ve hemşireye hasta başında devredilmeli ve bu işlem kayıt altına

alınmalıdır

• AS.11.6. Acil serviste hastalara kullanılan ilaç, malzeme ve hizmetler vb. eksiksiz şekilde SBYS’ye girişi

yapılmalıdır

• Gözlemci tarafından hasta gözlem formları ile SBYS kayıtları karşılaştırılarak eksiklik olup olmadığı

gözlenmelidir.

(68)

AS.12. Acil servisten istenen, uzman hekim

konsültasyon gerçekleştirme süresi ölçülüyor mu?

(D ve E1 rolü hastaneler muaftır)

68

(69)

AS.12.1. Acil serviste konsültasyonun istem saati ve konsültasyonun gerçekleşme saati SBYS

tarafından kayıt altına alınabilmelidir.

(70)

AS.12.2 Acil servisten istenen uzman hekim

konsültasyon gerçekleştirme süresi mesai içi ve

mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı ölçülmelidir. Ölçülen konsültasyon gerçekleştirme sürelerinin branş ve

uzman hekim esaslı analizi yapılmalıdır.

70

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde

analizler branş bazlı, diğer hastanelerde ise branş ve hekim bazlı yapılmalıdır.

(71)

AS.12.3 Acil servis konsültasyonları en fazla 30 dakika içinde gerçekleştirilmelidir.

Kırmızı alan

hastaları mavi kod kapsamında

değerlendirilmeli ve konsültasyonlar ona uygun sürede

gerçekleştirilmeli

(72)

AS.12.4. Analiz sonuçları yönetim tarafından SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile

takip edilmeli, kontrol edilmeli ve en sorunlu alanlar öncelikli olmak üzere gerekli iyileştirme

çalışmaları başlatılmalıdır.

72

Analiz raporları üst yönetimden baştabip yardımcısı ve acil klinik sorumlusu tarafından değerlendirilmelidir.

Hangi iyileştirme çalışmalarının

başlatıldığı ve etkinliği değerlendirilmelidir.

(73)

Acil Servis Konsültasyon Gerçekleşme Süresi Takip Tablosu

Branş Hekim

Adı Soyadı

OCAK ŞUBAT TOPLAM

Ortalama Konsültasyon Gerçekleşme Süresi

Ortalama Konsültasyon Gerçekleşme Süresi

Ortalama Konsültasyon Gerçekleşme Süresi

Mesai İçi Mesai Dışı Mesai İçi Mesai Dışı Mesai İçi Mesai Dışı

A Branşı X Hekim

A Branşı Y Hekim

A Branşı ………..

A Branşı Toplam

B Branşı Z Hekim

B Branşı Q Hekim

B Branşı ………..

B Branşı Toplam

……….. ………..

……….. ……….

……….. ……….

GENEL TOPLAM

(A BRANŞI+B BRANŞI +….)

(74)

Acil Servis Konsültasyon Gerçekleşme Süresi Takip Tablosu (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için)

Klinik/Branş

OCAK ŞUBAT TOPLAM

Ortalama Konsültasyon Gerçekleşme Süresi

Ortalama Konsültasyon Gerçekleşme Süresi Ortalama Konsültasyon Gerçekleşme Süresi

Mesai İçi Mesai Dışı Mesai İçi Mesai Dışı Mesai İçi Mesai Dışı

A Kliniği/Branşı B Kliniği/Branşı

………..

………..

………..

GENEL TOPLAM

(A BRANŞI+B BRANŞI +….)

74

(75)

AS.12.5. Acil serviste konsültasyona çağrılan uzman hekime SMS vb. yöntemler ile

bilgilendirme mesajı gönderilmelidir

Örnek;

• “Sayın Dr. ………, 3. Acil polikliniğinden ……….

(işlem no: 14082015) adlı hasta için KIRMIZI ALAN konsültasyon talebi vardır, tarafınızdan ivedilikle

değerlendirilmesi ve sistem üzerinde sonuçlandırılması rica olunur. ………. HASTANESİ ACİL SERVİS

• Gözlemciler, SBYS’de Yönetici Takip Ekranı” nın oluşturulup- oluşturulmadığını, aylık olarak konsültasyon gerçekleşme

süresinin mesai içi ve dışı olmak üzere ölçülüp-ölçülmediğini, konsültasyona çağrılan uzman hekime bilgilendirme mesajı gönderilip-gönderilmediğini değerlendirmelidir.

(76)

AS.13. Acil serviste istenen tetkiklerin

gerçekleşme süreleri ölçülüyor mu? (D ve E1 rolü hastaneler muaftır)

76

(77)

• AS.13.1. Hastanın hemogram istem zamanı ile hemogram sonucunun onaylandığı zaman arasındaki süre

ölçülmelidir.

• AS.13.2. Hastanın biyokimya istem zamanı ile biyokimya (Glukoz, Na, K, Cl, BUN Kreatinin, Amilaz, SGOT, SGPT, Direkt-İndirekt Bilirubin, TİT) sonucunun onaylandığı zaman arasındaki süre ölçülmelidir.

• AS.13.3. Hastanın kardiyak enzimlerinin istem zamanı ile kardiyak enzimlerin (CK-MB, Troponin-I, Troponin-T,

Myoglobin gibi) sonucunun onaylandığı zaman arasındaki süre ölçülmelidir.

• AS.13.4. Hastanın USG istem zamanı ile USG raporunun onaylandığı zaman saat arasındaki süre ölçülmelidir.

• AS.13.5. Hastanın BT istem zamanı ile BT raporunun onaylandığı zaman arasındaki süre ölçülmelidir.

• AS.13.6. Hastanın direkt grafi istem zamanı ile direkt grafi

çekilme zamanı arasındaki süre ölçülmelidir. 77

(78)

Acil Servis Ortalama Tetkik Sonuç Verme Süreleri Takip Tablosu*

TETKIK ADI OCAK ŞUBAT ……… YILLIK ORTALAMA

Ortalama hemogram sonuç verme süresi

Ortalama biyokimya sonuç verme süresi

Ortalama kardiyak enzimlerin sonuç verme süresi

Ortalama USG sonuç verme süresi

Ortalama BT sonuç verme süresi

Ortalama direkt grafi gerçekleşme süresi

Diğer ……….

78

*İlgili ayda tetkik sonuç verme süresi tetkikin istem tarihine göre hesaplanacaktır.

(79)

AS.13.7. Acil serviste istenen tetkiklerin gerçekleşme süreleri, SBYS’de oluşturulacak “Yönetici Takip Ekranı” ile

takip edilmelidir.

AS.13.8. Acil servisten istenen laboratuvar testlerinin sonuçlarının çıkmış olduğu bilgisi bekleme alanında

bulunan ekrandan hastaya bildirilmelidir.

HASTA ADI TETKİK SONUCU

……….. Sonucunuz çıkmıştır.

……….. Tetkikiniz halen çalışılmaktadır.

(80)

AS.14. Acil serviste güvenlik hizmeti veriliyor mu

?

80

(81)

AS.14.1. Güvenlik hizmeti acil servis girişine hâkim, uygun alanda konumlandırılmalı ve

güvenlik personeli ile 24 saat hizmet verilmelidir.

(82)

AS.14.2. Kamera sistemi acil servis giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere hasta ve personel mahremiyeti göz

önüne alınarak hastanın muayene ve tedavi edildiği alanların dışındaki tüm alanları kapsamalı,

izlenemeyen kör nokta bulunmamalı ve kamera kaydı ses kaydını da içermelidir.

82

(83)

AS.14.3. Acil servis hastane içi geçiş kapıları kontrollü kapı olmalı ve acil serviste görev yapan

personelin yetkili geçiş şartları tanımlanarak sağlanmalıdır

(84)

AS.15. KBRN dekontaminasyon ünitesi ile ilgili düzenlemeler yapılmış mı? (Bakanlığımız tarafından yayınlanan “Güncel KBRN Üniteleri

Listesinde” bulunan sağlık tesislerinde değerlendirme yapılır.)

84

(85)

AS.15.1. KBRN dekontaminasyon ünitesi hastane yönetiminin uygun göreceği, dışarıda bir alanda olmalıdır. Acil servis içinde

kurulmuş ise ambulans girişi ve ayaktan hasta girişinden ayrı bir girişi bulunmalıdır.

AS.15.2. KBRN dekontaminasyon ünitesi zemini, suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eğimli ve diğer alanlara suyun gitmesi

ihtimaline karşı korunaklı olarak düzenlenmelidir. Arındırma sonrasında atık suyun biriktirildiği atık su deposu

bulunmalıdır. Atık su deposunun bertarafı kolaylıkla tahliye edilebilecek sistemde olmalıdır.

AS.15.3. KBRN dekontaminasyon ünitesi içinde bulunan sedye, yerden en az 50 cm yüksekte, en az 80 cm eninde, 200 cm

boyunda ızgaralı/delikli kolay taşınabilir bir malzemeden yapılmış olmalıdır

(86)

AS.15.4. Ünite içerisinde soğuk ve sıcak su tesisatı bulunmalıdır.

Duşlar arasında en az 1,5 metrelik uzaklık olmalıdır.

AS.15.5. KBRN dekontaminasyon ünitesi iç duvarları kolay temizlenebilir, su geçirmez bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

AS.15.6. KBRN dekontaminasyon ünitesi girişi, içi ve çıkışında yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

AS.15.7. KBRN dekontaminasyon ünitesinde görevli personel için koruyucu elbiseler, eldiven, gözlük, maske ve havlu gibi malzemeler

yeterli miktarda setler halinde bulunmalıdır.

AS.15.8. KBRN dekontaminasyon ünitesi kolay havalanabilecek şekilde planlamalıdır. Ünite hastane içinde ise havalandırma sistemi

merkezi havalandırma sisteminden bağımsız olmalıdır.

86

(87)
(88)

88

(89)
(90)

90

(91)
(92)

92

(93)

Bölümden ayrılış:

Bölümden ayrılmadan önce çalışan personelden bölümdeki en önemli sorunları hakkında bilgi

almak

 Tüm çalışanlara teşekkür edip bölümden ayrılmak

(94)

94

Teşekkürler…

e-posta: acinar20@saglik.gov.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :