• Sonuç bulunamadı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Chamberof Geological Engineers ofTurkey YÖNETİM KURULU / EXECUTIVEBOARD

Aydın ÇELEBİ DinçerÇAĞLAN İsmet CENGİZ

Bülent BAYBURTOĞLU CevdetÇAKIR

Yüksel METİN

Başkan (President)

İkinci Başkan (VicePresident) Yazman (Secretary)

MeslekiUygulamalarÜyesi(Member of Professional Activities) Yayın Üyesi (Member of Publication)

Sosyal İlişkilerÜyesi (Member of SocialAffairs)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

GeologicalBulletin of Turkey Yayım Kurulu / Publication Board

Editörler / Editors

CemSARAÇ, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Gürol SEYİTOĞLU,Ankara Üniversitesi,Türkiye Ercan ÖZCAN,Akdeniz Üniversitesi,Türkiye

Teknik Yönetmen/Techinical Editor HaşiniAĞRILI,MTA,Türkiye

Yazıİnceleme Kurulu / Editorial Board

AykutBARKA, İTÜ, Türkiye

Hasan BAYHAN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Erdin BOZKURT, ODTÜ,Türkiye

Durmuş BOZTUĞ,CumhuriyetÜniversitesi,Türkiye JeanCH0R0W1CZ, Paris IVÜniversitesi, Fransa İ. Hakkı DEMİREL,Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Max DEYNOUX, CNRS, Fransa

Vedat DOYURAN, ODTÜ,Türkiye

Peter A. DOWD, Leeds Üniversitesi, İngiltere Mehmet EKMEKÇİ, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye İsmetGEDİK, KTÜ,Türkiye

Nilgün GÜLEÇ,ODTÜ,Türkiye

KemalİNAN,Min. ve Enerji B., Avusturalya Gilbert KELLING,KeeleÜniversitesi,İngiltere

İ. Erdal KEREY, İstanbul Üniversitesi,Türkiye Alain LEJAY,ELFAquitaine,Fransa

EnginMERİÇ,İstanbul Üniversitesi,Türkiye Y.ZiyaÖZKAN, MTA, Türkiye

Doğan PAKTUNÇ, Canmet Min. B. Lab., Kanada Asaf PEKDEĞER,Freie Üniversitesi, Almanya AhmetSAĞIROĞLU, FıratÜniversitesi,Türkiye MuharremSATIR,TübingenÜniversitesi, Almanya BarrySCOTT, LeicesterÜniversitesi,İngiltere OrhanTATAR, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye Reşat ULUSAY, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye TimurUSTAÖMER, İstanbul Üniversitesi,Türkiye TanerÜNLÜ,AnkaraÜniversitesi,Türkiye

HüseyinYALÇIN, CumhuriyetÜniversitesi, Türkiye

Bu Sayıda Makaleleri İnceleyerek Katkıda Bulunanlar Contributors of this issue

FarukOCAKOĞLU, OsmangaziÜniversitesi,Türkiye AtillaÇİNER, HacettepeÜniversitesi,Türkiye YurdalGENÇ,Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Ahmet GÖKÇE, CumhuriyetÜniversitesi, Türkiye

Yazışma Adresi

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI P.K. 464-Yenişehir, 06444ANKARA Tel : (0.312) 434 36 01Fax: (0.312) 434 23 88 www.jmo.org.tr

c-posta: jmo@jmo.org.tr

CorrespondenceAdress

UCTEA ChamberGeologicalEngineers of Turkey P.O. Box 464 -Yenişehir,06444ANKARA Tel :(0.312)434 36 01 Fax : (0.312) 434 2388 www.jmo.org.tr

e-mail: jmo@jmo.org.tr

www.jmo.org.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

Türkiye’nin Almanya’ya Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı Türkiye’nin Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2021 yılında %11,2 oranında artarak

ilmesi Öğretim elemanları için resm davetiyenin gönderilmesi (isimler, tarihler, süre vb. vize verilmesi gerekli) ve ilgili başkonsolosluğa yazılı bildirilmesi – Proje

Lab., Kanada Asaf PEKDEĞER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry' SCOTT,

Lab., Kanada Asaf PEKDEĞER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry SCOTT,

Lab., Kanada Asaf PEKDEGER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry SCOTT,

ülkeleri diş hekimliği fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye ( Association for Dental Edu- cation in Europe) ve ayrıca direkt olarak Avrupa Birliğine bağlı

Almanya’nın 2020 yılında en fazla ihraç ettiği tekstil ve hazırgiyim alt ürün grupları içerisinde 11,6 milyar dolar değerinde ihracatla Dokuma giyim eşyası

Genetik Algoritma Yardımıyla Elde Edilen Yüksek Performanslı Pencere Fonksiyonlarının Yinelemesiz Sayısal Filtre Tasarımında Kullanımı.. Presented at the 6th