• Sonuç bulunamadı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ

Chamber

of

Geological Engineers

of Turkey

YÖNETİM KURULU / EXECUTIVE BOARD

ÇELEBİ Aydın EKİNCİ Oktay CENGİZ İsmet ÇAĞLAN Dündar ECEMİŞ Buket DEMİRTAŞ Ramazan ÇALAĞAN Erbay Hatice

Başkan / President

İkinci Başkan / VicePresident Yazman / Secretary

Sayman / Treasurer

Mesleki Uygulamalar Üyesi / Memberof Professional Activities Yayın Üyesi / Member of Publication

Sosyal İlişkilerÜyesi / Member of Social Affairs

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Geological Bulletin of Turkey

Yayım Kurulu /Publication Board

Editörler / Editors

SARAÇ Cem, Hacettepe Üniversitesi SEYİTOĞLU Gürol, Ankara Üniversitesi ÖZCAN Ercan, Akdeniz Üniversitesi

Teknik Editör / Technical Editor DELİBAŞOkan, Hacettepe Üniversitesi

Yazı İnceleme Kurulu / Editorial Board

BAYHAN Hasan, Hacettepe Üniversitesi

BOZKURT Erdin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BOZTUĞ Durmuş, Cumhuriyet Üniversitesi CHOROWICZ Jean, Paris IV Üniversitesi DEMİREL İ. Hakkı, Hacettepe Üniversitesi DEYNOUX Max, CNRS

DİRİK Kadir, HacettepeÜniversitesi DOWD Peter A., Leeds Üniversitesi

GEDİKİsmet, Karadeniz TeknikÜniversitesi GÖKTEN Ergun, Ankara Üniversitesi

GÜLEÇ Nilgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi HELVACI Cahit, Dokuz Eylül Üniversitesi İNAN Kemal, Avusturalya Min. ve Enerji Bak.

LEJAYAlain, ELF Aquitaine

KELLI NGGilbert, Keele Üniversitesi

KIRMACI Ziya, Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖZKAN Y. Ziya, MTAGenel Müdürlüğü PAKTUNÇDoğan, Canmet Min. B. Lab.

PEKDEĞER Asaf, Freie Üniversitesi SAĞIROĞLUAhmet, Fırat Üniversitesi SATIR Muharrem,Tübingen Üniversitesi SİREL Ercüment, Ankara Üniversitesi ŞEN Şevket, Paris Doğa Tarihi Müzesi TATAR Orhan, Cumhuriyet Üniversitesi TEMELAbidin, Hacettepe Üniversitesi USTAÖMERTimur, İstanbul Üniversitesi ÜNLÜ Taner, Ankara Üniversitesi

ÜNLÜGENÇ Ulvican, ÇukurovaÜniversitesi VAROL Baki, Ankara Üniversitesi

YALÇIN Hüseyin, Cumhuriyet Üniversitesi

Yazışma Adresi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası PK . 464 Yenişehir, 06444 Ankara Tel : (312)434 3601

Faks: (312)434 23 88 E -Posta : jmo@jmo.org.tr URL: www.jmo.org.tr

Correspondence Address

UCTEA Chamber ofGeological Engineers of Turf PO Box 464, Yenişehir, TR - 06444 Ankara Phone: + 90 312 434 36 01

Fax : + 90 312 434 23 88 E - Mail: jmo@jmo.org.tr URL: wwwjmo.org.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

PEKDEGER Asaf, Freie Üniversitesi SAĞIROĞLU Ahmet, Fırat Üniversitesi ■ SATIR Muharrem, Tübingen Üniversitesi SİREL Ercüment, Ankara Üniversitesi ŞEN Şevket, Paris

finansmanında kullanılmak üzere bireylerden aldığı karşılıksız değerleri ifade ederken geniş anlamda vergi kavramı içine dar anlamda vergilerin yanında resimler ve

Vergisel düzeni ihlal eden eylemler vergi suçu sayılır ve vergi suçu işleyen bireyler hakkında da vergi cezası adı verilen özel nitelikte cezai yaptırımlar

o Katı bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi o Açısal Momentumun Korunumu.

Fizik ve ölçme, Vektörler, Kinematik, Bir-Boyutta Hareket, Ani hız, İvme, Bir boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest Düşme, Düzlemde hareket, Hareket yasaları,

Yayın Adı Yazar Adı Sınıfl ama/ Yer Tarih 0093193 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KİMLİK VE İDEOLOJİ KEMAL H... Yayın Adı Yazar Adı Sınıfl ama/ Yer Tarih 0094969 RECLAMATION

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri EBH130 İşletme II Dersi Çalışma Planı (Çalışma Takvimi).. Haftalar Haftalık Konu Başlıkları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri EBH220 Bilgi Yönetimi Dersi Çalışma Planı (Çalışma Takvimi) Haftalar Haftalık Konu