• Sonuç bulunamadı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Chamber of Geological Engineers of Turkey

YÖNETİM KURULU/EXECUTIVE BOARD

Aydın ÇELEBİ İsmet CENGİZ Mutlu GÜRLER Ali KAYABAŞI Dinçer ÇAĞLAN Ercan BAYRAK Yüksel METİN

Başkan (President)

İkinci Başkan (Vice President) Yazman (Secretary)

Sayman (Treasurer)

Mesleki Uygulamalar Üyesi (Member of Professional Activities) Yayın Üyesi (Member of Publication)

Sosyal İlişkiler Üyesi (Member of Social Affairs)

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

GeologicalBulletin of Turkey Yayım Kurulu/Publication Board

Editörler / Editors Teknik Yönetmen / Technical Editor

Cem SARAÇ,HacettepeÜniversitesi,Türkiye HaşimAĞRILI, MTA, Türkiye Gürol SEYÎTOĞLU, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Ercan ÖZCAN,AkdenizÜniversitesi,Türkiye

Yazı İncelemeKurulu/EditorialBoard Aykut BARKA, İTÜ, Türkiye

Hasan BAYHAN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Erdin BOZKURT, ODTÜ, Türkiye

Durmuş BOZTUĞ, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye Jean CHOROWICZ, Paris IV Üniversitesi, Fransa İ. Hakkı DEMİREL, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Max DEYNOUX, CNRS, Fransa

Vedat DOYURAN, ODTÜ, Türkiye

Peter A. DOWD, Leeds Üniversitesi, İngiltere Mehmet EMEKÇİ, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye İsmet GEDİK, KTÜ, Türkiye

Nilgün GÜLEÇ, ODTÜ, Türkiye

Kemal İNAN, Min. ve Enerji B., Avusturalya Gilbert KELLING, Keele Üniversitesi, İngiltere

İ. Erdal KEREY, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Alain LEJAY, ELF Aquitaine, Fransa

Engin MERİÇ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Y. Ziya ÖZKAN, MTA, Türkiye

Doğan PAKTUNÇ, Canmet Min. B. Lab., Kanada Asaf PEKDEGER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry SCOTT, Leicester Üniversitesi, İngiltere Orhan TATAR, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye Reşat ULUSAY, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Timur USTAÖMER, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Taner ÜNLÜ, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Hüseyin YALÇIN, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Bu SayıdaMakaleleriİnceleyerek Katkıda Bulunanlar Contributors of this issue

Eşref ATABEY, MTA, Türkiye Aykut BARKA İ.T.Ü., Türkiye

Cemal GÖNCÜOĞLU O.D.T.Ü., Türkiye

Nizamettin KAZANCI Ankara Üniversitesi, Türkiye Ali KOÇYİĞİT O.D.T.Ü., Türkiye

İlkay KUŞÇU Niğde Üniversitesi, Türkiye Teoman NORMAN O.D.T.Ü., Türkiye Vedat OYGÜR Eurogold A.Ş., Türkiye Andre POISSON Paris University Fransa Ercüment SİREL Ankara Üniversitesi, Türkiye

Yazışma Adresi

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI P.K. 464-Yenişehir, 06444 ANKARA

Tlf: (0 312) 434 3601 Fax: (0 312) 434 23 88 www.jmo.org.tr

e-posta: jmo@jmo.org.tr

Correspondence Adress

UCTEA Chamber of Geological Engineers of Turkey P.O. Box 464-Yenişehir, 06444 ANKARA

Tlf: (0 312) 434 36 01 Fax: (0 312) 434 23 88 www.jmo.org.tr

e-mail: jmo@jmo.org.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

Lab., Kanada Asaf PEKDEĞER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry' SCOTT,

Lab., Kanada Asaf PEKDEĞER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry SCOTT,

Lab., Kanada Asaf PEKDEĞER, Freie Üniversitesi, Almanya Ahmet SAĞIROĞLU, Fırat Üniversitesi, Türkiye Muharrem SATIR, Tübingen Üniversitesi, Almanya Barry SCOTT,

ülkeleri diş hekimliği fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye ( Association for Dental Edu- cation in Europe) ve ayrıca direkt olarak Avrupa Birliğine bağlı

Almanya’nın 2020 yılında en fazla ihraç ettiği tekstil ve hazırgiyim alt ürün grupları içerisinde 11,6 milyar dolar değerinde ihracatla Dokuma giyim eşyası

Genetik Algoritma Yardımıyla Elde Edilen Yüksek Performanslı Pencere Fonksiyonlarının Yinelemesiz Sayısal Filtre Tasarımında Kullanımı.. Presented at the 6th

ilmesi Öğretim elemanları için resm davetiyenin gönderilmesi (isimler, tarihler, süre vb. vize verilmesi gerekli) ve ilgili başkonsolosluğa yazılı bildirilmesi – Proje

Türkiye’nin Almanya’ya Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı Türkiye’nin Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2021 yılında %11,2 oranında artarak