• Sonuç bulunamadı

VÜCUT MEKANİKLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "VÜCUT MEKANİKLERİ"

Copied!
24
0
0

Tam metin

(1)

VÜCUT MEKANİKLERİ

(2)

VÜCUT MEKANİKLERİ

Hareket, vücudun canlılık kazanmasını sağlar.

Sadece güçlü kaslara sahip olmak yeterli

değildir. Kasların doğru ve çeşitli işlerde nasıl ustaca kullanılabileceği, nasıl düzgün duruşa sahip olunacağı bilinmelidir

DERSİN AMACI

(3)

Vücuttaki kas,eklem, kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle işbirliği yaparak çalışmalarını

anlatan bilime VÜCUT

MEKANİKLERİ denir.

(4)

Vücut mekaniğini anlamak için kasların, kemiklerin, eklemlerin ve sinirlerin, anatomi, fizyoloji ve fizik ilkeleri bilmek gerekir.

Bir cismin dengede kalabilmesi

için denge kurallarına uygun

davranması gerekir.

(5)
(6)

Bir cismin ağırlık merkezi, cismin her durumda dengesini sağladığı noktadır. Ayakta duran bir kişinin ağırlık merkezi, göbeğin arkasında ve kalça kemiklerinin (karın/pelvis boşluğunun) ortasındadır.

İnsanda ağırlık merkezi, pelvis içinde lomber omuru hizasındadır.

Yerçekimi çizgisi, ağırlık merkezinden geçen düşey çizgidir.

Ağırlık merkezi yere yakın ve destek alanı genişse, cisim daha dengelidir.

Ağırlık merkezi yerden yüksek ve destek alanı darsa, cismin dengesi kolay bozulur.

(7)

Aynı şekilde, kişi ayakta dururken ağırlık merkezi yerden yüksekte olduğundan;

ayaklarını geniş açarak bastığında dengesini koruyabilirken, ayaklarını bitişik tuttuğunda dengesini kolaylıkla kaybedebilir

(8)

Cismin dengede olması için:

Cismin ağırlık merkezi yere yakın olmalıdır,

Cismin taban alanı geniş olmalıdır,

Ağırlık merkezinden çıkan çekül doğrultusu, taban alanı içinde olmalıdır.

(9)

Eklemlerin Doğru Kullanılması:

Kaslarla korunan kemikler birbirinden

eklemlerle ayrılır. Eklemlerin birbiriyle ilişkisi ligamentlerle sağlanır. Eklemlerdeki hareket;

■ Eklemin şekline,

■ Ligamentlerin gevşek veya sık oluşuna,

■ Koruyucu kasların koordinasyonuna bağlıdır.

İyi bir vücut mekaniğinde, hareket ederken eklemler sınırlı bir hareketin dışına çıkamaz.

Kötü bir hareket yapıldığında ise, koruyucu olarak karşı harekette bulunur.

(10)

Kasların Doğru Kullanılması

Egzersiz sırasında birkaç kas yerine, daha fazla kasın kullanılmasına dikkat etmek

önemlidir.

Kasların tonüsünün korunması önemlidir.

Kasın sürekli olarak kasılması ya da

büzülmesi sonucu kontraktür meydana gelir.

Kontraktür, daha çok eklemlerin kapanmasını sağlayan fleksör kaslarda görülür.

Çünkü fleksör kaslar, ekstansör kaslardan

daha kuvvetlidir. Örneğin; sürekli hareketsiz oturan kişilerin dizlerinde kontraktür

gelişebilir.

(11)

Uzun süre kullanılmayan bir kasın tonüsünü

kaybederek hipotoni veya atoni ile sonuçlanması kaçınılmazdır.

Daha ileri dönemlerde ise, kas incelerek görevini yapamaz ve atrofi gelişir.

Oysa kasların kasılması, venleri sıkıştırarak kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır.

Karın duvarı kasları ise, iç organları yerinde tutmaya yardım eder.

Karın duvarı kaslarının fazla zorlanması sonucu yırtıklar meydana gelerek fıtık oluşumuna neden olabilir.

Deva m

(12)

VÜCUT

MEKANİĞİNİN

TEMEL İLKELERİ

(13)
(14)

Tabanı kaymayan, terletmeyen, sıkmayan, yüksek topuğu olmayan; rahat bir ayakkabınız olsun

Sadece yuvarlayamadığınız, itemediğiniz veya çekemediğiniz şeyleri kaldırın

Ağır cisimleri çekmekten ziyade itmeyi deneyin, iterken dizinizden destek alın

Mümkün olduğunca yüzünüz

hastaya(kaldıracağınız cisme) dönük olsun

Herhangi bir şeyi veya hastayı kaldırırken,döndürürken vücudunuzu omuzlarınızdan döndürmeyin (omurganız daima aynı düzlemde olsun)

(15)

Kaldıracağınız cisme /hastaya mümkün olduğunca yakın durun. Zorunluluk olmadıkça kollarınızı uzatarak

kaldırmaya çalışmayın .

Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açın ve yere tam basın .

Yerden bir şey kaldırırken, daima dizlerinizi bükerek ve bacak kaslarınızı kullanarak yere çömelin, asla

belinizden bükülmeyin

(16)

Kaldırma esnasında sırtınızı(omurganızı) düz tutun.

Kalça kaslarınızı kasın ve karın kaslarınızı içe çekin .

Ayağa kalkarken bir ayağınızı hafifçe öne çıkarın. Bu sizin daha iyi dengede durmanızı sağlar.

Başınızı dik tutun, yumuşak ve dengeli iş yapın. Ani hareketler kaslara aşırı yük bindireceğinden yaralanmalara neden olabilir.

Bir şeyi kaldırırken işbirliğini sağlamak için daima bir, iki, üç diye sayıp aynı anda kaldırmak en doğru davranıştır.

Kaldırırken, bacaklarınızı ve güçlü uyluk kaslarınızı kullanın daha zayıf olan bel kaslarınızı değil

(17)
(18)

Hastayı nasıl kaldırabileceğinizi ve taşıyabileceğinizi, kaldırmadan önce planlayın, kaldırdıktan sonra çok geç olabilir

Sedyeyi belinizden yukarı kaldırmaya çalışmayın. Sadece çok gerektiğinde hafif yükler omuz hizasına kadar kaldırılabilirler

Hastayı veya bir cismi hareket ettirirken omurganızdan dönmeyin; dönecekseniz ayaklarınızı kullanarak tüm vücudunuzu döndürün

(19)

Mümkün olduğunca geri geri (arkaya doğru)değil, ileri(öne doğru) doğru yürüyün

Var olan malzemelerden yükünüzü hafifletecek şekilde sonuna kadar yararlanın

Sınırlarınızın farkında olun ve kahramanlık yapmayın.

Çok ağır hasta olduğunda ya da uzun mesafe taşımanız gerektiğinde mutlaka yardım alın.

(20)
(21)

Vücut Mekaniğinin Doğru Kullanılması:

Vücut mekaniğine uygun duruş, sağlığı

olumlu yönde etkiler; solunum ve dolaşım düzenlidir, kas tonüsü korunur ve

enerjiden tasarruf edilir.

Ayakta Durma

(22)

İyi Duruş Kötü Duruş

■ Baş dik, çene ile aynı doğrultuda ■ Baş öne doğru eğik

■ Göğüs dik ve kalkık ■ Göğüs düz veya içe dönük

■ Omuzlar geride ■ Omuzlar öne doğru kıvrılmış

■ Karın düz ■ Karın ileriye doğru çıkmış

■ Sırt normal kıvrımında ■ Sırt normal kıvrımını kaybetmiş

■ Ayak parmakları ileride ve ağırlık ■ Ayak parmakları içe veya dışa doğru, ayakların dış kenarında ağırlık ayakların iç kenarındadır.

(23)

Vücut mekaniğine uygun oturuş; baş dik, çene ileride, boyun hafifçe öne kavis yapmış, ayak tabanları yere tamamen temas etmiş durumdadır.

Sırt ve bel iskemleye dayanmalıdır, gerekirse desteklenmelidir.

Oturma

(24)

Vücut mekaniğine uygun şekilde yürüme; baş dik, çene ileri doğru, boyun anatomik pozisyonunda, kollar iki yanda gevşek ve rahat bir şekilde sarkıktır.

Ayak parmakları çene ile aynı doğrultuda olup ağırlık ayakların dış kenarındadır.

Yürüme

Referanslar

Benzer Belgeler

Ni­ tekim bugün de Rıza Bodur, Mehmet Kalabalık, Mehmet Çınar, llyas Çınar, Şakir Meriç, Mehmet Yavaş bu geleneğin son temsilcileri.. Altı yüz yıllık

Çakılacak nalın, iç ökçe ile dış ön kısımda toprak geniş, dış ökçe ile iç ön kısımda toprak dar dövülür ve iç kolu dış koldan biraz uzun olmalıdır.. Paytak

5.1 Yatay sıçrama: Bir ya da iki ayak üzerinden öne doğru havalanılıp, ayakların yerle teması kesilip, önde bir noktaya iki ayak ile basma.. A Vücut hafif öne

Sonra vücut ağırlık merkezinin 1,5 ayak boyu kadar ilerisinde ayak, topuk - taban yuvarlanması ile geride bulunan vücut ağırlık merkezini sıçrama bacağı

Kenarların orta noktalarını birbirine birleştirdiğimizde üçgenin alanı dört eşit parçaya

Canlı ağırlık ile vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, kürekler arkası göğüs genişliği, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği,

Bu f,;'ah~mada, Siileyman Demirel Universitesi TIp Fakiiltesi Hastanesi Aeil Servisi'ne miiraeaat eden ve okul ijneesi donemi i~'eren 0-6 ya~ gruhu zehirlenme

“Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının etkililiği” boyutuyla ilgili olarak yönetici, atölye ve bölüm şefi ve atölye-meslek dersi öğretmenlerinin

Göze pek çarpmayan benekli semenderler, daha büyük semenderler, kurbağalar, yılanlar, kaplumbağalar, kuşlar ve balıklar için iyi birer avdır.. Bu özellikleriyle besin

Canlı ağırlık ile vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, kürekler arkası göğüs genişliği, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, kulak

• Fonksiyonel açıdan menteşe tipi eklemdir ve frontal eksende ayak bileği ekleminde plantar ve dorsi fleksiyon

Elektrik sokundan korunmak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.. Islak ayaklarla terazi üzerine

Bu sürenin sonunda başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık

In this study 2005 Primary Education Turkish Course Teaching Program and Guidelines (1-5 Grades), 1999 Ireland Native Language Teaching Program and 2004 Finland Native

Günümüzde ise tezhip sanatı, Konya’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün tezhip ana sanat dalında, atölye ve meslek edindirme

Her zaman iyi niyetli olan ve devlet içindeki fesatlıkları bertaraf eden Bayram Paşa İstanbul’da kaymakam olarak bulunduğu görev boyunca şehirde tam bir

En eski İslam tarihi müelliflerinden Belâzürî (1987: 272- 282), Iğdır ve buranın simge ismi Ağrı dağlarından söz etme- mekle birlikte onların bulunduğu

Aşırı derecede intra abdominal yağ birikiminin, tüm vücuttaki yağ dağılımından daha fazla obezite kaynaklı morbidite ile ilişkili olduğu göz

Kuvvet için 2-5 dakika, güç için 2-5 dakika (Kuvvetve güç için olan bu toparlanma zamanları, maksimal kuvveti geliştirmek için dizayn edilmiş ağırlık

 Distal tibia ve fibulanın talus ile yaptığı bir eklemdir.Bu eklem yük verme esnasında kuvvetin ayağa iletimini sağlar.Bu kuvvet vücut ağırlığının on katına

Sualtı ölçüm yoluyla vücut yoğunluğu veya ağırlığı bir kere ölçülünce , vücut yağı yüzdesinin tespit edilmesi için esas denklemlerin kullanılması nispeten

zemininde ileri evre distal yerleşimli periferik arter hastalığı olan, revaskülarize edilmesi için anjiyogra- fik incelemelerinde lümen ve daha distalinde run-off

Buna göre, kadınlarda çalışma başında ve sonunda ölçülen/hesaplanan vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, bel-kalça oranı, yağsız