• Sonuç bulunamadı

ATLETİZM 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ATLETİZM 2"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

Spor Bilimleri Anabilim Dalı

ATLETİZM

(2)

Atletizm 2

ÜÇ ADIM ATLAMA TANIMI VE BASAMAKLAMASI

Adım alma ve atlamanın başarılı uygulanabilmesi, piston hareketinin doğru uygulanması ile gerçekleşir. Bu nedenledir ki, atlayıcının kendisini sadece sekme hareketine konsantre

etmesi ve düşünmesi gerekir. Atlayıcı basma tahtasına ayak ucu koşu yönünü gösterecek ve sıçrama ayağını düz gelecek şekilde yerleştirir.

(3)

Atletizm 2

ÜÇ ADIM ATLAMA TANIMI VE BASAMAKLAMASI

Sıçrama bacağının ayak ucu basma tahtasını terk etmeden önce, sıçrama bacağı gerilir ve kollar aktif bir savurmanın gerçekleşmesi için bu harekete katılırlar.

Ayağın yeri terk etmesiyle birlikte savurma bacağı yere paralel gelecek bir durum alır. Bu sırada, gövde ile üst bacak dik bir açı teşkil ederler.

Baha sonra savurma bacağı gövde altına alınırken, kalça gerisinde bulunan bükülü sıçrama bacağı yine bükülü olarak ileriye kalça hizasına kadar savrulur. Bu harekete, kollar geriden ve aşağıdan öne doğru çift kolla veya önden - aşağı - geriden - yukarıya doğru biribirine ters yönde çevrilerek yardımcı olurlar.

(4)

Atletizm 2

ÜÇ ADIM ATLAMA TANIMI VE BASAMAKLAMASI

Adım Alma

Üç adım atlamada en zor ve problemli olan adım, bu adımdır. Başarıyı arttırma, adım almanın gereği şekilde yapılabilmesi ile sağlanır.

Piston hareketi sonunda yapılan konma ile adım alma devresi başlamış sayılmaktadır.

Savurma bacağı dizden bükülü olarak kalça hizasına kadar savrulurken, kollar geri - aşağıdan ters yönde çevrilerek, hem vücut ağırlık merkezinin yukarıya alınmasına hem de denge

sağlayarak hareketi düzenlemeye yardımcı olurlar.

(5)

Atletizm 2

ÜÇ ADIM ATLAMA TANIMI VE BASAMAKLAMASI

İnişe geçmeden önce savurma bacağı mümkün olduğu kadar rahat tutulmalı ve bacaklar arasındaki açı bozulmamalıdır. Konmaya geçerken çok az küçültülen açı, tekrar büyültülerek atlayıcının atlama anında sıçrama ayağını aktif olarak kullanmasına yardımcı olur.

Ayak alçaktan yere basmalı, vücut ağırlık noktası aşağı yukarı ayak topuğu üzerinde

Referanslar

Benzer Belgeler

“Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının etkililiği” boyutuyla ilgili olarak yönetici, atölye ve bölüm şefi ve atölye-meslek dersi öğretmenlerinin

Termal hasara bağlı böbrek hasarı oluşan sıçanlarda oral yolla 50 mg/kg dozunda likopen uygulanan grupta MDA seviyelerinin anlamlı olarak azaldığı

Kenarların orta noktalarını birbirine birleştirdiğimizde üçgenin alanı dört eşit parçaya

Canlı ağırlık ile vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, kürekler arkası göğüs genişliği, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği,

Kütüphanelerin kullanıcıların iş, öğrenme, seyahat ve yaşam akışlarının bir parçası olabilmeleri için kütüphane ortamındaki kaynak ve hizmetleri (kataloglar,

Günümüzde ise tezhip sanatı, Konya’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün tezhip ana sanat dalında, atölye ve meslek edindirme

Olgu, pankreas yaralanmalarına oldukça ender rastlanılması ve adli tıp uygulamalarında pankreas yaralanması sonucu uzuv zaafı-uzuv tatili yönünden değerlendirilmesi

Bu f,;'ah~mada, Siileyman Demirel Universitesi TIp Fakiiltesi Hastanesi Aeil Servisi'ne miiraeaat eden ve okul ijneesi donemi i~'eren 0-6 ya~ gruhu zehirlenme

Yapılan bu çeviriler Türk edebiyatında ilk olmaları açısından oldukça önemlidir. Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak’ı gibi. Türk edebiyatı çeviriler sayesinde yeni

Aşırı derecede intra abdominal yağ birikiminin, tüm vücuttaki yağ dağılımından daha fazla obezite kaynaklı morbidite ile ilişkili olduğu göz

 Ayağın yaklaşık 35° olan inversiyonu genellikle plantar fleksiyon ve adduksiyon hareketi ile birlikte olur ve varus olarak adlandırılırken;  Ayağın yaklaşık 20°

• Fonksiyonel açıdan menteşe tipi eklemdir ve frontal eksende ayak bileği ekleminde plantar ve dorsi fleksiyon

İnmeli bireylerde ayak taban altına uygulanan vibrasyonun statik ve dinamik denge üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanan bu çalışmaya, Kırıkkale Üniversitesi

Yenidoğanlarda; ağrılı işlem zamanına göre glikoz ve refleksoloji uygulaması solunum sayıları, ağlama süreleri, oksijen saturasyonları arasında anlamlı bir fark saptanmazken,

Ağrılı topuk dikeni hastalarında; VKĠ, ayak kemik uzunluğu, pes planus ve topuk dikeni uzunluğunun, calcaneus (Böhler (BA) ve Gissane (GA)) açıları ile olan

Canlı ağırlık ile vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, kürekler arkası göğüs genişliği, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, kulak

Kuvvet için 2-5 dakika, güç için 2-5 dakika (Kuvvetve güç için olan bu toparlanma zamanları, maksimal kuvveti geliştirmek için dizayn edilmiş ağırlık

 Distal tibia ve fibulanın talus ile yaptığı bir eklemdir.Bu eklem yük verme esnasında kuvvetin ayağa iletimini sağlar.Bu kuvvet vücut ağırlığının on katına

■ Ayak parmakları ileride ve ağırlık ■ Ayak parmakları içe veya dışa doğru, ayakların dış kenarında ağırlık ayakların iç kenarındadır...  Vücut mekaniğine

Sualtı ölçüm yoluyla vücut yoğunluğu veya ağırlığı bir kere ölçülünce , vücut yağı yüzdesinin tespit edilmesi için esas denklemlerin kullanılması nispeten

Buna göre, kadınlarda çalışma başında ve sonunda ölçülen/hesaplanan vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, bel-kalça oranı, yağsız

[r]

Elektrik sokundan korunmak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.. Islak ayaklarla terazi üzerine