• Sonuç bulunamadı

yoğunluğunun ölçülmesiyle elde edilir. Bu teknik, Arşimed’in“su içindeki ağırlık kaybı, kütle hacmine eşittir” prensibine dayanmaktadır.O halde yoğunluk;Vücut ağırlığı hava / vücut ağırlığı (hava) –vücut ağırlığı (su)’dır

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "yoğunluğunun ölçülmesiyle elde edilir. Bu teknik, Arşimed’in“su içindeki ağırlık kaybı, kütle hacmine eşittir” prensibine dayanmaktadır.O halde yoğunluk;Vücut ağırlığı hava / vücut ağırlığı (hava) –vücut ağırlığı (su)’dır"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

Sualtı Ağırlık Ölçümü

Vücut kompozisyonunun en hassas ölçümlerinden birisi, su altı ağırlık ölçümü yoluyla vücut yoğunluğunun ölçülmesiyle elde edilir. Bu teknik, Arşimed’in “su içindeki ağırlık kaybı, kütle hacmine eşittir” prensibine dayanmaktadır.

O halde yoğunluk;

(2)

Sualtı ölçüm yoluyla vücut yoğunluğu veya ağırlığı bir kere ölçülünce , vücut yağı yüzdesinin tespit edilmesi için esas denklemlerin kullanılması nispeten kolaydır.

1930’ların sonlarında ve 1940’ların başlarında Behnke, Feen ve Wenham (1942) su altı ölçüm yoluyla vücut yoğunluğunu tahmin eden ilk kişilerken Goldman ve Buskirk

(3)

UWW Ölçümleri İçin Su Tankı, Su Sıcaklığı ve Ölçüm Aleti

Sualtı ağırlık ölçümü için yapılan deneylerde azami derecede zorlanan residual volum (RV) tartım cihazının verileri iç organlardaki hava hacmi ile belirlenir. Katch, Michael fazla derin olmayan ve elde edilen hidrostatik yoğunluk ölçümlerini asılı bir terazi vasıtasıyla alan

(4)

Vücut yoğunluğu ölçümünün verimli olabilmesi için densidometrik hacmin

tanımlanması gerekir. Vücut yağ yüzdesi, mutlak vücut yağı ve yağsız kas kütlesinin belirlenmesidir. Katch (1967) tankın çok daha verimli olabilmesi için 198 bayan denek üzerinde bir çalışma yaptı. UWW çalışmalarında 225 galonluk su

(5)
(6)
(7)

Ölü Akciğer Hacmi (RV) ve İç Organlardaki Gazın Hesaplanması

Vücut yoğunluğunun ölçülmesi için ölü akciğer hacminin kararlaştırılması, hayati

kapasitenin tahmini yoluyla veya varsayılan ortalama artık hacminin kullanılması yoluyla direkt olarak ölçülebilir.

“Derin bir nefes verme ile dışarıya üflenmesine rağmen akciğerlerde kalan ve kullanılmayan havaya ölü akciğer hacmi denir ve bu hava dışarıya atılmaz. Ölü akciğer hacmi vücut

yapısına, cinsiyete, yaşa ve spor yapıp yapmamaya göre değişir. Ortalama olarak yetişkin bir kadında 1-1,2 litre, erkekte 1.2-4 litre arasındadır. Sualtı yoğunluğunun ölçülmesinde, iç organlarda bulunan gaz hacmi düzeltilmesinin ölü akciğer hacmi kadar kritik olmadığı

Referanslar

Benzer Belgeler

Bizim çalışmamızda ise yapılan bu çalışmaların aksine KBZ tedavisi alanlarda VPA tedavisi alanlara göre tedavi sonrası vücut ağırlığındaki artış daha fazla

mış ise, bedenlerden ayrıldığında ve kendisiyle, halka hitab edilmesi mümkün olan bir biçimde ve yine o halkın kendilerinde bu bakımdan tasavvur edilmesi mümkün olduğu

Özellikle son 20 yılda tüm dünyada, çocuklarda klinik araştırmaların artırılması için yapılan düzenlemeler ise çocuklarda ilaç kullanımı ile ilgili kanıta dayalı

54 kardiypulmoner bypass süresi, hemodilüsyon vb olarak tanımlanmış olup kross klemp altında ya da side klemp eşliğinde yapılan proksimal anastomozların

 Endis hesaplamasında maksimum uzunluk kullanıldığında siyahlarda 12, beyaz ve sarılarda 14,5 olarak ortalama değer verir..  1- Robusticity (Kuvvet) endisi: 100 X

Yapılan bu araştırmada da benzer olarak vücut ağırlığı normal kadınların fiziksel aktivite skoru şişman kadınların skorundan yüksek bulunmuş ancak vücut ağırlığı

Kamu sorumluluklarının merkezi idareden daha alt düzeydeki idari birimlere desantralizasyonu, yerel yönetimlerin fonksiyonel etkinlikleri üzerindeki

Bu amaçla bitki ekstraktlarının hidroksi radikali gibi reaktif oksijen türlerini, DPPH ve ABTS gibi sentetik radikalleri söndürme etkileriyle beraber lipid

1990 yılı için, çalışmada kamu harcamalarının hacmi itibariyle, GSYİH’nın yüzdesi olarak; GSYİH’nın % 50’sini aşan ülkelere “kamu kesimi büyük

ÖZET: Türk çocuklarının büyümelerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek güncel referans değerlerini saptamak ve bu verileri ABD çocuklarının güncel

Ancak onun vurguladığı nokta, herkesin içinde yatmakta olan az ya da çok sanatçı yetisinin, sanat eserinin; yani ifade edilmiş olan hakiki bir sezginin tüm insanlık

TTM ‐based motivational interviews were per- formed to assess targets and approaches to the nutrition, exercise, and medication use behaviour stages of the participants in the

Böyle bir vücut dili sergileyen köpek sadece sosyal dominantlığını değil, aynı zamanda en ufak bir tehdit karşısında saldıracağını söyler....

Yüksek bel çevresi, kişi normal vücut ağırlığına sahip olsa da risk yaratan bir durumdur.... VK – Bel-Kalça

Sonuç olarak; deneysel olarak hazırlanan vakumlanmış gökkuşağı alabalığı havyarının kimyasal kompozisyonu ile 4 ±1 °C de 84 günlük muhafazası sırasında

Amerika’ da yükseköğrenimin işgücü piyasasına cevap verebilirliğinin sorgulandığı bir çalışmada; Orta Öğretim Sonrası Eğitim Veri Sistemi, Ulusal Eğitim

Duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutları ile ele alınan örgütsel bağlılığın ve iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki

Daha açık bir ifade ile Çeşme’nin Pazarlanmasında Temel Faktörler Ölçeği’ne verilen cevapların katılımcıların; cinsiyet, yurt dışında bulunma, eğitime

“Türküler ve Giyim Kuşam” isimli üçüncü bölümde ise türkü metinlerine ve bunla- rın içinde geçen giyim kuşamla ilgili sözlere yer verilmiştir... Millî Folklor,

Yine Çankırı merkezde kadınla- rın eskiden kaftan günü, bindallı günü gibi günler tertip ettikleri ve o günler- de ona özgü giyinip başlarına elmas taç

Therefore in some sonnets and plays of Shakespeare even the concepts that were conventionally thought as indisputable objects like gender identities or permanent means of value

Anaerobik performans düzeyinin olgunluk evrelerine göre sporcu ve sporcu olmayan erkek çocuklarda değerlendirildiği bu çalışmada, gerek absolut gerekse vücut

Bu çalışmadaki sonuç bize SP’li çocukların kilo alımına engel olan bir çok eşlik eden sorunu düşünüldüğünde vücut ağırlığı persentil- lerinin