NORMAL ÇÖZELTİLER

Tam metin

(1)

NORMAL ÇÖZELTİLER

(2)

Normalite

𝑁 = 𝑚. 𝑇𝐷 𝑀𝐴. 𝑉 N=Normalite m=Çözünen miktarı TD=Tesir değerliği MA=molekül ağırlığı V=çözelti hacmi ε = 𝑚 𝑛𝑒ş

Eşdeğer Gram Sayısı Eşdeğer Ağırlık

𝑛𝑒ş = 𝑀𝐴 𝑇𝐷

(3)

Örnek Sorular - 1

(4)

Örnek Sorular - 2

(5)

Örnek Sorular - 3

(6)

Örnek Sorular - 4

(7)

Örnek Sorular - 5

(8)

Örnek Sorular - 7

• 16,4 g Ca(NO3)2 kullanılarak hazırlanan 1L çözeltinin normalitesini hesaplayınız?

(9)

Örnek Sorular - 8

(10)

Örnek Sorular - 9

• CaCl2.4H2O kullanılarak 0,1 N 1L çözelti nasıl hazırlanır?

(11)

Örnek Sorular - 10

• Kütlece %37’lik HCl’den 0,5N HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? (d=1,19 g/cm3)(M

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :