• Sonuç bulunamadı

Normal Motor Kontrol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Normal Motor Kontrol"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Normal Motor Kontrol

(2)

Normal hareket etmek için gerekenler

İskelet sistemi:

Kemikler

Eklemler

Ligamanlar

Kafatası El bileği kemikleri Ulna Radius Kaburga

İman tahtası (Sternum) Köprücük kemiği (klavikula)

Göz çukuru

Ayak bileği kemikleri Fibula

Tibia Diz kapağı Femur Boyun omurları

Kürek kemiği (Skapula) Humerus Vertebra Kalça kuşağı (Pelvis) El parmakları Ayak kemikleri Alt çene

(3)

Normal hareket etmek için

gerekenler

İskelet sistemi

Sinir sistemi

Kuvvet

Tonus (Kas gerginliği)

Denge

Parçaların birbirine uyumu

Duyu

Planlama ve praksi (nasıl yapılacağını bilme)

İstek ve motivasyon

(4)

Normal hareket etmek için

gerekenler

İskelet sistemi

Sinir sistemi

 Kuvvet – Kas, kas-sinir kavşağı, periferik motor sinir, 2. motor nöron, piramidal sistem

 Tonus (Kas gerginliği) – Ekstrapiramidal sistem, serebellum, piramidal sistem, 2. motor nöron  Denge – Serebellum, derin duyu, iç kulak

 Parçaların birbirine uyumu (koordinayon) – Serebellum, ekstrapiramidal sistem

 Duyu – Duyu reseptörleri, periferik duyu siniri, santral duyu yolları, talamus, korteks

 Planlama ve praksi (nasıl yapılacağını bilme) – Bazal ganglionlar, korteks

(5)

Normal hareket etmek için

gerekenler – Kuvvet (Kas gücü)

Kuvvet:

Piramidal sistem (1. motor nöron gövdesi

+ piramidal traktus), Santral S.S.

2. motor nöron gövdesi,

Spinal sinir,

Pleksus,

Periferik motor sinir,

Periferik S.S.

Kas-sinir kavşağı,

(6)

Normal hareket etmek için

gerekenler - Tonus

Tonus: İstirahat halindeki kasın normal

gerginliği

Sorumlu anatomik yapılar:

 Bazal ganglionlar (Ekstrapiramidal sistem)  Serebellum

 Piramidal sistem  2. motor nöron

(7)

Normal hareket etmek için

gerekenler - Denge

Sorumlu anatomik yapılar:

 Serebellum

 Derin duyular (eklem pozisyon, vibrasyon)  Periferik duyu siniri

 Santral derin duyu yolları  İç kulak

(8)

Normal hareket etmek için

gerekenler – Parçaların

birbirine uyumu

Kaslar (Koordinasyon) - Serebellum

(9)

Normal hareket etmek için

gerekenler – Duyu (Yüzeyel ve

derin)

Sorumlu anatomik yapılar:

 Duyu reseptörleri  Periferik duyu siniri  Santral duyu yolları  Talamus

(10)

Normal hareket etmek için

gerekenler – İstek ve

motivasyon

Sorumlu anatomik yapılar:

 Frontal lob (orbitofrontal korteks)  Limbik sistem

(11)

Kaynaklar.

Korkut Yaltkaya, Sevin Balkan.Nöroloji Ders Kitabı.

Palme Yayıncılık 1996.

Frank H. Netter, MD. Sinir Sistemi. The Netter

Referanslar

Benzer Belgeler

Facies articularis superior üst eklem yüzü, facies articularis inferior alt eklem yüzüdür.. Atlas

 Gonyometrik ölçüm klinikte normal eklem hareketinin (NEH) değerlendirilmesinde objektif olarak kullanılan bir yöntemdir..  Eklem hareket sınırının değerlendirilmesine

ÜST EKSTREMİTE NORMAL EKLEM HAREKET AÇIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ (DEVAMI).. Saadet OTMAN, Nezire

 M. Gastrocnemius’un çift eklem katettiği için ölçüm sırasında dizler altına yastık koyarak gevşetilmesi gerekir...  Sabit kol fibula lateral orta çizisine paralel

%95'ini oluşturmaktadır. Normal dağılım eğrisinin iyi tanımlı olması, normal dağılım gösteren ölçme sonuçlarının belli aralıklarda görülme

Serologic tests for detection of IgG and IgM antibodies are used for initial investigation of acute acquired toxoplasmosis in the immunocompetent patients.. The presence

 Yenidoğanın kan basıncı doğumdan hemen Yenidoğanın kan basıncı doğumdan hemen sonra çok yüksekken, 3 saat içinde düşer ve sonra çok yüksekken, 3 saat içinde

• Dequervain sendromu ;ekstansör pollicis brevis ve abd pollicis longus tenosinoviti.. • N.medianus lezyonu; maymun eli