• Sonuç bulunamadı

PARA VE BANKA A) B) C) D) E) A) B) C) D) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PARA VE BANKA A) B) C) D) E) A) B) C) D) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

PARA VE BANKA A

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

1.

Tahvil fiyatı A)

Servet B)

Beklenen enflasyon C)

Vergi D)

Para piyasası koşulları E)

Aşağıdaki görevlerden hangisi merkez bankasının aktif politikaları arasında yer almaz?

2.

Hazinenin likidite ihtiyacını karşılamak A)

Para politikası araçları ile piyasaya müdahale etmek

B)

Kısa vadeli faiz oranlarını belirlemek C)

Fiyat istikrarını sağlamak D)

Finansal sistemin likiditesini ayarlamak E)

Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3.

Fiyatı artar.

A)

Likiditesi artar.

B)

Faizi artar.

C)

Faizi düşer.

D)

Talebi artar.

E)

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Arbitraj A)

Senyoraj B)

C) Faiz D) Kâr

Rant E)

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği para aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Baz para A)

Elektronik para B)

Mal para C)

İtibari para D)

Kaydi para E)

Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?

6.

M3 A)

M2 B)

M1 C)

M0 D)

M E)

Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?

7.

10 A) B) 15

17 C)

25 D)

34 E)

Bütçe açığının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?

8.

Azaltır.

A) Artırır.

B)

Devlet tahvil arz etmez.

C)

Bütçe açığı ile devletin tahvil arzı arasında bir ilişki yoktur.

D)

Değiştirmez.

E)

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar düşük olur.

A)

Tahvili fiyatı ve verimi vadesine bağlıdır.

B)

Vade azaldıkça tahvilin fiyatı ve verimi yükselir.

C)

Tahvil fiyatı yüksekse verimi sabit olur.

D)

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar yüksek olur.

E)

Aşağıdakilerden hangisi M1 para tanımı içerisinde yer almaz?

10.

Vadesiz mevduat A)

Dolaşıma çıkan banknot B)

Repo C)

Madeni para D)

Bankaların kasası E)

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumuna ne ad verilir?

11.

Bilanço riski A)

Faiz riski B)

Kur riski C)

Sistematik risk D)

Açık pozisyon E)

2017 GÜZ ARA - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

A

Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Risk analizi A)

Açık analizi B)

Likidite analizi C)

Özkaynak analizi D)

Piyasa analizi E)

Finansal piyasalarda, finansal krizlerin bulaşma olasılığını artıran sürü davranışını tetikleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Sistematik risk A)

Finansal risk B)

Eksik bilgi C)

Ters seçim D)

Ahlaki tehlike E)

Aşağıdaki finansal kalemlerden hangisi bir banka bilançosunun pasifinde yer alır?

14.

Rezervler A)

Menkul kıymetler B)

Krediler C)

Zorunlu karşılıklar D)

Mevduat E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?

15.

Borçlanmanın maliyetinin yükselmesi A)

Kredi daralması B)

Şirketlerin özsermayesinin düşmesi C)

Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi D)

Riskten kaçınma E)

Bankaların döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimi sonucu karşı karşıya kaldıkları riske ne ad verilir?

16.

Kur riski A)

Faiz riski B)

Kredi riski C)

Piyasa riski D)

Likidite riski E)

Finansal piyasalarda borç alanın borcu aldıktan sonra borç verenin onaylamayacağı türden faaliyetlerde bulunma olasılığına ne ad verilir?

17.

Ters seçim A)

Asil-vekil problemi B)

Ahlaki tehlike C)

Bedavacılık D)

Limon piyasası problemi E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemelerin amaçlarından biri değildir?

18.

Finansal piyasalarda eksik bilgi sorununu gidermek

A)

Finansal kurumlarda teknolojik yenilenme sağlamak

B)

Finansal sistemin sağlıklı biçimde işleyebilmesini sağlamak

C)

Finansal piyasalar hakkındaki bilgiyi kamusal hale getirmek

D)

Finansal kurumların güvenilirliğini artırmak E)

Özkaynak çarpanı ile ilgili aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

19.

Özkaynak çarpanı = Toplam varlıklar x Özkaynaklar

A)

Özkaynak çarpanı = Özkaynaklar/Toplam Varlıklar

B)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Toplam varlıklar

C)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Özkaynaklar

D)

Özkaynak çarpanı = Toplam

Varlıklar/Özkaynaklar E)

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?

20.

Ahlaki tehlike A)

Asil vekil problemi B)

Limon piyasası problemi C)

Ters seçim D)

Bedavacılık E)

2017 GÜZ ARA - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A C B D A D B A C E B C E D A C B E D

2017 GÜZ ARA - A

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

PARA VE BANKA B

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kâr A)

Arbitraj B)

Rant C)

Faiz D)

Senyoraj E)

Bütçe açığının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?

2.

Artırır.

A)

Değiştirmez.

B)

Devlet tahvil arz etmez.

C)

Bütçe açığı ile devletin tahvil arzı arasında bir ilişki yoktur.

D)

Azaltır.

E)

Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3.

Likiditesi artar.

A)

Faizi düşer.

B)

Faizi artar.

C)

Talebi artar.

D)

Fiyatı artar.

E)

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar yüksek olur.

A)

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar düşük olur.

B)

Tahvili fiyatı ve verimi vadesine bağlıdır.

C)

Tahvil fiyatı yüksekse verimi sabit olur.

D)

Vade azaldıkça tahvilin fiyatı ve verimi yükselir.

E)

Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?

5.

10 A)

15 B)

17 C)

25 D) E) 34

Aşağıdakilerden hangisi M1 para tanımı içerisinde yer almaz?

6.

Madeni para A)

Dolaşıma çıkan banknot B)

Repo C)

Bankaların kasası D)

Vadesiz mevduat E)

Aşağıdaki finansal kalemlerden hangisi bir banka bilançosunun pasifinde yer alır?

7.

Mevduat A)

Menkul kıymetler B)

Krediler C)

Rezervler D)

Zorunlu karşılıklar E)

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği para aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Baz para A)

Mal para B)

Elektronik para C)

İtibari para D)

Kaydi para E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemelerin amaçlarından biri değildir?

9.

Finansal piyasalarda eksik bilgi sorununu gidermek

A)

Finansal sistemin sağlıklı biçimde işleyebilmesini sağlamak

B)

Finansal piyasalar hakkındaki bilgiyi kamusal hale getirmek

C)

Finansal kurumların güvenilirliğini artırmak D)

Finansal kurumlarda teknolojik yenilenme sağlamak

E)

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?

10.

Ahlaki tehlike A)

Asil vekil problemi B)

Limon piyasası problemi C)

Ters seçim D)

Bedavacılık E)

2017 GÜZ ARA - B

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

B

Aşağıdaki görevlerden hangisi merkez bankasının aktif politikaları arasında yer almaz?

11.

Para politikası araçları ile piyasaya müdahale etmek

A)

Fiyat istikrarını sağlamak B)

Finansal sistemin likiditesini ayarlamak C)

Hazinenin likidite ihtiyacını karşılamak D)

Kısa vadeli faiz oranlarını belirlemek E)

Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?

12.

M3 A) B) M2 C) M1

M0 D) E) M

Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Piyasa analizi A)

Açık analizi B)

Risk analizi C)

Likidite analizi D)

Özkaynak analizi E)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

14.

Tahvil fiyatı A)

Servet B)

Para piyasası koşulları C)

Vergi D)

Beklenen enflasyon E)

Bankaların döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimi sonucu karşı karşıya kaldıkları riske ne ad verilir?

15.

Kredi riski A)

Likidite riski B)

Faiz riski C)

Piyasa riski D)

Kur riski E)

Finansal piyasalarda, finansal krizlerin bulaşma olasılığını artıran sürü davranışını tetikleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Ahlaki tehlike A)

Eksik bilgi B)

Ters seçim C)

Finansal risk D)

Sistematik risk E)

Özkaynak çarpanı ile ilgili aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

17.

Özkaynak çarpanı = Toplam

Varlıklar/Özkaynaklar A)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Özkaynaklar

B)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Toplam varlıklar

C)

Özkaynak çarpanı = Toplam varlıklar x Özkaynaklar

D)

Özkaynak çarpanı = Özkaynaklar/Toplam Varlıklar

E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?

18.

Şirketlerin özsermayesinin düşmesi A)

Riskten kaçınma B)

Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi C)

Borçlanmanın maliyetinin yükselmesi D)

Kredi daralması E)

Finansal piyasalarda borç alanın borcu aldıktan sonra borç verenin onaylamayacağı türden faaliyetlerde bulunma olasılığına ne ad verilir?

19.

Limon piyasası problemi A)

Bedavacılık B)

Ters seçim C)

Asil-vekil problemi D)

Ahlaki tehlike E)

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumuna ne ad verilir?

20.

Kur riski A)

Açık pozisyon B)

Faiz riski C)

Bilanço riski D)

Sistematik risk E)

2017 GÜZ ARA - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A C B D C A D E D D A B C E B A C E B

2017 GÜZ ARA - B

(7)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

PARA VE BANKA C

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar yüksek olur.

A)

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar düşük olur.

B)

Tahvili fiyatı ve verimi vadesine bağlıdır.

C)

Tahvil fiyatı yüksekse verimi sabit olur.

D)

Vade azaldıkça tahvilin fiyatı ve verimi yükselir.

E)

Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Likiditesi artar.

A)

Talebi artar.

B)

Faizi artar.

C)

Faizi düşer.

D)

Fiyatı artar.

E)

Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?

3.

10 A)

15 B) C) 17 D) 25

34 E)

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Arbitraj A)

Senyoraj B)

Kâr C)

Rant D)

Faiz E)

Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?

5.

M3 A)

M2 B)

M1 C)

M0 D) E) M

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği para aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Kaydi para A)

Baz para B)

Elektronik para C)

Mal para D)

İtibari para E)

Bütçe açığının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?

7.

Bütçe açığı ile devletin tahvil arzı arasında bir ilişki yoktur.

A)

Azaltır.

B)

Değiştirmez.

C) Artırır.

D)

Devlet tahvil arz etmez.

E)

Aşağıdakilerden hangisi M1 para tanımı içerisinde yer almaz?

8.

Bankaların kasası A)

Dolaşıma çıkan banknot B)

Repo C)

Vadesiz mevduat D)

Madeni para E)

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumuna ne ad verilir?

9.

Bilanço riski A)

Sistematik risk B)

Kur riski C)

Faiz riski D)

Açık pozisyon E)

Finansal piyasalarda, finansal krizlerin bulaşma olasılığını artıran sürü davranışını tetikleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Eksik bilgi A)

Ters seçim B)

Ahlaki tehlike C)

Sistematik risk D)

Finansal risk E)

2017 GÜZ ARA - C

(8)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

C

Aşağıdaki görevlerden hangisi merkez bankasının aktif politikaları arasında yer almaz?

11.

Fiyat istikrarını sağlamak A)

Kısa vadeli faiz oranlarını belirlemek B)

Para politikası araçları ile piyasaya müdahale etmek

C)

Hazinenin likidite ihtiyacını karşılamak D)

Finansal sistemin likiditesini ayarlamak E)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

12.

Servet A)

Para piyasası koşulları B)

Vergi C)

Tahvil fiyatı D)

Beklenen enflasyon E)

Özkaynak çarpanı ile ilgili aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

13.

Özkaynak çarpanı = Toplam varlıklar x Özkaynaklar

A)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Özkaynaklar

B)

Özkaynak çarpanı = Özkaynaklar/Toplam Varlıklar

C)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Toplam varlıklar

D)

Özkaynak çarpanı = Toplam

Varlıklar/Özkaynaklar E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemelerin amaçlarından biri değildir?

14.

Finansal sistemin sağlıklı biçimde işleyebilmesini sağlamak

A)

Finansal kurumların güvenilirliğini artırmak B)

Finansal kurumlarda teknolojik yenilenme sağlamak

C)

Finansal piyasalar hakkındaki bilgiyi kamusal hale getirmek

D)

Finansal piyasalarda eksik bilgi sorununu gidermek

E)

Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Açık analizi A)

Özkaynak analizi B)

Piyasa analizi C)

Likidite analizi D)

Risk analizi E)

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?

16.

Ahlaki tehlike A)

Asil vekil problemi B)

Limon piyasası problemi C)

Ters seçim D)

Bedavacılık E)

Finansal piyasalarda borç alanın borcu aldıktan sonra borç verenin onaylamayacağı türden faaliyetlerde bulunma olasılığına ne ad verilir?

17.

Ters seçim A)

Bedavacılık B)

Limon piyasası problemi C)

Asil-vekil problemi D)

Ahlaki tehlike E)

Bankaların döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimi sonucu karşı karşıya kaldıkları riske ne ad verilir?

18.

Piyasa riski A)

Kur riski B)

Faiz riski C)

Kredi riski D)

Likidite riski E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?

19.

Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi A)

Riskten kaçınma B)

Şirketlerin özsermayesinin düşmesi C)

Borçlanmanın maliyetinin yükselmesi D)

Kredi daralması E)

Aşağıdaki finansal kalemlerden hangisi bir banka bilançosunun pasifinde yer alır?

20.

Rezervler A)

Zorunlu karşılıklar B)

Mevduat C)

Menkul kıymetler D)

Krediler E)

2017 GÜZ ARA - C

(9)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

C Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C D B A E D C E A D B E C A D E B A C

2017 GÜZ ARA - C

(10)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

PARA VE BANKA D

Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?

1.

A) M3 B) M2 C) M1

M0 D) E) M

Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A) 10 15 B) C) 17

25 D) E) 34

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Arbitraj A)

Faiz B)

Rant C)

Kâr D)

Senyoraj E)

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği para aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Kaydi para A)

Elektronik para B)

Mal para C)

İtibari para D)

Baz para E)

Bütçe açığının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?

5.

Değiştirmez.

A)

Devlet tahvil arz etmez.

B)

Artırır.

C)

Azaltır.

D)

Bütçe açığı ile devletin tahvil arzı arasında bir ilişki yoktur.

E)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

6.

Beklenen enflasyon A)

Para piyasası koşulları B)

Servet C)

Vergi D)

Tahvil fiyatı E)

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar düşük olur.

A)

Tahvili fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar yüksek olur.

B)

Tahvili fiyatı ve verimi vadesine bağlıdır.

C)

Tahvil fiyatı yüksekse verimi sabit olur.

D)

Vade azaldıkça tahvilin fiyatı ve verimi yükselir.

E)

Aşağıdaki görevlerden hangisi merkez bankasının aktif politikaları arasında yer almaz?

8.

Finansal sistemin likiditesini ayarlamak A)

Hazinenin likidite ihtiyacını karşılamak B)

Fiyat istikrarını sağlamak C)

Para politikası araçları ile piyasaya müdahale etmek

D)

Kısa vadeli faiz oranlarını belirlemek E)

Aşağıdakilerden hangisi M1 para tanımı içerisinde yer almaz?

9.

Dolaşıma çıkan banknot A)

Bankaların kasası B)

Repo C)

Madeni para D)

Vadesiz mevduat E)

Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10.

Likiditesi artar.

A)

Fiyatı artar.

B)

Talebi artar.

C)

Faizi artar.

D)

Faizi düşer.

E)

Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Risk analizi A)

Açık analizi B)

Likidite analizi C)

Özkaynak analizi D)

Piyasa analizi E)

2017 GÜZ ARA - D

(11)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

D

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumuna ne ad verilir?

12.

Bilanço riski A)

Faiz riski B)

Kur riski C)

Sistematik risk D)

Açık pozisyon E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?

13.

Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi A)

Kredi daralması B)

Riskten kaçınma C)

Borçlanmanın maliyetinin yükselmesi D)

Şirketlerin özsermayesinin düşmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemelerin amaçlarından biri değildir?

14.

Finansal kurumların güvenilirliğini artırmak A)

Finansal piyasalar hakkındaki bilgiyi kamusal hale getirmek

B)

Finansal kurumlarda teknolojik yenilenme sağlamak

C)

Finansal sistemin sağlıklı biçimde işleyebilmesini sağlamak

D)

Finansal piyasalarda eksik bilgi sorununu gidermek

E)

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?

15.

Ahlaki tehlike A)

Asil vekil problemi B)

Limon piyasası problemi C)

Ters seçim D)

Bedavacılık E)

Aşağıdaki finansal kalemlerden hangisi bir banka bilançosunun pasifinde yer alır?

16.

Rezervler A)

Mevduat B)

Krediler C)

Zorunlu karşılıklar D)

Menkul kıymetler E)

Bankaların döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimi sonucu karşı karşıya kaldıkları riske ne ad verilir?

17.

Kredi riski A)

Likidite riski B)

Piyasa riski C)

Faiz riski D)

Kur riski E)

Finansal piyasalarda borç alanın borcu aldıktan sonra borç verenin onaylamayacağı türden faaliyetlerde bulunma olasılığına ne ad verilir?

18.

Ahlaki tehlike A)

Asil-vekil problemi B)

Limon piyasası problemi C)

Bedavacılık D)

Ters seçim E)

Özkaynak çarpanı ile ilgili aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

19.

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Toplam varlıklar

A)

Özkaynak çarpanı = Özkaynaklar/Toplam Varlıklar

B)

Özkaynak çarpanı = Toplam

Varlıklar/Özkaynaklar C)

Özkaynak çarpanı = Vergi sonrası net kar/Özkaynaklar

D)

Özkaynak çarpanı = Toplam varlıklar x Özkaynaklar

E)

Finansal piyasalarda, finansal krizlerin bulaşma olasılığını artıran sürü davranışını tetikleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Finansal risk A)

Ters seçim B)

Ahlaki tehlike C)

Sistematik risk D)

Eksik bilgi E)

2017 GÜZ ARA - D

(12)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

D Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D E D C B A B C D B E A C D B E A C E

2017 GÜZ ARA - D

Referanslar

Benzer Belgeler

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını

Bir köydeki evlerin 9 tanesinde sadece kümes veya sadece ağıl vardır.. Bu köy 17 evden oluşuyorsa hem kümes hem ağıl

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. ---, romanlarında klasik

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

[r]

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon