Förslag till beslut Att anta processen i arbetet mot en gemensam målbild för omställningen mot en god och nära vård och omsorg

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

PM 2020-12-16

Nära vård och omsorg

Politiska samverkansberedningen beslutade 2020-09-11 att uppdra till Länsstyrgruppen att ta fram förslag till process för framtagande av gemensam övergripande plan för Nära vård och omsorg.

Förslag på process i arbetet mot en gemensam målbild för omställningen mot en god och nära vård och omsorg har utarbetats. Målet är att i maj 2020 redovisa förslag till beslut för gemensam målbild till Politiska samverkansberedningen.

Förslag till beslut

Att anta processen i arbetet mot en gemensam målbild för omställningen mot en god och nära vård och omsorg.

Att förslag till gemensam målbild förväntas beslutas vid Politiska samverkansberedningen i maj månad 2021.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :