• Sonuç bulunamadı

İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38. Cevap:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38. Cevap:"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38

1 Sağlıklı bir bireyde, serumda bulunan immünoglobulinler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, izotiplerine göre en yüksek miktardan en düşük miktara doğru sıralanmıştır?

)

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 53

IgA-IgG-IgM-IgD-IgE A.

IgG-IgA-IgM-IgD-IgE B.

IgM-IgA-IgG-IgD-IgE C.

IgE-IgA-IgM-IgD-IgG D.

IgG-IgA-IgD-IgE-IgM E.

2 Plasenta vasıtasıyla anneden fetusa geçebilen immunoglobulin izotipi hangisidir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 54

IgG A.

IgA B.

IgE C.

IgD D.

IgM E.

3 Timusta T lenfositlerinin gelişimi sırasında, CD3, CD4 ve CD8 yüzey molekülleri açısından, aşağıdaki hangi sıra gelişim sırasını doğru olarak yansıtmaktadır?

)

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 57

CD3-CD4-CD8- › CD3+CD4+CD8- › CD3+CD4+CD8+ › CD3+CD4-CD8+

A.

CD3+CD4+CD8+ › CD3-CD4-CD8- › CD3+CD4-CD8+ veya CD3+CD4+CD8- B.

CD3+CD4-CD8- › CD3+CD4-CD8+ › CD3+CD4+CD8+ › CD3+CD4+CD8- C.

CD3-CD4-CD8- › CD3-CD4+CD8- › CD3+CD4+CD8- veya CD3+CD4-CD8+

D.

CD3-CD4-CD8- › CD3+CD4+CD8+ › CD3+CD4+CD8- veya CD3+CD4-CD8+

E.

4 Primer (birincil) hümoral immün yanıt sırasında oluşan antikorlar, hangi İmmünoglobulin izotipindedir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 64

IgE A.

IgM B.

IgG C.

IgA D.

IgD E.

5 Aşağıdakilerden hangisi hümoral immün yanıt sonucu ortaya çıkan efektör fonksiyonlardan değildir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 65

Kompleman Alternatif ve Klasik yol aktivasyonu.

A.

Doğal öldürücü hücreler (NK) tarafından, Antikora bağımlı Hücresel Sitotoksisite.

B.

CD8+ Sitotoksik hücreler tarafından virusla infekte hücrenin lizisi.

C.

Mikroorganizmaların opsonizasyonu sonucu fagositoz kolaylaşması.

D.

Protein yapısındaki toksinlerin nötralizasyonu.

E.

6 Aşağıdakilerden hangisi Hücresel immün yanıt için yanlıştır? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 66

Virusla infekte hücrenin yok edilmesinde rol alır A.

Tümör hücrelerinin yok edilmesinde görev alır B.

Allograft (başka bireyden nakledilen organ) reddinde rolü vardır C.

B lenfositlerinin efektör fonksiyonudur.

D.

Hücre içi bakteri infeksiyonları ile mücadelede rolü vardır E.

7 Komplemanın klasik yolunu uyarabilen immünoglobulin izotipleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

)

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 109

IgM ve IgG1,IgG2,IgG3 A.

IgD ve IgA B.

IgE ve IgA C.

IgD ve IgE D.

IgA ve IgG4 E.

8 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, T helper 1 grubu sitokinler doğru olarak verilmiştir? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 112

GM-CSF, Trombopoetin, Eritropoetin, IL-3 A.

IL-4, IL-5, IL-13 B.

IL-1, IL-6, TNF-alfa C.

IL-10, TGF-beta D.

IFN-gamma, IL-12, IL-15, IL-18 E.

(2)

İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38

9 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, T helper 2 grubu sitokinler doğru olarak verilmiştir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 114

IFN-alfa, TNF-alfa A.

IL-3, IL-7, IL-11, Eritropoetin B.

IL-4, IL-5, IL-13, IL-25, IL-33 C.

IL-28, IL-29, IFN-gama D.

IL-1, IL-2, GM-CSF E.

10 Damar endotel hücreleri ile Lökositler yüzeyinde bulunan ve lökositlerin endotel hücrelerine, ilk olarak, zayıfça tutunmasında görevi olan moleküller, hangi adezyon molekülleri sınıfındandır?

)

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 115

İntegrinler A.

Kaderinler B.

Selektinler C.

İmmünglobulin Süper ailesi D.

Sınıflandırılamayan E.

11 Antijen sunan hücrenin MHC`ye bağlı herhangi bir mikrobiyal peptidi, Yardımcı CD4+ T lenfositine sunması sırasında, CD80-CD28 sinyalinin eksik kalması durumunda, T lenfositlerinin dönüştüğü durum, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

)

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 117

Aktive T Lenfositleri A.

Efektör T lenfositleri B.

Hafıza T Lenfositleri C.

Naif T lenfositleri D.

Anerjik T lenfositleri E.

12 İnflamasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 119

İnflamasyona Lökositler, trombositler, fibroblastlar, endotel hücreleri eşlik eder.

A.

İnflamasyonda araşidonik asit türevleri, kallikrein-kinin sistemi, pıhtılaşma faktörleri rol alır.

B.

Kronik inflamasyon organizmayı korumaya yönelik faydalı bir olaydır.

C.

İnflamasyonda kompleman bileşenleri, antikorlar, sitokinler, kemokinler, vazoaktif aminler artabilir.

D.

İnflamasyon bölgesindeki immün hücreler fagositozla patojenleri ortadan kaldırılmaya çalışırken, hücre infiltrasyonu ve bağ dokusu ile olay sınırlandırılmaya çalışılır.

E.

13 İmmün sistem hücreleri ve yüzeylerinde taşıdıkları CD molekülleri açısından, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 202

Yardımcı T Lenfositi yüzeyinde CD4 molekülü taşır.

A.

Sitotoksik T Lenfositi yüzeyinde CD8 molekülü taşır.

B.

B Lenfositi yüzeyinde CD19 molekülü taşır.

C.

Doğal Öldürücü (Natural Killer)Hücre yüzeyinde CD3 molekülü taşır.

D.

Monosit yüzeyinde CD14 molekülü taşır E.

14 Lenf düğümü ve dalakta B Lenfositlerinin yerleşim yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak bildirilmiştir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 204

Medullada A.

Foliküllerde B.

Kırmızı pulpada C.

Parafoliküler alanlarda D.

Sub-kapsüler sinüste E.

15 İmmunoglobulin molekülü için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 208

Yapısında iki ağır zincir ve iki hafif zincir molekülü yer alır.

A.

Ağır zincir genleri 14. Kromozomda bulunur.

B.

Vücutta miktar olarak en çok üretilen Ig molekülü IgG`dir.

C.

Ağır zincirler yaklaşık 450 amino asitten oluşur.

D.

Yarı ömrü en uzun Ig molekülü IgG`dir.

E.

(3)

İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38

16 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde T Lenfosit gelişim sırası doğru olarak verilmiştir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 210

Kök Hücre, Pro-T hücresi, Pre-T hücresi, Çifte(CD4+CD8+)Pozitif T hücresi, Tekli pozitif (CD4 veya CD8)T hücresi

A.

Pre-T hücresi, Pro-T hücresi, Tekli pozitif (CD4 veya CD8)T hücresi B.

Pro-T hücresi, Tekli pozitif (CD4 veya CD8)T hücresi, Pre-T hücresi, Çifte(CD4+CD8+)Pozitif T hücresi,

C.

Pre-T hücresi, Çifte(CD4+CD8+)Pozitif T hücresi, Pro-T hücresi, Tekli pozitif (CD4 veya CD8)T hücresi

D.

Pre-T hücresi, Pro-T hücresi, Çifte(CD4+CD8+)Pozitif T hücresi, Çifte(CD4-CD8-)Negatif T hücresi E.

17 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Pro-inflamatuar sitokinler doğru olarak verilmiştir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 211

IL-1, IL-6, TNF-alfa, IL-4 A.

IL-1, IL-6, TNF-alfa, IL-36, IL-39 B.

IL-1, IL-6, TNF-alfa, IFN-gama C.

IL-4, IL-5, IL-13, IL-25, IL-33 D.

IL-12, IL-15, IL-18 E.

18 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, immün yanıtı baskılayıcı sitokinler doğru olarak verilmiştir? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 212

IFN-gama, IL-4, TNF-alfa A.

IL-5, IL-12, IL-17 B.

IL-13, IL-2, IL-3 C.

IL-10, TGF-beta, IL-35, IL-37 D.

IL-17, IL-23, IL-11 E.

19 Sekonder (ikincil) hümoral immün yanıt için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 213

Antijenle karşılaştıktan sonra kısa süre içerisinde ortaya çıkar.

A.

Oluşan antikor tepe yanıtı, primer (birincil) immün yanıta göre daha yüksektir.

B.

Oluşan antikorlar, IgG, IgA veya IgE yapısındadır.

C.

Bir antijenle ikinci veya daha sonraki karşılaşmalarda verilen yanıttır.

D.

Oluşan antikorların afinitesi çok düşüktür.

E.

20 CD44 ve CD36 hangi Adezyon Molekülü sınıfındandır? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 281

İmmünglobulin süper ailesi A.

Kaderinler B.

İntegrinler C.

Selektinler D.

Sınıflandırılamayan Adezyon molekülleri E.

21 Aşağıdaki molekül etkileşimlerinden hangisi hem Hücresel immün yanıtta hem de Hümoral immün yanıtta rol oynamaktadır?

)

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: marasli Soru ID: 282

T Hücre Reseptörü - MHC Sınıf II+Antijenik Peptid Bağlanması A.

B Hücre Reseptörü - Özgül Antijen Bağlanması B.

CD28 - CD80 Bağlanması C.

CD40 - CD40 Ligandı (CD154) Bağlanması D.

CD21 - C3dg Bağlanması E.

22 Aşağıdakilerden hangisi T hücresinin özgül olarak antijene bağlandığı kısımdır? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 284

T hücre reseptörü A.

CD3 epsilon zinciri B.

CD3 delta zinciri C.

MHC sınıf II alfa zinciri D.

CD4 E.

23 T-tropik HIV virusu hücre içine girmek için hangi kemokin reseptörünü kullanır? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 285

CCR5 A.

CXCR4 B.

CCR4 C.

CXCR5 D.

CCR1 E.

(4)

İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38

24 HIV virusuna direnç hangi reseptör mutasyonu ile ilişkilidir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 286

CD4 A.

CD8 B.

CCR5 C.

CXCR4 D.

CD3 E.

25 Hareketli ve gram negatif bir bakteriyi tanımada kullanılabilecek en uygun patern tanıma reseptör ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

)

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 287

TLR 1-6 A.

TLR 2-6 B.

TLR 3-7 C.

TLR 4-5 D.

TLR 7-8 E.

26 Bir gram negatif bakterinin MyD88` den bağımsız aktivasyon yolağını çalıştırması durumunda son ürün aşağıdakilerden hangisidir?

)

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 288

IL-1 A.

IL-6 B.

IL-10 C.

TGF beta D.

Beta interferon E.

27 Aşağıdakilerden hangisi olgun B hücre tipleri ile ilgili olarak yanlıştır? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 289

B1 bücreler başlıca fetüste üretilir A.

Marjinal Zon B hücreleri lenf bezinde marjinal bölgede bulunur B.

Marjinal Zon B hücreleri başlıca polisakkarit antijenlere yanıt verirler C.

B2 hücreler başlıca kemik iliğinde üretilirler D.

B2 hücreler T hücre yardımına ihtiyaç duyarlar E.

28 Aşağıdaki B hücre gelişim basamaklarından hangisinde hücre içinde immünoglobulim molekülü ya da bileşenlerine rastlanmaz?

)

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 290

Pro-B A.

Pre-B B.

İmmatür B C.

Matür B D.

Plazma hücresi E.

29 Aşağıdakilerden hangisi MHC sınıf I ile ilişkili antijen işlenmesinde rol almaz? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 291

Proteazom A.

TAP B.

Tapasin C.

Kalretikulin D.

CLIP E.

30 Viral peptidlerin MHC sınıf I molekülü ile birleştiği hücre içi yapı aşağıdakilerden hangisidir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 292

Mitokondri A.

Fagozom B.

Endoplazmik retikulum C.

Primer lizozom D.

Sekonder lizozom E.

31 Aşağıdakilerden hangisi T hücresine antijen sunumunda ikinci sinyal molekülüdür? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 293

CD3 A.

TCR B.

CD4 C.

CD8 D.

E. CD28

(5)

İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38

32 Aşağıdaki hücrelerden hangisi lenf bezlerinde B hücresinin antijen ile karşılaşmasına yardımcı olur? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 294

Myeloid dendritik hücre A.

Plazmositoid dendritik hücre B.

Folliküler dendritik hücre C.

T helper hücresi D.

Langerhans hücresi E.

33 Aşağıdaki kompleman kısımlarından hangisi sadece alternatif aktivasyon yolağında bulunur? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 295

C1 A.

C2 B.

C3 C.

MASP 1 D.

Properdin E.

34 Aşağıdaki moleküllerden hangisinin komplemanın alternatif yolağı ile otolog hücrelerin zarar görmesini engellemede rolü vardır?

)

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 296

C1 inhibitör A.

C4 bağlayan protein B.

Faktör D C.

Faktör B D.

DAF E.

35 Aşağıdakilerden hangisi santral immün toleransta gözlenen başlıca mekanizmadır? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 297

Anerji A.

İmmün tükenmişlik B.

Delesyon C.

Aktivasyonun uyardığı apoptoz D.

Supresyon E.

36 İmmün sistemde eş uyaransız tanıma sonucu oluşan tolerans hangi mekanizma içinde değerlendirilebilir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 298

Anerji A.

Delesyon B.

İmmün tükenmişlik C.

İmmün deviasyon D.

Supresyon E.

37 Aşağıdakilerden hangisi B hücreleri için inhibitör motiftir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 299

Fc gama reseptör I A.

Fc gama reseptör IIa B.

Fc gama reseptör IIb C.

Fc gama reseptör IIIa D.

Fc gama reseptör IIIb E.

38 Tıp ve fizyolojide 2018 nobel ödülünün konusu olan moleküllerden biri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: iotekin Soru ID: 300

CD28 ile yarışır A.

T hücresi inhibitör motifidir B.

Treg hücrelerinde durumsal olarak bulunur C.

Tüm olgun T hücrelerinde bulunur D.

Moleküle karşı geliştirilen antikor kanser tedavisinde kullanılmaktadır E.

Tıbbi Biyokimya Toplam Soru Sayısı: 8

(6)

Tıbbi Biyokimya Toplam Soru Sayısı: 8

39 I-Albumin karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunu gösterir.

II-Amonyak karaciğerin sentez fonksiyonunu gösterir.

III-Rotor Sendromunda indirek bilirübin artışı hakimdir.

IV-Etanol alkalen fosfataz enzim düzeylerini yükseltir.

V-Karaciğer yağlanmasında ALT düzeyleri yükselmez Yukarıdaki önermelerden kaç tanesi yanlıştır?

)

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: mcan Soru ID: 273

1 A.

2 B.

3 C.

D. 4 5 E.

40 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: mcan Soru ID: 274

Pseudokolinesteraz asetilkolini parçalamaz A.

Pseudokolinesteraz süksinilkolini parçalar B.

Organofosfatlar pseudokolinesterazı inhibe eder C.

Pseudokolinesteraz serumda bulunur D.

Asetilkolinesteraz eritrosite bulunmaz E.

41 Süperoksid anyonunun hidrojen peroksite dönüşmesinde rol oynayan antioksidan hangisidir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: bguven Soru ID: 275

MDA A.

SOD B.

A vitamini C.

E vitamini D.

GPX E.

42 Aşağıdakilerden hangisi geçiş elementlerini bağlayarak antioksidan etki göstermez? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: bguven Soru ID: 276

Ubikinon A.

Seruloplazmin B.

Haptoglobin C.

Albümin D.

Transferrin E.

43 Aşağıdaki sinovial sıvı ile ilgili önermelerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: mcan Soru ID: 283

Sağlıklı kişilerde pıhtılaşmaz A.

Rope testi albumin içeriğini değerlendirir B.

Vizkozitesi sudan fazladır C.

İnflamasyonda glukoz içeriği düşüktür D.

Kalsiyum pirofosfat kristali pseudogut da gözükür E.

44 Hayflick Limiti aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: mcan Soru ID: 302

Telomer A.

Kortizol B.

Nekroz C.

Oksidatif Stres D.

8-hidroksi deoksiguanozin (8-OHdG) E.

45 Aşağıdakilerden hangisi proteomik çalışmaların kısıtlılıklarından değildir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: mcan Soru ID: 303

Proteinlerin ekstraksiyon kısıtlılıkları A.

Proteinlerin çözünmesi B.

Küçük hacimlerde çalışılması C.

Düşük konsantrasyona sahip proteinler D.

Hidrofobik proteinlerin elektroforezde ayrışması E.

(7)

Tıbbi Biyokimya Toplam Soru Sayısı: 8

46 Aşağıdaki laktat dehidrojenaz izoenzimlerden hangisi bir H, üç M zinciri içerir? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: mcan Soru ID: 304

LDH 1 A.

LDH 2 B.

LDH 3 C.

LDH 4 D.

LDH 5 E.

Tıbbi Farmakoloji Toplam Soru Sayısı: 14

47 Biyotransformasyon ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 194

İlaçların, biyotransformasyon sonucu suda çözünürlükleri artarak vücuttan daha kolay atılırlar.

A.

Enterohepatik siklus, ilaç etkisini uzatan bir olaydır.

B.

Enzim indüksiyonu, bu enzimler tarafından inaktive edilen ilaçların vücutta etkinliğinin azalmasına neden olur.

C.

P-glikoproteinin (efflux pompası) indüklenmesi, ilacın etkinliğinin azalmasına neden olur.

D.

İlaçların biyotransformasyon sonucu lipid/su partisyon katsayıları artar.

E.

48 Klerens kavramı ile ilgili yanlışı işaretleyiniz. )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 195

Klerens, birim zaman zarfında (bir dakikada), belirli bir maddeden veya değişmemiş ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmidir.

A.

Total klerens; hepatik ve renal klerensin toplamına eşittir.

B.

Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2), ilacın dağılım hacmi ile doğru, ilacın total klerensi ile ters orantılıdır.

C.

Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2), ilacın başlangıç konsantrasyonuna bağımlıdır. İlacın başlangıç konsantrasyonu artarsa, t1/2‘de artar.

D.

Enterohepatik siklus, ilacın klerensinin azalmasına ve eliminasyon yarılanma ömrünün uzamasına yol açar.

E.

49 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 196

Bir ilaç ne kadar büyük bir sanal dağılım hacmine sahipse (Vd) ya da klirensi ne kadar küçükse, vücutta kalış süresi o kadar uzun olur.

A.

İlacın plazmada kararlı durum konsantrasyonuna ulaşma hızı, t1/2’ye (eliminasyon yarılanma süresi) bağlıdır. İlacın, 8 t1/2 süresinde plazmada kararlı duruma eriştiği kabul edilir.

B.

İlacın plazma konsantrasyon-zaman eğrisindeki doruk konsantrasyon değeri (Cmax) ilacın absorpsiyon derecesini, doruk konsantrasyona ulaşma süresi ise absorpsiyon hızını yansıtır.

C.

İlaçların plazmada minimum etkin konsantrasyonu (MEK) ile minimum toksik konsantrasyonu (MTK) arasındaki aralığına ilacın terapötik penceresi ya da güvenlik aralığı denir.

D.

İlacın maksimum etki değerine (Emax) ilacın efikasitesi (etkililik) denir.

E.

50 İlaçların biyotransformasyonu ile ilgili yanlışı işaretleyiniz? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 277

Enzim indüksiyonu, bu enzimler tarafından inaktive edilen ilaçların vücutta etkinliğinin azalmasına neden olur.

A.

İlaç tarafından, enzim sentezi arttırılmaksızın enzim etkinliğinin arttırılmasına enzim aktivasyonu denir (B6 vit/ Dopa dekarboksilaz).

B.

p-glikoproteinin (efflux pompası) indüklenmesi, ilacın etkinliğinin artmasına neden olur.

C.

İlacın otoindüksiyon etkisi, kendi inaktivasyonunu hızlandırır.

D.

Enterohepatik siklus, ilaç etkisini artıran bir olaydır.

E.

51 İlaçların itrahı ile ilgili yanlışı işaretleyiniz. )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 278

Glomerüler filtrasyon basit difüzyon olayıdır.

A.

Tübüler salgılanma aktif transport olayıdır. Aynı taşıyıcı molekülü kullanan ilaçlar, birbirlerinin atılımını azaltabilirler. (probenesid/penisilin).

B.

İdrar pH’sı ayarlanarak tübüler reabsorbsiyonun azaltılması, zehirlenme tedavisinde kullanılabilir (zayıf asid salisilat zehirlenmesi-idrarın kalevileştirilmesi için sodyum bikarbonat).

C.

Karaciğerde ilk geçiş etkisine (presistemik eliminasyon) uğrayan ilaçların oral ve parenteral dozları arasındaki fark azalmıştır.

D.

Akciğerlerden itrah edilen ilaçların/maddelerin özellikleri: küçük moleküllü, non-elektrolit nitelikte ve lipid/su partisyon katsayılarının büyük oluşudur.

E.

(8)

Tıbbi Farmakoloji Toplam Soru Sayısı: 14

52 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 279

İlaç dozunun artması sonucu veya bazı ilaçlarda terapötik dozlarda, ilacın uğradığı farmakokinetik olayın hızı ve boyutundaki değişmeler arasındaki lineer ilişkinin, olayın doygunluğa erişmesi sonucu kaybolmasına non-lineer / doza bağımlı kinetik denir.

A.

İlacın maksimum etki değerine (Emax) ilacın efikasitesi (etkililik) denir.

B.

İlacın plazma konsantrasyon-zaman eğrisindeki doruk konsantrasyon değeri (Cmax), ilacın absorpsiyon derecesini yansıtır.

C.

İlaçların plazmada minimum etkin konsantrasyonu (MEK) ile minimum toksik konsantrasyonu (MTK) arasındaki aralığına ilacın terapötik penceresi ya da güvenlik aralığı denir.

D.

İlacın plazmada kararlı durum konsantrasyonuna ulaşma hızı, t1/2’ye (eliminasyon yarılanma süresi) bağlıdır. İlacın, 8 t1/2 süresinde plazmada kararlı duruma eriştiği kabul edilir.

E.

53 Klerens kavramı ile ilgili yanlışı işaretleyiniz. )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: eyilmaz Soru ID: 280

Birim zaman zarfında (bir dakikada), belirli bir maddeden veya değişmemiş ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmidir.

A.

Total klerens; hepatik ve renal klerensin toplamına eşittir.

B.

Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2), ilacın dağılım hacmi ile doğru, ilacın total klerensi ile ters orantılıdır.

C.

Enterohepatik siklus, ilacın klerensinin azalmasına ve eliminasyon yarılanma ömrünün uzamasına yol açar.

D.

Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2), ilacın başlangıç konsantrasyonuna bağımlıdır. İlacın başlangıç konsantrasyonu artarsa, t1/2 ‘de artar.

E.

54 20-80 Sağlıklı gönüllülerde yapılan, ilacın güvenlilik ve toksisite yönünden uygun doz aralığının saptanmasını amaçlayan çalışmalar hangi faz çalışmalardır?

)

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 313

Faz 1 A.

Faz 2 B.

Faz 3 C.

Faz 4 D.

Preklinik dönem E.

55 Bir ilacın kanda karalı durum konsantrasyonu oluşturabilmesi için kaç yarılanma ömrünün geçmesi gerekir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 314

1 Yarılanma ömrü A.

2 Yarılanma ömrü B.

4 Yarılanma ömrü C.

8 Yarılanma ömrü D.

4 saat E.

56 Tarihe “Talidomid faciası” olarak geçen “talidomid” isimli ilaç hangi toksik etkiye neden olmuştur? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 315

Mutajenik A.

Teratojenik B.

Metabolik C.

Kanserojenik D.

Alerjik E.

57 İki veya daha fazla ilacın vücuda girmeden önce karıştırıldığında çökelti veya renk değişikliği olması olayına ne denir? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 316

Farmakodinamik etkileşim A.

Sinerjizma B.

Aditif etkileşim C.

Farmakokinetik etkileşim D.

Farmasötik etkileşim E.

58 Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilaçların proteinlere bağlanması konusunda yanlış bir bilgidir? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 317

İlaçlar değişen oranlarda kendilerine özgü proteinlere bağlanırlar veya bağlanmazlar, A.

Serbest ilaç molekülü aktif olarak ilaç görevi yapar, B.

Proteinlere bağlı ilaçlar depo görevi görürler.

C.

İki ilaç, proteinlere bağlanmak için yarışabilir, D.

İlaçların proteinlere bağlanma oranları, uygulandıkları yerden absorbsiyonlarında önemlidir.

E.

(9)

Tıbbi Farmakoloji Toplam Soru Sayısı: 14

59 Aşağıdaki ilaç uygulama yollarından hangisi en erken emilir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 318

Oral A.

Subkutan B.

İnhalasyon C.

İntradermik D.

Dermal E.

60 Tadı ve kokusu hoş olmayan toz veya sıvı ilaçların kolay alınabilmesi için silindirik, yassı ve zeytin şeklinde iç içe geçen jelatin koruyucular içinde hazırlanmış ilaç biçimine ne denir?

)

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: gozbakis Soru ID: 319

Kapsül A.

Tablet B.

Pilül C.

Pastil D.

Draje E.

Tıbbi Genetik Toplam Soru Sayısı: 14

61 Wolf Hirschorn sendromundaki temel patoloji nedir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 4

Parsiyel delesyon A.

Otozomal trizomi B.

Parsiyel trizomi C.

Kromozomal kırıklar D.

Gonozomal kromozom trizomisi E.

62 Aşağıdakilerden hangisi tranveryonel tip tek baz polimorfizmine örnekdir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 6

T→A A.

T→C B.

G→A C.

D. C→T E. A→G

63 Aşağıdakilerden yalnış olanı seçiniz. )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 10

Davranış genetiğinde en değerli çalışmalar monozigotik ikizler üzerindedir.

A.

İçe kapalılık, huy-mizaç genetik kontrol altındadır.

B.

Kültür ve toplumsal normlar kalıtsal geçiş gösterir.

C.

X ve Y kromozomları cinsiyet-toplumdaki rolü ilişkisinde önem kazanır.

D.

Disleksiden sorumlu gen 15. kromozomda lokalizedir E.

64 Aşağıdakilerden hangisi polimorfizmler için yanlıştır? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 12

Polimorfizm, genomdaki varyasyonları tanımlar.

A.

Polimorfizmler tüm genomda yaklaşık 100.000 adet görülürler.

B.

Tek baz polimorfizmleri kodlanan proteinde aminoasit değişikliğine yol açmayabilir.

C.

Tandem tekrar polimorfizmleri mini ve mikro satelit polimorfizmleri olarak ikiye ayrılır.

D.

Mikrosatelit polimorfizleri 1-6 bazın tekrar sayısının artması ile karşımıza çıkar.

E.

65 Aşağıdakilerden hangisi invaziv bir prenatal tanı girişimi değildir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 16

Anne kanından fetal hücre eldesi.

A.

Amniyosentez B.

Kordosentez C.

Koryonik villus örneklemesi D.

Fetoskopi E.

66 Aşağıdakilerden hangisi erkek üremesini etkileyen seks kromozom anomalilerinden birisi değildir? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 102

Kleinfelter sendromu A.

Double Y sendromu B.

İzokromozom X C.

Miks gonadal disgenezi D.

Kistik Fibrozis E.

(10)

Tıbbi Genetik Toplam Soru Sayısı: 14

67 Aşağıdakilerden hangisi X kromozom Lyonizasyonu için yalnıştır? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 193

X kromozom inaktivasyonu erken gebelik döneminde randomize olarak gerçekleşir.

A.

İnaktivasyon kromozom üzerindeki tüm lakosyonları içermez.

B.

X kromozomu ile otozomal kromozom arasında translokasyon varlığında, her zaman translokasyona katılan X kromozomu inaktive edilir.

C.

İnaktivasyon geri dönüşsüzdür.

D.

İnaktivasyon ebeveynlerden aktarılan kromozomlardan bir tanesinde daha fazla gerçekleşirse, X`e bağlı geçişli hastalıklarda aktarım anomalilerine rastlanabilir.

E.

68 Aşağıdakilerden hangisi genetik danışmanlık verilirken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 266

Genetik danışmanın verilebilmesi için en az bir ön-tanının varlığı gereklidir.

A.

Aile danışmanlığı verilen bireyler (çiftler) tek tek yada beraber danışmaya alınmalı ve 30 dakikadan az olmayacak bir danışma seansı düzenlenmelidir.

B.

Danışma, mutlaka hastalığın tanıtımı ve görülme şekillerini içermeli ve hastalıktan gelecekte verebileceği semptomları da barındırmalıdır.

C.

Hastalığın tekrar görülme sıklığı, toplumda görülme sıklığı danışma sürecinde aileye açıklanmalıdır.

D.

Hastalığın prenatal tanısınıın olup olmadığı aileye açıklanmalıdır.

E.

69 Aşağıdakilerden hangisi II. trimester prenatal tarama testi bileşenlerinden birisi değildir? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 267

Anne yaşı A.

Beta-HCG B.

Alfafetoprotein (AFP) C.

Nukal Kalınlık ölçümü D.

Ankonjuge östriol (UE3) E.

70 Aşağıdakilerden hangisi bir antenatal tanı yöntemi olarak amniyosentez için yanlıştır? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 268

16-20. gebelik haftalarında yapılır.

A.

Spontan abortus riski % 0.5-1`dir.

B.

En çok anne yaşı nedeni ile bu tanı testine başvurulur.

C.

10-20 ml şeffaf amniyon sıvısı alınması gereklidir.

D.

İşlem sırasında mutlaka ultrason ile gebelik materyali ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır.

E.

71 Aşağıdakilerden hangisi trizomik sendromların ortak özelliklerinden birisi değildir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 269

İntrauterin/ekstrauterin gelişme geriliği.

A.

Kalıtsal geçiş göstermesi.

B.

Dismorfik bulgular içermesi.

C.

Merkezi sinir sistemi bulguları içermesi.

D.

Özellikli dermatoglifik çizgiler.

E.

72 Down Sendromu genetiği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 270

Görülme sıklığı anne yaşının artması ile artar.

A.

En sık sebebi annenin II. mayozunda kromozomlarda ayrılamamadır (non-disjunction).

B.

Zeka geriliği ve kalp hastalıkları sık görülür.

C.

hastaların yaklaşık %4`ü Robertsoniyan translokasyon sonucu ortaya çıkar.

D.

Erkekleri infertil iken, kadın hastalar fertildir.

E.

73 Aşağıdakilerden hangisi kromozom kırık sendromlarından biri değildir? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 271

Fankoni Anemisi A.

Bloom sendromu B.

Kseroderma Pigmentosum C.

Cat`s eye (Kedi gözü) sendromu D.

Ataksi Telanjektazi E.

74 Spinoserebellar Ataksi Tip 10 da görülen "ATTCT" tekrarı hangi tip polimorfizme örnektir? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: adursun Soru ID: 272

SNP A.

Minisatelit B.

Mikrosatelit C.

İnsersiyon/Delesyon D.

Kromozomal E.

(11)

Tıbbi Patoloji Toplam Soru Sayısı: 16

75 Aşağıdakilerden hangisi hücre döngüsüne katılmaz? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: bbahadir Soru ID: 88

Keratinositler A.

Düz kas hücreleri B.

İskelet kası hücreleri C.

Hepatositler D.

Fibroblastlar E.

76 Aşağıdakilerden hangisi ‘kolesterolozis’i tanımlar? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: bbahadir Soru ID: 89

Arterlerin intima tabakasında kolesterol ve kolesterol esterlerinden oluşan lipid vakuolleri içeren makrofajların bulunması

A.

Kolesterol içeren köpüksü makrofajların deri altı bağ dokusunda toplanması B.

Karaciğer parankiminde aşırı miktarda trigliserid birikimi C.

Safra kesesinde mukozada kolesterol içeren makrofaj topluluklarının bulunması D.

Solunum yoluyla alınan karbon partiküllerinin akciğer ve lenf düğümlerinde birikmesi E.

77 Aşağıdakilerden hangisi kronik inflamasyonda aktive T lenfositlerden salınan ve makrofaj aktivasyonunda rol oynayan kimyasal mediatördür?

)

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: bdogan Soru ID: 96

IFN gama A.

LTB4 B.

Histamin C.

Seratonin D.

İnterlökin 1 E.

78 Epitelyal yüzeylerde inflamasyonlu nekrotik dokuların dökülmesi ile ortaya çıkan lokal erozyonlara ne ad verilir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: bdogan Soru ID: 97

Ülser A.

Granülom B.

Süpüratif inflamasyon C.

Fibrinöz inflamasyon D.

Seröz inflamasyon E.

79 Epidermis primer yara iyileşmesinin kaçıncı gününde yara kabuğu altında birleşir? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: bbahadir Soru ID: 165

2 A.

3 B.

4 C.

5 D.

7 E.

80 Akut inflamasyon sürecinde birbirini takip eden olaylar dizisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: bdogan Soru ID: 254

Lökosit eksudasyonu, vazodilatasyon, kemotaksi, fagositoz A.

Lökosit eksudasyonu, kemotaksi, vazodilatasyon, fagositoz B.

Vazodilatasyon, lökosit eksudasyonu, kemotaksi, sıvı ve plazma proteinlerinin eksudasyonu C.

Vazodilatasyon, sıvı ve plazma proteinlerinin eksudasyonu, lökosit eksudasyonu, kemotaksi D.

Vazodilatasyon, sıvı ve plazma proteinlerinin eksudasyonu, fagositoz, kemotaksi E.

81 Akut inflamasyondaki kimyasal mediatörlerden bir kısmı hücre kaynaklı, bir kısmı ise plazma kaynaklıdır. Aşağıdaki mediatörlerden/mediatör grubundan hangisi plazma kaynaklıdır?

)

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: bdogan Soru ID: 256

Histamin A.

Seratonin B.

Nitrik oksit C.

Prostoglandinler D.

Kompleman ürünleri E.

82 Apoptoz mekanizmaları ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: bbahadir Soru ID: 265

BCL2, BCL-XL ve MCL1 sitokrom c ve diğer apoptoz indükleyici proteinlerin sitozole sızmasını önler.

A.

BAX ve BAK, dış mitokondriyal membran proteini içerisinde oligomerize olur ve mitokondriyal dış zar geçirgenliğini artırır.

B.

BAD, BIM, BID, Puma ve Noxa, hücresel stres ve hasar sensörleri gibi davranırlar.

C.

Sitosol içine salınan sitokrom c, kaspaz 9’a bağlanarak “apoptozom” oluşturur.

D.

Yürütücü kaspazlar, sitoplazmik DNaz’ı enzimatik olarak aktif hale getirir.

E.

(12)

Tıbbi Patoloji Toplam Soru Sayısı: 16

83 Aşağıdaki hücresel adaptasyon mekanizmaları ile örneklem eşleşmelerinden hangisi doğrudur? )

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: gyurdakan Soru ID: 305

Gebelikte östrojen ve prolaktin artışı-meme dokusunda orta derecede displazi A.

Parsiyel hepatektomi-karaciğer dokusunda tarofi B.

Alt ösofagial sfinkter gevşekliği-ösofagus epitelinde goblet-kolumnar epitel değişikliği C.

Proetein-kalori malnutrisyonu-kas dokusunda hiperplazi D.

Uzun süreli oral kontraseptif kullanımı- meme dokusunda metaplazi E.

84 Aşağıda tanımlanan özelliklerden hangisi displastik değişim gösteren bir hücrede/dokuda gözlenmez? )

Cevap:A Soruyu Hazırlayan: gyurdakan Soru ID: 306

Hücresel şişme A.

Disorganizasyon B.

Pleomorfizm C.

Atipik mitoz D.

Nükleer hiperkromazi E.

85 Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik basınç artışına neden olarak ödem gelişimini sağlar? )

Cevap:E Soruyu Hazırlayan: gyurdakan Soru ID: 307

Protein kaybettiren gastroenteropati A.

Renin-anjiotensin-aldosteron sekresyonunda artış B.

Cerrahi diseksiyon ile lenf nodlarının çıkarılması C.

Renal hipoperfüzyon D.

Trombüs ile venöz oklüzyon E.

86 Hava embolizminin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: gyurdakan Soru ID: 308

Derin dalış yapan dalgıçlarda gözlenebilen bir patolojidir.

A.

Yüksek basıncın ani olarak ortadan kalkması çözünmemiş gazların genleşmesine neden olur.

B.

Doğum sırasında göğüs duvarı hasarını takiben görülebilir.

C.

Akciğer lanugo kılları ve müsin birikir; solunum yetmezliğine neden olur.

D.

İskelet kası ve eklem içerisinde hava kabarcıkları şiddetli ağrı yapar.

E.

87 Hücre büyümesini düzenleyen proteinlerdeki mutasyonların sonucunda ras onkoproteinin artmış aktivitesine bağlı tümöral oluşuma neden olan mendeliyen hastalık hangisidir?

)

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: fbarut Soru ID: 309

Ehlers-Danlos sendromu A.

Marfan sendromu B.

Nörofibromatozis C.

Lizozomal depo hastalığı D.

Hurler Sendromu E.

88 Aşağıdaki bulgulardan hangisi ya da hangileri Marfan sendromunda bulunur?

I- Büyük arterlerin rüptürü II- Uzun ve orantısız vücut III- Mitral valv prolapsusu IV- Bilateral lens ektopisi V- Gözde frajilite )

Cevap:D Soruyu Hazırlayan: fbarut Soru ID: 310

I, IV, V A.

I, II, V B.

II, III, V C.

II, III, IV D.

I, III, IV E.

89 Aşağıdakilerden hangisi hücre zedelenmesine neden olacak mekanizmalardan biri değildir? )

Cevap:B Soruyu Hazırlayan: ekaymaz Soru ID: 311

Plazma membranındaki enerji bağımlı oubain-duyarlı Na+, K+-ATPaz pompasının etkinliği azalması A.

Mitokondrial membranda geçirgenliğin azalması B.

Sitokrom c’nin sitosole sızması ve apopitotik ölüm yolaklarının tetiklenmesi C.

Hücre içi Ca girişi ve bir takım parçalıyıcı enzimlerin aktivasyonu D.

Reaktif oksijen ürünleri ve serbest radikallerin hücrede birikmesi E.

(13)

Tıbbi Patoloji Toplam Soru Sayısı: 16

90 En sık ‘’tüberküloz infeksiyonu’’ odaklarında izlenen, mikroskopik incelemede granülom yapılarının ortalarında yer alan ve ismini beyaz, peynire benzer görünümünden alan nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir?

)

Cevap:C Soruyu Hazırlayan: ekaymaz Soru ID: 312

Gangrenöz nekroz A.

Likefaktif nekroz B.

Kazeöz nekroz C.

Yağ nekrozu D.

Fibrinoid nekroz E.

Referanslar

Benzer Belgeler

Amaçları şunlardır: “Dünyanın geri kalan bölgelerinde ekonomik, siyasi ve egemenlik çıkarlarına hizmet edecek şekilde bu ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek,

Birinci yaklaşıma türdeş (homojen) kümelendirme, ikinci  yaklaşıma ayrışık (heterojen) kümelendirme adı verilir. • İlkokullarda çok görülen ilgi kümeleri

Test Adı: 6.SINIF 1.DENEME SÖZEL BÖLÜM Hazırlayan: Bağcılar Prof.. Fuat

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olan Osmanlı Devleti, böyle bir savaşta yalnız kalmamak için ittifak girişimlerinde

if akımının artması E... Fizyoloji Toplam Soru Sayısı: 22 49 Aşağıdakilerden hangisi normal bir EKG için doğrudur? ). Cevap: B Soruyu Hazırlayan: hsayan Soru ID:

A - Tesis, Teknoloji ve Hizmet Kalitesi B - Tesis, Teknoloji ve Üretim Kalitesi C - Teknoloji, Hizmet ve Tanıtım Kalitesi D - Hizmet, Tesis ve İş Gücü Kalitesi?. E -

[r]

Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Müdürlüğü AL - 10.. Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Müdürlüğü AL