• Sonuç bulunamadı

Çalışma zamanı-Çalışmaya bağımlı zaman-Çalışma dışında çalışma için harcadığımız zaman-Çalışma sırasında sorumlu olduğumuz işlerle ilgili zaman

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çalışma zamanı-Çalışmaya bağımlı zaman-Çalışma dışında çalışma için harcadığımız zaman-Çalışma sırasında sorumlu olduğumuz işlerle ilgili zaman"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Çalışma zamanı

-Çalışmaya bağımlı zaman

-Çalışma dışında çalışma için

harcadığımız zaman -Çalışma sırasında sorumlu olduğumuz işlerle ilgili zaman

Çalışma dışı zaman Çalışma dışı zaman -yemek

-yemek -uyku -uyku

-Boş zaman/serbest -Boş zaman/serbest

zaman zaman

ZAMAN

(2)

Serbest Zaman/Boş zaman Serbest Zaman/Boş zaman

Yemek,uyumak, ev işleri ya da Yemek,uyumak, ev işleri ya da diğer toplumsal yükümlülüklerden diğer toplumsal yükümlülüklerden

arta kalan zamandır.

arta kalan zamandır.

(3)

Serbest Zaman/Boş zaman Serbest Zaman/Boş zaman

 Gelir Gelir

 Yer Yer

 Yasalar Yasalar

 Toplumsal kurallar Toplumsal kurallar , insanın her dakikasını , insanın her dakikasını denetleyemez.

denetleyemez.

(4)

Serbest Zaman/Boş zaman Serbest Zaman/Boş zaman

 Yasalar Yasalar

 Gelenekler Gelenekler

 Din Din

 Ahlak değerleri, Ahlak değerleri, insanın kendine ait zaman insanın kendine ait zaman dilimlerinde kendi seçimlerine göre

dilimlerinde kendi seçimlerine göre

belirledikleri etkinliklere katılımını sağlar.

belirledikleri etkinliklere katılımını sağlar.

(5)

Serbest Zaman/Boş zaman Serbest Zaman/Boş zaman

 Aristoteles’e göre; bu tür etkinlikler maddi Aristoteles’e göre; bu tür etkinlikler maddi olarak çıkar sağlayan

olarak çıkar sağlayan yararlı ya da gerekli yararlı ya da gerekli etkinlikler değil etkinlikler değil

etkinlikler değil etkinlikler değil , insanların , insanların özgür

özgür olarak kendi seçtiği etkinliklerdir. olarak kendi seçtiği etkinliklerdir.

(6)

Serbest Zaman/Boş zaman Serbest Zaman/Boş zaman

 İngilizce’deki serbest zaman; İngilizce’deki serbest zaman;

 Leisure Leisure

 Latince’de Latince’de –Licere- –Licere- özgür olma özgür olma sözcüğünden türetilmiştir.

sözcüğünden türetilmiştir.

(7)

Tablo-1:Yıllara göre çalışma/dinlenme zamanları Tablo-1:Yıllara göre çalışma/dinlenme zamanları

YILLAR ÇALIŞMA SAATİ

1850 70.0

1870 53.2

1890 53.7

1900 53.2

1910 52.1

1920 49.8

1930 47.7

194O 43.9

1950 41.7

1960 40.5

1970 39.6

1980 36.1

(8)

Tablo-2: Yıllık İzin ve Tatillerin Ülkelere Dağılımı

ÜLKELER ÜCRETLİ TATİL GÜNLERİ ÜCRETSİZ TATİL (GÜN) TOPLAM GÜN

ABD 18-30 8-10 26-40

İngiltere 15 17 21

italya 15-20 17 29-37 SSCB 30 6 36

Fransa 24 9 33

Belçika 18 10 28

B. Almanya 28 12 40

İsveç 31 10 41

Referanslar

Benzer Belgeler

az sayıda ki futbolcu dıĢında (ki bunların da çalıĢma koĢullarının hafif olduğu söylenemez) profesyonel futbolcuların büyük bir kısmı bu yoğun çalıĢma

---談玫瑰糠疹 ◎北醫附醫 皮膚科王國憲主任 ◎ 「媽,我皮膚上為什麼長了一顆一顆橢圓形

Assessments including acid and bile salt tolerance, adhesiveness, and antagonistic effects on pathogenic Salmonella enteritidis BCRC 10744, as well as inhibition factors

Buruk Acı şarkısına eşlik yazan 65 öğrenciden 8’inin (%12) “Kuvvetli Zamanda Akorun Tek Sesinin, Zayıf Zamanda Akorun İki Sesinin Eşzamanlı Olarak

Uzun süreli pasajlar,uygun olmayan koşullar pigmentli bakterilerin pigment oluşumu kaybolur ya da zayıflar.Örn ; Sarcina marcescens aerob koşullarda ve oda ısısında

Bu çalışmanın amacı piyasa değeri olmayan varlıkların ekonomik değerinin belirlenmesine neden olan etmenleri belirlemek, ekonomik değer belirlemede kullanılan

Tebligat yapılacak kişi adresinde yoksa tebliğ muhatapta aynı konutta oturan kişiye veya aynı konutta oturan hizmetçiye yapılabilir.. Aynı konutta oturana tebligat

 3- Siluryen 3- Siluryen devir, 435 milyon yıl önce başlayıp 23 milyon yıl boyunca devir, 435 milyon yıl önce başlayıp 23 milyon yıl boyunca devam etmiştir.. Bu devirde