Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla

Download (0)

Full text

(1)

Bilimsel Harikalar: 021 - İnek Sütü

Rahman ve Rahim Olan Allah’ ın Adıyla

İnek Sütü Bileşenleri:

Sütteki su oranı %87 ile %91 arasında değişir. Yağlı sütte ise yağ, şeker, protein, mineral, vitamin ve çözünmüş gazlar bulunur. Süt eksiksiz bir besindir ve içerisinde kömür gazı, oksijen ve amonyak gibi çözünmüş gazlar da bulunur.

1

(2)

Yine sütün içerisinde B, A, C ve D vitaminleri vardır.

İçeriğinde minerallerden kalsiyum ve fosfor; proteinlerden katerin, albümin ve benzerleri;

şeker türünden de dekstroz, yağ ve su bulunur.

Diyeceksin ki, süt mineraller, vitaminler, yağlı maddeler, şeker ve çözünmüş gazlar içeriyor yani bileşimi çok karmaşık.

Fakat insanın yapısına inanılmaz derecede uyumludur. Bu yüzden Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴾ ِهِماَعَط ىَلِإ ُناَسْنِْإا ِرُظْنَيْلَف ﴿ [ سبع ةروس ]

“İnsan yediğine bir baksın.”

(Abese Suresi) Bu yiyecekler seni Allah’a götürür.

(3)

Rasulullah (s.a.v.) de bir seferinde şöyle buyurmuştur:

(( همعن نم هب مكوذغي امل ه اوبحأ )) [ سابع نبا نع مكاحلا ]

“Allah’ı sevin, O sizi nimetleriyle besler.”

(Hâkim İbn Abbas’tan nakletmiştir)

Sütün Olu şum Serüveni:

Sunucu :

Burada garip olan bir şey var hocam. Bahsettiğiniz gibi sütün içeriğinde vitaminler, mineraller ve benzeri maddeler var. Fakat inekten bu şekilde, bu kadar saf halde çıkması çok ilginçtir.

Dr. Ratıb en-Nablusi:

En son yapılan araştırmalara göre, inek kubbe şeklinde bir meme bezine sahiptir, bu bez ise loblara bölünmüştür.

3

(4)

Bu loblar lobüllere, lobüller de küçük oyuklara ayrılır. Bunlar alveollerdir, onlar da bir hücre zarı ile çevirilidir. Bu hücrelerin etrafında hücrenin kandan ihtiyacı olan maddeleri alabileceği kılcal damarlar vardır. İşte manzara bu şekildedir.

Besin Art ıkları ve Kan Arasında:

Yani ineğin meme bezi lobları ve lob parçaları olan bir kubbeden ibarettir. Bu loblar hücrelerle, onlar da kan damarları ile çevrilidir. Garip olan şu; Bir ölçü süt üretmek için bu bezin etrafında dört yüz ölçü kan dolaşır.

(5)

[ 66 : ةيآا لحنلا ةروس ]

“besin artıklarıyla kan arasında”

(Nahl Suresi: 66) Besin atıkları (dışkı) bilindiği gibi sindirim sisteminin fazlalıklarıdır.

Fakat bazı bilim adamları şöyle diyor: Bir burnumuzdan salgıladığımız gazlı atıklar var, bir yanma sonucu ortaya çıkan kömür gazı var, yine kandaki akışkan atıklar var, ürik asitler var, bir de sindirim sisteminden çıkan diğer besin atıkları var. Bu kan zehirli maddelerle de akar, yine vücutta ürik asit vardır, zararlı ve faydalı maddeler vardır, vitaminler, mineraller, mineral benzeri maddeler, çözünmüş gazlar, protein ve şekerli maddeler vardır. Şimdi bu hücre akıllı mıdır ki bu kan insan hayatı için temel bir gıda olan bu besini oluşturabilmek için ihtiyacı olan şeyleri alıyor? İşte burada çok ince ve güzel bir ayrıntı var.

Halen bu hücrenin yerine getirdiği bu işlemin mahiyetini kimse bilmiyor. Daha önce hatırladığım kadarıyla akıllı zardan bahsetmiştik. İşte bu meme hücresi de akıllıdır.

5

(6)

Bu hücre bilim adamlarının yapamadığını yapıyor. Tabi ki yüce Allah’ın şu ayetini zikredelim:

﴾ َنيِب ِراّشلِل ًاغِئاَس ًاصِلاَخ ًانَبَل ٍمَدَو ٍثْرَف ِنْيَب ْنِم ﴿ [ لحنلا ةروس ]

“besin artıklarıyla kan arasında (oluşan), içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz.”

(Nahl Suresi) Rabbimizin hediyesi lezzetli ve faydalıdır. Rasulullah (s.a.v.) yemek yeyip dua ederken şöyle demiyor muydu:?

(( ُهاَذَأ يِّنَع َعَفَد َو ، ُهَت ّوُق ّيِف ىَقْبأو ، ُهَتّذَل يِنَقاَذأ يذّلا ّ ِه ُدْمَحلا )) [ اهنع ه يضر ةشئاع نع يناربطلاو ينسلا نبا هاور ]

“Nimetin lezzetini bana tattıran, onun kuvvetini bende bırakıp eziyetini benden gideren Allah'a hamd olsun”

(İbn Sünni ve Taberani Hz. Aişe’den nakletmiştir) Bu gıdada vücuda yerleşen faydalı maddeler vardır, bir de atık olarak dışarı atılan maddeler vardır, aynı zamanda da hoş bir tadı vardır.

(7)

Rasulullah (s.a.v.) bu gıdanın tadını alır, bedeninde ham madde kalır, faydalı olmayan diğer atıklar da dışarı atılırdı

(( ُهاَذَأ يِّنَع َعَفَد َو ، ُهَت ّوُق ّيِف ىَقْبأو ، ُهَتّذَل يِنَقاَذأ يذّلا ّ ِه ُدْمَحلا )) [ اهنع ه يضر ةشئاع نع يناربطلاو ينسلا نبا هاور ]

“Nimetin lezzetini bana tattıran, onun kuvvetini bende bırakıp eziyetini benden gideren Allah'a hamd olsun”

(İbn Sünni ve Taberani Hz. Aişe’den nakletmiştir) Sayın hocam, bir ineğin yavrusunun ihtiyacından fazla süt ürettiğini söylemiştiniz. Bir inek yaklaşık ne kadar süt verir?

Dr. Ratıb en-Nablusi:

Bir günde 20 litreden 40 litreye kadar süt verebilir.

7

(8)

Hayvan memesine otopsi yapıldıktan sonra görüldü ki içerisinde birbirine zıt iki duvar var. Eğer dört yavrunun bir annesi varsa, o ineğin dört meme başı oluyor. Her meme üretimini tam olarak dörtte bir azaltıyor. Memede düz kaslardan bir duvar oluşuyor.

Fakat bu duvar ağırlıktan yırtılabilir. Onu parçalanmaktan ne koruyabilir? Bu duvarın ortasında onu ikiye bölen destek ve yine onu da ikiye bölen bir destek duvar vardır.

Böylece dört boşluk oluşur, her boşluk yaklaşık iki duvarla çevrelenir.

Sonuç olarak bir meme olarak tamamlanır. İşte bu Allah’ın sanatlarından biridir.

(9)

Evet, kılcal damarlar meme hücresinin yan tarafındadır. Meme hücresi süt damlalarının süzüldüğü bir boşluğa sahiptir. Bu hücre çok hassas ve akıllıca bir işlem yerine getirir.

İçerisinde her türlü madde bulunan hatta zararlı ürik asitlerin, zehirli maddelerin, yiyeceğin yakılmasından sonra kalan atıkların bulunduğu kandan seçim yapar. Faydalı olan kısmını alır, sanki akıllı bir varlık gibi seçim yapar. Meme bezi boşluğundan süzdüklerini sütün toplanma yeri olan meme ucuna gönderir, Sonra da bu süt tüketici tarafından sağılır.

İşte bu gıda seni Allah’a götürür. Bir seferinde Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

(( همعن نم هب مكوذغي امل ه اوبحأ )) [ سابع نبا نع مكاحلا ]

“Allah’ı sevin, O sizi nimetleriyle besler.”

(Hâkim İbn Abbas’tan nakletmiştir)

Kaynak: Bilimsel Konular – Bilimsel Mucizeler Programı – Bölüm 19 – İnek Sütü

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun

9

Figure

Updating...

References

Related subjects :