• Sonuç bulunamadı

Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu

Personelin Adı-Soyadı: Görevi:

No

Bilgi ve Beceriler

*

17021-3:2017

İlgili Gereklilikler Kullanılan

Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (1/5)

1

Temel Kavramlar ve kalite yönetim ilkeleri

(ISO 17021-3:2017 Mdd 5.2)

a-Temel kavramlar ve kalite yönetim prensipleri ve uygulama

b-Kalite yönetimi ile ilgili terim ve tanımlar c-İzleme ve ölçüm dahil olmak üzere proses yaklaşımı.

d- Organizasyonda liderlik rolü ve KYS etkisi e-Riskleri ve fırsatların belirlenmesini içeren risk bazlı yaklaşım uygulamaları f-PDCA döngüsü uygulama

g-Kalite yönetimine özel dokümante bilgilerin yapı ve ilişkileri

h-kalite yönetimi ile ilgili araç, metod, teknik ve uygulamalar

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

2

İş Yönetimi Uygulamaları Bilgisi

(ISO 17021-1:2015 Ek-A -1)

a-İş Yönetim Kavramları, Uygulamaları, Politika, Hedefler ve Sonuçlar Arasındaki İlişkiler b-Yönetim Prosesleri(İnsan Kaynakları, iç ve Dış iletişim vb.) ve Terminolojisi

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

3

Tetkik Prensipleri, Uygulamaları ve Tekniklerinin Bilgisi

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-2)

-

1 Çok Kötü

2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

4

Belirli Yönetim Sistem Standardları/Hüküm

İfade Eden Dokümanların Bilgisi

a-Kys Sertifikasyon Prosesi ve Uygulamalarında Kullanılan Standart ve Dokümanlar b-Standart ve Diğer Dokümanlar Arasında Etkileşim

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi

(2)

Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu

Personelin Adı-Soyadı: Görevi:

No

Bilgi ve Beceriler

*

17021-3:2017

İlgili Gereklilikler Kullanılan

Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (2/5)

(ISO 17021-1:2015 Ek-A -3) 5 Çok İyi

5

Belgelendirme Kuruluşunun Proseslerinin Bilgisi

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-4)

- 

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

6

Kuruluşun Bağlamı Bilgisi

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-5 , ISO 17021-3:2017

Mdd 5.3, 6.2 (e))

a-KYS'nin hedeflenen sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen,stratejik yönü ve amacıyla bağlantılı iç ve dış konular

b-Kuruluşun ürün ve hizmetleri için KYS gerekliliklerini içeren ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri

c-Kapsamı belirlemek için KYSnin sınırları ve uygulanabilirliği

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

7

Müşterinin Ürünleri, Servisleri Proses ve Kuruluşunun

Bilgisi

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-6 , ISO 17021-3:2017 Mdd 5.4)

a-Teknik Alan Terminoloji ve Teknolojisi

b-Yasal Gereklilikler c-Proses Ürün ve Hizmet Karakteristikleri

d-Altyapı ve Çalışma Ortamı e-Dış tedarik edilen ürün, servis ve proseslerin sağlanması

f-Kys uygulamaları ve Sertifikasyon Faaliyetlerinde Organizasyonun Etkisi

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

(3)

Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu

Personelin Adı-Soyadı: Görevi:

No

Bilgi ve Beceriler

*

17021-3:2017

İlgili Gereklilikler Kullanılan

Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (3/5)

8

Müşteri Kuruluşundaki Bütün Seviyelerde Uygun Lisan Becerileri

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-7)

-

1 Çok Kötü

2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

9

Not Alma ve Rapor Yazma Becerileri

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-8)

-

1 Çok Kötü

2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

10 Sunum Becerileri

(

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-9)

-

1 Çok Kötü

2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

11 Görüşme Becerileri

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-10)

-

1 Çok Kötü

2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

12

Tetkik-Yönetim Becerileri

(ISO 17021-1:2015 Ek-A-11 )

-

1 Çok Kötü

2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

13

İstenen Kişisel Davranışlar (ISO 17021-1:2015 Ek-

D)

Etik

Diplomatik

Gözlemci

Çok yönlü

Kararlı

Belirleyici,

1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi

(4)

Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu

Personelin Adı-Soyadı: Görevi:

No

Bilgi ve Beceriler

*

17021-3:2017

İlgili Gereklilikler Kullanılan

Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (4/5)

Kendine güvenen vb

14

ISO 17021-1 ve BK prosedürlerine göre Denetim ekibi ataması için gereklilikler bilgisi

Genel Değerlendirme Puanı = [Toplam Puan/(Değerlendirilen Kriter Sayısı X 5)] X 100 = Sonucun Değerlendirmesi:

90 ve üzeri Puanlar: Gayet İyi

80-90 arası Puanlar: Yeterli

70-80 arası Puanlar: Kabul Edilebilir

60-70 arası Puanlar: Zayıf (Eğitilmeye İhtiyacı Var)

60 ve altı Puanlar: Kabul Edilemez Değerlendirenin Görüşü:

Gözden Geçiren

(Pozisyon/İsim/imza) Tarih:

Belgelendirme Fonksiyonları

Değerlendirilmesi Gereken

Bilgi ve Beceriler Kullanılan Gözlem Yöntemi

ISO 9001:2015 KYS

(5)

Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu

Personelin Adı-Soyadı: Görevi:

No

Bilgi ve Beceriler

*

17021-3:2017

İlgili Gereklilikler Kullanılan

Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (5/5)

Başvuruyu Gözden Geçiren Personel 4(a,b), 5, 6(a, b,c) ve 7(c,e,f) Mülakat ve Teknik Alan Rehber bilgisinin gözlemlenmesi (değerlendirme formu) Başvurusu gözden geçirilmiş müşteri dosyalarından örnekleme metodu kullanılarak inceleme yapılması

Performans Değerlendirmeler Başvuruyu Gözden Geçiren Personel- Denetim

Ekibi ataması

4(a,b), 5, 6(a, b,c), 7(c,e,f), 14 Mülakat ve Teknik Alan Rehber bilgisinin gözlemlenmesi (değerlendirme formu) Başvurusu gözden geçirilmiş müşteri dosyalarından örnekleme metodu kullanılarak inceleme yapılması

Performans Değerlendirmeler Tetkik Raporlarını G.G. ve Belg. Kararını Veren

Personel- Denetim Ekibi ataması 1(a,b,c,e), 3, 4(a,b), 5, 6(c), 14 Mülakat

Belgelendirme kararı verilmiş müşteri dosyalarından örnekleme metodu kullanılarak inceleme yapılması

(değerlendirme formu) Performans Değerlendirmeler

Baş Denetçi 1(a,b,c,d,e,f,g,h),2(a,b), 3+,

4+(a,b), 5, 6+(a,b,c), 7(a,b,c,d,e,f), 8, 9, 10+, 11 , 12+, 13

Mülakat ve Teknik alan değerlendirme

Şahit denetimlerin yapılması (şahit denetim raporu)

Kayıtların gözden geçirilmesi (denetim raporları içeril ve yeterlilik) Geri Beslemeler (Müşteri Anket Sonuçları- İstatistikler)

Denetçi 1(a,b,c,d,e,f, g,h),2(a,b), 3+,

4+(a,b), 5, 6+(a,b,c),

7(a,b,c,d,e,f),8, 9, 10, 11, 12, 13

Mülakat ve Teknik alan değerlendirme Şahit denetimlerin yapılması

Baş denetçinin denetim esnasındaki gözlemleri (denetçi değerlendirme formu)

Teknik Uzman 6(a,b,c), 7(a,b,c,d,e,f) Mülakat ve Teknik alan değerlendirme

Baş denetçinin denetim esnasındaki gözlemleri (teknik uzman değerlendirme formu)

Not: + işaretli numaralar daha derinlemesine bilgi ve beceriye gereksinim olduğunu gösterir.

* 17021-1:2015 Ek-A Gerekli Bilgi ve Beceriler ve IAF MD9:2011 Ek-B 17021-3:2017 Ek-A Kalite Yönetim Sistemi Denetim ve Sertifikasyon Bilgisi

**17021-1:2015 Ek-B Olası Değerlendirme Yöntemleri

Referanslar

Benzer Belgeler

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

Düşey bir doğru, OE doğru parçasını iki eş parçaya böler ve BE doğru parçasını N.. noktasında, f(x) parabolünü de M

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi