• Sonuç bulunamadı

CEVAP ANAHTARI 1. D 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. E 11. B 1. E 2. C 3. E 4. C 5. B 6. D 7. A 8. B 9. C

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CEVAP ANAHTARI 1. D 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. E 11. B 1. E 2. C 3. E 4. C 5. B 6. D 7. A 8. B 9. C"

Copied!
11
0
0

Tam metin

(1)

AKILLI TAHTA UYGULAMASI

www.vipyayinlari.com’da

KİMYA

ANLATIM FASİKÜLÜ

CONCEPT VİP

Öğrenilen konunun kavranmasını sağlayan

alt ve orta düzey sorulardan oluşan

testler

KAVRAMA TESTLERİ

Farklı etkinlik türleriyle konuları

tarayan sorular

ETKİNLİKLER

Bir üniteyi kapsayan, orta ve ileri düzey sorulardan oluşan

testler

PEKİŞTİRME-GELİŞTİRME

TESTLERİ

EBA’daki kazanımlara göre düzenlenmiş

testler

EBA TESTLERİ

Üniteleri ve birkaç ünitede bir, kendisinden önceki

tüm üniteleri kapsayan karma

testler

TARAMA TESTLERİ

Farklı soru modellerinden oluşan

ve öğrenciyi yazılı sınavlarına hazırlayan testler

YAZILIYA HAZIRLIK

TESTLERİ

Kavrama T estleri

Etkinlikler

Her Öğrenci Özeldir

10 SINIF .

KİMYA ANLA TIM FASİKÜLÜ

10 SINIF .

KİMYA

30 FASİKÜL

ANLA TIM FASİKÜLÜ

MOBİL

KÜTÜPHANE AKILLI TAHTA

Tarama Testleri

Çözümlü Örnek Sorular

Güncel Müfredat

MaddeleştirilmişAnlatım

(2)

CEVAP ANAHTARI

Kimya

1. FASİKÜL KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU, SABİT ORANLAR KANUNU

ürünlerin / giren / kütleleri Konu İçi Boşluklar

1. E 2. C 3. E 4. C 5. B 6. D 7. A 8. B 9. C Soru CEVAPLARI

1-D 2-C 3-B 4-A 5-E 6-E 7-C 8-E 9-B Kavrama Testi

1. D 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. E 11. B ÖRNEK CEVAPLARI

Sabit oranlar : 1. 1/8 2. 3/8 3. 7/3 4. 7/8 5. 3/2 6. 3/16 7. 4 8. 4 Etkinlik - 1

2. FASİKÜL KATLI ORANLAR KANUNU

birden fazla / 2/1 Konu İçi Boşluklar

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. C 7. C 8. C 9. D 10. I = III < II 11. A ÖRNEK CEVAPLARI

1. C 2. D 3. A 4. C 5. A 6. B 7. A Soru CEVAPLARI

1-E 2-A 3-D 4-C 5-C 6-D 7-D 8-B 9-C 10-D Kavrama Testi

1. 2/1 2. 1/3 3. 5/4 4. 1/4 5. 1/2 6. 2/3 7. 3/4 8. 2/1 Etkinlik - 1

a. Y b. Y c. D d. D e. D f. Y g. D h. D ı. D j. Y k. D ı. Y m. Y n. D p. Y Etkinlik - 2

3. FASİKÜL MOL KAVRAMI

6,02.1023 / Avogadro sayısı Konu İçi Boşluklar

1. B 2. D 3. D 4. A 5. E 6. A 7. C 8. D 9. B 10. D 11. A 12. B 13. D 14. C 15. C 16. E ÖRNEK CEVAPLARI

1. A 2. A 3. D 4. E Soru CEVAPLARI

1-D 2-D 3-C 4-D 5-C 6-C 7-B 8-D 9-A 10-E Kavrama Testi

a. 1 mol Na atomudur. b. 1 mol O2 molekülüdür. c. 1 mol H2O molekülüdür. d. 1 mol Ca2+ iyonudur. e. 1 mol C atomudur.

Etkinlik - 1

6 numaralı çıkış Etkinlik - 2

(3)

Kimya

4. FASİKÜL MOL KAVRAMI

akb / 1/12 /bağıl atom kütlesi / ortalama atom kütlesi / mol kütlesi / gram / 22,4 / 24,5 Konu İçi Boşluklar

1. E 2. E 3. D 4. I = II = IV > III 5. C Soru CEVAPLARI

1-A 2-D 3-C 4-C 5-B 6-B 7-E 8-E 9-B 10-A 11-D 12-B Kavrama Testi

a. D b. Y c. D d. D e. Y f. Y g. D h. D ı. Y Etkinlik - 1

1. D 2. C 3. C 4. D 5. E 6. a. 0,1 b. 6,02.1022 c. 0,8 d. 2,4 7. a. 64 b. 16 c. 24,08.1023 d. 20 8. D 9. I, II ve III 10. D 11. A 12. B

ÖRNEK CEVAPLARI

5. FASİKÜL KİMYASAL TEPKİMELER ve denklemler

1. D 2. NO 2 3. E Soru CEVAPLARI

1-C 2-B 3-D 4-B 5-E 6-C 7-D 8-B 9-D 10-E 11-E Kavrama Testi

1. 2 2. 2 3. 7 4. 3 5. 8 6. CaO 7. NaOH 8. CO2 9. Na2CO3 Etkinlik - 1

1. I ve II 2. 5 3. D 4. E 5. B 6. I, II ve III 7. I ve II 8. D 9. I ve III 10. I- Ba2+(aq) + SO42–(aq) ® BaSO4(k), II- Na+(aq) ve Cl(aq) 11. A

ÖRNEK CEVAPLARI

kimyasal denklem / reaktif / ürün / oksijenle / bileşik / asit / baz / nötralleşme / bazdan / asitten / çözünmeyen / seyirci iyon /

Konu İçi Boşluklar

6. FASİKÜL Kİmyasal Denklemlİ Hesaplamalar, Karışım Problemlerİ

mol veya molekül Konu İçi Boşluklar

1. B 2. A 3. C 4. D 5. E 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D 11. B ÖRNEK CEVAPLARI

1. E 2. B 3. B 4. E 5. E 6. C 7. A 8. D 9. C 10. B 11. A Soru CEVAPLARI

1-D 2-E 3-B 4-B 5-A 6-D 7-C 8-E 9-E 10-B Kavrama Testi

(4)

CEVAP ANAHTARI

Kimya

7. FASİKÜL mOL KÜTLESİ ve FORMÜL BULMA problemlerİ

molekül (gerçek) / basit (kaba) Konu İçi Boşluklar

1. C 2. B 3. D 4. A 5. E 6. C 7. E 8. D 9. B 10. C 11. B 12. A 13. D 14. X2Y 15. C 16. B 17. E ÖRNEK CEVAPLARI

1. E 2. A 3. B 4. E 5. E 6. C 7. B 8. E 9. C Soru CEVAPLARI

1-B 2-D 3-D 4-C 5-A 6-C 7-A 8-B 9-D 10-C Kavrama Testi

8. FASİKÜL SINIRLAYICI BİLEŞEN HESAPLARI, YÜZDE VERİM HESAPLARI

artansız tepkime / sınırlayıcı bileşen / H2 / % 100 verimle / tam verimle / teorik (kuramsal) verim / gerçek verim Konu İçi Boşluklar

1. C 2. E 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. A 9. E 10. B 11. C 12. D ÖRNEK CEVAPLARI

1. D 2. C 3. E 4. D 5. E 6. D 7. B Soru CEVAPLARI

1-E 2-D 3-C 4-B 5-B 6-E 7-D 8-C 9-E 10-A Kavrama Testi

9. FASİKÜL KİmyanIn temel kanunları ve kİmyasal hesaplamalar

1-D 2-A 3-B 4-C 5-A 6-D 7-E 8-E 9-C 10-A 11-B Kavrama Testi (Test 1)

1. AlCl3 2. NaOH 3. NO 4. NO 5. NaCl 6. H2S 7. PH3 Etkinlik - 4

1. 6 2. 2 3. 1 4. 2 5. 2 6. 2 7. 3 Etkinlik - 5

1-E 2-E 3-D 4-E 5-D 6-B 7-A 8-C 9-C 10-D Kavrama Testi (Test 2)

1. e 2. c 3. d 4. a, b 5. e 6. d 7. a, b 8. a 9. c 10. d Etkinlik - 1

1. 8,96 2. 1/N 3. 0,1 4. 11 5. 2 6. 80 7. 3,01.1023 8. 8 9. 36 10. 10 11. 32/N 12. 0,5 13. 7,5 14. 3,5 Etkinlik - 2

1. John Dalton 2. Antoine Lavoisier 3. Avogadro 4. 12C 5. izotop 6. kütle 7. ekzotermik 8. çözünme – çökelme 9. formül – gram 10. 24,5

Etkinlik - 3

(5)

Kimya

12. FASİKÜL KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ÇÖZÜNME SÜRECİ

dağılan / dağıtan / polar / apolar Konu İçi Boşluklar

1. C 2. D 3. E 4. A ÖRNEK CEVAPLARI

Soru CEVAPLARI 1. E

1-D 2-D 3-A 4-E 5-B 6-E 7-C 8-C 9-B 10-D Kavrama Testi

a. Y b. Y c. D d. D e. D f. Y g. D h. Y ı. D j. D k. Y l. D Etkinlik - 1

t

a. Apolar/Polar/Çözünmez b. Polar/Polar/Çözünür c. Polar/Apolar/Çözünmez d. Polar/Polar/Çözünür e. Polar/Polar/Çözünür f. Polar/Polar/Çözünür g. Apolar/Apolar/Çözünür h. Polar/Polar/Çözünür ı. Apolar/Polar/Çözünmez j. Apolar/Apolar/Çözünür k. Polar/Polar/Çözünür ı. Polar/Apolar/Çözünmez m. Apolar/Polar/Çözünmez

Etkinlik - 2

1-D 2-C 3-A 4-A 5-C 6-E 7-A 8-C 9-E 10-E Pekiştirme Testi (Test 1)

1-A 2-B 3-C 4-D 5-B 6-C 7-B 8-E 9-E 10-C EBA Testi (Test 2)

1-D 2-B 3-B 4-C 5-D 6-E 7-C 8-D 9-A 10-C Geliştirme Testi (Test 3)

1-I, II ve III 2-I, II ve III 3- II ve III 4-Yalnız III 5-a) C2H3NO5 b) C4H6N2O10 6-a) 5.104 mol b) 2,8.106 7-Yalnız IV 8-4,2 Yazılıya Hz. Testi (Test 4)

10. FASİKÜL ÜNİTE tarama TESTLERİ

11. FASİKÜL KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

bileşen / fiziksel / çözelti / çözücü / çözünen / alaşım Konu İçi Boşluklar

1. C 2. D 3. B 4. B 5. E 6. C 7. D 8. E 9. A ÖRNEK CEVAPLARI

Soru CEVAPLARI 1. A

1-A 2-E 3-C 4-D 5-C 6-E 7-B 8-A 9-A 10-C Kavrama Testi

a. sıvı b. alaşım c. cıva d. homojen e. çözücü, çözünent f. çözücü g. bakır h. aynı ı. küçüktür j. eşittir k. çözücü, çözünen l. heterojen

Etkinlik - 1

(6)

CEVAP ANAHTARI

Kimya

15. FASİKÜL AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

flotasyon / buharlaştırma / destilasyon / damıtma / damıtma kolonu Konu İçi Boşluklar

1. C 2. A 3. E 4. E 5. D ÖRNEK CEVAPLARI

1-A 2-B 3-E 4-C 5-E 6-B 7-C 8-E 9-A Kavrama Testi

5 numaralı çıkış Etkinlik - 1

13. FASİKÜL ÇÖZÜNMÜŞ MADDE ORANLARINI BELİRTEN İFADELER

konsantrasyon Konu İçi Boşluklar

1. C 2. D 3. B 4. A 5. D 6. E 7. B 8. D 9. A 10. A 11. A 12. C ÖRNEK CEVAPLARI

1. C 2. C 3. E 4. C 5. B Soru CEVAPLARI

1-C 2-B 3-D 4-E 5-A 6-D 7-B 8-D 9-B 10-D 11-E 12-B Kavrama Testi

14. FASİKÜL ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ, AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

koligatif özellikler / düşük / yüksektir / demir, kobalt, nikel Konu İçi Boşluklar

1. E 2. A 3. E 4. B 5. B 6. D 7. C 8. B ÖRNEK CEVAPLARI

1-D 2-A 3-E 4-B 5-E 6-B 7-D 8-C 9-E Kavrama Testi

16. FASİKÜL AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

ekstraksiyon / kristal Konu İçi Boşluklar

1. E 2. B 3. A 4. E 5. E 6. E 7. A ÖRNEK CEVAPLARI

1-D 2-C 3-E 4-C 5-C 6-A 7-D 8-A 9-B 10-E Kavrama Testi

1. Basit damıtma / Kaynama noktası 2. Süzme / Tanecik boyutu t 3. Yüzdürme / Yoğunluk 4. Mıknatıslama / Manye- tik özellik 5. Özütleme / Çözünürlük

Etkinlik - 1

(7)

Kimya

1-B 2-C 3-D 4-E 5-D 6-A 7-B 8-A 9-B 10-D 11-E Pekiştirme Testi (Test 1)

1-A 2-C 3-E 4-E 5-D 6-C 7-C 8-A EBA Testi (Test 2)

1-C 2-E 3-A 4-B 5-C 6-E 7-E 8-B Geliştirme Testi (Test 3)

1-50 2-46 3-B 4-375 5-I, II ve III 6-30 7-33,3 8-1,4 9-Yalnız III 10-I ve III Yazılıya Hz. Testi (Test 4)

17. FASİKÜL ÜNİTE tarama TESTLERİ

18. FASİKÜL genel tarama testİ - 1

1-D 2-B 3-E 4-B 5-D 6-C 7-B 8-C 9-C 10-B Genel Tarama Testi (Test 1)

1-C 2-E 3-E 4-A 5-E 6-C 7-B 8-C 9-D 10-E Genel Tarama Testi (Test 2)

1-E 2-A 3-A 4-C 5-A 6-E 7-E 8-D 9-E 10-B Genel Tarama Testi (Test 3)

1-B 2-E 3-B 4-C 5-B 6-D 7-C 8-B 9-E 10-E 11-D Genel Tarama Testi (Test 4)

1-A 2-E 3-C 4-B 5-B 6-D 7-C 8-E 9-D Kavrama Testi

19. FASİKÜL ASİTLERİN VE BAZLARIN AYIRT EDİLMESİ

belirteç, ayıraç / asidiktir / baziktir / nötrdür Konu İçi Boşluklar

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. E 7. E ÖRNEK CEVAPLARI

a. 7 den büyük b. 7 den küçük c. 7 ye eşit d. 7 den küçük e. 7 den büyük f. 7 den küçük g. 7 den büyük Etkinlik - 1

a. Kırmızı b. mavi c. Renk değiştirmez d. Mavi e. Kırmızıt f. Kırmızı g. Kırmızı h. Mavi ı. Kırmızı j. Renk değiştir- mez k. Mavi l. Mavi m. Mavi n. Kırmızı o. Mavi p. Kırmızı r. Kırmızı

Etkinlik - 2

(8)

CEVAP ANAHTARI

Kimya

21. FASİKÜL GÜNLÜK HAYATTA ASİT - BAZ TEPKİMELERİ

kral suyu Konu İçi Boşluklar

1. E 2. C 3. B 4. E 5. C 6. E 7. C ÖRNEK CEVAPLARI

1-A 2-C 3-E 4-A 5-C 6-A 7-E 8-B 9-D 10-E 11-A Kavrama Testi

ETKİNLİK - 1

Metal Aktif metal Amfoter metal Yarı soy metal Soy metal

Na

â

Al

â

Mg

â

Cu

â

Pt

â

K

â

Hg

â

Zn

â

Pb

â

Au

â

Ca

â

Ag

â

Sn

â

20. FASİKÜL MOLEKÜLER DÜZEYDE ASİTLİK/BAZLIK, ASİT-BAZ TEPİMELERİ

hidronyum / hidroksit / nötralleşme Konu İçi Boşluklar

1. E 2. C 3. C 4. D 5. B 6. A 7. E 8. C 9. D 10. C 11. A 12. E ÖRNEK CEVAPLARI

1-A 2-E 3-B 4-D 5-A 6-B 7-E 8-C 9-E 10-A Kavrama Testi

ETKİNLİK - 1

a. HF + KOH ® KF + H2O b. H2S + 2NaOH ® Na2S + 2H2O c. 2HNO3 + Ca(OH)2 ® Ca(NO3)2 + 2H2O d. H2CO3 + Mg(OH)2 ® MgCO3 + 2H2O e. 3H2SO4 + 2Fe(OH)3 ® Fe2(SO4)3 + 6H2O f. 2CH3COOH + Ba(OH)2 ® Ba(CH3COO)2 + 2H2O g. H2SO4 + 2NH3 ® (NH4)2SO4

(9)

Kimya

22. FASİKÜL HAYATIMIZDAKİ ASİTLER VE BAZLAR

1. E 2. C 3. D 4. Cl2(g) 5. C 6. E 7. 4,6 ÖRNEK CEVAPLARI

1-A 2-A 3-E 4-B 5-E 6-B 7-C 8-D 9-E 10-D 11-D 12-C Kavrama Testi

23. FASİKÜL TUZLAR

1. C 2. D 3. E 4. E 5. B 6. A ÖRNEK CEVAPLARI

1-B 2-A 3-C 4-D 5-D 6-E 7-E 8-E 9-E 10-E 11-B Kavrama Testi

1-D 2-C 3-A 4-D 5-E 6-D 7-E 8-C 9-A 10-E 11-D Pekiştirme Testi (Test 1)

1-D 2-B 3-E 4-D 5-D 6-C 7-B 8-E 9-C 10-A 11-E EBA Testi (Test 2)

1-C 2-A 3-E 4-A 5-B 6-E 7-D 8-E 9-D 10-C 11-E Geliştirme Testi (Test 3)

24. FASİKÜL ünİte tarama testlerİ

1-C 2-E 3- X : Su molekülü, Y : Halojen asidi, Z : Hidronyum katyonu, T : Halojen anyonu 4-B 5-A 6-C 7- I. 2HCl + Ca(OH)2® CaCl2 + H2O II. 2H3PO4 + 3Ba(OH)2® Ba3(PO4)2 + 6H2O III. 2Na + H2SO4® Na2SO4 + H2 IV. Al + 3KOH ® K3AlO3 + 3/2H2 V. Zn + 2CH3COOH ® (CH3COO)2Zn + H2

8-sabun – akü asidi, kahve – lavabo açıcı, kan– limon 9-Yalnız V Yazılıya Hz. Testi (Test 4)

(10)

CEVAP ANAHTARI

Kimya

25. FASİKÜL TEMİZLİK MADDELERİ

kir / sabun / sabunlaşma / hidrofil / hidrofob / deterjan / hijyen Konu İçi Boşluklar

1. D 2. C 3. D 4. D 5. I ve III 6. C 7. I, II ve III 8. D 9. I ve III 10. C ÖRNEK CEVAPLARI

1-A 2-C 3-B 4-A 5-E 6-D 7-A 8-E 9-C 10-E 11-C 12-D Kavrama Testi

ETKİNLİK - 1

6

8

9 2

3 4

h d R 2)ñ L 1

5

7

¡$ M $ ì,5 S U Y H

ñ D R O F O B

ì

$ M P

$ N D

E T E R J N

k i

E Á k a y m a ð

H ñ J Y E

D ñ ì M

$ C U N U P

L

$ R 10

K R

26. FASİKÜL POLİMERLER, KOZMETİKLER, İLAÇLAR

polimer / geri dönüşüm / kozmetik / ilaç Konu İçi Boşluklar

1. D 2. C 3. A 4. D 5. A 6. C 7. E 8. E ÖRNEK CEVAPLARI

1-E 2-C 3-E 4-B 5-D 6-E 7-E 8-D 9-E 10-B 11-C 12-C Kavrama Testi

27. FASİKÜL GIDALAR

doğal gıda / hazır gıda / heterojen / homojen / kısadır / yüksek / trans / doymamış / sızma Konu İçi Boşluklar

1. D 2. A 3. B 4. I ve II 5. II ve III 6. A 7. B 8. I ve II 9. E ÖRNEK CEVAPLARI

1-A 2-B 3-D 4-E 5-B 6-E 7-D 8-E 9-D 10-D 11-E 12-E Kavrama Testi

(11)

Kimya

1-E 2-C 3-A 4-D 5-D 6-C 7-B 8-E 9-B 10-C 11-A 12-E Pekiştirme Testi (Test 1)

1-B 2-E 3-B 4-C 5-B 6-E 7-D 8-E 9-A 10-E 11-D 12-E EBA Testi (Test 2)

1-A 2-E 3-A 4-D 5-E 6-A 7-C 8-B 9-B 10-D Geliştirme Testi (Test 3)

28. FASİKÜL ünİte tarama testlerİ

1-D, D, Y, Y, D 2-I, II ve III 3-I, II ve III 4-(CH3(CH2)16COO)2Ca 5-I, II ve III 6-II, III, IV ve V 7-I-b,II-a,III-c 8-E 9-C Yazılıya Hz. Testi (Test 4)

1-E 2-E 3-B 4-C 5-E 6-C 7-E 8-E 9-C 10-A Genel Tarama Testi (Test 1)

1-E 2-A 3-D 4-E 5-E 6-D 7-C 8-E 9-C 10-C 11-C Genel Tarama Testi (Test 2)

1-C 2-E 3-A 4-A 5-D 6-D 7-C 8-D 9-D 10-C Genel Tarama Testi (Test 3)

1-E 2-A 3-A 4-C 5-B 6-E 7-E 8-C 9-A 10-B 11-C Genel Tarama Testi (Test 4)

1-D 2-B 3-A 4-E 5-B 6-D 7-D 8-A 9-E 10-C 11-E Genel Tarama Testi (Test 1)

1-E 2-A 3-B 4-D 5-A 6-B 7-A 8-E 9-C 10-D Genel Tarama Testi (Test 2)

1-C 2-E 3-E 4-E 5-D 6-C 7-D 8-A 9-E 10-C Genel Tarama Testi (Test 3)

1-C 2-A 3-C 4-C 5-E 6-E 7-C 8-A 9-B 10-E Genel Tarama Testi (Test 4)

29. FASİKÜL genel tarama testİ - 2

30. FASİKÜL genel tarama testİ - 3

Referanslar

Benzer Belgeler

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını

Her ebeveyn için giriş ücreti 3,50 TL, her çocuk için 1 TL olduğuna göre 3’er çocuklu 2 aile için toplam giriş ücreti ne kadardır?.. Yorgun olduğu için ikinci seride 196,

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

aşağıdaki sayı tablosunda boş kalan yerlere 8,9,11,12,14 ve 15 sayılarını satır, sütün ve köşegen toplamları eşit olacak şekilde yerleştirilecektir...

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

I.Şişirilen balonun serbest bırakılması. Ateşlenen top aracının geriye doğru hareket etmesi. Havada patlayan havai fişeği parçalarının farklı yönlerde

Düşey bir doğru, OE doğru parçasını iki eş parçaya böler ve BE doğru parçasını N.. noktasında, f(x) parabolünü de M

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon

Molar gebelik sonrası gelişen gebeliklerde en önemli risk nedir.. Molar gebelik ile birlikte normal gebeliğin

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

İki yüz kırk milyon sekiz yüz elli bin altı yüz elli dokuz 2.. Üç yüz altı milyon yüz seksen yedi bin iki yüz

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL