• Att göra rätt: Vi gör fel saker men på rätt sätt. • Att inte göra fel: Vi gör rätt saker och gör dem rätt Patientsäkerhet.

Tam metin

(1)

Patientsäkerhet.

•Att inte göra fel: Vi gör rätt saker och gör dem rätt

•Att göra rätt: Vi gör fel saker men på rätt

sätt.

(2)

Patientsäkerhet

•Att inte göra fel:

– Den mest uppmärksammade delen i patientsäkerhetsarbete. T.ex. rätt

höftimplantat, rätt ritat på pariga organ,

handtvätt med sprit. Tämligen lätt att mäta.

Viktigt!

(3)

Patientsäkerhet

• Att göra rätt!

• Varför dör/skadas våra patienter?

• Var dör/skadas våra patienter?

• När dör/skadas våra patienter?

• Vilka patienter dör/skadas i samband med operation?

• Vad kan vi göra åt det?

(4)

Patientsäkerhet

•Varför dör våra patienter?

(5)
(6)
(7)

•Den absolut vanligaste dödsorsaken är hjärt-

kärlsjukdom.

(8)

Var och När dör patienterna?

(9)

•Dag 0-4 dör de flesta.

– Sannolikt mest på avdelning, några på IVA.

(10)

Riskgrupper

•Genomgått ingrepp är inte största orsaken till död. Följande är de stora riskerna:

Akut ingrepp 2-3ggr ökad risk

Stort ingrepp 1,6 ggr ökad risk

Hög ålder

Hög ASA klass ASA4 6,8 ggr ASA 5 35 ggr.

Specifika sjukdomar:

Levercirrhos 3,6

Hjärtsvikt 2,1

Angina/kranskärlssjuka 1,73

Insulinberoende DM 1,73

(11)

•De som dör är ofta:

– Multisjuka

– opereras akut

– har framförallt hjärt-kärlsjukdom

(12)

Patientsäkerhet

• Att göra rätt!

• Varför dör/skadas våra patienter?

Framförallt hjärtskärlsjukdom, fall och cancer.

• Var dör/skadas våra patienter?

Oftast vårdavdelningen

• När dör/skadas våra patienter?

Dygn 0-4

• Vilka patienter dör/skadas i samband med operation?

De multisjuka, äldre, oftast akutopererade

(13)

Vad kan vi göra åt det?

(14)

•AN/OP/IVA kommer att senast från Provisios införande märka ut dessa högriskpatienter i samband med

preopbedömningen. Detta ska vara ett instrument för att:

– Prioritera vilka patienter som ska övervakas längst på post-op.

– Hjälpa all inblandad personal att vara på sin vakt!

– Avdelningarna, skulle de kunna göra något?

(15)
(16)

Vad skulle avdelningarna kunna göra för att upptäcka komplikationerna

snabbare?

– ALERT!

– Ny teknik?

(17)
(18)
(19)
(20)

Uppföljning

• Uppföljning:

• 1. ST-arbete Ulf Jonsson: Myocardskademarkörer hos högriskpatienter. (pågår)

• 2. SPOR ( Svenskt Perioperativt Register)

Införs efter Provisio

Automatiskt överföring av data till nationellt register.

bl.a 30 dagarsmortalitet

(21)
(22)

•Tack för mig!

•Frågor? Åsikter? Ideér?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :