• Sonuç bulunamadı

AKP taraf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AKP taraf"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AKP tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikler geçtiğimiz Mayıs ayında mecliste onaylandı. Beklendiği gibi, CHP değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptalini istedi. Bu süreç içerisinde her zaman olduğu gibi tahsis taraftarları inciler döktürmeye başladı. Mesela şimdiki Kültür ve Turizm Bakanı eski CHP'li yeni AKP'li Ertuğrul Günay'dan yepyeni bir açıklama geldi. "Asıl çevreci benim!" diyen, Günay 'ın konu ile ilgili akıllara zarar açıklaması ve açıklamadan zarar gören akılların asıl anladığı şöyle:

1-"Orman alanlarının turizme tahsis, 1982 yılından bu yana yapılıyordu." Asıl kastedilen: Zaten 20 yılda yapan yapmış. Biz 6 yıl yaptık, çok mu??

2- "Anayasa Mahkemesi 2007 yılında iki maddeye iptal kararı verince bazı değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler ormanların turizme tahsini bazı şartlara bağladı."

Asıl kastedilen: Daha önceki tahsisleri şartsız, şurtsuz verdik gitti!

3- "Bunlardan (şartlardan) ilki, turizm gelişim alanında başka bir Hazine arazisinin bulunmaması şartı" Asıl kastedilen: Son kalan hazine arazilerinin de gözünün yaşına bakmadan dağıtacağız!

4- "(şartlardan) diğeri (tahsisin) o ilin toplam orman yüzölçümünün binde 5'ini geçmemesi"

Asıl kastedilen: Binde beş deyince az görünür ama binde beş sadece Antalya'da 1 milyon ağaç demek. çok akıllıyız. 5- "Ayrıca kesilen orman alanının üç katı kadar, ister ağaç olsun isterse olmasın, o alanın üç kat kadar ağaç bedeli ve yeni dikilecek."

Asıl kastedilen: Ağaçları kesenden biz de para keseceğiz. Çevreciler sayesinde kendimize bir gelir kapısı daha bulduk! Hükümetimize ek gelir bulduk! Heyecandan cümle bile kuramadım.

6- (dikilecek) Ağaçların da üç yıllık bakım ücreti firmadan talep ediliyor. Bunu karşılamayan firmanın izin belgesi verilmiyor.

Asıl kastedilen: O fidanlar 3 yıl dayansa kefeni yırttılar demektir. 3 yıl sonra zaten Allah-ü teala onları böyle gürbüz mü gürbüz bir ormana çevirecek!

7- "Biz burada ormanın katledilmesine müsaade etmiyoruz. Aksine daha da kontrol altına alıyoruz."

Asıl kastedilen: Eskiden tahsisi alan ağacı kesip devlete bi kuruş vermiyordu. Artık öyle kesmece yok! Parayı bastıracak, öyle kesecek! Vermeyenden söke söke alacağım!

8- "Asıl çevreci olan benim. Bir ağacın korunması için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum."

Asıl kastedilen: çevreciler bu işlerle uğraşırken ceplerinden para koyar. Bense bu işten para kazanıyorum. Bu devirde çevreci böyle olmalıdır!

9- "Bir ağacın korunması için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum"

Asıl kastedilen: Evimin bahçesindeki erik ağacını her gün suluyorum. (başka bir anlam çıkmıyor bu cümleden!) 10- "Yabancılara ormanlar verilecek deniliyor. Zaten 25 yıldırr yabancılara veriliyordu. Sadece 'mallar' ifadesini 'taşınmazlar' olarak değiştirdik"

(2)

sayesinde ormanlarımız 'mal' olmaktan çıktı. "Taşınmaz" oldular. Ormanların şerefini kurtarıyoruz burada! 11- "Doğayı en az çevreciler kadar bizler de koruyoruz."

Asıl kastedilen: Yani Türkiye'deki çevreciler doğayı koruyamıyor. (!) 12- "Ayrıca yasaya uyulmadığı her durum için yargı yolu açıktır."

Asıl kastedilen: Yasaya uymayanla biz uğraşamayız!!! Biz bu kadarını yapabiliyoruz. Yasaya uymayanı dava etmekle çevreciler uğraşsın!!!

Bodrum'da Son dönemde tahsis edilen parsellerden bazıları...

Bilgi Notu: 2004 yılından bu yana yüzlerce hektarlık Sorgun Ormanı ve Antalya Belek ormanları golf sahası yapılmak üzere bazı şirketlere tahsis edilmişti. Açılan davalar sonucu Danıştay Ormanların kamunun yararı dışında

kullanılmayacağı ve turizm amaçlı orman tahsislerinin kamunun yararına aykırı olduğu kararı verilmişti. Anayasa Mahkemesi orman katili 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddelerini iptal edince, yeni kanun tasarısı ihtiyacı doğmuştu. Mayıs başı itibariyleyse, yeni bir tasarı gündeme gelmişti.

Ne yazık ki tasarı dün onaylandı ve muhalefet milletvekillerinden kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerine dair açıklamalar geldi. Diğer yandan karşı açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a aitti. Sayın bakan ilk etapta ön izni önceden verilmiş tahsislere kesin izinlerinin verileceğini açıkladı. çünkü ön izinlerin kesin izne dönüştürülmesi eski kanun maddeleri iptal olduğundan mümkün olmamıştı. Kısacası Bakan, daha önce "söz verdikleri" ancak Anayasa engeline takılan 58 tahsisin sahiplerine, toplamda 9 milyon metrekarelik orman alanında inşaatlara başlanması için kesin izinlerinin yakın zamanda verileceğini ilan etti.

Yeni kanun, ormanların YABANCILARA da tahsisini öngörüyor. Buna göre

a) Sağlık turizmini adı altında tesis veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler, b) Termal turizmine yönelik jeotermal tesis,

c) Kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesisleri,

d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesis, e) Golf sahası ve beraberibde oteller, tesisler,

f) Kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi

g) Kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan yerlerde tesis

h) Uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapmak için orman arazileri 75 yıllığına kiralanabilecek.

Işıl Eteş

Sorgun Platformu/ Ekoloji Kolektifi 21 Haziran 2008

(3)

Referanslar

Benzer Belgeler

İt raz konusu kuralla Yargıtay Başkanlar Kurulunun 'Yönet m Kurulu' kararlarına t raz üzer ne verd ğ kararların aleyh ne başka yargı merc ne başvuru olanağının

Dava d lekçes nde özetle, Danıştay Başkanının başkanlığında, Başsavcı, başkanvek ller ve tüm da re başkanlarından oluşan Danıştay Başkanlar Kurulunun gen ş

maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinde, genel nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağı konulacağının belirtildiği, oysa temel hak ve

Yeni Tabiat ı Koruma Kanunu, Çevre Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak 20 kişilik bir kurula bugüne kadar doğal sit alan ı ilan edilen tüm yerlerin durumunu yeniden

[5] Madde 2 – Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek

Türkiye'nin yıllık şeker gereksiniminin 2.5 milyon ton olduğunu ifade eden Tuncer, bunun yüzde 85'i şeker pancar ından, yüzde 15'i ise NBŞ'den karşılandığını belirterek,

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Yasa Tasarısı ile hastanelerin özerk ve özel bütçeye sahip hastane birlikleri çat ısı altında toplanması amaçlanıyor.. Özel

Devlet, bir yandan piyasayı göreli olarak düzenleme ve denetleme görevini meslek kurulu şlarına verirken diğer yandan da bu piyasanın meslek kuruluşları eliyle