• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıdaki çıkarma işlemleri yapınız. Eksileni, çıkanı ve farkı belirtiniz.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 7 onluk + 9 birlik 79 eksilen eksilen. 2 onluk + 5 birlik 25 çıkan 79 – 25 = 54. 5 onluk + 4 birlik 54 fark çıkan fark. 5 onluk + 7 birlik 57 ……..… …………….. 2 onluk + 3 birlik 23 ……….. 57 – 23 = …... .... onluk +… birlik …. …….…. ……….. ……….. 9 onluk + 0 birlik 90 ……..… …………….. 6 onluk + 0 birlik 60 ……….. 90 – 60 = …... .... onluk +… birlik …. …….…. ……….. ……….. 4 onluk + 5 birlik 45 ……...… …………….. 3 onluk + 0 birlik 30 ………… 45 – 30 = …... .... onluk +… birlik …. ….….…. ….………. ….………. . 8 onluk + 9 birlik 89 ……..… …………….. 4 onluk + 6 birlik 46 ……….. 89 – 46 = …... .... onluk +… birlik …. …….…. ……….. .……….. 6 onluk + 5 birlik 65 ……..… …………….. 3 onluk + 4 birlik 34 ……….. 65 – 34 = …... .... onluk +… birlik …. …….…. ……….. ……….. www.leventyagmuroglu.com. www.leventyagmuroglu.com. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-2. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıdaki eksileni ve çıkanı verilen çıkarma işlemlerini yapınız ve farkı bulunuz.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. Eksilen: 78. Çıkan: 53. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 27. Çıkan: 15. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 38. Çıkan: 27. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 99. Çıkan: 38. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 45. Çıkan: 24. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 82. Çıkan: 30. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 52. Çıkan: 11. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 73. Çıkan: 40. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 64. Çıkan: 44. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 29. Çıkan: 17. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 38. Çıkan: 24. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 72. Çıkan: 30. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 24. Çıkan: 14. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 40. Çıkan: 20. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 95. Çıkan: 45. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 86. Çıkan: 34. Fark:. 86. - 34. 52. Eksilen: 92. Çıkan: 60. Fark:. ……. - ……. ……. Eksilen: 64. Çıkan: 13. Fark:. ……. - ……. ……. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-2. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksilenleri uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile farkkalan toplanır... Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki verilmeyen eksilenleri örnekteki

AĢağıda verilen problemleri sonuçları tahmin ederek örnekteki gibi çözünüz... ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE FARKI

AĢağıda verilen problemleri sonuçları tahmin ederek örnekteki gibi çözünüz... ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE FARKI