• Sonuç bulunamadı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1- Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı öğrencisi Eliz ÇAM’ ın “ÇSH610 Hemşirelikte Kuramsal Öğeler-2” adlı dersi online olarak Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalından alması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı öğrencisi Eliz ÇAM’ ın “ÇSH610 Hemşirelikte Kuramsal Öğeler-2” adlı dersi online olarak Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalından almasının uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı ek ders ve sınav ücreti ödeme katsayısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı (ikinci öğretim) ek ders ve sınav ücreti ödeme katsayısının örgün öğretim katsayının 2 (iki) katı olarak belirlenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden ve yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilen gelirin muhasebeleştirilerek ödenek aktarımının yapılması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden ve yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilen (Tezsiz Yüksek Lisans: 8.000 TL., Yabancı Uyruklu Öğrenci: 3.360 TL.) 11.360 TL. lik gelirden %30 BAP payı düşülerek kalan miktarın bütçe tertibi 03.1.2.33 (Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri) kalemine aktarılmasının uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

09/03/2021 15.00 268 13

(2)

4- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde çeşitli nedenlerle harç ücretini yatıramayan öğrencilerin harç ücretlerinin tahsili görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde çeşitli (pandemi, yoğun nöbet sistemi vb.) nedenlerle harç ücretini yatıramayan aşağıda bilgileri bulunan öğrencilerin, sistemin açılarak harç ücretlerini ödeyebilmeleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilmesine;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Adı Soyadı Programı Harç Ücreti

Mustafa KURTULUŞ Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Programı

140 Raşime Derya GÜLEÇ Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Doktora Programı

140 Şeniz GENİŞ Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans

Programı

140 Aygül AKGÜNÜŞ Hemşirelik Tezli Yüksek

Lisans (Doğum ve Kadın Hast.Hem.) Programı

140

Leyla Kübranur BAKLA İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

140 Müge SARICAOĞLU Histoloji ve Embriyoloji Tezli

Yüksek Lisans Programı

140 Volkan Süleyman GÜRLEN Periodontoloji Doktora

Programı

140 Kemal AKSOY Periodontoloji Doktora

Programı

140 Yeliz DEMİR Hemşirelik Tezsiz Yüksek

Programı

2.000 Sevil HAMARAT TUNCALI Hemşirelik Esasları Tezli

Yüksek Lisans Programı

140 Zeynep ATEŞ Hemşirelik Tezsiz Yüksek

Programı

2.000 Fatma BEKTAŞ Hemşirelik Tezsiz Yüksek

Programı

2.000 Beyza Nur AVDAL Anatomi Tezli Yüksek Lisans

Programı

140

(3)

5- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktora programına kayıtlanan öğrencilere danışman öğretim üyesi ataması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktora programına kayıtlanan öğrencilerin danışman öğretim üyelerinin aşağıdaki şekilde atanmasının uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETİM

ÜYESİ PROGRAMI

Güldane DİNÇ Doç.Dr.Sevtap GÜNAY

UÇURUM

Doktora

Hilal UZUNLAR Doç.Dr.Sevtap GÜNAY

UÇURUM

Doktora Erhan SEÇER Prof.Dr.Derya ÖZER KAYA Doktora Tuğçe Şirin KORUCU Prof.Dr.Derya ÖZER KAYA Doktora

6- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına yatay geçişle kayıtlanan öğrenciye danışman öğretim üyesi ataması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına yatay geçişle kayıtlanan Hüma KAÇAR’ a danışman öğretim üyesi olarak Dr.Öğr.Üyesi Kemal Emre ÖZEN’ in atanmasının uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kaydını dondurmak isteyen Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin kayıt dondurma işlemleri görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kaydını dondurmak isteyen aşağıdaki listede belirtilen Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 41. maddesinin 1. fıkrasına istinaden kayıtlarının dondurulmasının uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(4)

Öğrencinin Adı Soyadı Programı Kayıt Dondurulan Dönem ve Sayısı

Nebras GRAIBI Ortodonti Tezli Yüksek Lisans Programı

2020-2021 Bahar ve 2021- 2022 Güz dönemi olmak üzere 2 (iki) dönem.

Nursema TAKTAKOĞLU Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

2020-2021 Bahar dönemi olmak üzere 1 (bir) dönem.

Ayşenur TOPÇU Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans (Cerrahi Hast.Hem.) Programı

2020-2021 Bahar dönemi olmak üzere 1 (bir) dönem.

Sibel KORKMAZER Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans (Cerrahi Hast.Hem.) Programı

2020-2021 Bahar dönemi olmak üzere 1 (bir) dönem.

Ayşegül ŞAHİN Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans (Cerrahi Hast.Hem.) Programı

2020-2021 Bahar dönemi olmak üzere 1 (bir) dönem.

Yusuf ERDİNÇ Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans (Cerrahi Hast.Hem.) Programı

2020-2021 Bahar dönemi olmak üzere 1 (bir) dönem.

Ayşe SARI Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2020-2021 Bahar ve 2021- 2022 Güz dönemi olmak üzere 2 (iki) dönem.

Hatice Kübra YEŞİL Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı

2020-2021 Bahar ve 2021- 2022 Güz dönemi olmak üzere 2 (iki) dönem.

Merve KINIK Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2020-2021 Bahar dönemi olmak üzere 1 (bir) dönem.

8- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Berşan KARADEDE’ nin Tez İzleme Komitesi değişikliği görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Berşan KARADEDE’ nin Tez İzleme Komitesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesinin uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(5)

Berşan KARADEDE’ nin Tez İzleme Komitesi

KOMİTE ÜNVANI, ADI VE SOYADI KURUMU / BÖLÜMÜ

Danışman Doç.Dr.İlknur VELİ İKÇÜ Ortodonti Anabilim Dalı

Üye Prof.Dr.Alev ÇİNSAR EÜ Ortodonti Anabilim Dalı

Üye Dr.Öğr.Üyesi Burçin AKAN İKÇÜ Ortodonti Anabilim Dalı

9- Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı öğrencileri Şerife Sevde KEKLİK, Tilbe BURSALI ve Yeliz Elif GÜNDÜZ’ ün danışman değişiklikleri görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı öğrencilerinden Şerife Sevde KEKLİK’

in danışman öğretim üyesinin Prof.Dr.Hatice YILDIRIM SARI, Tilbe BURSALI ve Yeliz Elif GÜNDÜZ’ ün danışman öğretim üyesinin Dr.Öğr.Üyesi Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı öğrencisi Şerife Sevde KEKLİK’ e ikinci danışman atanması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı öğrencisi Şerife Sevde KEKLİK’ e ikinci danışman olarak Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Atiye KARAKUL’ un atanmasının uygunluğuna ve Dr.Öğr.Üyesi Atiye KARAKUL ile Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bilgi verilmesine;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

(6)

11- Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans (Hemşirelikte Öğretim) programı öğrencisi Abdulhakim KURT’ un tez konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans (Hemşirelikte Öğretim) programı öğrencisi Abdulhakim KURT’ un tez konusunun “Klinik Öğrenme Ortamı, Süpervizyon ve Hemşire Eğitmen Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” olarak belirlenmesinin uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12- Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Tayfun IŞIK’ ın tez konusu değişikliği görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Tayfun IŞIK’ ın tez konusunun “Sağlıklı Erişkinlerde Motor İmgeleme ve Fiziksel Egzersizin Dil Kuvveti ve Ağırı Eşiği Üzerine Akut Etkilerinin Karşılaştırılması” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13- Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı öğrencileri Setenay ZENGİ ve Eliz ÇAM’ ın 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde kayıtlanmış oldukları “DÇSH101 Çocuk Sağlığında Güncel Yaklaşımlar” adlı dersin vize ve final not girişlerinin Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimince yapılması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı öğrencileri Setenay ZENGİ ve Eliz ÇAM’ ın 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde kayıtlanmış oldukları “DÇSH101 Çocuk Sağlığında Güncel Yaklaşımlar” adlı dersin aşağıdaki listede belirtilen vize ve final not girişlerinin Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimince yapılmasının uygunluğuna;

Mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Öğrencinin Adı Soyadı Vize Final

Eliz ÇAM 80 90

Setenay ZENGİ 75 75

(7)

Toplantı Tarihi :09/03/2021 Toplantı Sayısı :268

Toplantı Saati :15.00

Prof.Dr.Ahmet KOYU Prof.Dr.Hatice YILDIRIM SARI Dr.Öğr.Üyesi Burçin AKAN

Başkan Üye Üye

Prof.Dr.Eser ÖZ OYAR Prof.Dr.Yasemin TOKEM Doç.Dr. Nihat LAÇİN Üye Üye Üye

Raportör Mustafa YAVUZ

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu sebeple risk seviyesini azaltmak için, tutum ve davranışlar ile kanserden korunma, erken tanı ve tedavi ile yaşam süresinin uzatılması gerekmektedir.. Meme Kanserinde Erken

Görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Zehra DOKUYUCU’ nun 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar

- Cerrahi tedavinin kadın cinselliğine etkisini bilmek - Kemoterapinin kadın cinselliğine etkisini bilmek - Radyoterapinin kadın cinselliğine etkisini bilmek - Jinekolojik

pH'daki çözü ürlüğü, ATLS'de idrarı pH'ı ı 7- 7.5 hedefle esi gerektiği i gösterir.. • Genel olarak, ksantin en az çözünen purin metabolitiyken, ürik asit alkalik

• Vulva ve vajen kanserinin tedavi şekillerini kanserlerin evrelerine göre tartışabilmek.. • Vulva ve vajen kanserinden korunma

a) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program ve eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki

Oyuncak bebeği tuvalet eğitiminde doğru yapması gereken davranışları somut olarak göstermek için kullanırım ve tuvaletini yaptıktan sonra lazımlığın boşaltılması,

Bu çalışmada, daha çok mizahın toplumsal ve kültürel boyutuyla ilgilenildiği için bugüne kadar üretilmiş önemli mizah teorilerinin yanı sıra bazı sosyal teorilere