Elektrik ve Manyetizma

10  Download (0)

Tam metin

(1)

Elektrik ve Manyetizma

1.

2.

3.

y

K W

L

- +

z

Şekildeki devrede K ve L anahtarları açıkken hangi lambalar ışık verir?

A) Xve Y D) X, Yve Z

8) WveZ E)Y,ZveW

M

C) Y ve Z

�--- ı,-·---�

Şekildeki K, L, M lambalarından hangileri ışık verir?

A) Yalnız K D) K ve L

B) Yalnız L E) L ve M

C) Yalnız M

Şekildeki devrede bütün lambaların ışık vermesi için K, L, M anahtarlarından hangileri kapatılmalıdır?

A) Yalnız K D) L ve M

8) K ve L E) K, L ve M

C) Kve M

1.

5. ÜNİTE

y

K ve L anahtarları açık iken akım şekildeki yolu izler X ile Y lambaları ışık verir. W ile Z lambaları ışık vermez.

YANITA

t:: 2. K lambası kısa devredir. Bu lamba ışık vermez. Paralel .;, :::: olan L ile M lambaları ışık verir.

� '"> YANIT E

.:,,

3.

M 4

L anahtarı kapatıldığında 1 nolu lamba kısa devre olur ve ışık vermez. L anahtarı açık tutulmalıdır. K ve M anahtar­

ları kapatılırsa bütün lambalar ışık verir.

YANITC

-�sı:ı{§)

https://www.etkinlikpaylas.com/

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

https://www.etkinlikpaylas.com/

(9)
(10)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :