• Sonuç bulunamadı

Etkin Faiz Oranı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Etkin Faiz Oranı"

Copied!
6
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Etkin Faiz Oranı

Bileşik Faiz ve Etkin Faiz Oranı

Bileşik faiz hesabının kazanca etkisinin doğrusal olmadığını söylemiştik. Bileşik faiz hesabında kullanılan dönem sayısı ve buna bağlı dönem faiz oranı değiştirilerek farklı bileşik faiz almak mümkündür. Bir diğer değişle aynı yatırım süresinde dönem sayısı değiştirilerek elde edilen faiz tutarının değiştirilmesi mümkündür.

Bu koşulun gerçekleşmesi için faiz oranının değişmeyeceğinin kabulü gerekmektedir. Genellikle yatırımcılar mürekkep (bileşik) faiz ile gelecekteki faizlerin değişkenliğini takas ederler.

Yatırımcı yatırım araçlarını değerlendirirken farklı vadelerle elde edebileceği kazancı ölçebileceği bir mihenge ihtiyaç duyar

Etkin faiz oranı farklı faiz oranlarının kazandıracağı bileşik faiz oranını hesaplamamızı sağlayarak seçim yapmamızı sağlar.

Etkin faiz oranı bileşik faizin anaparaya bölünmesi ile hesaplanır. Etkin faiz oranı (EFO) şu şekilde formüle edilebilir:

𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓’)𝑑− 1 Her dönemde işleyecek faiz oranı=𝑓’

Faiz işleyecek dönem sayısı=𝑑

Örnek:

A bankası 6 ay vadeli mevduat hesabına %18,50 faiz vermektedir. B bankası ise aylık vadeli mevduat hesabına %18 faiz vermektedir. Eğer faiz oranlarının bir yıl boyunca değişmeyeceği kabul edilirse, yatırımcının hangi bankada vadeli mevduat hesabı açtırması daha kazançlıdır?

Çözüm:

A bankasına parasını bir yıl boyunca yatıran bir yatırımcının elde edeceği etkin faiz oranı:

Yatırımcının her dönem de yani altı ayda bir elde edeceği faiz oranı: 𝑓𝐴= %18,50/2 = %9,25

Dönem sayısı: 𝑑𝐴 = 12/6 = 2

𝐸𝐹𝑂𝐴 = (1 + %9,25)2− 1 = (1,0925)2 − 1 = 1,1936 − 1 = 0,1936 = %19,36 Yatırımcı bir yılda, parasının %19,36’sı kadar faiz kazanır.

B bankasına parasını bir yıl boyunca yatıran bir yatırımcının elde edeceği etkin faiz oranı:

Yatırımcının her dönem de yani altı ayda bir elde edeceği faiz oranı: 𝑓𝐵= %18/12 = %1,5

Dönem sayısı: 𝑑𝐵= 12/1 = 12

𝐸𝐹𝑂𝐵 = (1 + %1,5)12− 1 = (1,015)12− 1 = 1,1956 − 1 = 0,1956 = %19,56 Yatırımcı bir yılda parasının %19,56’sı kadar faiz kazanır

(2)

İki bankanın etkin faiz oranları karşılaştırıldığında B bankasının faiz oranı daha azken bir yılda daha fazla faiz kazandıracağını görebiliriz. Bunun nedeni bir yıl boyunca 12 kere işleyen paranın bileşik faiz sonucu getirisinin daha fazla olmasıdır.

Yatıracağı para ne olursa olsun yatırımcı B bankasını yatırım için seçerek daha fazla kazanç elde edecektir.

Farklı süreli dönemler için Etkin Faiz Oranı

Aynı faiz oranı farklı vadeli yatırımlar için mümkünse yatırımcının daha kısa vadeli araca yatırım yapması etkin faiz oranını arttıracaktır.

Bileşik faiz sayesinde aynı süre içerisinde dönem sayısını arttırarak faiz tutarını arttırmak mümkündür. Burada önemli kabul faiz oranının dönemler arasında değişmeyeceğidir.

X bankasında yıllık, 6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık ve günlük hatta saatlik vadeli hesap açtırmak mümkün olduğunu düşünelim. Her vade için aynı faiz oranını teklif eden X bankasının farklı vadeler için etkin faiz oranı şu şekilde listelenebilir:

Vade Basit Faiz Oranı Dönem Sayısı Dönemlik Faiz Oranı Etkin Faiz Oranı Yıllık %12 1 %12 %12 6 aylık %12 2 %6 %12,36 3 aylık %12 4 %3 %12,55 Aylık %12 12 %1 %12,68 Haftalık %12 52 %0,2308 %12,73 Günlük %12 365 %0,0329 %12,75 Saatlik %12 8760 %0,0014 %12,75

Sürekli Değerlenen Paranın Etkin Faiz Oranı

Yatırımcının bir mevduata parasını sürekli çekip yatırabildiğini hayal edelim. Eğer böyle bir imkan varsa dönem sayısı sonsuza giderken (𝑑 → ∞) dönemlik faiz ise gittikçe küçülecektir. Bu durum şu şekilde formüle edilebilir:

𝑓′ =𝑓 𝑑 𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓′)𝑑− 1 𝐸𝐹𝑂 = (1 +𝑓 𝑑) 𝑑 − 1 𝐸𝐹𝑂 = lim 𝑑→∞(1 + 𝑓 𝑑) 𝑑 − 1 = 𝑒𝑓− 1

(3)

Yukarıda verilen örnek için sonsuz dönemli yatırımın bir yılda sağlayacağı etkin faiz oranı şu şekilde hesaplanacaktır:

𝑒0,12− 1 = 1,1275 − 1 = 0,1275 = %12,75

Örnekler

Örnek 1

Basit faiz oranı %15 olan bir vadeli mevduat hesabının Efektif Faiz Oranı tablosunu oluşturunuz. Çözüm VADE 𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓𝑑)𝑑 − 1 YILIK (1 + %15)1− 1 = 1.15 − 1 = 0.15 = %15 ALTI AYLIK (1 + %15 2) 2 = (1.075)2− 1 = 1.1556 − 1 = %15.56 ÜÇ AYLIK (1 + %15 4) 4 − 1 = (1.0375)4− 1 = 1.1587 − 1 = %15.87 AYLIK (1 + %15/12)12 = (1.0125)12 − 1 = 1.1608 − 1 = %16.08 HAFTALIK (1 + %15/52)52 − 1 = (1.0029)52 − 1 = 1.1616 − 1 = %16.16 GÜNLÜK (1 + % 15 365) 365 − 1 = (1.0004)365− 1 = %16.18 SONSUZ 𝑒𝑓− 1 = 𝑒0,15− 1 = 1.1618 − 1 = %16.18 Örnek 2

Basit faiz oranı %20 olan bir vadeli mevduat hesabının Efektif Faiz Oranı tablosunu oluşturunuz. Çözüm VADE 𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓𝑑)𝑑 − 1 YILIK (1 + %20)1− 1 = 1.20 − 1 = %20 ALTI AYLIK (1 + %20 2) 2 − 1 = (1.01)2− 1 = 1.21 − 1 = %21 ÜÇ AYLIK (1 + %20 4) 4 − 1 = (1.05)4− 1 = 1.2155 − 1 = %21.55 AYLIK (1 + %20 12) 12 − 1 = (1.01666)12− 1 = 1.2194 − 1 = %21.94 HAFTALIK (1 + %20 52) 52 − 1 = (1.0638)52− 1 = 1.2209 − 1 = %22.09 GÜNLÜK (1 + % 20 365) 365 − 1 = (1.00547)365− 1 = 1.2213 − 1 = %22.13 SONSUZ 𝑒𝑓− 1 = 𝑒0,20− 1 = 1.2214 − 1 = %22,14

Vade Basit Faiz Oranı Dönem Sayısı Dönemlik Faiz Oranı Etkin Faiz Oranı Sonsuz %12 ∞ f’->0 %12,75

(4)

Örnek 3

Basit faiz oranı %18 olan bir vadeli mevduat hesabının Efektif Faiz Oranı tablosunu oluşturunuz. Çözüm VADE 𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓𝑑)𝑑 − 1 YILIK (1 + %18)1− 1 = (1.18)1− 1 = %18 ALTI AYLIK (1 + %18 2) 2 − 1 = (1.09)2− 1 = 1.1881 − 1 = %18.81 ÜÇ AYLIK (1 + %18 4) 4 − 1 = (1.045)4− 1 = 1.192518 − 1 = %19.25 AYLIK (1 + %18 12) 12 − 1 = (1.015)12− 1 = 1.1956 − 1 = %19.56 HAFTALIK (1 + %18 52) 52 − 1 = (1.00346)52− 1 = 1.1968 − 1 = %19.68 GÜNLÜK (1 + % 18 365) 365 − 1 = (1.000493)365− 1 = 1.1971 − 1 = %19.71 SONSUZ 𝑒𝑓− 1 = 𝑒0,18− 1 = 1.1972 − 1 = %19,72

Ağırlıklı Ortalama Faiz

Şu ana kadar yapılan hesaplamalar faiz oranlarının bir yıl boyunca veya düşünülen yatırım süresince değişmeyeceği ön kabulüyle yapıldı. Fakat bu koşul çoğu zaman gerçekleşmez. Faiz oranları günlük olarak piyasa katılımcıları tarafından belirlenerek değişim gösterir.

Değişen faiz oranları ve hatta değişen vadelerde yapılacak yatırımlardan elde edilecek faiz oranı benzer şekilde hesaplanır. Bu hesaplama etkin faiz oranı hesabı ile kıyaslama için kullanılabileceği gibi yatırım süresince elde edilecek farklı faiz oranlarının ortalama getirisini hesaplamak için de kullanılabilir.

Değişen Faiz Oranlarından Elde Edilen Etkin Faiz Oranı

Nominal basit faizin farklı vadelerde farklı getirilere sahip olduğunu gördük. Aynı sürelerde farklı faiz oranlarının sağlayacağı getiri şu şekilde hesaplanmaktadır:

𝐸𝐹𝑂 = [(1 + 𝑓1′)(1 + 𝑓2) … (1 + 𝑓

𝑑′)] − 1

Dönemlik faiz oranı = f’ Dönem sayısı = d

Bu formül bir yılı eşit sürelere bölmüş dönem sayısı için geçerlidir. Eğer toplam süre bir yıldan farklı ise elde edilen efektif faiz oranı üstel olarak düzeltilmelidir:

∑ 𝑆′= 𝑆 ≠ 𝑑 1 1 𝑦𝚤𝑙 ⇒ 𝐸𝐹𝑂 = √(1 + 𝑓1′)(1 + 𝑓2) … (1 + 𝑓 𝑑′) (1𝑆) − 1

(5)

Etkin faiz oranı (EFO) formülünün türetilmesi

𝐹𝑛 = 𝐴0(1 + 𝑓′)𝑛− 𝐴 0 𝐹𝑛 𝐴0 =𝐴0(1 + 𝑓 ′)𝑛 𝐴0 −𝐴0 𝐴0 𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓′) 𝑛 1 − 1 1 𝐸𝐹𝑂 = (1 + 𝑓′)𝑛− 1

Sonsuz Dönemli EFO İspatı ve Normalleştirilmiş Faiz Oranı

𝐸𝐹𝑂= lim 𝑑→∞(1 + 𝑓 𝑑) 𝑑 − 1 = 𝑒𝑓− 1 lim 𝑑→∞(1 + 𝑓 𝑑) 𝑑 = 𝑒𝑓 = exp(𝑓) lim 𝑑→∞(1 + 𝑓 𝑑) 𝑑 = lim 𝑑→∞exp (𝑙𝑛 (1 + 𝑓 𝑑) 𝑑 ) = lim 𝑑→∞exp (𝑑 𝑙𝑛 (1 + 𝑓 𝑑) ) = lim 𝑑→∞exp ( 𝑙𝑛 (1 +𝑓𝑑) 1 𝑑 ) = lim 𝑑→∞exp ( 𝑓 𝑙𝑛 (1 +𝑓 𝑑) 𝑓 𝑑 ) 𝑓 𝑑 = 𝑘 ⇒ lim

𝑘→0exp (𝑓( ln(1 + 𝑘) /𝑘) = lim𝑘→0exp (𝑓( [ln(1 + 𝑘) − ln(1)]/𝑘) = lim𝑘→0exp (𝑓( [ln(𝑘)]/𝑘)

lim 𝑘→0 ln(𝑘) 𝑘 = 𝑑(ln(𝑘)) 𝑑𝑘 |𝑥 = 1= 1 𝑥|𝑥 = 1= 1 lim 𝑘→0exp (𝑓( [ln(𝑘)]/𝑘) = exp (𝑓) = 𝑒 𝑓

(6)

Son

Geri Bildirim İçin:

udemir@ankara.edu.tr http://ugurdemir.info

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışma bulgularının da CIR modelinin daha uygun bir model olduğu sonucuna işaret etmesi nedeniyle tüm dönem dikkat alınarak tahmin edilen CIR modeline ait

Yine ABD üzerine Bonham (1991)’in 1955:M1- 1990:M3 dönemlerini kapsayan çalışmalarında ABD’nin faiz oranları ile enflasyon verileri arasında pozitif yönde

Türkiye’deki reel faiz ve nominal döviz kurunun, kısa vadeli sermaye akımları üzerindeki etkisinin analiz edildiği çalışmanın ilk bölümünde finansal küreselleşme ve

Banka tarafından Müşteri’ye kredi sözleşmesinde belirtilen limitte Türk Lirası olarak kullanma yetkisi verilen, geri ödemeleri ödeme planı çerçevesinde

Ayrıca söz konusu ülkelere, YT sistemi kurmak yerine, tasarruf sahiplerini bir başka uzun vadeli sözleşmeye dayalı tasarruf ürünü olan bireysel emeklilik

The semi-logarithmic plasma concentration-time curves and pharmacokinetic parameters following IV and IM administration of danofloxacin at a dose of 6 mg/kg to red-eared

5 are performed for isolated pho- ton candidates meeting the loose criterion, apart from the measurement using radiative Z decays, which is nominally performed for the tight

Kelamcıların sonradan yaratılmış bir alem savıyla ilgilenmelerinin bir örneği olarak, biz, bUrada bir ölçüde, büyük Zahiri kelamcısı İbn Hazm (ölm. I064)'ın F,isal'inde

In order to compare CRLBs for generic SIMO systems and phased arrays, and to analyze performance of the proposed two-step algorithm in Section III, a uniform linear array

Halbuki faiz tutarı sürenin sonunda değil de, devre sonunda alınmış olsaydı, 1000 TL’nin %20’den bir yıl süreyle faize verildiği durumda elde edilecek faiz

Eğer n zamanla, r faiz oranıyla bankaya yatırılan para A lira ise her bileşik faizde para miktarı r/n kadar artar. Diğer bir deyişle bankadaki para (1+r/n)

Yıllık % 40 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para, kaç yıl sonra kendisinin 2 katı kadar faiz geliri getireceğini bulalım.. Bu verileri formülde yerine

Daha sonra arka yüz kal~b~na yap~~m~~~ bu sikke, altta ön yüz kal~b~na yerle~tirilmi~~ bir sonraki bo~~ sikke metaline vurunca, di~eri- nin ön yüz ~eklini olu~turmaktayd~~

Pasajdaki “ Bulunmaz Kültür Merkezinde elektro ve akustik gitar dersi veren 31 yaşındaki Adem Kızılkan “pasajın bunaltıcı havasının inşam çektiğini” söylüyor,

 İşlem ve ihtiyat saikiyle para talebi söz konusu olduğunda faiz oranının ne derece etkili olduğu tartışmalıdır..  Keynes’e göre, kişiler, aynı zamanda spekülasyon

Yıllık %40 faiz oranı ile 73000 lira sermayenin 50 günde kaç lira tam(gerçek) faiz getireceğini

Enflasyonist Baskı (Sürdürülemez Büyüme) ile Mücadelede Maliye ve Para Politikaları Enflasyonist Baskı (Sürdürülemez Büyüme) ile Mücadelede

Bu ders ile öğrencinin finansal bakış açısı kazanması, yatırım projelerinin ve finansal kaynakları değerlendirilmesi ve uygun finansman modelinin

Basit faiz yatırıma ayrılan bir para (A) için yatırımda geçen süre (s) ve işleyen faiz (f) oranında kazanılan faiz tutarıdır.. Geçen süre basit faiz hesaplanırken

Yabancı çalışmalarda, çalışmaya konu olan değişkenlerin doğrusal olmayan zaman serisi yöntemleriyle analiz edilmesine rağmen Türkiye ile ilgili çalışmalarda

Bu çalışmada, Astacus leptodactylus’un yemine farklı oranlarda ilave edilen selenyumun pleopodal yumurta ve birinci devre yavru sayısı ile kas, hepatopankreas,

Büberkökü ve Kızıldere (2016), FED ve Euro Bölgesi’ndeki faiz oranlarının Türkiye’deki faiz oranları üzerinde bıraktığı etkiye yönelik yaptıkları çalışmada

Çözüm. Yıllık birleştirilen bileşik faizle, faiz oranı %6 ise 10 yıl sonunda hesabınızda 100 YTL olabilmesi için bu gün bankaya yatırmanız gereken miktar ne