• Sonuç bulunamadı

Neredeyse iki y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Neredeyse iki y"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Neredeyse iki yıl oluyor... Bursa kamuoyu, özellikle de Keles ilçesi merkezli olarak Kozağacı Vadisi`ne yapılması planlanan termik santralı konuşuyor. Sürecin gelişimi de ilginç aslında...

Türkiye Kömür İşletmeleri, yıllarca bölgenin en kıraç arazisi olan bu yörenin son on yılda köylülerin kendi çabalarıyla Kiraz Vadisi`ne dönüşünü farkedememiş olmalı ki, Davutlar Köyü`nün altında bulunan kömür rezervinin çıkarılması ve burada termik santral kurulmasını ihaleye çıkardı.

Bu...

Kozağacı Vadisi`ni oluşturan Davutlar, Denizler, çaycılar, Kayadibi, Durak, Durmuşlar, Karakaya ve Issızören

köylerinin kaldrılması, ihraç edildiği için köylüleri parayla tanıştıran kiraz bahçelerinin sökülmesi anlamına geliyordu. 2006 yılında yapılan ihaleyi çalık Grubu kazandı ama, yöre halkı müthiş bir direniş gösterdi.

Firma da tepkiler nedeniyle işe başlayamadı. Hatta...

21 Ocak 2007 günü bu sütunlarda, firma yetkililerinin TKİ`ye başvurarak `bölgedeki değişim göz önüne alınmadan hazırlandığı için projenin iptalini istediğini` yazdık.

Sonrasında...

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan`ın, 5 Nisan 2007 günü TKİ Genel Müdürü Selahattin Anaç`la yaptığı görümeyi aktardık.

O görüşmede...

`Kozağacı termik santralı projesi ne olacak?` diye soran Tutan`a genel müdür şu cevabı vermişti:

`Türkiye`nin enerjiye ihtiyacı var. Biz de yeraltındaki kömür yataklarını değerlendirip enerjiye dönüştürmek içir bu projeyi hazırladık. Ancak sosyal doku karşı çıktı. Bunun üzerine çalık Grubu bizden ihalenin iptalini istedi.`

Şunları da eklemişti:

`İptal etmemiz halinde teminat mektubu nakde çevrilmediği için sorumluluk doğacak. Bu nedenle ÇED raporu isteme kararı aldık. Eğer ÇED raporu alamazsak ihaleyi zorunlu olarak yasalar gereği iptal edeceğiz.`

İşte o süreç işledi.

Önce Kozağacı Vadisi halkını bilgilendirmek üzere Harmandemirci Köyü İlköğretim Okulu`nda toplantı düzenlendi. Bu toplantıda yöre halkı santrala karşı olduğunu açıkça ve tek ses halinde ortaya koydu.

Ardından..

İkinci toplantı dün Ankara`da Enerji Bakanlığı`nda yapıldı.

O toplantıdan çıkan kararı dün yine, başından beri konunun takipçisi olan AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan`la konuştuk.

Sözlerine...

Şu bilgiyi aktararak başladı:

`Az önce TKİ Genel Müdürü Selahattin Anaç`la gelişmeleri tekrar konuştum. Gerçi henüz tutanaklar kağıda dökülmediği için ortada kesin rapor yok. Ama toplantıda neler konuşulduğunu öğrendim.`

(2)

Şu bilgiyi açıkladı:

`Bugün yapılan toplantıda, DSİ ve Tarım Bakanlığı`nın projeyle ilgili olarak çED açısından olumsuz görüş belirttiklerini öğrendim.`

Bunun ne anlama geldiğini söyledi:

ÇED yasasının onikinci maddesine göre DSİ ve Tarım Bakanlığı`nın olumsuz görüş belirtmesi, ÇED açısından süreci sonlandırıyor. `

Yani...

`Yani durum şu: Kozağacı`na yapılması düşünülen termik santral, ÇED açısından olumlu bulunmadığı için projenin iptali aşamasına gelindi.`

Şöyle devam etti

`Sayın Genel Müdür`le geçen yıl yaptığım görüşmede, sürecin bu şekilde işleyeceğini söylemişti. Ben de o görüşme üzerine, köylülerin karşı çıkacağı bir projenin kesinlikle yapılamayacağını söylemiştim.`

Sonuç şu:

`İşte şimdi o süreç tamamlandı. Keles`teki toplantıda köylüler karş çıkmıştı. Ankara`daki toplantıda da diğer ilgili kurumlar olusuz görüş belirttiler ve proje çED nedeniyle sona erdi.`

Ardından da...

Aylardır huzursuz günler geçiren ve proje nedeniyle kaldırılmaları söz konusu olan Kozağacı Vadisi`ndeki Davutlar, Denizler, çaycılar, Kayadibi, Durak, Durmuşlar, Karakaya ve Issızören köylerinde yaşayanlara seslendi:

ÇED raporu yazılmamasına karşın, toplantıda ortaya çıkan görüşlerden bu konunun artık kapandığı anlaşılıyor. Gelinen durum hem ihaleyi kazanan firma, hem TKİ, hem de yöredeki köylülerimiz için en hayırlı olan sonuçtur.` Ahmet Emin Yılmaz (Olay Gazetesi 04/01/2008)

Referanslar

Benzer Belgeler

Mimar : Sami'h Akkaynak Yüksek mimar Emin Onat bu toplantıda bu- lunamayacağını itizaren beyan etmiş ve Pazartesi günü saat 10.00 da ikinci toplantıya gelebileceğini

Yayıncı nın izni olmadan, kısmen de olsa fotokopi, film vb. elektron ik ve mekanik yöntemlerle

İzinsiz kopyalanmamasını, başka sitelerde, sosyal paylaşım alanlarında isim ve logomun kaldırılarak kullanılmamasını

Yukarıda oluşturduğunuz regreson denklemi yardımı ile elde edeceğiniz öngörü değerlerini kullanarak bu model için MSE değerini hesaplayınız.. Bu modele dahil

Hâkimiyet-i milliye fikri dahi, ilk defa olarak, demokrasinin bu- gün en bî-aman düşmanı olan Cizvit papazları tarafından müdafaa olunmuştur. Bunlar dünyevî hükûmetlere ve

İş yeri pandemi acil durum planı; pandemi öncesi yapılacaklar, pandemi sırasında yapılacaklar ve pandemi sonrası rehabilitasyon olmak üzere üç bölüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalaba Kampüsünde gerçekleşen yemeğe davetli 2009 yılında kapatılan Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi öğretmenlerinin yanı sıra

Siyasi partiler, gazete ve dergi gibi kitle iletişim araçlarını seçim süresi boyunca daha çok röportaj, ilan ve reklam amaçlı kullanarak yazılı ve görsel anlamda