• Sonuç bulunamadı

Sayıların toplamı 20 olması için boş yere kaç gelmelidir?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sayıların toplamı 20 olması için boş yere kaç gelmelidir? "

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.)

Elif ile Eren’in yaptığı çıkarma işlemin- de eksilen kaç olur?

A. 8 B. 18 C. 9 2.)

Yukarıdaki takvime göre, hangi gün Pazar gününe denk gelmemiştir?

A. 11 B. 25 C. 31 3.)

A.11 B. 4 C. 7 4.)

A. elma B. top C. pil 5.)

Buna göre, çıkan kaç olur?

A. 3 B. 4 C. 17

6.)

A. B. C.

7.)

A.3 B. 2 C.4 8.)

Yukarıdaki örüntüde B ve A yerine gelecek sayıların farkı kaç olur?

A. 6 B.7 C.8 9.)

Cetvelde gösteriken toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3 + 3 = 6 B. 2 + 4 = 6 C. 3 + 5 = 6 10.)

A. 14 – 8 B. 12 – 5 C. 14 – 9

İsim:

Soyisim :

D: Y: B:

Hangi işlemin sonucu diğerle- rinden daha küçüktür?

Bir çıkarma işleminde fark 7, eksilen ise 10’dur.

Yandaki işlemlere göre A – B kaç yapar?

A 5 6

11 B 4

Fark 5 Çıkan 13

Hangisi şekil olarak diğerlerinden farklıdır?

Sayıların toplamı 20 olması için boş yere kaç gelmelidir?

Aşağıdaki paralardan

hangisinin değeri en azdır?

2

4

A

8

10

B

(2)

11.)

A. B.

C.

12.)

A. silindir B. prizma C.küp 13.)

A.2 B. 7 C. 5 14.)

Yukarıdaki sayının, sağına ve soluna yazılacak sayıların toplamı kaç olur?

A. 15 B. 17 C. 16

15.)

Yukarıda verilen sayının abaküs ile

gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. B. C.

16.)

A. karış B. kulaç C. adım 17.)

A. B. C.

18.)

Kalan paramın 5 TL’si ile şeker aldım.

Kaç TL param kaldı?

A. 7 B. 5 C. 2

19.)

Buna göre, kalemlikte kaç kalem oldu?

A. 2 B. 10 C. 4 20.)

A. Köpek koltuğun üstündedir.

B. Sehpa koltuğun yanındadır.

C. Vazo, sehpanın altındadır.

Aşağıdaki paralardan hangisi ile daha az dondurma alırım?

6 balık yersem 4 balık kalacak.

3 balık yersem kaç balık kalır?

Melis, geometrik cisim- lerden bir robot yaptı.

Buna göre, hangisini kullanmamıştır?

Yandaki uzunluk ölçüsünün adı nedir?

Aşağıdakilerden hangisi bir kulacı göstermektedir?

5 birlik – 4 onluk

15 TL paramın 8 TL’sini kardeşime verdim.

Yandaki kalemlikten önce 5 kalem aldık.

Sonra 8 kalem koyduk.

Yandaki resme göre hangisi yanlıştır?

Referanslar

Benzer Belgeler

Yandaki ağaca kaç kuş daha konarsa 13 kuş olur?.. Kedi masanın altındadır. Masa köpeğin üstündedir. 13.). Yukarıda, boş yere gelecek sayıların toplamı

Yandaki kalemliğin içine 9 kalem daha koyarsak kaç kalem olur.. 2 onluk ve 1 birlikten oluşan

Yukarıdaki boş yere hangi sayı gelmeli-

Kedinin elinde kaç çiçek daha olursa 10 çiçek..

12. -Bugüne kadar okuduklarımın ... Kırmızı Bisiklet adlı çocuk romanıdır.- cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki önem belirten ifadelerden hangisi yazılmalıdır?.

Çok dikkatli yazın ……… noktalama işaretlerine dikkat edin. Bu kadar kolay olduğunu düşünmüyordum ... ben de çok şaşırdım. Merve yeni aldığı hikaye kitabı okumuş

Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 4705, çıkan 1289 olduğuna göre fark

A) Cümlede vurgulanması gereken ögelerden sonra konur. B) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur. C) Çarpma işareti yerine kullanılır.