• Sonuç bulunamadı

REAKTÖR KİNETİK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REAKTÖR KİNETİK"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

REAKTÖR KİNETİK

İLERİ NÖTRON VE REAKTÖR FİZİĞİ PROF. DR. HALUK YÜCEL

(2)

REAKTÖR KİNETİK

Zamana bağımlı reaktör davranışı çoğaltma faktörünün küçük değişimlerine bile çok duyarlıdır. Bu davranış kinetik denklemleri açısından reaktivite olarak vurgulanır.

𝜌 = 𝑘 − 1 𝑘 𝜌 ቐ > 0 𝑠ü𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 = 0 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 < 0 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑎𝑙𝑡𝚤 Reaktivity Birimi [$] dır.

(3)

Hızlı Üretim Zamanı ise Reaktivite

Λ = 1/𝑘 olarak tanımlanır.

Şimdi reaktivite ve hızlı üretim zamanı tanımlarını kullanarak kinetik denklemini yazılır ise

𝑑 𝑑𝑡𝑛 𝑡 = 𝑆 𝑡 + 𝜌 − 𝛽 Λ 𝑛 𝑡 + ෍ 𝑖 𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑡) ve 𝑑 𝑑𝑡 𝐶𝑖 𝑡 = 𝛽𝑖 Λ 𝑛 𝑡 − 𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑡), i=1,2,…,6

(4)

Reaktör Periyodu

Reaktör periyodu kinetik denklemlerinin çözülmesi ile karar verilir. Bunun için kaynak terimi sıfıra eşitlenir yedi denklem setinin çözülmesi ile elde edilir. 𝑛 𝑡 = 𝐴 ∙ exp(𝜔𝑡) ve 𝐶𝑖 𝑡 = 𝐵𝑖 ∙ exp 𝜔𝑡 , Burada A, 𝐵𝑖 ve 𝜔 sabittir.

𝜔𝐴 = 𝜌 − 𝛽

Λ 𝐴 + ෍

𝑖

𝜆𝑖𝐵𝑖 𝑣𝑒 𝜔𝐵𝑖 = 𝛽𝑖

Λ 𝐴 − 𝜆𝑖𝐵𝑖

Bi için ikinci denklemin A açısından çözülmesi ile sonucu ilk denklemde yerine koyup A teriminden kurtulunur ise sonuç aşağıdaki gibidir.

𝜔 = (𝜌 − 𝛽) Λ + 1 Λ෍ 𝛽𝑖𝜆𝑖 𝜔 + 𝜆𝑖

(5)

Reaktör Periyodu

Sonrasında ise ortalama 𝛽 formülünü kullanarak sağdaki terimler birleştirilirse; 𝜔 = 𝜌 Λ + 1 Λ෍ 𝑖 𝛽𝑖 𝜔 + 𝜆𝑖 𝜔

Son olarak rekativite için sonuç aşağıdaki gibidir.

𝜌 = Λ + ෍ 𝑖 𝛽𝑖 𝜔 + 𝜆𝑖 𝜔 𝛽 = ෍ 𝑖=1 6 𝛽𝑖

(6)

Bu denklem inhour denklemi olarak bilinmektedir. Bunun sebebi genelde 𝜔′ nın birimi saatin tersi olarak alınmasıdır. Elde edilen reaktivite denkleminin grafiği çizilirse reaktivitenin alacağı spesifik değerlere karşılık 7 ayrı çözüm elde edilir. 𝜔1 > 𝜔2 > ⋯ > 𝜔7 nötron popülasyonuna göre reaktivite pozitif veya negatif değer alır.

𝑛(𝑡) = ෍ 𝑖=1

7

𝐴𝑖exp(𝜔𝑖𝑡) Reaktör Periyodu

(7)

Reaktör Periyodu

𝜔1 içlerinde en büyük olduğundan reaktivite sadece bu değer için pozitiftir. Bundan dolayı ise denklem aşağıdaki hali alır.

𝑛 𝑡 ≅ 𝐴1exp(𝑡/𝑇)

Referanslar

Benzer Belgeler

Buna göre Clebsch- Gordon katsayıları bu iki baz arasındaki geçiş

Bu sonuçlar yine daha önce elde edilen (grafik yöntem) sonuçlar ile aynıdır.. Uç noktaların yolu, aşağıdaki şekildeki

Birçok bakımlardan Helyum çok daha iyi bir soğutucu gazdır; ısı iletimi özellikleri hidrojen'inki kadar iyi olmamakla beraber, nötron yutma etkin kesitinin çok ufak

Gerçekten de, çoğalma katsayısının çekirdek bileşime bağlı olduğu gibi, reaktöre giren yakıt sıcaklığı veya soğutucu yoğunluğu dağılımı gibi doğrudan kontrol

Devredeki direnç 10 ohm, indüktör 0:5 henry ve ilk ak¬m 0 oldu¼ guna göre, herhangi bir t an¬nda devreden geçen

Raporun yazım kurallarına uyularak, belirli bir düzen içinde yazılması gerekir...

 Two-step flow (iki aşamalı akış): ilk aşamada medyaya doğrudan açık oldukları için göreli olarak iyi haberdar olan kişiler; ikinci. aşamada medyayı daha az izleyen

 KAVRULMA SÜRESİNE BAĞIMLI OLARAK AMİNO ASİT VE REDÜKTE ŞEKER AZALIR.  UÇUCU AROMA MADDELERİNİN