Bir araştırmadan elde edilen bulguların

Tam metin

(1)

RAPOR

Bir araştırmadan elde edilen bulguların

makale ya da tez biçiminde sunulmasıdır.

Raporun yazım kurallarına uyularak, belirli bir düzen içinde yazılması gerekir.

(2)

Raporun Özellikleri:

• Rapor tekdüze olmalıdır.

• Rapor mantıksal düzende olmalıdır. • Rapor etkin olmalıdır.

(3)

Raporun Özellikleri:

• Rapor kapsamlı olmalıdır. • Rapor kısa ve öz olmalıdır. • Rapor açık olmalıdır.

(4)

Raporun Bölümleri • Ön Bölüm

Kapak sayfası Önsöz

İçindekiler, Tablo ve Grafik Listeleri

(5)

Raporun Bölümleri • Giriş Bölümü Konunun tanıtımı Genel bilgiler Araştırmanın amacı Araştırmanın önemi

(6)

Raporun Bölümleri • Giriş Bölümü Hipotezler Kısıtlayıcı durumlar Terimlerin tanımlanması

(7)

• Yöntem (Materyal ve Metod) • Bulgular ve Tartışma Bölümü

• Sonuç-Öneriler ve Özet Bölümü Raporun Bölümleri

(8)

• Son Bölüm

Kaynakça Ekler

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :