• Sonuç bulunamadı

[Orhan Veli Kanık]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Orhan Veli Kanık]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

O rh a n V e li (ayakta, ortada), PTT Te rcü m e B ü ro s u 'n d a çalıştığ ı d ö n e m d e (1 9 3 6 -4 2 ) a rka d aşlarıyla b irlikte. (Y K K S Y arşivi)

Veli bunun birazını da atlara ayırır. Tabii altın saçlı ve Atatürk’le üç defa dansetmiş Nahit Hanım da katkıda bulunur edebiyat öğretmenliğinden arttırdığı parayla.

Bir akşam evde okuldan dönünce annesi “Seni bugün bir eşkıya aradı!” der, meğer Adana’dan gelen Yaşar Kemal’miş. Orada sürgünde olan Abidin Dino göndermiş. Yaşar Kemal pejmürde ve poturu da kirli olduğu için Nahit Hanım’m annesinde öyle bir izlenim bırakmış. Tabii kabaca konuşuyor. Bir gün trende Yaşar Kemal’e rastlar Özay Erkılıç genç kız olarak. Sanat tarihini yeni bitirmiştir. Yaşar Kemal’in Kürt olduğunu duyunca Özay Hanım’ın ağzından yanlışlıkla bir “estağfurullah” çıkmış. Yaşar Kemal çok kızmış, “Sen Türksün diye ben estağfurullah diyor muyum?” demiş. Özay Hanım utancından yerin dibine geçmiş...

Velhasıl Yaprak dergisi çıkıyor ama 1949’da Fransa’dan Philippe Soupault (ünlü bir Oğuz Atay’ın deyişiyle üstgerçekçi şair) Türkiye’ye gelir, elçiliğin ve başkonsolosluğun çağrısı üzerine ve Yaprak dergisinin

yazıhanesini görmek ister. Eyvah! Böyle bir şey yoktur. Dergi, bazen Nahit Hanım’ın evinde, bazen at

yarışlarında, bazen sokakta, bazen bulvardaki Özen pastanesinde derlenmektedir. Şeninkini alır bir telaş. Orhan Veli çok sarhoş olduğu zamanlar eski bir Ankara evinin müştemilatında uyumaktadır,

müştemilat delik deşiktir, çatı akar, her yerden rüzgâr girer, zaten daha önce kömürlükmüş. Orhan Veli naapsın, Fransız şair ısrar ediyor, Paris’te alıştığı gibi her derginin bir yazıhanesi vardır. Para da yoktur. Bakkaldan un alır. Bir de sahan bulur, unun içine biraz su katar karıştırır tutkal gibi yapar ve uydurma barakanın bütün boşluklarına, deliklerine, açıklarına Yaprak dergileri yapıştırır. Nahit Hanım da bir kilim ve hah bulur evinden. Komşusundan da bir masa ayarlar ve sekreter olur. En sonunda herşey hazırlanınca Philippe Soupault’ya burasını Yaprak dergisinin, genç kuşağın dergisinin yazıhanesidir diye gösterir. Bunu bana Nahit Hanım güle güle

anlatmıştır.

Ec e Ay h a n

-rr- ¿ol

±

7

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Cumhurbaşkanı Sayın SÜLEYMAN DEMİREL, Başbakan Sayın BÜLENT ECEVİT, CHP Genel Başkanı Sayın ALTAN ÖYMEN, ANAP Genel Başkanı Sayın MESUT YILMAZ,. DYP Genel Başkanı

Dünyanın en önemli kitap fuar­ larından biri kabul edilen Frankfurt Kitap Fuan’nda Alman yayıncı ve ki­ tapçılarının Banş Ödülü’nü almak üze­ re Almanya’ya

Aşık Veysel’in kültür çiçeği dedi­ ği Ruhi Su, başta Pir Sultan, halkın sesini, ezil­ mişliğini, direnişini, özlemini duyuran tüm ozanlarla özleşiyor,

Alfabetik sıralamada yukarıdaki sayılara karşılık gelen harfleri yan yana yazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidirA. Yukarıda boş bırakılan yerlere

Çalışmamız Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kuru- lu tarafından onaylandıktan sonra Psikiyatri Ana Bi- limdalı tarafından Diagnostic and Statistical Manual of

Bir afazi tanı testi lisanın tüm özelliklerini yani konuşma, duyarak anlama, okuduğunu anlama, tekrarlama, isimlendirme, sesli okuma, yazma ve sayısal işlem yeteneklerini belli

Çalışmamızda iki grup ara- sında anlamlı fark olmamakla birlikte, deney grubun- da sigara kullananlarda depresyon puanının daha yüksek olduğu; her iki grupta sigara

Üretim araçlarının mülkiye­ tinden yoksun kılınmış, bu yüzden, yaşaya­ bilmek için, emeğini satmak zorunda kal­ mış işçi sınıfının salt nicel olarak değil, ni­