• Sonuç bulunamadı

Efe Özal'ın hızlı ve kanlı gece yarısı macerası

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Efe Özal'ın hızlı ve kanlı gece yarısı macerası"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ece yarısı macerası

MANKEN PELİN'LE HEYECANLI ANLAR

Cumhurbaşkam'-nın çiçeği burnunda üniversite mezunu oğlu Efe özal, önceki gece hızlı, korkulu ve kanlı saatler yaşadı. Efe , yeni “ yakın " arkadaşı manken Pelin Akat'la (sağ­ da) gece 0 2 .0 0 ’ de bir kulüpten çıktı, plakasız B M W ’ ye bindi. Diğer Uç erkek arkadaşları da bir başka otoya. Fatih Köprüsü Kavacık Kavşağı’ na, herhalde hızla gelmiş olacaklar k i, Efe ’ nln arkadaşlarının otosu kontrolden çıkıp direğe ... — 111 I "* ...- ...

bindirdi. Efe de BMW'$inln frenine asılınca savrulup sürüklendiler. Arkadaşları Mustafa ve Serdar ağır, Ali hafif yaralanırken Efe ve Pelin " u c u z " kurtuldu. Sonra hastane, gazetecilerden kaçış, korumalar, Ü zal’ ların özel doktoru Cen­ giz Aslan (sold a )... Hızlı gece Efe yle Pelin'in hastaneden Cumhurbaşkanlığı Özel Müşaviri Hüseyin Aksoy’ la sabah 0 4 .0 0 ’ teayrılmalarıyla (üstte) duruldu. H A B E R İ 8 . S A Y F A D A (Fotoğraf: Serdar A K İN A N - özcan IŞIK)

Özal’ın by-pass’çısı, Öcal’ın öldüğü ameliyatta sorumluluk kabul etmiyor

DeBakey’He ölüm telası

"Ünlü kalp cerrahı profesör DeBakev,

Türkiye'deki ilk by-pass ameliyatını ger­

çekleştirecek." Bu haberin en çok mut­

lu ettiği kişi, kuşkusuz o bıçağın altına

yatacak Antakyalı çiftçi Azmi Dönmez

Ocatdı Ne de olsa, Houston'da Özal ı iyi

eden eller, İstanbul'da da öcal ı kurtarır­

dı. öcal, DeBakey ve hastane sahibi Haifa-

vvi'nin gülen bakışlarından umutlanmıştı

Ama öcal gülerek girdiği ameliyattan sağ çıkamadı. DeBakey telaşla, "Ben bu hastayı daha evvel hiç görmedim. Ameliyat kararını vermedim, operasyona konsülte ettim. Yüzde 5 riske girdi, nede­ nini Allah bilir. Muayene bile etmedim" derken, Halfavvl'nln, "Muayene etti, mu­ ayene etti" sözleri dikkat çekiyordu

HABERİ 8. S A Y FA D A

Dr. DeBakey ameliyattan sonra hastasını ziyaret etmişti.

Ziya Özel, Bonn’da kuşkulu bir ilgiyle karşılaştı

Zakkum a Alm an sorgusu

Almanya'nın başkenti Bonn'daki uluslararası sempozyumda, zakkumla ilgili bulguları­

nı açıklayan Dr. Ziya özel e, "Yüzdeyüz etkinliğine inanılmadan kamuoyuna açıklamak

bilim adamına yakışmaz... Tamamlanmamış, kanıtlanmamış bir maddeyle çalışmak çok

sakıncalı" eleştirileri geldi

Hiç ümidi kalmamış hastalar bana geliyor" diyen Dr. özel, "Almanya da da tedavi

ettikleriniz oldu mu?" şeklindeki soruya, "Türkiye’ye gelenlerden oldu ama

yurt

dı­

şında uygulama yapmadım, yapmayı da düşünmem" yanıtını verdi

HABERİ 14, S A Y FA D A

?■

J

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sahip olduğu altyapı ile projenin

Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir., GHS'in yerel veya ulusal uygulamaları tüm tehlike sınıfları

Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir., GHS'in yerel veya ulusal uygulamaları tüm tehlike sınıfları

Cilt aşınması/tahrişi Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz.. Ciddi

a) 6 Ağustos 1996 tarihli, 4096 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandığı üzere, Şirket, ticari ünvanının 31 Temmuz 1996 tarihi itibarıyla Alarko

* Ġthalat ve Ġhracat numunelerine ait ücretlendirme GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠ 2014 YILI BĠRĠM FĠYATLARI'na

Mekke : Bedrül Aziziye, Darul Bünyan2, Darul Hadi, Grand Nur, Massa Plaza, Menar Mina, İhda Wessam ve aynı standarttaki binalar.. HAC VE

[r]