• Sonuç bulunamadı

2 0 0 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2 0 0 9"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

L A B O U R S T A T I S T I C S

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ

2 0 0 9

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY REPUBLIC OF TURKEY

(2)

WORK PERMITS of FOREIGNERS

YABANCILARIN ÇALIŞMA

İZİNLERİ

(3)

135

06.09.2003

31.12.2003 508 295 10 40 1 1 855

2004 4.792 2.222 46 180 51 11 7.302

2005 5.263 3.764 39 120 221 31 9.438

2006 6.407 3.774 44 76 284 18 10.603

2007 5.491 3.007 25 71 325 11 8.930

2008 6.543 3.583 32 75 456 16 10.705

2009 8.782 4.693 26 57 456 9 14.023

SÜRESİZ         Unlimited Permission

SÜRESİZ UZATMA  Renewal of Unlimited

Permission

İZİN TÜRÜ      Statu of Permission

YILLAR YEARS

TABLO 13.1: İZİN TÜRLERİ BAZINDA YABANCILARA VERİLEN ÇALIŞMA İZİN SAYILARI STATISTISTICS of WORK PERMIT GIVEN to FOREIGNERS by the STATU of PERMISSION (*)

TOPLAM Total İSTİSNAİ İZİN 

Exceptional Permission

BAĞIMSIZ        Independent Work

Permission SÜRELİ İZİN     

Working Permission for a Definite Period

UZATMA Renewal of Permission

(*) Bilgiler geçicidir. (Data is provisional)

Referanslar

Benzer Belgeler

(Yol

f fonksiyonunun ve te˘ get do˘ grusunun grafi˘ gini ¸

Akademik Birimler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Bilim, Eği- tim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik, Yenilikçilik Kurulu (Gazi BEST), Araştırma-Geliştirme Kurum

Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2019 Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic

Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2018 (devam) Number of work permit given to foreigners by type of permission and

4.10 Ekonomik faaliyetlere ve izin türlerine göre yabancılara verilen çalışma izin sayısı, 2016 (devam) Number of work permits given to foreigners by type of permission and

Determination of Competency: A trades union that considers itself competent to conclude a collective agreement shall make application in writing to the Ministry of Labour and

Number of work permit given to foreigners by type of permission and economic activities, 2013 (continued). Faaliyet Kodu