Tam Sayılarda Toplama İşlemi

Tam metin

(1)

Tam Sayılarda Toplama İşlemi Konu Anlatımı

1. Sayma Pullarını Kullanarak Tam

Sayılarla Toplama İşlemi

Çözüm:

Yukarıdaki örnekten görüleceği üzere, pozitif iki tam sayının toplamı pozitiftir.

Çözüm:

Yukarıdaki örnekten görüleceği üzere, negatif iki tam sayının toplamı negatiftir.

Çözüm:

(2)

Çözüm:

Çözüm:

Yukarıdaki iki örnekten görüleceği üzere, pozitif bir tam sayı ile negatif bir tam sayının toplamı negatif de olabilir, pozitif de olabilir.

2. Sayı Doğrusu Üzerinde Tam Sayılarla

Toplama İşlemi

Sayı doğrusunda tam sayılarla toplama işlemi yapılırken;

o eklenen sayı pozitif ise sayı doğrusu üzerinde sağa doğru;

o eklenen sayı negatif ise sayı doğrusu üzerinde sola doğru ilerlenir.

Çözüm:

(3)

Çözüm:

(4)

3. Tam Sayılarla Toplama İşlemi

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:

Tam sayılarla toplama işleminde,

o kapalılık özelliği vardır. o değişme özelliği vardır. o birleşme özelliği vardır.

o sıfır, etkisiz (birim) elemandır.

o a tam sayısının toplama işlemine göre tersi –a dır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :