• Sonuç bulunamadı

Başlık: Akademik HaberlerYazar(lar):Cilt: 12 Sayı: 1.2 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002073 Yayın Tarihi: 1965 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: Akademik HaberlerYazar(lar):Cilt: 12 Sayı: 1.2 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002073 Yayın Tarihi: 1965 PDF"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AKADEMtK

HABERLER

Doktora Verenler

Mayıs 1965 ayı içinde Fakültemizde iki asistan daha çalışmala-rını tamamlayarak Dr. Med. Vet. olmuşlardır.

Anatomi Kürsüsü Asistanlarından Dr. Metin Taşbaş ile Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü asistanlarından Dr. Mahmut Akkılıç olan bu arkadaşlarımızı tebrik eder; çalışmalarında başarılar dileriz.

Avrupaya Gidenler

Fakültemizin beş profesörü mesleki görüş ve bilgilerini artırmak üzere Haziran ve Temmuz aylarında Avrupaya gitmişlerdir.

Çeşitli Ülkelerde ineelemelerde bulunacak olan profesörlerimiz şunlardır:

Prof. Dr. Bekir Sıtkı Artun Prof. Dr. Emin Arıtürk Prof. Dr. Enver Sengir Prof. Dr. Sabri Dilmen Prof. Dr. Şahin Akman

Diğer yandan Haziran ve Temmuz aylarında Avrupada yapılacak olan uluslararası veteriner kongrelerine katılmak üzere Fakültemizden Prof. Dr. Zihni Erençin, Prof. Dr. Mustafa Gültekin, Doç. Dr. Hüseyin . Kerim Urman seçilmişler ve ilgili ülkelere hareket etmişlerdir.

Başa-rılar dileriz.

Dış Ülkelerden Dönenler

Kasım, i962 den beri Amerikanın Wisconsin Üniversitesinde

görevli bulunan Patolojik Anatomi Kürsüsü, Kürsü Profesörü Prof. Dr. Mahir Pamukçu Haziran ayında Yurdumuza dönmüştür.

Ziyaretler

i 2-28 Temmuz tarihleri arasında Bağdat Veteriner Fakültesinden

(2)

132

Parazitolog Sami Rıza Ali başkanlığında 5 asistan, i idareci ve 8

öğrenciden kurulu gurup Veteriner Teşkilatının çeşitli illerdeki mües-seselerini gezmiş, bilgiler almıştır. Bu arada i3 Temmuz günü de

Fakültemizi ziyaret etmişler, kürsüleri gezmişler ve yapılan çalışmaları yakından izlemişlerdir.

Gurup adına radyoda da bir konuşma yapan başkan Sami Rıza Ali Fakülte ve Veteriner Teşkilatının çalışmalarını çok beyendiklerini, çok faydalanacaklarını bildirmiş ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirtmiştir.

Yeni Yayınlar Ders Kitapları

Hüseyin Erk: Evcil Hayvanların Genital Organ Hastalıkları (Jinekoloji). İkinci Baskı. 133 sayfa.

Selahattin Batu: Türkiye Koyun Iraları ve Koyun Yetiştirme Bilgisi. i i8 sayfa.

Çalışmalar

Mehmet Karasoy-Selahattin Sürmen: Sütün Kimyasal Yokla-maları ve Sütle Hayvanlardan İnsanlara Geçebilen Bazı Önemli Hastalıkların Teşhisi. i4i sayfa.

Çetinkaya Şendil: Normal ve Ancmili Sığırlarda Erytrocyte, Lcucocyte Sayısı ve Hemoglobin Miktarı İle Hematokrit Değerler Arasında Karşılaştırmalı Araştırmalar. 49 sayfa.

Halil Özcan-Emin Arıtürk: Koyun ve Sığır Iralarının Genetiği. 568 sayfa.

Hüseyin Saim Kendir: Karacabey Harası Sığırlarında Süt Ve-rimi İçin Yaş Düzeitme Katsayıları, Tekrarlama ve Kalıtım Derecelerİnİn Hesaplanması ve Süt Yönünden Seleksiyon İmkanları. 47. sayfa.

Referanslar

Benzer Belgeler

Köpeklerde östrus ve uygun tohumlama zamanının saptanmasında vaginal sekresyon glukoz içeriğinin kriter olarak değerlendirilmesi.. Rauf TÜNA yı, Necmettin TEKİN 2, Ali

subklinik rmıstitisli ineklere meme içi, immunomodtilatör etkili levamiwl uygulandı ve kan ıle stitte adenazİn deaminaz (ADA) aktiviteleri ile vitamin A ve p-karotin diizeylerine

Tüm olgularda önce huzağı sahiplerinden hastalığın geçmişi ile ilgili ananınez alındı. Daha sonra klinik ımı- ayeneleri yapıldı. Klinik muayenede topailık. eklemin

Kontrol grubunda (Grup i) proJaktin ve Lll konsantrasyonunda meydana gelen değışıklıkler.

Tavşanda plica vocalis nıdinıenterdir ve plica vo- calis ile plica vestibuJaris arasında yer alan ventnculus laryngis derin değildir (4.13).. sıçanda alt çene aşağıya

Kedi ve küpeklerden izole edilen Ecoli suşlarından.. saptanan CNF loksini ile sorhaz

uzun kpmiklerde mediıller kanalın çok geniş_ kemik korteksinin çok ince ve kemikleri n pnömotik özellikte olması nedeiliYle intramediiller pın.. plak ve ekstemal

Bu araştırmada perikardiyal emzyonun en iyi saptandığı yer olarak bildirilen (8) sol vent- riki.iIün 2D ve M-mod yöntemiyle yapılan eko- kardiyografik muayenesinde perikardiyal