• Sonuç bulunamadı

[Yüksel Aydın resim sergisi davetiyesi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Yüksel Aydın resim sergisi davetiyesi]"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

¿ ' H r a

â ı

i w f ' "

•■• fl l | f ■,

i ı f

J ■' ■ ; ğ & t M

' * ' ■ ' '% ' ' S,,‘^aSBÊÊJ. / Â p s l læ f l § :t f 8J & 4; ¿ S B İ &: f ’. l f V ¿ 5 ä b |

'm 11 jV

(2)

R esim: A m on ’dan Ra m o n' a Ya ğlıboya 8 0 x 1 0 0

YÜKSEL AYDI İM

Resim Sergisini onurlandırmanızdan mutlu olacaktır.

10 Şubat - 2 Mart 1993

Açılış Kokteyl: 10 Şubat Saat: 15.“ -19

Taksim Sanat Galerisi

245 20 68

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Yüksel Aydın 1986 yılından beri resimle uğraşmakta,

yurtdışı ve içinde çeşitli müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

★ Mit einer Besonderheit wartet die Oldenburger Galerie d'Or im

Herbartgang bis Ende November dadurch auf, daß sie erstmalig die technisch höchst versierte und gedanklich sehr effektvolle türkische Künstlerin Yüksel Aydın ausstellt.

Galeri d’Or Oldenburg / Almanya

★ We were quite favorably impressed with your work and we greatly

appreciate the chance to learn more about it.

John Caldwell San Francisco Museum of Modern Art

★ Italyan Rönesans'ının mistik resimlerinde sıkça görüldüğü gibi

izleyeni bir kutsallık ve tevazu duygusu kaplıyor.

Eckart Gremer Frankfurt Üniversitesi Sanat Bölümü Başkanı

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İşte o sırada dikiz aynasından aşağı yukarı 6-7 metre geride uzun boylu, esmer, bakımsız saçlı ve sakallan uza­ mış, üzerinde mavi mont bulunan iki eli

1933 üniversite reformunda doktoran, hattâ üniversite diploman bile olmadığı gerekçesiyle bazı allâmele- rin senin sınava çekilmeni önermeleri, o müşkülpesent

Anormal yerleşimli timus dokusu, embriyolojik olarak timusun normal iniş yolunda ise aberran timus, iniş yolunun dı- şında herhangi bir yerde saptanırsa ektopik timus

Balıkçı'nın; Bodrum yıllarında, başta Cova (Gökova) Körfezi ol­ mak üzere, Güney Ege ve Batı Akdeniz'in tüm kıyılarını, defalarca dolaştığını biliyoruz..

Türk filosunun yüz altmış iki parçaya karşı yüz yirmi iki parçadan ibaret olması h ar­ be başlamadan evvel bazı üme­ ranın tenkidini mucip olmuş -

Altmış yıl sonra “Çalıkuşu”nu seve­ rek okumak ve Reşat Nuri Güntekln’i üstelik aynı heyecanla okumak, hem edebiyatın hem de ustalığın kolkola za­

Mehmet Yusuf SARI 1,a , Mehmet KILIÇ 2 , Mustafa AYDIN 3 , Erdal TAŞKIN 3 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Bilim

Otomobil içinde öldürülen Abdi İpekçi’nin dünkü cena­ ze törenine Cumhurbaşkanı adına, Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ali Baransel, Senato Başkam Sırn