• Sonuç bulunamadı

Bölükbaşı hapis yatmıştı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bölükbaşı hapis yatmıştı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bölükbaşı

hapis

yatmıştı

ANKARA- Cum huriyetçi M illet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, 12 Haziran 1957'de Kırşehir'in il olması nedeniyle TBM M Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, kürsüye doğru yürüyerek, "Son söz milletvekilinindir. Tüzük var, tüzük var. Utanın. Utanın, zalimin uşakları. Topunuz ne olduğunuzu gösterdiniz haysiyetten mahrum insanlar" diye bağırmıştı. Ü ç birleşim Genel Kurul'dan ihraç cezası alan Bölükbaşı,

salondan dışarı çıkarken,

"Namussuzlar. Namus­ suz olmasanız, bu kanu­ nu böyle çıkarmazdınız. Haysiyetsiz herifler. Haysiyetsizler" diye bağırmayı sürdürmüştü. Bunun üzerine TBM M ' ye açıkça hakaret ettiği gerekçesiyle Bölükbaşı'

nın önce dokunulmazlığı kaldırıldı. Arkasından da M eclis'in manevi şahsiyetini tahkir ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına mahkum oldu. 2 Temmuz'da tutuklanan

Bölükbaşı, 23 Tem m uz1 da serbest bırakıldı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Millî Mücadele'yi kazanmak, büyük davayı başarıya ulaştırmak için Türk milletine inanan ve güvenen kişi olan Mustafa Kemal Atatürk, daha Millî M ücadele'nin

Ayhan Işık Sokak'ta altı ay önce açılan Ritüel Kafe, haftanın belirli günleri sanat ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerini sevenleriyle buluşturuyor.. Farklı

Sonuç olarak; literatür bilgileri ve bizim çal›fl- mam›z göstermifltir ki; erken evre epitelyal tip malign plevral mezotelyomal› olgular›n tedavi- sinde multimodalite

İstanbul’u ziyaret eden turistlere yönelik olduğu kadar geç­ mişimizin bir yansıması olan saltanat kayıkları ile boğaz se­ fası yapmak isteyen herkese hitap

Önemli bir stokastik süreç sınıfı olan Markov zincirinin genel yapısı, başlangıç dağılımı, geçiş olasılık fonksiyonu ve geçiş matrisi ile

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı

Kettonlu Robert tarafından Kur’ân-ı Kerîm’in Arapçadan Latince’ye yapılan yetersiz ve gerçeği yansıtmayan çevirisi Batı dünyasının Kur’ân-ı Kerîm ’e ve

[r]