Test-05 Temel Kavramlar-V

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 10 YGS

MATEMATİK TEMEL KAVRAMLAR – V TEST – 05

YGS – 2012 / TEST – 05 6. OBEB leri 12 olan üç sayının toplamı en az

kaçtır?

A) 36 B) 48 c) 60 D) 72 E) 84

7. OBEB leri 20 olan farklı üç sayının toplamı en çok kaçtır?

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140

8. OKEK leri 35 olan farklı üç sayının toplamı en çok kaçtır?

A) 35 B) 40 C) 47 D) 70 E) 105

9. OBEB(x, y) = 54

OKEK(x, y) = 214 ⋅ 56 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre x ⋅ y çarpımı kaç basamaklıdır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

10. a, b ve c ardışık sayıları için a < b < c ve OBEB(a,b) + OKEK(b,c) = 111 ise a + b + c toplamı kaçtır?

A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30

11. Ardışık çift x ve y sayıları için OKEK(x,y) nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) x y⋅ B) x y 2 ⋅ C) x y 4 ⋅ D) x + y E) x y 2 + 1. Bir x sayısını tam bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 8,

12 ve 24 tür. Bir y sayısını tam bölen sayılar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 dur.

Buna göre OBEB (x, y) kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 15

2. Bir x sayısını tam bölen sayılardan bazıları 4,15 ve 21 dir. Bir y sayısını tam bölen sayılardan bazıları 10,12 ve 99 dur.

Buna göre OBEB (x,y) aşağıdakilerden han-gisi olabilir?

A) 4 B) 10 C) 15 D) 60 E) 90

3. Bir x sayısı sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 ile çarpıldığın-da 16, 32, 48 ve 64 sayıları elde ediliyor. Bir y sayısı sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 sayıları ile çarpıldı-ğında ise 24, 48, 72 ve 96 sayıları elde ediliyor. Buna göre OKEK (x,y) kaçtır?

A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48

4. OKEK (a,b)= 12

OKEK (b,c)= 10 eşitlikleri veriliyor.

OKEK (a,c) nin alabileceği en büyük değer x, OKEK (a,c) nin alabileceği en küçük değer y ise x + y toplamı kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 30 D) 60 E) 61

5. A = 24 ⋅ 35 ⋅ 56

B = 35

C = 35 ⋅ 74 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre OKEK A, B, COBEB A, B

(

(

)

)

işleminin sonu-cu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 5 74⋅ 6⋅ 4 B) 2 54⋅ 6 C) 35 D) 2 3 5 74⋅ 5⋅ 6⋅ 4 E) 2 34⋅ 5

(2)

YGS / MATEMATİK TEMEL KAVRAMLAR – V TEST – 05

11

1.C 2.D 3.E 4.E 5.A 6.A 7.D 8.C 9.B 10.E 11.B 12.C 13.B 14.D 15.B 16.B 17.D 18.B 19.A 20.C

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 12. a ve b sayıları için, a 4 b 5= ve OBEB(a,b) = 7 ise

a + b toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 49 B) 56 C) 63 D) 70 E) 77

13. OBEB(a,b) = 5 ise

a ⋅ b aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 50 E) 100

14. Bir caddenin bir kenarına 10 m diğer kenarına 12 m aralıklarla elektrik direkleri bir noktadan başlanarak dikiliyor.

Buna göre başlangıç noktasından kaç met-re uzakta elektrik dimet-rekleri karşılıklı dikilmiş olur?

A) 10 B) 30 C) 50 D) 60 E) 70

15. Emre bilyeleri 3 er, 5 er ve 7 şer saydığında her defasında eşit miktarda artmaktadır.

Buna göre Emre’nin bilye sayısı aşağıdaki-lerden hangisi olabilir?

A) 104 B) 106 C) 108

D) 110 E) 112

16. Kenar uzunlukları 2, 3 ve 5 cm olan dikdörtgen-ler prizması şeklindeki kutular yan yana ve üst üste konularak hiç boş yer bırakılmadan küp şekli aldırılıyor.

1000 den fazla küp kullanıldığına göre en az kaç küp kullanılmıştır?

A) 7000 B) 7200 C) 7400

D) 7600 E) 7800

17. a, b, c ve k birer pozitif tam sayı olmak üzere

a3 = 25 ⋅ k

b4 = 25 ⋅ k

c5 = 25 ⋅ k

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre k en az kaçtır?

A) 58 B) 510 C) 538 D) 558 E) 598 18. 5m 5m 5m 3m 3m 3m BAHÇE

Yukarıdaki gibi kare şeklindeki bahçenin kena-rına uzunluğu 3 metre ve 5 metre olan demir çubuklar yerleştirilecektir.

Bahçenin alanı 300 m2 fazla ise en az kaç m2’dir? A) 800 B) 900 C) 1000 D) 1100 E) 1200 19. a, b, c ∈ Z olmak üzere x 4a 2 5b 3 7c 9= + = + = − eşitliği veriliyor.

Buna göre x doğal sayısı en az kaçtır?

A) 138 B) 139 C) 140

D) 141 E) 142

20. Kenar uzunluğu 30 metreye 40 metre olan bir zemin kare şeklinde eş fayanslarla döşenecek-tir.

Buna göre en az kaç fayansa ihtiyaç vardır?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :