• Sonuç bulunamadı

Rıza Tevfik ve felsefe karması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rıza Tevfik ve felsefe karması"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Rıza T evfik ve

felsefe kaniüsu

Resmini bastı­ ğımız uzun be­ yaz sakallı adam filozof Rıza Tev- fiktir. Rıza Tev­ fik şimdi Beyru- ta 15 kilometre mesafede ve sa­

hilde Cunye’de

oturuyor, Mave- rayi Erdün Adli­

ye Nazırlığından tekaüd maaşı alıyormuş. Rıza Tevfik Cunye’de evvelce başlamış olduğu felsefe kamusu­ nu ikmal için çalışıyormuş.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Hopfield, sinir ağları- nı çağrışımlı bellek veya içerik adres- lenebilir hafıza olarak tanımlamıştır.. Ağın faz uzayındaki kararlı noktalara, temel hafıza veya

Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability of measurements obtained after the superimposition of three-dimensional (3D) digital models by comparing them

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı