• Sonuç bulunamadı

[Ulviye Zobu'ya ait vefat haberleri]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Ulviye Zobu'ya ait vefat haberleri]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BAŞSAĞLIĞI

r _ ^ ı ¡ .-a

idare meclisi reisimiz Sayın FAZIL ZOBU’nun kıymetli valideleri

U LV İYE ZOBU'nun

vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.

AYEKS Yağ Sanayii w Tlc. A.Ş.

BAŞSAĞLIĞI

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın FAZIL ZOBU’nun kıymetli valideleri

U LV İYE ZOBU'nun

vefatım teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.

EVAL Ev Aletleri San. ve Tlc. A.ş.

VEFAT

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza, merhum General Şemsi Zobu ve Vasfi RızaZobu’nun ablası. Fa­ zıl Zobu ve Bilge Zobu’nun anneleri. Pe­ rihan Zobu’nun kayınvalidesi. Koray Selçuk’un büyük kayınvalidesi. Ahu Selçuk, Alev Yalman, Ömer Fazıl Zobu, Sinan Selçuk’un babaanneleri

ULVİYE

ZOBU

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cena­ zesi 28 Şubat Salı günü (bugün) öğlen namazını müteakip Levent Camii’nden kaldırılıp, Zincirlikuyu Kabristam’na defnedilecektir.

AİLESİ

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bunu haber verm ek le kalm

Significant gender differences in schizophrenia have been reported in premorbid adjustment, age at onset, familial risk, phenomenology, course and outcome, treatment response

İkinci uzvun bitiş noktası (Şekil 2.12-a), kritik köşe içinde geometrik sınırlamalar nedeniyle belirli bir eşik değeri mesafesinin üstünde A noktasından

Elde edilen bu iki temel bileşik ile, diazolanan 4-nitroanilinin reaksiyonundan iki farklı diazo bileşiği (A ve B) oluşturuldu (Şekil 4.2). Bu tez çalışmasının temel amacı

[r]

kemizin sayılı uzmanlarından olan hocamız, TÜBİTAK Başkan danışmanlığı, TC Cumhurbaşkanlığı himaye- sinde sürdürülen Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi

Laila ve Sahar’ın yaptıkları çalışmaya göre, sıçanlara 7 gün boyunca her gün 20 mg/kg intraperitoneal CP uygulanmış, CP grubunda testiküler germ hücrelerinde TUNEL

Dolm abahçe Sarayı’nm an a giriş kapısı­ nın önünde, Timur Selçuk yönetimindeki orkestra ve ko­ ro eşliğinde Safiye A y la ’dan sonra, Erol Evgin, Hazal ve

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Haydarpaşa Lisesi’nin bulun­ duğu tarihi binanın bir bölümü­ ne yerleşecek Marmara Üniver­ sitesi Tıp Fakültesi’ne bu yıl alı­ nacak 100 öğrenci ilk kez yaban- cı

21 Aralık’ta Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpi- ter ve en küçük gezegeni Merkür gün doğumundan önce güney- doğu ufkunun üzerinde çok yakın görünümde. Satürn,

Halbuki çok şirin Rado bunların ikisini de bilmez: «sahib-i adâlet» terkibinin hazan «sahib - adalet» suretinde okunacağını biimiyecek derecede Türkçe

Slıakespeare, Yeats ve Sefer is 'ten çeviriler de yapan Bonnefoy ’tun ayrıca Rimbaud, İtalyan ve Fransız sanat tarihiyle ilgili incelemeleri de vardır. Burada

The present study involved 30 patients (31 ears) who had tympanic membrane perforations (diameter, 2- 6 mm) and were operated on in the Department of ENT, Haseki Research and

Kendisine yazılan kadı­ nın “benim için yazdı”, yazanın da onun için yaz­ dım demesine rağmen Pi­ raye Hanım’m öz oğlu, Nazım Hikmet’in üvey

özbekkan, Şengil, Tannöver, Tansuğ ve Yazıcı ailelerinin kuzeni; merhum Tevfık Derviş Beyefendi ve merhum Yanya'lı Yahya Beyefendi, merhume Hasibe Hanımefendi ve merhume Naciye

Batılı için “Avrupa’mn taşrası”, Yahya Kemal için “ezansız semt”, Tanpınar için “yarım kalmış bir estetik hamlesi”ydi..

Kurutulmuş Lonicera japonica çiçeklerinden elde edilen su, bütanol ve etil asetat bitki özütlerinin Acanthamoeba triangularis üzerinde in vitro amoebisidal etkisi

Uncuza- de Mehmed Emin Efendi ve Ye- nikapı Mevlevihanesi Şeyhi Ali Nutki Dede gibi o dönemin en büyük müzisyenlerinden dersler alan, bu arada Mevlevi

Ortaçağda kilise halkın dünyası üzerinde, eğitimi üze­ rinde, ilim üzerinde hüküm sürerdi Ortaçağ karanlığı bu yüzden uzun sürmüş, eski ilim ve

Impediments on the pathway to business success need to be overcome by all entrepreneurs, but, as discussed in this article, more significant impediments face

Tablo 4’de görüldüğü gibi Pearson Korelasyon testine göre gelir durumu ile perakende hizmet kalitesi arasında anlamlılık düzeyi arzu edilen % 5’ten büyük