• Sonuç bulunamadı

Sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili performans ödevi ve değerlendirmesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili performans ödevi ve değerlendirmesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Adı/Soyadı: Ödevin veriliş tarihi: Sınıf/No :

BEKLENEN PERFORMANS:Araştırma ve sunu yapma becerisi yaratıcı düşünme becerisi, bilimsel yöntemi kullanma becerisi.

SÜRE: 2 hafta

PUANLAMA YÖNTEMİ: Dereceli puanlama yöntemi. ÖDEVİN KONUSU Sıvıların kaldırma kuvveti.

ÖDEVİ AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE HAZIRLAYINIZ 1- Sıvıların kaldırma kuvvetini kısaca açıklayınız.

2- Sıvıların kaldırma kuvveti nelere bağlıdır.

3- Denizde mi yoksa havuzda mı su üstünde durmak daha kolaydır? Açıklayınız.

4- Küçük bir çelik bilyenin denizde batmasına rağmen yüzlerce ton ağırlığındaki çelikten yapılmış bir geminin suda batmadan durabilmesini nasıl açıklarsınız?

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

İnternet, ansiklopediler, Doğa bilimleri ile ilgili kaynaklar, bilim dergileri ÇALIŞMANIN SUNULMASI VE TESLİM EDİLMESİ

1- Ödevinizi yukarıdaki sorulara cevap verecek şekilde başlıklara ayırınız ve bu soruların cevaplarını bulunuz. Ödevinizi bir dosya halinde hazırlayınız ve sınıf ortamında sunacak şekilde hazır geliniz.

DERECELİ PUANLAMA CETVELİ

Ödevin zamanında teslim edilmesi 10 puan …………

Dosyanın düzenli olması 20 puan …………

Ödevin yukarıdaki soruları cevaplayacak şekilde hazırlanması 50 puan …………

Sunumun verimli yapılması 20 puan …………

TOPLAM: …………

DÜŞÜNCELER:

Ulaş Güven YİRMİBEŞ Fen ve Teknoloji Öğrt.

(2)

Referanslar

Benzer Belgeler

• Defterinize yazdırmış olduğum “The Animal Shelter” ünitesi kelimelerinden yararlanarak sadece öğrendiğiniz hayvanlarla ilgili resimli bir sözlük oluşturulacak.

• Cümleler geniş zaman (The Simple Present Tense) yapısında olacak.. • Arkadaşlarınız adına günlük yaptığı rutin aktiviteleri ile ilgili

Yapının 2.katında; 24 kiriş elemanı, 10 kolon elemanı ve 2 perde elemanı minimum hasar bölgesinde, 6 kiriş elemanı, 9 kolon elemanı ve 2 perde elemanı belirgin

Oysa müzik dünyasında, bizim son derece ciddiye aldığımız bu yarışma için farklı görüşler de var... Yabancı müzik otoritelerinin bir bölümü, Eu­

Stern, haz~rlad~~~~ bu kitapta iki amaç belirlemi~tir: Birincisi Ernesto Wolf Koleksiyonu'nda bulunan Roma, Bizans ve Ortaça~~ Dönemi cam buluntularnun yay~mlanmas~~ ve bu cam

Brill Yay~ nevi'nin üstlendi~i Osmanl~~ Devleti ve Miras~~ serisi içinde yer alan bu kitab~ n, öteki ne~riyat kadar ara~ur~c~ lara faydal~~ olaca~~n~~ ümit ediyoruz ve

M.Ö.4.yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait olan bronz hydria örnek- lerinde dikey kulpta plastik süsleme ve gövdeye do~ru k~vr~lan yatay kulplar. görülür

Ohandjanian, Ermeni mültecileri hakk~nda Avusturya ar~iv belgelerine dayanarak verdi~i istatistiki bilgilerden sonra Avusturya kamuoyu ba~lam~ nda Avusturya Hükümeti'nin Osmanl~~