posta istemci koruması - POP3 ve IMAP protokolleri üzerinden alınan iletişimi izler

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 52-59)

CFG_EPFW_MODE=0/1/2/3

E- posta istemci koruması - POP3 ve IMAP protokolleri üzerinden alınan iletişimi izler

Kimlik avı koruması -Yasal olmayan web sitelerinin yasal gibi görünerek parolalarınızı, banka verilerinizi ve diğer hassas bilgileri edinme girişimlerine karşı sizi korur.

Ayarlar penceresinin alt kısmında ek seçenekler bulunur. .xml yapılandırma dosyası kullanarak ayar parametrelerini yüklemek veya mevcut ayar parametrelerini bir yapılandırma dosyasına kaydetmek için Ayarları İçe/Dışa Aktar öğesini kullanın. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Ayarları İçe/Dışa Aktarma bölümüne bakın.

Daha ayrıntılı seçenekler belirlemek istiyorsanız Gelişmiş ayarlar seçeneğini tıklatın veya F5 tuşuna basın.

3.6.3 Araçlar

Tanı amaçlı günlüğe kaydetme - Tanı amaçlı günlüğe kaydetmeyi etkinleştirmek için düğmeyi tıklattığınızda ne kadar süreliğine etkin kalacağını seçebilirsiniz (10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 4 saat, 24 saat, sunucunun sonraki yeniden başlatılışında veya kalıcı olarak).

dişli simgesini tıklattığınızda, açılan Gelişmiş ayarlar penceresinde, tanı amaçlı günlüğe kaydetme etkinleştirildiğinde hangi bileşenlerin tanı amaçlı dosyalara yazacağını yapılandırabilirsiniz.

Tanı amaçlı günlüğe kaydetmeyi seçili süre boyunca etkinleştirin.

3.6.4 Ayarları içe ve dışa aktarma

ESET Mail Security ürününün yapılandırmasını içe ve dışa aktarma, Ayarlar altında, İçe/Dışa Aktarma ayarları'nı tıklatarak gerçekleştirilebilir.

Hem içe aktarma hem de dışa aktarma işleminde .xml dosya türü kullanılır. İçe ve dışa aktarma, ESET Mail Security ürününün halihazırdaki yapılandırmasını yedeklemeniz gerektiğinde yararlı olur. Daha sonra, aynı ayarları başka bilgisayarlara uygulamak için kullanılabilir.

3.7 Araçlar

Araçlar menüsü, program yönetimini basitleştirmeye yardımcı olan ve ileri düzey kullanıcılar için ek seçenekler sunan modüller içerir. Şu araçlara sahiptir:

Çalışan işlemler Etkinlik izleme Koruma istatistikleri Küme

ESET Shell

ESET SysInspector ESET SysRescue Live Zamanlayıcı

Dosyayı analiz için gönderme Karantinaya alma

3.7.1 Çalışan işlemler

Çalışan işlemler, bilgisayarınızda çalışan programları veya işlemleri görüntüler ve ESET'i hemen ve sürekli olarak yeni sızıntılarla ilgili bilgilendirir. ESET Mail Security, kullanıcıları <%ELG%> teknolojisiyle korumak için çalışan işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

Risk seviyesi - Çoğu durumda, ESET Mail Security ve <%ELG%> teknolojisi, her nesnenin özelliklerini inceleyen ve ardından nesnenin kötü amaçlı etkinlik olasılığını ölçen bir sezgisel tarama kuralı dizisini kullanarak nesnelere (dosyalar, süreçler, kayıt defteri anahtarları vb.) risk seviyeleri atar. Bu sezgisel taramalar esas alınarak nesnelere 1 -İyi (yeşil) ile 9 - Riskli (kırmızı) arasında bir risk düzeyi atanır.

Süreç - Halihazırda bilgisayarınızda çalışan programın veya işlemin görüntü adı. Ayrıca, bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm işlemleri görmek için Windows Görev Yöneticisini de kullanabilirsiniz. Görev Yöneticisi'ni görev çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatıp ardından Görev Yöneticisi'ni tıklatarak veya klavyenizde Ctrl+Shift+Esc tuşlarına basarak

açabilirsiniz.

PID - Windows işletim sistemlerinde çalışan işlemlerin kimliğidir.

NOT

İyi (yeşil) olarak işaretlenmiş bilinen uygulamalar kesinlikle temizdir (beyaz listededir) ve isteğe bağlı bilgisayar taramasının veya bilgisayarınızdaki Gerçek zamanlı dosya sistemi korumasının tarama hızını geliştireceğinden tarama dışında tutulur.

Kullanıcı sayısı - Belirli bir uygulamayı kullanan kullanıcıların sayısı. Bu bilgiler <%ELG%> teknolojisiyle toplanır.

Laboratuvarı'na göndermek için Örneği analiz için gönder özelliğini kullanın. Dosyanın kötü amaçlı bir uygulama olduğu belirlenirse, bu dosyanın algılanması kısa bir süre içinde çıkarılacak olan Virüs İmza Veri Tabanı

güncellemelerinden birine eklenir.

Uygulama adı - Bu işlemin ait olduğu programa verilen ad.

En alttaki belirli uygulama tıklatıldığında, pencerenin altında aşağıdaki bilgiler görünür:

Yol - Bilgisayarınızdaki bir uygulamanın konumu.

Boyut - kB (kilobayt) veya MB (megabayt) cinsinden dosya boyutu.

Açıklama - İşletim sistemindeki açıklamaya dayalı dosya özellikleri.

Şirket - Satıcının veya uygulama işleminin adı.

Sürüm - Uygulama yayımcısından gelen bilgiler.

Ürün - Uygulama adı ve/veya ticari ad.

Oluşturulma tarihi - Uygulamanın oluşturulduğu tarih ve saat.

Değiştirilme tarihi - Uygulamanın değiştirildiği son tarihve saat.

NOT

Ayrıca bilinirlik, çalışan programlar/işlemler gibi davranmayan dosyalar için de denetlenebilir ; denetlemek istediğiniz dosyaları işaretleyip sağ tıklatın ve içerik menüsünden Gelişmiş seçenekler > Dosya Bilinirliğini <%ELG

%> Kullanarak Denetle seçeneğini belirleyin.

3.7.2 Aktivite izleme

Halihazırdaki Dosya sistemi etkinliğini ve Posta sunucusu etkinliğini grafik biçiminde görmek için, Araçlar > Etkinliği izle'yi tıklatın. Grafiğin en alt kısmında, Dosya sistemi etkinliğini seçili zaman aralığına gerçek zamanlı olarak

kaydeden bir zaman çizelgesi yer alır. Güncellemelerin sıklığını değiştirmek için Yenileme hızı açılır menüsünü kullanın.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

1 saniye - Grafik her saniye yenilenir ve zaman çizelgesi son 10 dakikayı kapsar.

1 dakika (son 24 saat) - Grafik her dakika yenilenir ve zaman çizelgesi son 24 saati kapsar.

1 saat (geçen ay) - Grafik her saat yenilenir ve zaman çizelgesi son ayı kapsar.

1 saat (geçen ay) - Grafik her saat yenilenir ve zaman çizelgesi seçili ayı kapsar. Başka bir seçim yapmak için Ayı değiştir düğmesini tıklatın.

Dosya sistemi etkinlik grafiği öğesinin dikey ekseni, okunan verilerin (mavi) ve yazılan verilerin (kırmızı) miktarlarını temsil eder. Her iki değer de kB (kilobayt)/MB/GB cinsinden verilir. Grafiğin aşağısındaki göstergede okunan

verilerin veya yazılan verilerin üzerine fareyi getirirseniz, grafik yalnızca o etkinlik türünün verilerini görüntüler.

3.7.2.1 Zaman dilimi seçimi

Dosya sistemi etkinliğini veya Posta sunucu etkinliğini görmek istediğiniz ayı (ve yılı) (grafikte).

3.7.3 Koruma istatistikleri

ESET Mail Security ürününün koruma modülleriyle ilgili istatistik verilerine ait grafiği görüntülemek için, Araçlar >

Koruma istatistikleri'ni tıklatın. Karşılık gelen grafiği ve göstergeyi görüntülemek için, açılır menüsünden istediğiniz koruma modülünü seçin. Grafikteki bir öğe için verileri görüntülemek istediğinizde göstergede farenizle söz konusu öğenin üzerine gelin.

Aşağıdaki istatistik grafikleri kullanılabilir:

Antivirus ve antispyware koruması - Etkilenen ve temizlenen nesne sayısını görüntüler.

Dosya sistemi koruması - Yalnızca okunan veya dosya sistemine yazılan nesneleri görüntüler.

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 52-59)