4.1.5.1.1.2 Kural eylemi

E- postayı klasöre taşı - Etkilenen e-postalar belirtilen klasöre otomatik olarak taşınır

4.5 Aygıt denetimi

4.6.5 ERA tarama hedefleri

Bu işlev, ESET Remote Administrator ürününün Sunucu Taraması İstemci görevini ESET Mail Security yazılımına sahip bir sunucuda çalıştırırken uygun İsteğe Bağlı veri tabanı tarama hedeflerini kullanmasına olanak sağlar.

Hedef listesi oluştur işlevini etkinleştirdiğinizde, ESET Mail Security halihazırda kullanılabilir olan veri tabanı tarama hedeflerinin bir listesini oluşturur. Bu liste, dakika olarak belirlenen Güncelleme süresi'ne uygun şekilde, belirli aralıklarla oluşturulur. ERA, Sunucu Taraması İstemci görevini çalıştırmak istediğinde listeyi toplar ve söz konusu sunucuda İsteğe bağlı veri tabanı taraması için taranacak hedefleri seçmenize olanak sağlar.

4.6.6 Günlük dosyaları

Bu bölüm, ESET Mail Security günlük kaydının yapılandırmasını değiştirmenize olanak sağlar. Belirli bir özelliği devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için düğmeleri kullanabilirsiniz. Gerçek günlük kaydını başlatmak için ana menü >

Ayarlar > Araçlar'da, ürün düzeyinde genel tanı amaçlı günlüğe kaydetme özelliğini açmanız gerekir. Günlüğe

kaydetme özelliğinin kendisi açıldıktan sonra, ESET Mail Security bu bölümde etkinleştirilmiş olan özelliklere uygun olarak ayrıntılı günlükleri toplar. Tüm kayıtlar Olaylar günlüğüne yazılır ( C:\ProgramData\ESET\ESET Mail Security

\Logs\warnlog.dat) ve Günlük dosyaları görüntüleyicisinde görülebilir.

Günlük kayıtları

Posta aktarım hatalarını günlüğe kaydet - Bu seçenek etkinleştirilirse ve posta aktarım katmanında sorunlar oluşursa, hata iletileri Olaylar günlüğüne yazılır.

Posta aktarımı özel durumlarını günlüğe kaydet - Posta aktarım katmanında herhangi bir özel durum varsa, bununla ilgili ayrıntılar Olaylar günlüğüne yazılır.

Tanı amaçlı günlüğe kaydetme

Veri tabanı koruması tanı amaçlı günlüğe kaydetme Posta aktarımı tanı amaçlı günlüğe kaydetme

İsteğe bağlı veri tabanı taraması tanı amaçlı günlüğe kaydetme

Tanı amaçlı günlüğe kaydetme - Gerektiğinde, Küme Tanı Amaçlı günlüğe kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için düğmeyi kullanabilirsiniz. Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir. Başka bir ifadeyle, Küme

için eski günlükleri otomatik olarak siler.

(günden) eski kayıtları otomatik olarak sil alanında belirtilen günden daha eski günlük girişleri otomatik olarak silinir.

Günlük boyutu aşılırsa eski kayıtları otomatik olarak sil - Günlük boyutu Maks. günlük boyutunu [MB] aştığında eski günlük kayıtları Azaltılmış günlük boyutuna [MB] ulaşılana kadar silinir.

Otomatik olarak silinen kayıtları yedekle - Otomatik olarak silinen günlük kayıtları ve dosyalar, belirtilen dizine yedeklenir ve isteğe bağlı olarak ZIP dosyaları biçiminde sıkıştırılır.

Tanı amaçlı günlükleri yedekle - Otomatik olarak silinen tanı amaçlı günlükler yedeklenir. Etkinleştirilmezse tanı amaçlı günlük kayıtları yedeklenmez.

Yedekleme klasörü - Günlük yedeklemelerinin depolanacağı klasör. Günlük yedeklemelerinin ZIP kullanılarak sıkıştırılmasını etkinleştirebilirsiniz.

Günlük dosyalarını otomatik olarak optimize et - Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bölümlere ayırma yüzdesi Kullanılmayan kayıt sayısı şu değeri aşarsa (%): alanında belirtilen değerden daha yüksekse günlük dosyaları otomatik olarak birleştirilir.

Günlüklerin birleştirilmesi işlemini başlatmak için Günlük dosyalarını optimize et seçeneğini tıklatın. Tüm boş günlük girişleri performansı ve günlük işleme hızını artırmak için silinir. Bu iyileştirme, özellikle çok sayıda giriş içeren günlüklerde belirgin olarak gözlenir.

Günlük dosyaları'ndan başka bir dosya biçiminde günlükleri depolamayı etkinleştirmek için Metin protokolünü etkinleştir'i açın:

Hedef dizin - Günlük dosyalarının depolanacağı dizin (yalnızca Text/CSV için geçerlidir). Her günlük bölümünün önceden tanımlı dosya adına sahip kendi dosyası vardır (örneğin, günlükleri depolamak için düz metin dosya biçimi

Tüm günlük dosyalarını sil - Tür açılır menüsünde halihazırda seçili olan tüm depolanan günlükleri siler.

4.6.6.1 Günlük filtreleme

Günlükler önemli sistem olaylarıyla ilgili bilgileri depolar. Günlük filtreleme özelliği, belirli bir olay türü hakkındaki kayıtları görüntülemenize olanak sağlar.

Metin bul alanına arama sözcüğünü girin. Aramanızı detaylandırmak için Sütunlarda ara açılır menüsünü kullanın.

Kayıt türleri - Açılır menüden bir veya daha fazla kayıt günlüğü türü seçin:

Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Hatalar - "Dosya indirme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hataları günlüğe kaydeder (antivirus koruması başlatılırken oluşan hata gibi).

Zaman dilimi - Görüntülenmesini istediğiniz sonuçların ait olduğu zaman dilimini tanımlayın.

Yalnızca tam sözcükleri eşleştir - Daha hassas sonuçlar için belirli tam sözcükleri aramak istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

Büyük-küçük harf duyarlı - Filtreleme sırasında büyük veya küçük harf kullanmak sizin için önemliyse bu seçeneği etkinleştirin.

4.6.6.2 Günlükte bulma

Günlük filtrelemesine ek olarak, Günlük dosyalarında arama yapabilirsiniz ve bu işlevi günlük filtrelemesinden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Günlüklerde belirli kayıtları ararken bu özellik faydalı olur. Günlük filtrelemesi gibi arama özelliği de, özellikle çok sayıda kayıt olduğunda aradığınız bilgileri bulmanıza yardımcı olur.

Arama işlevini günlükte kullanırken, belirli bir dizeyi yazarak Metin bulabilir, sütunu filtrelemek için açılır menüde Sütunlarda ara işlevini kullanabilir, Kayıt türlerini seçebilir ve yalnızca belirli bir zaman dilimine ait kayıtları aramak için Zaman dilimi ayarlayabilirsiniz. Belirli arama seçeneklerini belirlediğinizde, Günlük dosyaları penceresinde yalnızca ilgili kayıtlar (söz konusu arama seçeneklerine uygun olarak) aranır.

Metin bul: Bir dize yazın (kelime veya kelimenin bir bölümü). Yalnızca bu dizeyi içeren kayıtlar bulunur. Diğer kayıtlar atlanır.

Sütunlarda ara: Arama yaparken hangi sütunların dikkate alınacağını seçin. Arama için kullanılmak üzere bir veya daha fazla sütun seçebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm sütunlar seçilidir:

Saat

Taranan klasör Olay

Kullanıcı

Kayıt türleri: Açılır menüden bir veya daha fazla kayıt günlüğü türü seçin:

Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Hatalar - "Dosya indirme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hataları günlüğe kaydeder (antivirus koruması başlatılırken oluşan hata gibi).

Zaman dilimi:Görüntülenmesini istediğiniz sonuçların ait olduğu zaman dilimini belirtin.

Belirtilmedi (varsayılan) - Arama, zaman diliminde değil, tüm günlükte yapılır.

Son gün Geçen hafta Geçen ay

Zaman dilimi - Yalnızca belirli bir zaman dilimine ait kayıtları aramak tam zaman dilimini (tarih ve saat) belirtebilirsiniz.

Yalnızca tam kelimelerle eşleştir - Yalnızca Nedir metin kutusundaki dizeyle tam kelime olarak eşleşen kayıtları bulur.

Büyük-küçük harf hassasiyetiyle eşleştir - Yalnızca Nedir metin kutusundaki dizenin tam yazılışıyla eşleşen kayıtları bulur.

Yukarı doğru ara - Bulunulan konumun yukarısında arama yapar.

Arama seçeneklerinizi yapılandırdıktan sonra aramayı başlatmak için Bul öğesini tıklatın. Arama, ilk eşleşen kaydı bulduğunda durur. Diğer kayıtları görmek için yeniden Bul öğesini tıklatın. Günlük dosyaları, bulunduğunuz konumdan (vurgulanan kayıt) başlayarak yukarıdan aşağıya doğru aranır.

4.6.7 Proxy sunucu

Büyük LAN ağlarında, bilgisayarınızın İnternet'e bağlantısı proxy sunucu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu durumda, aşağıdaki ayarların tanımlanması gerekir. Aksi takdirde, program kendini otomatik olarak güncelleyemez. ESET Mail Security içinde proxy sunucu ayarları Gelişmiş ayarlar ağacındaki iki farklı bölümde kullanılabilir.

Öncelikle proxy sunucu ayarları Araçlar > Proxy sunucu öğesi altında Gelişmiş ayarlar'da yapılandırılabilir. Proxy sunucunun bu düzeyde belirtilmesi, tüm ESET Mail Security için genel proxy sunucu ayarlarını belirler. Buradaki parametreler İnternet bağlantısının gerekli olduğu tüm modüller tarafından kullanılır.

Bu düzey için proxy sunucu ayarını belirlemek üzere Proxy sunucu kullan anahtarını açık konumuna getirin ve ardından Proxy sunucu alanına proxy sunucu adresini ve proxy sunucunun Bağlantı noktası numarasını girin.

Proxy sunucu ile iletişim, kimlik doğrulaması gerektiriyorsa Proxy sunucu kimlik doğrulaması gerektirir anahtarını açık konumuna getirin ve ilgili alanlara geçerli Kullanıcı adı ve Parolayı girin. Proxy sunucu ayarlarını otomatik olarak algılamak ve doldurmak için Algıla düğmesini tıklatın. Internet Explorer'da belirtilen parametreler kopyalanır.

NOT

Bu özellik kimlik doğrulama bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) alamaz; bunların sizin tarafınızdan sağlanması gerekir.

Proxy sunucu ayarları, Gelişmiş güncelleme ayarlarından (Gelişmiş ayarlar > Güncelle > HTTP Proxy'si içinden, Proxy modu açılır menüsünden Proxy sunucu aracılığıyla bağlantı öğesini seçerek) da yapılabilir. Bu ayar belirli güncelleme profili için geçerlidir ve virüs imza güncellemelerini çoğu zaman farklı konumlardan alan dizüstü bilgisayarlar için önerilir. Bu ayar hakkında daha fazla bilgi için Gelişmiş güncelleme ayarları bölümüne bakın.

Belgede ESET MAILSECURITY. Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (sayfa 195-199)