şekilde kimlik doğrulaması yapılmalıdır.

· Ağ kısıtlamaları (yalnızca Windows XP) – Tüm seçilen genel kısıtlamalar yerine getirilmelidir.

Ağ tanımı

Ağ tanımı, yerel ağ bağdaştırıcısı parametreleri temelinde gerçekleştirilir. Tüm seçilen parametreler, etkin ağ bağlantılarının gerçek parametreleriyle karşılaştırılır. IPv4 ve IPv6 adreslerine izin verilir.

Ağ kimlik doğrulaması

Ağ kimlik doğrulaması ağdaki belirli bir sunucuyu arar ve bu sunucunun kimliğini doğrulamak için asimetrik

şifreleme (RSA) kullanır. Kimlik doğrulaması yapılan ağın adı kimlik doğrulama sunucu ayarlarında belirlenen bölge adıyla eşleşmelidir. Ad, büyük/küçük harf duyarlıdır. Özel sunucu anahtarına karşılık gelen bir sunucu adı, sunucu dinleme bağlantı noktası ve ortak anahtar belirleyin (bkz. Ağ kimlik doğrulaması - Sunucu yapılandırması). Sunucu adı; IP adresi, DNS veya NetBios adı biçiminde girilebilir ve ardından anahtarın sunucudaki konumunu belirten bir yol gelebilir (örneğin, sunucu_adi_/dizin1/dizin2/kimlikdogrulamasi). Kullanılacak alternatif sunucuları, noktalı virgülle

· PEM şifrelenmiş ortak anahtarı (.pem), bu anahtar ESET Kimlik Doğrulama Sunucusu kullanılarak oluşturulabilir ( Ağ kimlik doğrulaması - Sunucu yapılandırması bölümüne bakın).

· Şifrelenmiş ortak anahtar

· Ortak anahtar sertifikası (.crt)

Ayarlarınızı sınamak için Sına seçeneğine tıklatın. Kimlik doğrulama başarılı olursa Sunucu kimlik doğrulaması başarılı oldu bildirimi görüntülenir. Kimlik doğrulama düzgün biçimde yapılandırılmamışsa aşağıdaki hata iletilerinden biri görüntülenir:

Sunucu kimlik doğrulaması başarısız oldu. Geçersiz veya eşleşmeyen imza.

Sunucu imzası, girilen ortak anahtar ile eşleşmez.

Sunucu kimlik doğrulaması başarısız oldu. Ağ adı eşleşmiyor.

Yapılandırılan ağ adı, kimlik doğrulama sunucusu bölge adına karşılık gelmiyor. Her iki adı da inceleyin ve aynı olduğundan emin olun.

Sunucu kimlik doğrulaması başarısız oldu. Sunucudan gelen yanıt yok ya da geçersiz.

Sunucu çalışmıyorsa veya sunucuya erişilemiyorsa yanıt alınmaz. Başka bir HTTP sunucusu belirlenen adreste çalışıyorsa geçersiz bir yanıt alınabilir.

Geçersiz ortak anahtar girildi.

Girdiğiniz ortak anahtar dosyasının bozuk olmadığından emin olun.

Ağ kısıtlamaları

(sadece Windows XP için)

Modern işletim sistemlerinde (Windows Vista ve sonraki), her ağ bağdaştırıcı kendi güvenilir bölgesine ve etkin güvenlik duvarı profiline sahiptir. Maalesef bu düzen Windows XP'de desteklenmez. Bu nedenle tüm ağ

bağdaştırıcıları her zaman aynı güvenilir bölgeyi ve etkin güvenlik duvarı profilini paylaşır. Makine aynı anda birden çok ağa bağlandığında potansiyel bir güvenlik riski oluşabilir. Böyle bir durumda güvenilir olmayan ağ trafiği, diğer bağlı ağ için yapılandırılan güvenilir bölgeyi ve güvenlik duvarı profilini kullanarak değerlendirilebilir. Herhangi bir güvenlik riskini en aza indirmek için, başka bir ağ bağlıyken (güvenilmeyen olabilir) bir ağ yapılandırmasının genel olarak kullanılmasını engellemek üzere aşağıdaki kısıtlamaları kullanabilirsiniz.

Windows XP'de, aşağıdaki kısıtlamalardan en az biri etkinleştirilmedikçe ve uygulanmadıkça bağlı ağ ayarları (güvenilir bölge ve güvenlik duvarı profili) genel olarak geçerli olur:

a. Yalnızca bir bağlantı aktif b. Kablosuz bağlantı kurulmadı

c. Güvenli olmayan kablosuz bağlantı kurulmadı

4.3.5.2 Ağ kimlik doğrulaması - Sunucu yapılandırması

Kimlik doğrulama süreci, kimlik doğrulaması yapılacak ağa bağlı olan herhangi bir bilgisayar/sunucu tarafından yürütülebilir. Bir istemci ağa bağlanmak üzere her girişimde bulunduğunda kimlik doğrulaması için her zaman erişilebilir durumda olan bir bilgisayara/sunucuya ESET Authentication Server uygulamasının yüklenmesi gerekir.

ESET Authentication Server uygulamasının yükleme dosyası ESET'in web sitesinden indirilebilir.

ESET Authentication Server uygulamasını yükledikten sonra, bir iletişim penceresi görüntülenir (Başlat > Programlar

> ESET > ESET Authentication Server öğelerini tıklatarak uygulamaya erişebilirsiniz).

Kimlik doğrulama sunucusunu yapılandırmak için kimlik doğrulama bölgesi adını, sunucu dinleme bağlantı noktasını (varsayılan 80'dir), ortak ve özel anahtar çiftinin depolanacağı konumu girin. Ardından, kimlik doğrulama işleminde kullanılacak ortak ve özel anahtarı oluşturun. Özel anahtar sunucuda kalırken; ortak anahtarın, güvenlik duvarı ayarlarında bölge ayarlama sırasında istemci tarafında Bölge kimlik doğrulama bölümünde alınması gerekir.

Daha fazla bilgi için şu ESET Bilgi Bankası makalesini okuyun.

4.3.6 Günlüğe kaydetme

ESET Smart Security Premium Güvenlik duvarı, tüm önemli olayları ana menüden doğrudan görüntülenebilen bir günlük dosyasına kaydeder. Araçlar > Diğer araçlar > Günlük dosyaları'nı tıklatıp Günlük açılır menüsünden Güvenlik duvarı seçeneğini belirleyin.

Günlük dosyaları hataları algılamak ve sistemdeki sızıntıları ortaya çıkarmak için kullanılabilir. ESET Güvenlik duvarı günlükleri aşağıdaki verileri içerir:

· Olayın tarih ve saati

· Olayın adı

· Kaynak

· Hedef ağ adresi

· Ağ iletişim protokolü

· Uygulanan kural veya tanımlanmışsa solucanın adı

· İlgili uygulama

· Kullanıcı

Bu verilerin ayrıntılı analizi, sistem güvenliğini aşma girişimlerinin algılanmasına yardımcı olabilir. Başka birçok etken olası güvenlik risklerine işaret eder ve bunların etkilerini en aza indirmenize olanak tanır: bilinmeyen konumlardan sıklıkla bağlantı kurulması, birden çok bağlantı kurma girişimi, iletişim kuran bilinmeyen uygulamalar veya olağan dışı bağlantı noktası numaralarının kullanılması.

4.3.7 Bağlantı kurma - algılama

Güvenlik duvarı yeni oluşturulan her ağ bağlantısını algılar. Etkin güvenlik duvarı modu yeni kuralda hangi eylemlerin gerçekleştirileceğini belirler. Otomatik mod veya İlke tabanlı mod etkinse, Güvenlik duvarı, kullanıcı etkileşimi olmadan önceden tanımlı eylemleri gerçekleştirir.

Etkileşimli mod, yeni ağ bağlantısının algılandığını bildiren, bağlantıyla ilgili ayrıntılı bilgilerle desteklenen bir bilgi penceresi görüntüler. Bağlantıya izin verebilir veya bağlantıyı reddedebilirsiniz (engelleme). İletişim penceresinde aynı bağlantıya sürekli izin veriyorsanız, bağlantı için yeni bir kural oluşturmanızı öneririz. Bunu yapmak için, Kuralı oluştur ve sürekli olarak hatırla seçeneğini belirleyip eylemi Güvenlik duvarı için yeni kural olarak kaydedin.

Güvenlik duvarı daha sonra aynı bağlantıyı tanıdığında kullanıcı etkileşimi gerektirmeden varolan kuralı uygular.

Yeni kural oluştururken lütfen dikkatli olun ve yalnızca güvenli olduğunu bildiğiniz bağlantılara izin verin. Tüm bağlantılara izin verilirse, Güvenlik duvarı amacını yerine getirmekte başarısız olur. Şunlar, bağlantılar için önemli parametrelerdir:

· Uzak taraf – Yalnızca güvenilir ve bilinen adreslere bağlanmaya izin verin.

· Yerel uygulama – Bilinmeyen uygulama ve işlemlere bağlantı yapılmasına izin verilmesi önerilmez.

· Bağlantı noktası numarası - Genel bağlantı noktaları (örn., web trafiği, bağlantı noktası numarası 80) üzerindeki iletişime normal şartlarda izin verilmesi gerekir.

Çoğalabilmek için, bilgisayar sızıntıları sıkça uzak sistemlere yayılmaya yardımcı olmaları için Internet'i ve gizli bağlantıları kullanır. Kurallar doğru yapılandırılmışsa, Güvenlik duvarı çeşitli kötü amaçlı kod saldırılarına karşı korunmak için yararlı bir araca dönüşür.

4.3.8 ESET Kişisel güvenlik duvarı ile sorunları çözme

ESET Smart Security Premium yüklüyken bağlantı sorunları yaşarsanız ESET Güvenlik Duvarı'nın bu soruna neden olup olmadığını belirlemenin çeşitli yolları vardır. Ayrıca ESET Güvenlik Duvarı bağlantı sorunlarını çözmek için yeni kurallar veya özel durumlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ESET Güvenlik duvarı ile ilgili sorunları çözmeye yardımcı olması için aşağıdaki konulara bakın:

· Sorun giderme sihirbazı

· Günlüğe kaydetme ve günlükten kurallar ve özel durumlar oluşturma

· Güvenlik duvarı bildirimlerinden özel durumlar oluşturma

· Gelişmiş PCAP günlük kaydı

· Protokol filtreleme ile sorunları çözme

4.3.8.1 Sorun giderme sihirbazı

Sorun giderme sihirbazı; tüm engellenen bağlantıları sessizce izler ve belirli uygulamalar veya aygıtlar ile ilgili güvenlik duvarı sorunlarını düzeltmek üzere sorun giderme işlemi uygulamanız sırasında sizi yönlendirir. Ardından sihirbaz, onaylamanız durumunda uygulanacak yeni bir kural kümesi önerir. Sorun giderme sihirbazı, Ayarlar > Ağ koruması altındaki ana menüde bulunabilir.

4.3.8.2 Günlüğe kaydetme ve günlükten kurallar ve özel durumlar oluşturma

Varsayılan olarak, ESET Güvenlik duvarı tüm engellenen bağlantıları günlüğe kaydetmez. Kişisel güvenlik duvarı tarafından nelerin engellendiğini görmek istiyorsanız Araçlar > Tanılama > Güvenlik Duvarı gelişmiş günlük kaydını etkinleştir altındaki Gelişmiş ayarlar'da günlük kaydını etkinleştirin. Günlükte, Güvenlik duvarının engellemesini istemediğiniz şeyler görürseniz söz konusu öğeyi sağ tıklatarak ve Gelecekte benzer olayları engelleme seçeneğini belirleyerek buna ilişkin bir kural veya IDS özel durumu oluşturabilirsiniz. Lütfen tüm engellenen bağlantılar günlüğünün binlerce öğe içerebileceğini ve bu günlükte belirli bir bağlantıyı bulmanın zor olabileceğini unutmayın.

Sorununuzu çözdükten sonra günlüğe kaydetmeyi kapatabilirsiniz.

Günlük hakkında daha fazla bilgi için bkz. Günlük dosyaları. NOT

Güvenlik duvarının belirli bağlantıları engellediği sırayı görmek için günlüğe kaydetmeyi kullanın. Ayrıca günlükten kural oluşturma, tam olarak istediğinizi yapan kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

4.3.8.2.1 Günlükten kural oluşturma

ESET Smart Security Premium ürününün yeni sürümü günlükten bir kural oluşturmanıza olanak tanır. Ana menüden Araçlar > Diğer araçlar > Günlük dosyaları seçeneğini tıklatın. Açılır menüden Güvenlik duvarı öğesini seçin,

istediğiniz günlük girişini sağ tıklatın ve içerik menüsünden Gelecekte benzer olayları engelleme öğesini seçin. Yeni kuralınızı görüntüleyen bir bildirim penceresi açılır.

Günlükten yeni kurallar oluşturmaya izin vermek için, ESET Smart Security Premium aşağıdaki ayarlarla yapılandırılmalıdır:

· Minimum günlük ayrıntı düzeyini Gelişmiş ayarlar (F5) > Araçlar > Günlük dosyaları bölümünde Tanılama olarak ayarlayın,

· Gelişmiş ayarlar (F5) > Güvenlik duvarı > IDS ve gelişmiş seçenekler > Sızıntı algılama bölümünde Güvenlik boşluklarına karşı gelen saldırılar için de bildirim göster seçeneğini etkinleştirin.

4.3.8.3 Kişisel güvenlik duvarı bildirimlerinden özel durumlar oluşturma

ESET Güvenlik duvarı kötü amaçlı ağ etkinliği algıladığında olayı açıklayan bir bildirim penceresi görüntülenir. Bu bildirim, olay hakkında daha fazla bilgi edinebilmenizi ve isterseniz, bu olay için özel durum ayarlayabilmenizi sağlayacak bir bağlantı içerir.

NOT

Bir ağ uygulaması veya aygıt ağ standartlarını doğru şekilde uygulamazsa tekrarlanan güvenlik duvarı IDS bildirimlerini tetikleyebilir. ESET Güvenlik duvarının bu uygulamayı veya aygıtı algılamasını engellemek için doğrudan bir özel durum oluşturabilirsiniz.

4.3.8.4 Gelişmiş PCAP günlük kaydı

Bu özellik ESET müşteri desteği için daha karmaşık günlük dosyası sağlamayı amaçlar. Büyük bir günlük dosyası oluşturabileceğinden ve bilgisayarınızı yavaşlatabileceğinden bu özelliği yalnızca ESET müşteri desteği tarafından istendiğinde kullanın.

1. Gelişmiş ayarlar > Araçlar > Tanılama'ya giderek Güvenlik duvarı gelişmiş günlük kaydını etkinleştir seçeneğini etkinleştirin.

2. Karşılaştığınız sorunu yeniden üretmeye çalışın.

3. Gelişmiş PCAP günlük kaydını devre dışı bırakın.

4. PCAP günlük dosyası tanılama bellek dökümlerinin oluşturulduğu dizinde bulunabilir:

· Microsoft Windows Vista veya üzeri

C:\ProgramData\ESET\ESET Smart Security Premium\Diagnostics\

· Microsoft Windows XP

C:\Documents and Settings\All Users\...

4.3.8.5 Protokol filtreleme ile sorunları çözme

Tarayıcınız veya e-posta istemciniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız ilk adım bu sorunun protokol filtrelemeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemektir. Bunu yapmak için gelişmiş ayarlar içinden uygulama protokolü filtrelemeyi geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin (işiniz bittikten sonra tekrar açmayı unutmayın, aksi takdirde tarayıcınız ve e-posta istemciniz korunmasız kalır). Sorun, devre dışı bıraktıktan sonra ortadan kalkarsa burada genel sorunların bir listesini ve bunları çözmenin yollarını bulabilirsiniz:

Belgede KULLANICI KILAVUZU. (11.0 ve üstü ürün sürümlerine yöneliktir) Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 (sayfa 77-82)