E-posta konusuna metin ekle – İstenmeyen posta olarak sınıflandırılmış iletilerin konu satırına özel bir önek dizesi eklemenizi sağlar. Varsayılan "[SPAM]" metnidir.

İletileri istenmeyen posta klasörüne taşı – Etkinleştirildiğinde, istenmeyen posta iletileri varsayılan önemsiz e-posta klasörüne taşınır; ayrıca istenmeyen e-posta değil olarak tekrar sınıflandırılan iletiler de gelen kutusuna taşınır.

Bir e-posta iletisini sağ tıklatıp bağlam menüsünden ESET Smart Security Premium öğesini seçtiğinizde geçerli seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz.

Kullanılacak klasör – Bu seçenek istenmeyen postayı kullanıcı tarafından tanımlanan bir klasöre taşır.

İstenmeyen posta iletilerini okundu olarak işaretle – İstenmeyen postaları okundu olarak otomatik işaretlemek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu, dikkatinizi "temiz" iletilere vermenize yardımcı olur.

Yeniden sınıflandırılan iletiyi okunmadı olarak işaretle - Başlangıçta istenmeyen posta olarak sınıflandırılan, ancak daha sonra “temiz" olarak işaretlenen iletiler okunmadı olarak görüntülenir.

Spam puanı günlük kaydı

– ESET Smart Security Premium Antispam motoru, taranan her iletiye bir istenmeyen posta puanı atar. İleti antispam günlüğüne (ESET Smart Security Premium > Araçlar > Günlük dosyaları > Antispam koruması) kaydedilir.

· Yok – Antispam taramasındaki puan günlüğe kaydedilmez.

· İstenmeyen posta olarak tekrar sınıflandırıldı ve işaretlendi – İSTENMEYEN POSTA olarak işaretlenen iletiler için istenmeyen posta puanının kaydedilmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

· Tümü - Tüm iletiler, günlüğe istenmeyen posta puanıyla kaydedilir.

NOT

Önemsiz e-posta klasöründe bir iletiyi tıklattığınızda Seçili iletileri İSTENMEYEN POSTA DEĞİL olarak tekrar sınıflandır öğesini seçebilirsiniz; böylece ileti gelen kutusuna taşınır. Gelen kutusunda isyenmeyen posta olduğunu düşündüğünüz bir iletiyi tıklattığınızda Seçili iletileri İSTENMEYEN POSTA olarak tekrar sınıflandır öğesini seçebilirsiniz; böylece ileti önemsiz e-posta klasörüne taşınır. Birden fazla ileti seçebilir ve eylemi aynı anda tümü için uygulayabilirsiniz.

NOT

ESET Smart Security Premium; Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail ve Windows Live Mail için Antispam korumasını destekler.

4.2.3 Protokol filtreleme

Uygulama protokolleri için antivirus koruması, tüm gelişmiş kötü amaçlı yazılım tarama tekniklerini sorunsuz bir şekilde bütünleştiren ThreatSense tarama altyapısı tarafından sağlanır. Protokol filtreleme, kullanılan İnternet tarayıcısından veya e-posta istemcisinden bağımsız olarak otomatik çalışır. Şifreli (SSL/TLS) ayarlarını düzenlemek için Web ve e-posta > SSL/TLS öğesine gidin.

Uygulama protokolü içerik filtresini etkinleştir – Protokol filtrelemeyi devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Birçok ESET Smart Security Premium bileşeninin (Web erişim koruması, E-posta protokolleri koruması, Kimlik Avı, Web Denetimi) bu seçeneğe bağlı olduğunu ve bu seçenek olmadan çalışmayacağını unutmayın.

Dışarıda bırakılan uygulamalar – Belirli uygulamaları protokol filtrelemesinin dışında bırakmanıza olanak tanır.

Protokol filtrelemenin uyumluluk sorunlarına neden olması durumunda bu yararlıdır.

Tarama dışında bırakılan IP adresleri – Belirli uzak adresleri protokol filtrelemesinin dışında bırakmanıza olanak tanır.

Protokol filtrelemenin uyumluluk sorunlarına neden olması durumunda bu seçenek yararlıdır.

Web ve e-posta istemcileri - Yalnızca Windows XP işletim sistemlerinde kullanılır. Kullanılan bağlantı noktası fark etmeksizin, tüm trafiğin protokol filtreleme ile filtreleneceği uygulamaları seçmenize olanak tanır.

4.2.3.1 Web ve e-posta istemcileri

NOT

Windows Vista Service Pack 1 ve Windows Server 2008'den itibaren, ağ iletişimini denetlemek için yeni Windows Filtreleme Platformu (WFP) mimarisi kullanılmaktadır. WFP teknolojisi özel izleme teknikleri kullandığından, Web ve e-posta istemcileri bölümü kullanılamaz.

Internet'te çok yüksek sayıda kötü amaçlı kod dolaştığından, Internet'te güvenli gezinmek bilgisayarı korumak açısından çok önemlidir. Web tarayıcısındaki güvenlik açıkları ve sahte bağlantılar kötü amaçlı kodların hiç farkında olunmadan sisteme girmesine yardımcı olur; ESET Smart Security Premium de bu nedenle web tarayıcı güvenliği üzerine odaklanmıştır. Ağa erişen tüm uygulamalar Internet tarayıcısı olarak işaretlenebilir. Onay kutusu iki durumda olabilir:

· Seçimi kaldırılmış – Uygulamaların iletişimine, yalnızca belirtilen bağlantı noktaları için filtre uygulanır.

· Seçili - İletişim (farklı bir bağlantı noktası ayarlanmış olsa da) daima filtrelenir.

4.2.3.2 Dışarıda bırakılan uygulamalar

Ağı algılayan belirli uygulamaları içerik filtreleme dışında bırakmak için bu uygulamaları listeden seçin. Seçili uygulamaların HTTP/POP3/IMAP iletişimi tehditlere karşı denetlenmeyecektir. Bu seçeneğin yalnızca, iletişimleri denetlendiğinde düzgün şekilde çalışmayan uygulamalar için kullanılmasını öneririz.

Çalışan uygulama ve hizmetler otomatik olarak burada olacaktır. Protokol filtreleme listesinde gösterilmeyen bir uygulamayı manuel olarak eklemek için Ekle seçeneğine tıklatın.

4.2.3.3 Dışarıda bırakılan IP adresleri

Listedeki girişler protokol içeriği filtreleme dışında bırakılır. Seçili adreslerden/adreslere HTTP/POP3/IMAP iletişimi tehditlere karşı denetlenmez. Bu seçeneği yalnızca güvenilir olduğu bilinen adresler için kullanmanızı öneririz.

Protokol filtreleme listesinde gösterilmeyen bir IP adresi/adres aralığı/uzak nokta alt ağını hariç bırakmak için Ekle seçeneğine tıklatın.

Seçili girişleri listeden kaldırmak için Kaldır seçeneğine tıklatın.

4.2.3.3.1 IPv4 adresi ekle

Bu, bir kuralın uygulandığı uzak noktanın IP adresini/adres aralığını/alt ağını eklemenize olanak sağlar. Internet Protokolü sürüm 4 eski sürümdür ancak hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tek adres – Kuralın uygulanacağı bilgisayarın IP adresini ekler (örneğin: 192.168.0.10).

Adres aralığı – Kuralın uygulanacağı IP aralığını (birkaç bilgisayarın) belirtmek için başlangıç ve bitiş IP adresini girin (örneğin 192.168.0.1'den 192.168.0.99'a).

Alt ağ - IP adresi ve maske tarafından tanımlanan alt ağ (bilgisayar grubu).

Örneğin 255.255.255.0, 192.168.1.0/24 önekinin ağ maskesidir. Bu da 192.168.1.1 - 192.168.1.254 adres aralığı anlamına gelir.

4.2.3.3.2 IPv6 adresi ekle

Bu, kuralın uygulandığı uzak noktanın IPv6 adresini/alt ağını eklemenize olanak sağlar. Bu, en yeni Internet protokolüdür ve eski 4 sürümünün yerini alır.

Tek adres – Kuralın uygulanacağı tek bir bilgisayarın IP adresini ekler (örneğin, 2001:718:1c01:16:214:22f f :f ec9:ca5).

Alt ağ – IP adresi ve maske tarafından tanımlanan alt ağ (bilgisayar grubu) (örneğin: 2002:c0a8:6301:1::1/64).

4.2.3.4 SSL/TLS

ESET Smart Security Premium SSL protokolü kullanan iletişimlerde tehditleri denetleyebilir. Güvenilir sertifikaları, bilinmeyen sertifikaları veya SSL korumalı iletişim denetimi dışında tutulan sertifikaları kullanan SSL korumalı iletişimleri incelemek için çeşitli tarama modlarını kullanabilirsiniz.

SSL/TLS protokolü filtrelemesini etkinleştir – Protokol filtrelemesi devre dışıysa program iletişimleri SSL üzerinden taramaz.

SSL/TLS protokolü filtreleme modu aşağıdaki seçeneklerde kullanılabilir:

Otomatik mod – Varsayılan mod sadece, web tarayıcıları ve e-posta istemcileri gibi ilgili uygulamaları tarar.

İletişimlerinin taranmasını istediğiniz uygulamaları seçerek bu modu geçersiz kılabilirsiniz.

Etkileşimli mod – Yeni bir SSL korumalı site girerseniz (bilinmeyen sertifikaya sahip), eylem seçimi iletişim kutusu görüntülenir. Bu mod tarama dışında tutulacak SSL sertifikaları / uygulamalar listesi hazırlayabilmenizi sağlar.

Otomatik mod – Denetim dışında bırakılan sertifikalar tarafından korunan iletişimler hariç tüm SSL korumalı iletişimleri taramak için bu seçeneği belirleyin. Bilinmeyen, imzalı bir sertifika kullanan yeni bir iletişim kurulduğunda, bilgilendirilmezsiniz ve iletişim otomatik olarak filtrelenir. Güvenilir olmayan sertifika sahibi olduğu halde güvenilir olarak işaretlenmiş (güvenilir sertifikalar listesindedir) bir sunucuya erişim sağladığınızda sunucuyla iletişime izin verilir ve iletişim kanalı içeriği filtrelenir.

SSL filtrelenmiş uygulamaların listesi – Belirli uygulamalar için ESET Smart Security Premium ürününün davranışını özelleştirmenizi sağlar.

Bilinen sertifikalar listesi – Belirli SSL sertifikaları için ESET Smart Security Premium davranışını özelleştirmenizi sağlar.

Güvenilir etki alanlarıyla iletişimi hariç tut – Etkinleştirildiğinde, güvenilir etki alanlarıyla iletişimler denetim dışı bırakılır. Etki alanı güvenilirliği tümleşik beyaz liste tarafından belirlenir.

Eski SSL v2 protokolünü kullanarak şifrelenmiş iletişimi engelle – SSL protokolünün önceki sürümü kullanılarak gerçekleştirilen iletişim otomatik olarak engellenir.

Kök sertifika

Kök sertifikayı bilinen tarayıcılara ekle – SSL iletişiminin tarayıcılarınızda/e-posta istemcilerinizde düzgün bir şekilde çalışması için ESET kök sertifikasının bilinen kök sertifikalar (yayımcılar) listesine eklenmesi önemlidir.

Etkinleştirildiğinde ESET Smart Security Premium, ESET kök sertifikasını bilinen tarayıcılara (örneğin, Opera ve Firefox) otomatik olarak ekler. Sistem sertifika deposunu kullanan tarayıcılar için, sertifika otomatik olarak eklenir (örneğin, Internet Explorer).

Sertifikayı desteklenmeyen tarayıcılara uygulamak için Sertifikayı Görüntüle > Ayrıntılar > Dosyaya Kopyala...

öğelerine tıklatıp el ile tarayıcıya aktarın.

Belgede KULLANICI KILAVUZU. (11.0 ve üstü ürün sürümlerine yöneliktir) Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 (sayfa 62-65)