• Sonuç bulunamadı

PKK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 3 KÜRTÇÜLÜK FAALİYETLERİ VE PKK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ

3.6. Abdullah ÖCALAN’ın Sosyo-Politik Özgeçmiş

Asıl doğum tarihini bilmese de 1947 veya 1949 arasında olabileceğini belirten Abdullah Öcalan181, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinin Ömerli Köyü’nde, yoksul bir ailenin 4’ü kız, 3’ü erkek 7 çocuğundan birisi olarak dünyaya gelmiştir.182

Sorunlu bir çocukluk dönemi geçiren Öcalan, ailesiyle sürekli bir çatışma içerisinde olmuştur. 21 Aralık 1992 tarihinde Lazkiye’de yaptığı bir konuşmasında, köylünün gözü önünde babasıyla kavga ettiğini, daha sonra eve gidip babasının cüzdanından para çaldığını belirterek, çocukluğunun ne kadar sorunlu geçtiğinin bir örneğini vermiştir. Yine Öcalan aynı konuşmasında, babasının Ermeni dostu olduğunu ve babasının bu özelliğinin kendisine geçtiğini itiraf etmiştir.183

Öcalan, 1966 yılında yatılı olarak Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ne girdi. 1969 yılında bu okuldan mezun olan Öcalan, okul yıllarında namaz kıldığını, milliyetçi, dinci toplantılara ve Necip Fazıl Kısakürek’in bazı konferanslarına katıldığını belirtmiştir. Marksist-Leninist solcu ideoloji ile ilgili 1969 yılında araştırmalarına başladığını ifade etmiştir.184

1969-70 yılları arasında Diyarbakır’da tapu memurluğuna başladıktan sonra, 1970-1971 yılları arasında bu görevini İstanbul Bakırköy ‘de sürdürmüştür. Bu sıralarda

178 BALLI, Rafet; Kürt Dosyası, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993, s.205 179 DEMİREL, Emin; a.g.e., s.117

180 DENKER, M.Sami; a.g.e., s.140

181 BİRAND, Mehmet Ali; Ropörtaj, Milliyet Gazetesi, 16-18 Haziran 1988. 182 BALLI, Rafet; a.g.e., s.202

183 www.pkkgercegi.net, Abdullah ÖCALAN Gerçeği, 17.07.2006 184 BALLI, Rafet; a.g.e., s.202-203

43

üniversite sınavlarına hazırlanmak için dershaneye gitmiştir. 1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Öcalan, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçiş yaparak öğrenimini burada sürdürmüştür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken, 31 Mart 1972 tarihinde Doğu Perinçek’in liderliğindeki “Türkiye İhtilalci Komünist Partisi” tarafından yayınlanan “Şafak Bildirisi”’ni üniversitede dağıtmak suçuyla tutuklanmıştır. Öcalan bu suçtan dolayı 3 ay hapis cezası almıştır.185

Bu dönemde Çayan’cı düşünceleriyle dikkat çeken Öcalan, çevresindekilere bu düşüncelerini aktararak PKK’yı kurmak için çalışmalara başlamıştır.186

24 Mayıs 1978 tarihinde Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencisi Kesire Yıldırım ile evlenen Öcalan,187 27 Kasım 1978 tarihinde yaptığı bir toplantıyla PKK’yı kurduğunu ilan etmiştir. Bu toplantıda PKK’nın genel sekreterliğine seçilen Öcalan,188 yakalanana kadar bu görevini sürdürmüştür. 1979 yılında örgütsel faaliyetlerini daha rahat yürütebilmesi gerekçesiyle yurt dışına çıkmıştır. O günden yakalandığı döneme kadar genellikle Lübnan ve Suriye’de bulunmuştur.189

Örgüt liderliği döneminde örgüt elemanlarına karşı sergilediği tutumlarla, bir davranış bozukluğu yaşadığı gözlemlenmektedir. Örgüt üyelerine, hata yapsalar da yapmasalar da gönderdiği talimatlarda, kongre ve konferanslarda sadist bir tutum sergilemiştir.

Uzun yıllar PKK’nın içinde görev alan Can Deniz isimli bir şahıs, Öcalan’ın örgüt içinde güvenliği sağlamak bahanesiyle oluşturduğu bir grubun olduğunu, örgüt üyelerinin bu grubun varlığından dolayı Öcalan’ın arkasından en ufak düşüncelerini bile söylemekten korktuklarını ifade etmiştir.190

Konuşmalarında birçok kez Atatürk’ü aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasası’na hakaretlerde bulunmaktan çekinmeyen Öcalan, yakalandıktan sonraki yargılanmasında Atatürkçü olduğunu, şehit ailelerinden defalarca özür dilediğini ifade ederek ve af dileyerek, ne kadar korkak bir yapıya sahip olduğunu herkese göstermiştir.191

185 MUMCU, Uğur; a.g.e., s.6 186 MUMCU, Uğur; a.g.e., s.15 187 MUMCU, Uğur; a.g.e., s.16 188 BALLI, Rafet, a.g.e., s.203 189 BALLI, Rafet, a.g.e., s.203

190 www.pkkgercegi.net, a.g.m., 17.07.2006 191 www.pkkgercegi.net, a.g.m., 17.07.2006

44

Örgüt lider kadrosunda bulunan kardeşi Osman Öcalan, abisi yakalandıktan sonra, örgütün maddi sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek abisinden, aslında örgütün olan bankadaki parayı istemiştir. Olumsuz yanıt alan Osman Öcalan, abisinin ömür boyu hapis cezası almasına rağmen bu paraları hapisten çıktıktan sonra kullanabileceği hayaline kapıldığını, bu şekilde örgütü yönetemeyeceğini ifade etmiştir.192

Kesire Yıldırım, 1988 yılında örgütten kaçmasıyla Öcalan’la olan evliliğine son vermiştir.193 18 Haziran 1988 günü Paris’te PKK muhalifi Kürt gruplar tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan Kesire Yıldırım, bu toplantıda yaptığı konuşmasında Öcalan hakkında ilginç ifadelerde bulunmuştur. Öcalan’ın Araplar ve İran ile kol kola girerek, Suriye, İran ve Irak Kürtlerini ortadan kaldırmayı amaçladığını söylemiştir. İran ordusu ile işbirliği yaparak İran’daki Kürtleri, Suriye Hükümeti ile anlaşarak Suriye Kürtlerini Türkiye’de öldürttüğünü ifade etmiştir. Ayrıca Kuzey Irak’ta Kürt çatışmasını körüklediğini belirtmiştir.194

PKK’nın lider kadrosunda bulunan bir diğer örgüt elemanı Şemdin Sakık ise Öcalan’la ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır: “Siyasi örgütlenme yönü güçlü olup, çelişki ve çatışmalardan iyi yararlanır. Her sisteme ayak uydurur. Askeri ve mücadele yönü zayıftır. Duygularını yenmesini bilir. Yaşama, cinselliğe düşkündür. Eğitim adı altında yanına aldığı bayan örgüt mensuplarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu söyleyen bir bayan örgüt mensubu, bu sözlerinin yayınlanmaması için Rıza Altun tarafından öldürülmüştür. Apo, gizlilik sahibi birisi olup, konuştuklarına kendisi de inanmaz. Bencil bir yapıya sahiptir. Kendisini toplum üstü, tanrısallaşmış bir insan olarak görür. Kürtleri aşağılar ve sevmez. Örgütte herkesin açık yönlerini arar.”195

Öcalan, örgütten ayrılan ve örgüte ihanet ettiği düşünülen kişilere hain, ajan vb. yakıştırmalar yaparak, bu kişileri ilk fırsatlarda öldürtmüştür.

Yukarıda bahsedilen hususlardan da anlaşılacağı gibi Öcalan’ın davranış ve karakter bozukluğunun ne düzeyde olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Kişisel duygularını tatmin etmek için değişik davranışlara başvurmuştur.

Öcalan’ın bu davranışlarının nedenlerini çocukluk yaşantısına, aile ilişkilerinde ve kendi yapısında bulmak mümkündür. Yaptığı konuşmalarda sürekli çocukluğunda

192 www.pkkgercegi.net, a.g.m., 17.07.2006 193 DEMİREL, Emin; a.g.e., s.121 194 www.pkkgercegi.net, a.g.m., 17.07.2006 195 ÖZTÜRK, Saygı; a.g.e., s.173

45

yaşadığı kötü olaylardan bahsetmesi, sağlıklı bir çocukluk geçirmediğinin en büyük göstergesidir.