• Sonuç bulunamadı

ÖNLEYİCİ ORTODONTİK TEDAVİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÖNLEYİCİ ORTODONTİK TEDAVİ"

Copied!
67
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖNLEYİCİ ORTODONTİK TEDAVİ

(2)

Önleyici ortodontik tedavi ?

• İskeletsel, kassal ve dentoalveolar

(3)

Erken ortodontik tedavide yüz,

ortodontistin standartlarına;

geç ortodontik tedavide ise ortodontist

yüzün standartlarına uydurmak

(4)

Önleyici Ortodontik Tedavi

normal büyümeyi olumsuz

etkileyecek olan transversal,

vertikal, sagittal yöndeki

interferensler giderilir

ağız solunumu,

atipik yutkunma,

postural problemler,

dudak ve parmak emme

alışkanlıklarından olumsuz

(5)

• Erken ortodontik tedavinin amacı daimi

dişlenme döneminde yapılacak tedaviyi

basitleştirmek veya tümüyle ortadan

kaldırmaktır

(6)

klinik gereksinime göre

Miyofonksiyonel tedavi

Ortopedik tedavi

Basit hareketli veya sabit

ortodontik aparey

(7)

Ne zaman ?

(8)

Clas l malokluzyonda

• Sorun genellikle diş boyutu ile ark boyutu

arasındaki uyumsuzluktur.

• Bu sorun genellikle 8-9 yaşlarında ortaya

çıkar

(9)

Clas l malokluzyonda

• Anteriordaki sorun santral kesici dişler

arasındaki diestema olabilir

• Diestema sürme sırasında oluşmuş ise

lateral diş sürmeye başladığı zaman

(10)
(11)

• Ancak labial frenum nedeniyle oluştuysa

lateral dişleri sürdükten sonra da devam

eder.

• Diestemanın labial frenum kaynaklı

(12)
(13)

Blanche Test

(14)

Blanche Test

(15)

Blanche Test

A

B

(16)

A

B

C

D

(17)

TEDAVİ

Daimi kanin dişin sürmesi beklenir

İlk önce diastema kapatılır

(18)

• Posterior bölgede problem çapraşıklıktır. ARK BOYU UYUMSUZLUĞU, mevcut ark boyu uzunluğu ile tüm daimi dişlerin mezio-distal boyutu toplamı arasındaki uyumsuzluk

(19)

• Posterior bölgede problem çapraşıklıktır. ARK BOYU UYUMSUZLUĞU, mevcut ark boyu uzunluğu ile tüm daimi dişlerin meziodistal boyutu toplamı arasındaki uyumsuzluk

• Karma dişlenme döneminde birincil ve ikincil çapraşıklık

dan söz edilir

(20)

• Posterior bölgede problem çapraşıklıktır. ARK BOYU UYUMSUZLUĞU, mevcut ark boyu uzunluğu ile tüm daimi dişlerin meziodistal boyutu toplamı arasındaki uyumsuzluk

• Karma dişlenme döneminde birincil ve ikincil çapraşıklık

dan söz edilir

• Birincil çapraşıklık mevcut ark boyu uzunluğu tüm daimi dişlerin mezio-distal boyutu toplamından az veya çoktur; ARK BOYU UYUMSUZLUĞU

(21)

• Posterior bölgede problem çapraşıklıktır. ARK BOYU UYUMSUZLUĞU, mevcut ark boyu uzunluğu ile tüm daimi dişlerin meziodistal boyutu toplamı arasındaki uyumsuzluk

• Karma dişlenme döneminde birincil ve ikincil çapraşıklık

dan söz edilir

• Birincil çapraşıklık mevcut ark boyu uzunluğu tüm daimi dişlerin meziodistal boyutu toplamından az veya çoktur; ARK BOYU UYUMSUZLUĞU

• İkincil çapraşıklık, fonksiyonal kökenlidir (Parmak veya dudak emme), süt dişlerinin çürük nedeniyle erken

kaybına bağlı olarak oluşabilir

(22)

• Süt dişleri daimi dişlerin yer

tutucusudur

• Süt dişleri zamanından önce yerini

terk etmemelidir

(23)
(24)

Nance

Süt molar ve kanin dişlerin M-D boyutlarının toplamı, alttan gelen üç daimi dişin

M-D boyut toplamından fazladır.

(25)

Lee Way Aralığının Önemi ?

• Lee way farkı üst çenede 1,8 mm

• alt çenede ise 3,4 mm

(26)

Flaş terminal düzlem

(27)

Distal step

(28)

Mesial step

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Yer darlığı analizi

-Miks Dentisyon

Dönemi-1.Röntgen Yöntemi ile

(36)

Röntgen yöntemi

-Periapikal

film-7 8 8 12

(37)

Kesici M-D boyutuna göre

(38)

2. Moyers Analizi

(39)

Karma dişlenme Döneminde

Çapraşıklık tedavisi

• Expansiyon

• İnterproksimal redüksiyon (Süt dişine

striping)

(40)

Expansiyon

(41)

İnterproksimal Redüksiyon

• 4 mm çapraşıklık olduğunda süt dişlerinin mesialinden aşındırılır

(42)

İnterproksimal Redüksiyon

• 4 mm çapraşıklık olduğunda süt dişlerinin mesialinden aşındırılır

(43)

İnterproksimal Redüksiyon

• 4 mm çapraşıklık olduğunda süt dişlerinin mesialinden aşındırılır

A B

(44)

İnterproksimal Redüksiyon

• 4 mm çapraşıklık olduğunda süt dişlerinin mesialinden aşındırılır

A B

(45)
(46)
(47)

• Class l malokluzyon

• Karışık dişlenme dönemi

• Normal overbite

• Hiperdiverjan

• Normodiverjan

• 7 mm den fazla çapraşıklık

SERİ ÇEKİM

(48)

-SERİ ÇEKİM

-

kontrendikasyon

-• Hipodiverjan

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu olgu sunumunda diş etleri çok görünen ve üst çene ön dişlerinde çapraşıklıkları olan bir hastanın hem protetik hem de periodontal cerrahi işlemlerinin

Bu nedenle, literatürde kanserli bireyler için geliştirilen ve sık kullanılan Rotterdam Semptom Checklisti ile EORTC-QLQ- C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak, kanserli

S üt dişlerinde erken kayıp; çapraşıklık, üt dişlerinde erken kayıp; çapraşıklık, maloklüzyon, daimi dişin erken indifası maloklüzyon, daimi dişin erken indifası

Türklerde HDL-kolesterol Düzeyleri, Çevresel Etkenler ve Metabolik Sendrom

• Alt ve üst çenede diş kavsi üzerinde sıralanmış Alt ve üst çenede diş kavsi üzerinde sıralanmış olan dişler, komşu proksimal yüzlerinin küçük bir olan

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..

hin ve havabndırmanm yerleştirilmesi münasip görüldü. Bu pıogıarrıin yerine getirilmesi için ise, zemin katta bulunan dokuz adet kalın a- yak ve muhtelif bölmelerin tamamen

Boru makta sathiyle suyun sürati hasılı zarbına müsavidir.. Bununla beraber bu konkurlar olimpik programının daha az ehemmiyet verilecek bir kısmını teşkil etmezler.